Същностнабългарите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.99. „Мълния“ – 3.2

Китай

Гуанин, ХІ в.


Илюстрация № 88
Гуанин (Gyanyin) - династия Ляо (916-1125) Северно Шанси или провинция Хъбей, Музей на изкуствата Metropolitan, Ню Йорк [Thund-Dorje:]. (В една от десните ръце на богинята стилизирана Мълния/Ваджра, будистки вариант.)

В китайската митология Гуанин е богинята на милосърдието и се смята за физическо въплъщение на състраданието. Тя е всевиждащо, изслушващо същество, призовано от поклонниците във времена на несигурност, отчаяние и страх [Guanyin:].

Династия Ляо (907–1125 г.), в китайската история, династия, формирана от номадските племена китан (китайски: Qidan) в голяма част от сегашните провинции на североизточния регион (Манджурия) и Вътрешна Монголия, aвтономен район на Китай [Liao dynasty:].

Шанси (Shanxi) е провинция в Китайската народна република и е част от региона на Северен Китай [Shanxi:].

Хъбей (Hebei) e провинция на северен Китай, разположена на залив Чили на Жълто море [Hebei:].

Тибет

Петроглифи

Илюстрация № 89
Петроглифи Варджа (Дордже) от Горен Тибет, възраст неизвестна. Древно скално изкуство. Изображения от изчезнала предбудистка култура. На повърхността на този камък се откриват редица интригуващи изображения... три Варджи [Thund-Dorje:, Petroglif-vajra:]. (И трите Ваджри (Мълния) са будистки вариант със затворени рамена.)

 

Скално изкуство


Илюстрация № 90
Раирана котка. Западно тибетско плато. Скално изкуство, Горен Тибет и Ладак [striped feline:]. (Поредица от знак Т.27.а.)
Ладак е историческа и географическа област в Индия; населена е с народи както от индоевропейски, така и от тибетски произход и се явява една от най-малкото населени области в Централна Азия [Ладак:].
 

  
Илютрация № 91
Тибет. [Ваджра-Богове:].

Ваджра – тъкан


Илюстрация № 92
Най-разпространеният средновековен мотив на орнаментите в източните тъкани е бил „ваджра“; вдясно четворна кръстообразна ваджра [Архивариус:].

Непал

Ваджрасатва


Илюстрация № 93
Ваджрасатва (Vajrasattva) е бодхисатва в будистките традиции на махаяна. Ваджрасатва е важна фигура в тантрическия будизъм на Newar people от долината Катманду, Непал [Vajrasattva:].

В будизма бодхисатва е всеки човек, който е на път към Буда  [Bodhisattva:].

Махаяна се отнася до пътя на бодхисатвата, стремящ се да стане напълно събуден Буда в полза на всички живи същества, и по този начин се нарича още "Бодисаттва превозно средство"  [Mahāyāna:].

Newar people са историческите жители на долината Катманду и околните й райони в Непал и създателите на нейното историческо наследство и цивилизация [Newar_people:].

Монголи

Уточнение:
В българския език има две форми: монголи – за древните по време на Чингис хан и монголци – съвременните жители на Република Монгория

Дамга, след ХІІІ в.


 
Илюстрация № 94
Дамга - символ на дълголетието и благополучието. (Дамги – магически знаци, носещи щастие и защита от зли сили.)  [Кара 1972: 89,90]. (Комбинация от стилизиран сдвоен знак Т.11 с хоризонтална линия между знаците. Хоризонталната линия между двата знака прекъсва „силата”, която протича (се генерира) по вертикала между тях и я „заземява”. Комбинацията губи първоначалната си сила.)


Илюстрация № 95
Изображение върху кост от глезен, значението на което изследователите не могат да обяснят към момента [Nyamaa 2005: 26]. (Комбинация от сдвоен знак Т.9 – „Мълния”.)

Шахматна фигурка, XIII в.


Илюстрация № 96
Цар - шахматна фигурка, месинг, Монголия, XIII в. Лицева страна – Трон. Гърбът на трона е във форма на лист от свещеното дърво Бодхи с изображение на бунчук – монголско знаме в  мирно време [Сыртыпова 2018: 211, 222]. (Изображението е по модел на Мълния – сдвоени горе: знак Т.9/Т.11, долу: обърнат вариант на знак Т.28 с удължени рамена и хоризонтална линия в основата.)

  

Монголска монета, 1251-1260 г.

 
Илюстрация № 97
Монета от Кулунда, сребро; произведена по време на управлението на монголския владетел Мунке-хан (1251-1260 г.) [А.А. Тишкин:]. (Знакът е по модел на Мълния – сдвоен знак Т.9.)

Кулунда́ — село в Алтайския край, административен център на Кулундински район[Кулунда́:].

Мунке, Менгу - четвърти велик каган (1251- 1259 г.) на Монголската империя,  внук на Чингис-хан. Буквалното значение на името на хана -  Вечен хан [Мунке:].

Монголска палатка


Илюстрация № 98
Монголска палатка с орнаменти [Монгольская палатка:]. (Виждат се стилизирани комбинации от сдвоен знак Т.11 („Мълния”, „Оръжие на боговете”) с хоризонтална линия между знаците – прекъсва се енергийният обмен между знаците и силата на знака намалява.)

Африка

Бербери
Бербе́ри (гръцки βάρβαροι, лат. barbari; самоназвание амазиг, амахаг — „свободен човек“, „благороден човек“; кабилски Imaziɣen) — общо название за приелите исляма в VII век коренни жители на Северна Африка от западните граници на Египет (Оазис Сива) на изток до Атлантическия океан на запад и от река Нигер на юг до Средиземно море на север. Имазигени (множествено число от амазиг) се явяват едни от най-древните народи Северна Африка [Древний символ.:].

Произходът на берберите е неизвестен. Предполага се ,че западната част на Северна Африка е  населявана от берберите поне от 10 000 г. пр.н.е. Северните африкански наскални рисунки от преди 12 хилядолетия са били намерени в областта Tassiliи n’Ajjer южeн Алжир и в Tadrart Acacas в Либийската пустиня [Предыстория:].

Берберските народи живеят в Марокко (шилх, тамазигхт, рифи, бербери оазиси и други, всичко около 9,5 млн.), в Алжир (кабили, шауйя, туареги и др., всичко около 4,3 млн., в Мали 0,6 млн., в Нигер 0,4 млн., в Тунис, Либия, Мавритания, Чад и в други страни. Всичко те са оценяват на около 15–17 млн. [Berbery:].

Бербери знаме


Илюстрация № 99
Бербери знаме [Berber:]. (Сдвоен знак Т.9 по модел на Мълния; използването на знак Т.9 вместо знак Т.11 намалява енергийната сила на комбинацията.)

Знаме на берберите, на което е изобразена тифинагската буква Яз (Ж). Яз (Ж) символизира свободния човек, която съответства на съвременното значение на берберската дума амазиг (самоназвание на берберите). Берберският флаг символиза целия народ на амазитите, който живее в хармония със своята земя. Другото название на символа Яз е Канага [Esenia: Символ Канага].

Азбука тифинаг


Илюстрация № 100
Бербаерски килим с азбука „тифинаг“ [Берберы:].  (Малка е вероятността изписването на този букви да си свързва с „Мълнията”. Някои троични знаци са били възприети като азбучни букви, информационното съдържание на които пада до единично семантично значение вследствие от материализацията на човешките същества.)

Тифинаг – един от централните елементи на необикновено мощно законсервирани културни традиции поради трудните условия за съществуване в Сахара; той е способствал за преживяването на етноса [Древний символ.:].
Тифинаг е официалната писменост на берберския народ. Най-интересното обаче при тази система е, че се състои от прави и остри ъгли, дебели точки и идеални окръжности. По нещо прилича на руните.
Тифинаг е познат и на някои жители на Канарските острови - гуанчи, смесили се с испанци и постепенно започнали да използват латиницата. [Тифинаг:].

Барабан с Яз


Илюстрация № 101
Барабан с Яз в центъра. Буквата "з" от берберската азбука тифинаг.е централна буква в думата Imaziɣen - "свободни хора", самоназвание на берберите. Гласните в берберския се пишат рядко, поради което в "свободнте хора" има вичко три букви, те са на барабана [Древний символ.:].

Берберска девойка

    
Илюстрация № 102
Берберска девойка. Харкуз – нанасянето на защитни символи и орнаменти хной, сохранили се до наши дни традиции на берберите  [Древний символ.:]. (Сдвоени знак Т.11 и знак Т.9 по модел на Мълния на брадичката на девойката.)

Мали

Република Мали (на френски: République du Mali) е държава в Западна Африка, седмата по площ страна в Африка. Мали се счита за наследница на Малийската империя, но до 1960 г. е била позната като Френски Судан [Република Мали:].

Знаме на Мали


Илюстрация № 103
Знамето, първоначално прието за независимостта на Мали, в употреба от 4 април 1959 г. до 1 март 1961 г. - вертикален трицветен цвят в зелено, злато и червено с клекнал човек (канага) в черно с ръце, повдигнати към небето, центриран в златната лента [Знаме Мали:]. (Фигурата „клекнал човек“ е по модел на стилизирана Мълния – комбинация от сдвоен знак Т.11 и знак Т.15 – Знаци на българите.)
През 1959 г. Мали се обединява със Сенегал в Федерация на Мали. Конституцията, приета през януари 1959 г., гласи, че знамето на федерацията и нейните държави членки трябва да има равни вертикални ивици от зелено-жълто-червено с черна стилизирана човешка фигура в центъра, с вдигнати ръце към небето. Този символ, известен като канага, произхожда от народа на догоните от Мали [Flag of Mali:].
През 1960 г. Сенегал и Мали се разделят на отделни държави; мюсюлманските фундаменталисти в Мали възразяват срещу човешката фигура [Мали:]. (Да отбележим, че след приемане на християнството в България, по указания на Папата, и след приемането на исляма във Волжка България, по указания на Багдат, се прекратява (забранява) използването на Знаци на българите.)

Догони

Догоните са народност, която обитава централното плато на Мали; състои се от няколко родствени племена. Според официалната версия, догоните са пристигнали в района на горното течение на река Нигер през Х-ХІІ в., изтластвайки живялото преди тях племе. Но както твърдят самите догони, тяхната родина е Сириус – най-ярката звезда в съзвездие Голямо Куче. Митологията на догоните е твърде богата и непосрествено свързана с техния „космически“ произход [Догоны:].

Канага


Илюстрация № 104
Канага [Witzsche:, Dogon:]. (Сдвоен стилизиран знак Т.11 – Мълния, с две точки, вероятно символизират линия между знаците, чрез която се ограничава силата на комбинацията.)

Символът Канага е един от най -ранните изображения на древни цивилизации по целия свят, най-често срещан при племето догони в северозападна Африка. Канага e предисторический символ, съществувал още през епохата на ранния късен палеолит (40-12 хил. г.). Канага е главният символ на догоните от Мали, фигуриращ почти във всяка сфера на живота. Той символизира божествената същност – божеството, което догоните наричат Номмо [Esenia: Символ Канага, gobekli-tepe:].

 

Номмо.

 
Илюстрация № 105
Догонска фигурка Номмо, символизираща Канага. Ръцете на Бога са насочени към небето, а краката стоят на земята [Esenia: Символ Канага]. (Фигурата на Бога е по модел на Мълния. Подобни човешки фигурки виждаме в пещерите от древността, в това число и в пещерата Магурата.)

Канага*

 

Канарски острови

Камък Зената, V в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 106
Испания, Канарски острови.
Камък Зената (Zenata) – едно от доказателствата за берберкия произход на гуанчите, Тенериф, Канарски острови. Приблизително V в. пр.н.е. Камъкът Зената изобразява риба и има надпис с буквата Яз (знак канага). Музей за природата и археологията (MUNA), Санта-Крус-де-Тенерифе [Esenia: Символ Канага]. (Сдвоен знак Т.11 – Мълния и знак Т.5.)

Гуа́нчи  е станало нарицателно название за  коренното население на Канарските острови. В действителност това име принадлежи само на туземците Тенерифе, при които и досега се среща фамилията Гуанча. Гуанчи са говорели на родствени езици, близки до берберските езици от съседния континент [Гуа́нчи:].

Санта Крус де Тенерифе (на испански: Santa Cruz de Tenerife) е испански град на остров Тенерифе. Градът е една от двете столици на автономната област Канарски острови и Столица на едноименната провинция Санта Крус де Танерифе [Санта Крус:].

Камбоджа.

  
Илюстрация № 107
Камбоджа. [Ваджра-Боове:]. („Мълния“ – будистки вариант.)

Малайзия

Богове и хора

    
Илюстрация № 108
В компания на богове и хора. Индийски религиозни статуи в пещерите Бату, Куала Лумпур, Малайзия [batu-caves:]. (В една от десните ръце на божеството вдясно е изобразена стилизирана „Мълния“.)

Индонезия

о. Бали


Илюстрация № 109
Индонезия, о. Бали
Ogoh-ogoh са статуи, построени за парада на Ngrupuk, който се провежда в навечерието на деня Nyepi в Бали, Индонезия. Ого-огоh обикновено имат форма на митологични същества, предимно демони. Основната цел на създаването на Ogoh-ogoh е пречистването на естествената среда от всякакви духовни замърсители, отделяни от дейността на живи същества (особено хора). Формите на Ого-ого представляват Бута-Кала (Бхута: вечна енергия, Кала: вечно време), според индуистките учения. Всяко село обикновено изгражда един Ogoh-ogoh. След като дефилира на конвой около града, накрая той е изгорен на пепел в гробище като символ на самопречистване [Ogoh-ogoh:]. („Мълния“ в дясната ръка на демона.)

Финландия

Герб


Илюстрация № 110
Герб на архипелага Хитинен (Юго-Западна Финландия) [Леонов:]. (Сдвоен знак Т.11.)

---------

* Канага

Думата Канага в рамката на съвременните понятия може да бъде интерпретирана като „вселенска сила“, съединила се със Земята и породила хората или съвсем современно, може да се интерпретира като „човек“ [Esenia: Символ Канага].

Различните изображения на Канага могат да бъдат обобщени в няколко варианта:
- с повдигнати нагоре ръце както е при Бог Номмо
- като танцуващ човек с повдигвати нагоре ръце във венец
- като клекнал човек

Канага – Съдържание
Саудитска Арабия
Древна Арабия
Мароко
Сахара
Нигер
Египет, 12000 години
Индия
България
Турция
- Невалъ чори, IX-X хил. пр.н.е.
- Мерсин, 6000 г. пр.н.е.
- Чаталхьоюк, 7400-5600 г. пр.н.е.
- Анадол
Израел

Саудитска Арабия


Илюстрация № 111
Кралство Саудитска Арабия. Древни скални рисунки в AlUla [Saudi Arabia:]. (Различават се поне три комбинации от сдвоен знак Т.11/Т.9 - може би „клекнал човек“.)

Древна Арабия


Илюстрация № 112
Древни петроглифи. Древна Арабия. Древни скални рисунки в AlUla [Древние петроглифы:]. (Различават се няколко на „клекнал човек“ и знак Т.11.)

Мароко


Илюстрация № 113
Мароко. Dchira. Планински фигури [Esenia: Символ Канага].

 

Сахара


Илюстрация № 114
Предисторически скални рисунки. Wadi Teshuinat, Akakus, пустиня Сахара [Esenia: Символ Канага].

Нигер


Илюстрация № 115
Древни петроглифи. Петроглифи от планинското плато Аир в Нигер [Древние петроглифы:]. (Танцуващ човек, клекнал човек и комбинация от от сдвен знак Т.15 по модел на Мълния.)

Египет, 12000 години

 
Илюстрация № 116
Изображения на човешки фигури, открити в  пещера в Египет на 12000 години [Древний символ-2:].

Индия


Илюстрация № 117
Писмен знак от Долината на Инд, южна Индия.
Канага е твърде разпространен символ в индуското скално изкуство. Той може да бъде изтълкуван като символ на изначалния Бог, Повелетел на пространството и времето [Esenia: Ипостаси знака Канага].

 

България

Пещера Магурата, палеолит

     
Илюстрация № 118
Пещера Магурата е една от най-големите пещери в България, разположена в северозападната част на страната. Стените й са декорирани от праисторически пещерни рисунки. Стенописите са многопластови, тук има редица картини от палеолита, неолита, енеолита и бронзовата епоха. Открити са повече от 700 рисунки, направени от екскременти от прилепи и изобразяващи ловуване, танцуващи хора, както и голямо разнообразие от животни [Пещера Магурата:, naskalnye-risunki:]. (Знак Т.11, танцуващ човек.)

 

Турция

- Невалъ чори, IX-X хил. пр.н.е.


Илюстрация № 119
Релефни човешки фигури от Невалъ Чори, Турция [Древний символ-2:].

Невалъ чори (на турски: Nevalı Çori) е ранен неолитен комплекс на река Ефрат в Източна Турция, разположен в подножието на планините Тавър. Съдържа древни храмове и монументална скулптура. Датиран е около IX-X хил. пр.н.е., което заедно с Гьобекли тепе, го прави един от най-старите археологически обекти от неолита [Невалъ чори:].

 

- Мерсин, 6000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 120
Скално изображение. Мерсин, Турция, 6000 г. пр.н.е. (Два сдвоуни знака Т.11- Мълния.) [Древний символ-2:].

Мерсѝн (на турски: Mersin) е град в централната част на южна Турция, десети по големина в страната, административен център на едноименния вилает Мерсин; пристанище на Средиземно море [Мерсѝн:].

- Чаталхьоюк, 7400-5600 г. пр.н.е.


Илюстрация № 121
Знак от стенни рисунки. Чатал Хююк, 7400-5600 г. пр.н.е. [Древний символ-2:].
(Два сдвоени знака Т.15).

Чаталхьоюк е голям древен град от Новокаменнате и Каменно-медната епоха, намиращ се в южната част на Анадола. Съществуването му е датирано в периода 7500-5700 г. пр.н.е. Той е най-големият и най-добре запазен досега открит неолитен град [Чаталхьоюк:].

 

- Анадол


Илюстрация № 122
Предисторически скални сцени, изображение на танцуващи човечета от Карадерската пещера в планинския масив Латмос, Анатол [Древний символ-2:].

 

Израел

Ейн-ел-Джарба, 6000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 123
Изображения върху съд от Ейн-ел-Джарба, неолитно селище, ок. 6000 г. пр.н.е., разположено на 20 км. юго-източно от Хайфа, Израел  [Древний символ-2:].

 

Извод: Използваните знаци „Мълния“ – два сдвоени знака Т.9 или Т.11, на различни територии в Европа, Азия и Африка, свидетелстват за присъствие на българска същност.

Използвани троични знаци: Т.2, Т.5, Т.9, Т.11, Т.13, Т.15, Т.18, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.28, „Мълния”

Източници: (3.5.99. „Мълния“ – 3.2)
А.А. Тишкин: А.А. Тишкин, К.Ю. Кирюшин, Е.С. Ушаков. Находка редкой монеты монгольского времени в Кулунде. В: Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: сборник научных статей. Вып. XXIV. Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия, 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nahodka-redkoy-monety-mongolskogo-vremeni-v-kulunde/viewer
Архивариус: URL: http://arhivar-rus.livejournal.com/152750.html
Берберы: URL: http://www.yaga.ru/rus/r_events_obj.html?165
Ваджра-Богове: URL: https://la-levayanoga.livejournal.com/53206.html
Гуа́нчи: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8
Догоны: https://travelbelka.ru/gde-zhivut-prishelcy/
Древние петроглифы: URL: https://holy-matriarchy.livejournal.com/680398.html
Древний символ: URL: https://holy-matriarchy.livejournal.com/326030.html
Кара 1972: Кара, Дьердь. Книги монгольских кочевников (семь веков монгольской писменности). Москва, Наука, 1972.
Древний символ-2: URL: https://holy-matriarchy.livejournal.com/886122.html
Знаме Мали: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Mali
Кулунда́: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
Ладак: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%85
Леонов: Андрей Леонов. Трезубец: от Посейдона до Чингисхана.
URL: http://www.megamatrix.ru/simbol/trid/trident.htm
Мали: URL: https://www.britannica.com/topic/kanaga-African-symbol
Мерсѝн: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD
Монгольская палатка: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114777
Невалъ чори: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8A_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B8
Пещера Магурата: URL: https://pateshestvenik.com/10-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
Република Мали: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Санта Крус: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
Сыртыпова: Сыртыпова С.-Х. Д. Отражение исторической эпохи в миниатюрной скульптуре монгольских шахмат XIII века. Ориенталистика. 2018;1(2):209–236. DOI: 10.31696/2618-7043-2018-1-2-209-236. URL: file:///C:/Users/VTomov/Downloads/29-42-1-PB.pdf
Тифинаг: URL:  https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=101160
Чаталхьоюк: URL: https://www.trt.net.tr/bulgarian/turtsiia/2016/07/21/rieshieniieto-za-izvnriedno-polozhieniie-ie-vv-vnst-534213
batu-caves: URL: https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/indian-religious-statues-at-batu-caves-kuala-lumpur-malaysia/YY6-1449010Berber: URL: https://www.pinterest.ca/pin/544865254890260820/
Berbery: URL: https://www.ng.ru/science/2011-03-23/12_berbery.html
Bodhisattva: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
Cultinfo-Берберы: URL : http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/109/962.htm
Esenia: URL: http://www.gollandia.nl/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
Dogon: URL: https://www.pinterest.ca/pin/235313149256928242/
Flag of Mali: URL: https://www.britannica.com/topic/flag-of-Mali#ref716461
gobekli-tepe: URL: http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull.php
Guanyin: URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Guanyin
Hebei: URL: https://www.britannica.com/place/Hebei
Liao dynasty: URL: https://www.britannica.com/topic/Liao-dynasty
Mahāyāna: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahayana
naskalnye-risunki: URL:  https://thestrip.ru/bg/karandash/pervye-naskalnye-risunki-datiruyutsya-naskalnaya-zhivopis/
Newar_people: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Newar_people
Nyamaa 2005: Badarch Nyamaa. The Coins of Mongol Empire and Clan Tamga of Khans (XIII-XIV). Ulaanbaatar, Mongolia, 2005.
Ogoh-ogoh: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ogoh-ogoh
Petroglif-vajra: URL: https://www.asianart.com/articles/rockart/16.html
Saudi Arabia: URL: https://twitter.com/OldArabia/status/1434119624115752964/photo/1
Shanxi: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Shanxi
striped feline: URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00947955/document
Thund-Dorje: URL: https://drilbudorje.tripod.com/_Dorje.htm
Witzsche: URL: https://www.pinterest.ca/pin/349451252335323731/

Назад към: 3.5.99. „Мълния"-3.1

Назад към:  3.5.99. "Мълния"-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание