Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.99. „Мълния“ - монети

Анотация: Използваните върху монети знаци „Мълния“ – два сдвоени знака Т.9 или Т.11, на различни територии в Европа, Азия и Африка, свидетелстват за присъствие на българска същност.

Съдържание:

Гърция                                            Илюстрация №  1 – Илюстрация №  2
Македония                                      Илюстрация №  3 – Илюстрация №  4
Епир                                                Илюстрация №   5
Италия                                            Илюстрация №   6 – Илюстрация №  9
Египет                                             Илюстрация № 10
Бактрийско царство                       Илюстрация № 11 – Илюстрация № 16
Индийско царство                          Илюстрация № 17 – Илюстрация № 21

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знак Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността за използването на знак „Мълния“.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите 

 

Гърция

Олимпия, 432-421 г. пр.н.е.


Илюстрация № 1
Монетата на Олимпия, Гърция. Статер, сребро, около 432-421 г. пр.н.е.
Лице: Орел прав с разперени крила, държи с клюна си шията на змия, чиято глава се издига нагоре, за да го удари по главата; останалата част от тялото на змията преминава около врата на орела и се спуска към земята, където е хваната от ноктите на орела и завършва в намотка под опашката на орела; горе контрамарка на бухал с обърната глава.
Гръб: Мълния с крила отгоре и волути отдолу; Ϝ Α (дигамма-алфа, първите две букви на Елида на местен диалект: ϜΑΛΙΣ, валис), всичко в кръг от точки [Stater-Olympia:].

Олимпия е древно светилище на Зевс в Западен Пелопонес. Това е мястото, на което се провеждали олимпийските игри в древността [Олимпия:].

Аркадия, Мегаполис, 320-275 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 2
Аркадия, Мегаполис, Пелопонес. Четвърт статер, злато, около 320-275 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Пан с рога.
Гръб: Лигатура AR, мълния,`долу сиринкс [Arcadia:]. („Лигатура AR“ – може би емблема на Аркадия, изобразена чрез стилизирани знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.28 горе вдясно; „Мълния“ – стизиран сдвоен знак Т.11.)

Мегаполис (Μεγαλόπολις) е древен град в югозападната част на Аркадия; основан e през 371 г. пр.н.е.; бил е първата голяма урбанизация в селска Аркадия. Имал е театър с капацитет 20000 посетители [Megalopolis:].

Един от най-известните митове за Пан, включва произхода на флейтата му, изработена от стъбла на куха тръстика. Сиринкс била прекрасна водна нимфа от Аркадия, дъщеря на Ландън, бог на реката. Връщайки се от лов един ден, Пан я среща. Тя бяга от него и не остава, за да чуе комплиментите за себе си. Той я преследва, докато тя не пристига при сестрите си, които я превръща в тръстика. Когато задухал вятъра, тръстиката издавала невероятна мелодия. Богът, все още заслепен от красотата на нимфата, взема няколко тръстики, защото не можел да определи в коя точно тръстика се е превърнала нимфата и отрязал седем парчета, прикачил ги една до друга и изобретил музикален инструмент, носещ името на възлюбената му Сиринкс. След случилото се Пан рядко е забелязван без флейтата си [Сиринкс:].

Македония

Антигон Гонат, 277-239 г. пр.н.е.

     
Илюстрация № 3
Царство Македония, Антигон Гонат, 277-239 г. пр.н.е., тетрадрахма, сребро, произведена 246-229 г. пр.н.е. в Пела
Лице: Глава на Пан, всичко в македонския щит
Гръб: Атина Алкидем напредва с мълния и щит, македонска каска в полето вляво, KT вдясно, BASILEWS вдясно, ANTIGONOU вляво [Alkidemos:]. („Мълния“)

Алкидем или Алкидемос (защитник на народа) е божествен епитет, засвидетелстван само от римския историк Ливий, за богинята Атина, почитана в Пела, Македония. Атина. Алкидем с гръмотевица и щит е обичайно изображение в елинистичните тетрадрахми [Алкидем:].

Антигон ІІ Гонат, 274/1-260/55 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 4
Царство Македония. Антигон ІІ Гонат, сребро, Амфипол, около 274/1-260/55 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Пан с рога
Гръб: Атина Алкидем напрeдва, държи щит, украсен с егис, подготвя се да хвърли  Мълния, ΒΑΣΙΛΕΩΣ вдясно, ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ вляво. македонска каска с гребен долу вляво, монограм вдясно [Alkidemos:].

Антигон II Гонат е македонски цар от династията на Антигонидите от 276 до 239 г. пр.н.е. [Антигон II Гонат:].

Амфиполис или Амфипол е древен гръцки и древен македонски полис,  разположен на устието на Струма в Югоизточна Древна Македония [Амфипол:].

Пан - вселена, свят. Още като дете приличал на каза – бил обрасъл с косми по цялото тяло, с кози рога и крака с копита, с брада и с опашка. Първоначално божество на пасищата, но бил произведен с помощта на народоетимологията в бог на Вселената. Поклонението към Пан започва в Аркадия, която винаги е била основно седалище на почитането му [Пан:].

Егис (Aegis) - както е посочено в „Илиада“, е устройство, носено от Атина и Зевс, различно интерпретирано като животинска кожа или щит, а понякога като глава на Горгона [Aegis:].

Епир

Епир, 234 г. пр.н.е.


Илюстрация № 5
Епир, Република Епир, около 234-168 г. пр.н.е., монета от Епир, 234 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец
Гръб: APEI-ROTAN. Мълния, всичко в дъбов венец [Thunderbolt:].

Италия

Пир, 278-276 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 6
Сицилия, Сиракуза, Октобол, сребро. Пир от Епир, 278-276 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Персефона с венец, факла отзад
Гръб: Атина Алкидем напредва, държи повдигнат щит и размахващо копие; [BAΣI [ΛEΩΣ Π] YPPOY наоколо, звезда отгоре, Мълния в лявото поле [Alkidemos:].

Персефона древногръцката митология е единствената дъщеря на Деметра, богинята на плодородието, и Зевс. Тя е царицата на подземното царство, наричана е и Коре [Персефона:].

Капуа, 216-211 г. пр.н.е.


Илюстрация № 7
Монета от Капуа (Capua), Кампания (Campania), 216-211 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец
Гръб: Крилата Мълния, четири точки долу [Thunderbolt:]. („Мълния“)

Капуа е бил водещ град в район Кампания, южна Италия [Кампания:].

Юпитер, II век


Илюстрация № 8

Барелефна скулптура на Юпитер, държи Мълния в дясната си ръка; детайл от Moncloa Puteal,  Рим, II век, Национален археологически музей, Мадрид [Thunderbolt:]. („Мълния“)

Puteal de la Moncloa, известен също като Puteal de Madrid, е връх на кладенец, изграден около отвора за достъп на кладенец за вода, направен в Древен Рим през I век [Puteal:, Puteal de Moncloa:].

Проб, 276-282 г.


Илюстрация № 9
Монета на Проб – Римски император, 276-282 г., бронз, монетарница Рим
Лице: PROBVSPFAVG , бюст с лъчи и с ризница
Гръб: IOVICONSPROBAVG. Юпитер (Зевс) прав, държи Мълния и скиптър [Thunderbolt:].

Марк Аврелий Проб (на латински: Marcus Aurelius Probus) е римски император в периода 276-282 година [Проб:].

Египет

Птолемеи, 305-31 г. пр.н.е. 

 
Илюстрация № 10
Eгипетска монета с надпис Цар Птоломей (BASILEOS PTOLOMAION)
Орел на Зевс държи Мълния [Thunderbolt:].

Птолемеите са династия, управлявала Египет 305-31 г. пр.н.е. след смъртта на Александър Македонски през 323 г. пр.н.е. [Птолемеи:].

Бактрийско царство

Уточнение:
Относно названията Гръко-бактрийско царство и  Индо-гръцкото царство
От разгледаните около 1300 монети, произведени по времето на Александър Македонски, основната част от монограмите върху монетните показват, че регионите на империята са били управлявани от представители на български родове. Участието на представители на гръцката общност е незначително и съставлява около !%, а след сродяване с български родове това участие достига до около 5%. След разпадането на Македонската империя, тя била разделена на отделни провинции, управлявани от наместници – така например в Египет управлявал Птолемей, в Тракия – Лизимах, Антипатър в Гърция, а в Сирия и Близкия Изток – Селевк. Всички те са били пълководци - приближени съратници на Александър Македонски преди неговата смърт. Т.е. няма как представители на гръцката общност да заемат водеща роля в управлението на която и да било част от териториите на империята след смъртта на Александър Македонски. Следователно названията като Гръко-бактрийски царства и Гръко-индийски царства са неточни, поради което ние ще употребявате названията Бактрийско царство и Индийско царство

Диодот І Сотер, 255-235 г. пр.н.е.


Илюстрация № 11
Бактрийско царство, Диодот І Сотер, тетрадрахма, сребро. В името на Антиох II от империята на Селевкидите. Монетарница А, около 255-235 г. пр.н.е.
Лице: Глава с диадема
Гръб: Зевс Бреметес напредва, размахва егида и Мълния. ΒΑΣΙΛΕΩΣ вдясно, ΑΝΤΙΟΧΟΥ вляво, монограм над орел [Baktrian Kingdom: Диодот І Сотер].

 

Диодот І -  Антиох ІІ, 250-260 г. пр.н.е.

     
Илюстрация № 12
Бактрия, Диодот І в името на Антиох ІІ, тетрадрахма, сребро, около 250-260 г. пр.н.е.
Лице: Бюст на Диодот
Гръб: Зевс прав, хвърля Мълния. Легенда: BASI?EOS ANTIOXOY, монограм и орел в лявото поле [Baktrian Kingdom: Диодот І-Антиох ІІ]. („Мълнията“ и монограмът са изобразени чрез знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

Диодот І и ІІ, 250-230 г. пр.н.е.


Илюстрация № 13
Царе на Бактрия, Диодот І и ІІ, статер в името на Антиох ІІ, злато, Монетарница А, около 250-230 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Диодот с диадема
Гръб: BAΣIΛEΩΣ – ANTIOXOY. Зевс напредва, егида, обвита над ръката му, размахва
Мълния; в краката му прав орел, N в лявото поле [Baktrian Kingdom: Диодот І-ІІ].

 

Малко отклонение.

Антимах І, 168/7–160 пр.н.е.

  
Илюстрация № 14
Монета на Бактрийския цар Антимах І, 168/7–160 пр.н.е. [Списък царе: Антимах I]. (Жезълът завършва с Тризъбец – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)
Антимах I е владетел на Бактрийското царство. Обикновено управлението му се датира в периода ок. 185-170 г. пр.н.е. Известен и с прозвището Теос, което може би свидетелства за опит за налагане на владетелски култ [Антимах I:].

 

Продължаваме

Менандър, 160-145 г. пр.н.е.


Илюстрация № 15
Бактрия, Менандър, 160-145 г. пр.н.е., драхма, сребро
Лице: Бюст с копие на раменете
Гръб: Атина Алкидем с мълния и щит [Alkidemos:].

Менандър е генерал на Деметрий І и негов наместник в Индия при похода му там. След като Евкратид I узурпира властта в Бактрия, побеждавайки и отстранявайки владетелите от Евтидемовата династия, Менандър обявява своята независимост като владетел на териториите по р. Инд, а по-късно управлението му се разпростира в Таксасила, Паропамисада и Арахозия (дн. Пакистан, Афганистан и Северозападна Индия) [Менандър:].

Менандър I Сотер, 155-130 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 16
Бактрия, Менандър I Сотер. Около 155-130 г. пр.н.е. Тетрадрахма, сребро
Лице: Бюст с диадема, шлем с гребен
Гръб: Атина Алкидем напредва; монограм вляво [Alkidemos:]. (Монограм – знак Т.27.е с хоризонтална линия; „Мълния“.)

Индийско царство

Агатокъл Дикайос, 185-170 г. пр.н.е. 


Илюстрация № 17
Бактрия, Царство Бактрия. Агатокъл Дикайос, тетрадрахма, около 185-170 г. пр.н.е.  Мемориална монета в името на Диодот I.
Лице: ΔΙΟΔΟΤΟΥ / ΣΩΤΗΡΟΣ; глава с диадема
Гръб: ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ / ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ / ΔΙΚΑΙΟΥ, Зевс със сноп светкавици и егида, орел в краката му, венец във вътрешното поле, монограм във вътрешното поле [Baktrian Kingdom: Агатокъл]. („Мълния“)

Агатокъл, наричан с епитета Дикайос(„Справедлив“), е владетел на Индийсското царство в периода около 190-180 г. пр.н.е. [Агатокъл:].

Аполодот II Сотер, 80-65 г. пр.н.е.


Илюстрация № 18
Бактрия, Индийско царство. Аполодот II Сотер Филопатор Мегас. Драхма, сребро, около 80-65 г. пр.н.е.
Лице: Бюст с диадема
Гръб: Атина Алкидем; монограм долу вляво [Alkidemos: Аполодот II Сотер]. („Мълния“)

Стратон I Сотер, 105-85/0 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 19
Бактрия, Индийско царство. Стратон I Сотер. Тетрадрахма, сребро, около 105-85/0 г. пр.н.е.
Лице: Бюст с диадема
Гръб: Атина Алкидемос права, размахва Мълния и егида; монограм вляво

Подобно на повечето индийски владетели, Стратон I Сотер Дикайос („спасител“ и „справедлив“) е непознат за историята, освен неговите монети, които предполагат, че неговото управление обхваща Гандхара и Пенджаб. Най -ранните му монети показват младежки бюст, свързан с този на жена на име Агатоклея, вероятно майка му, която може да е управлявала като регент по време на неговото непълнолетие. Неговите солови портрети показват малко по-стар облик, в крайна сметка придобиващ брада (въпреки че нова теория твърди, че портретът с брада изобразява различен цар със същото име, вероятно брат на Агатоклея) [Alkidemos:].

Агатоклея и Стратон І Сотер, 105-85/0 г. пр.н.е.


Илюстрация № 20
Бактрия. Индийско царство, Агатоклея и Стратон І Сотер. Тетрадрахма, сребро, около 105-85/0 г. пр.н.е.
Лице: Бюст на Агатоклея и Стратон
Гръб: Атина Алкидем напредва, размахва Мълния и егида; монограм долу вляво [Alkidemos:].

Цар Архебий, 90-80 г. пр.н.е.

    
Илюстрация № 21
Монета от Индийското царство на Цар Архебий, тетрадрахма, сребро, около 90-80 г. пр.н.е. Двуезична поредица: BASILEWS DIKAIOU NIKHFOROU ARCEBIOU, "Махараджаса дхрамикаса джаядхараса Архебияса" на Карости
Лице: Бюст с диадема, с шлем с гребен, украсен с бичи рог и ухо
Гръб: Зевс Бремет държи скиптър в лявата ръка; монограм в долния десен ъгъл  [Списък царе: Архебий]. („Мълния“ – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

Писмеността Kharosthi, също Kharoshthi или Kharoṣṭhī е древна индийска писменост, използвана от хаси, саки, скити, юеджи, татари, сегашен Пакистан и североизточен Афганистан, Индия и Непал. Използва се и в Бактрия, Кушанската империя, Согдия и по Пътя на коприната [Kharosthi script:].

Стратон II Сотер, 25 г. пр.н.е.-10 г.


Илюстрация № 22
Монета на Стратон II
Лице: Бюст на Стратон II. Надпис: BASILEOS SOTEROS STRATONOS "На цар Стратон Спасителя".
Гръб: Атина държи мълния. Надпис на харошти: MAHARAJASA TRATARASA STRATASA "Цар Стратон Спасителят" [Strato_II:].

Стратон II Сотер (на старогръцки: Στράτων B΄ ὁ Σωτήρ, Strátōn B΄ ho Sotḗr; епитетът Сотер означава „Спасителят“), известен също като Страта, е бил индо-гръцки цар. Той управлявал от 25 г. пр.н.е. до 10 г. [Strato_II:].

Стратон II и Стратон IIІ, 25 г. пр.н.е.-10 г.


Илюстрация № 23
Монета на Стратон II и Стратон IIІ
Лице: Вероятно бюст на Стратон II. Възможен надпис: ΒΑϹΙΛΕΩΣ ϹΩΤΙΡΟϹ ϹΤΡΑΤΩΝΟϹ ΚΑΙ ΦΙΑ / ϹΤΡΑΤΩΝΟϹ „От царете Стратон Спасител и Стратон любящият баща“.
Гръб: Атина държи мълния. Надпис на харошти: MAHARAJASA TRATARASA STRATASA, POTRASA CASA PRIYAPITA STRATASA „Цар Стратон Спасителят и неговият внук Стратон любящият баща [Strato_II:].

Заключение: Използваните знаци „Мълния“ – два сдвоени знака Т.9 или Т.11, на различни територии в Европа, Азия и Африка, свидетелстват за присъствие на българска същност.

 

Използвани троични знаци: Т.11, Т.18, Т.27.б, Т.28, „Мълния”

Източници:
Агатокъл: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D0%BB_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
Алкидем: URL: https://search.abv.bg/search.php?q=%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81
Амфипол: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
Антигон II Гонат: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_II_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
Антимах I: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%85_I
Кампания: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Campania
Менандър: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I
Олимпия: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
Пан: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD
Персефона: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Проб: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1
Птолемеи: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8
Сиринкс: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD
Списък царе: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5
Aegis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aegis
Alkidemos: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=alkidemos
Arcadia: URL: https://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=megalopolis
Baktrian Kingdom: URL: https://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=diodotos
Kharosthi script: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kharosthi
Megalopolis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Megalopolis,_Greece
Puteal: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Puteal
Puteal de Moncloa: URL  https://es.wikipedia.org/wiki/Puteal_de_la_Moncloa
Stater-Olympia: URL: https://search.abv.bg/search.php?q=Thund+Coins
Strato_II: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Strato_II
Thunderbolt: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt

Назад към:  3.5.99. "Мълния"-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание