Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 
      
  3.5.99. Знак "мълния"
 
      Част ІІ. Знак "мълния" - 2
 
      Съдържание:
Част І. Знак ""мълния" - 1
Знакът "мълния"                         Илюстрации № 1-3a
Индия                                          Илюстрации № 4-25
- Ваджра                                      Илюстрация № 4-6b
- бог Индра                                  Илюстрации № 7-9
- бог Muruga                                Илюстрации № 9а
- Индийско-гръцка държава      Илюстрации № 10-15
- Западни сатрапи                      Илюстрации № 16-17
- Пенджаб                                    Илюстрации № 18-25
Част ІІ. Знак "мълния" - 2
Халдеи                                         Илюстрации № 26-26a
Етруски
Древна Гърция                            Илюстрации № 27-29b
Бактрия                                        Илюстрации № 30-36
Yuezhi                                           Илюстрации № 37
Скития                                          Илюстрации № 38-39
Рим                                               Илюстрации № 40
Мала Азия                                    Илюстрации № 41
Келтската митология                   Илюстрации № 42
Китай                                             Илюстрации № 43-44
Норвегия                                       Илюстрации № 45-47a
Бербери                                        Илюстрации № 48-49
САЩ                                              Илюстрации № 50
Позиция
Спомени
Обобщения
Изводи
Източници
 
      На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра", да получим възможност за докосване до някои малко известни страни на знака "мълния". 
Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите  
      Халдеи - Вавилоно-Асирийска митология
 
 
Илюстрация № 26
Бой между Бел-Мардук и Мумму-Тиамат (Асирийски стенен барелеф) [История-Халдеи: 325].
Мардук е акадски и вавилонски бог, върховен бог, цар на богове и смъртни във Вавилония, бог-създател [Мардук:].
Мумму-Тиамат - олицетворение на първородния Хаос в древно-халдейската космогония, победена в сражение от Мардук [История-Халдеи: 442].
(Мардук държи в двете си ръце "мълния" - сдвоен знак Т.9 с удължени рамена. Виж тема Халдеи.)
 
 
Илюстрация № 26а.
Мардук и Тиамат? [album=3: Мардук]. (Човешката фигура е хуманоид, а животинската - земноводно.)
 
      Етруски
Tinia (също Tin, Tinh, Tins или Tina) е бил бог на небето и най-висш бог в митологията на Етруските, еквивалентен на римския Юпитер и гръцкия Зевс [Tinia:].
 
 
      Древна Гърция
Зевс
Зевс е бог на боговете в гръцката митология. Той е бог на небето и гръмотевицата. Негов символ е мълнията, орелът, бикът и дъбът. Зевс често е изобразяван от гръцките художници в две пози: стоящ, ходещ напред с мълния като оръжие в издигната дясна ръка или величествено седнал [Greek_mythology:].
 
 
Илюстрация № 27
Лице: Зевс с лавров венец. Златен статер от Лампсак (Lampsacus), Мизия (около 360-340 г. пр.н.е) [Stater_Zeus:]. (Зад врата - знак Т.2 с точка - вероятно това е горната част от "мълния" - сдвоен знак Т.2 с точка.)
 
 
 
Илюстрация № 28
Зевс и Титаните [thanasis:]. (Зевс държи в ръката си "мълния" (сдвоен знак Т.2) като нападателно оръжие. Циклопите дават "мълнията" на Зевс като оръжие.)
Според гръцката митология и по-късната Римска митология, циклопите са принадлежали към най-ранната раса гиганти, с едно око в средата на челото.
Те са осигурили мълнията Зевс, шлема за невидимост на Hades и тризъбеца на Посейдон. Боговете използват тези оръжия да поразят Титаните [Cyclops].
Hesiod описва циклопите като трима братя. Те са изковали мълнията за Зевс като Arges добавил блясъка, Brontes добавил гърма, а Steropes - светкавицата [Cyclops].
 
 
 
Илюстрация № 29
Колесницата на Зевс [Church 1879:]. (Зевс държи в ръката си "мълния" - сдвоен знак Т.2 като нападателно оръжие.)
 
 
Илюстрация № 29.а
Зевс [Zevs:]. (Мълнията е от типа комбинация между Т.27.а и Т.27.б.)
 
 
 
Илюстрация № 29.б
Зевс [Zevs:]. (Зевс с мълния и орел. Мълнията е от типа комбинация между Т.27.а и Т.27.б.)
В Илюстрации № 29.а - 29.б Зевс е изобразен с "мълния" от типа комбинация между Т.27.а и Т.27.б за разлика от по-горните - "мълнията" е сдвоен знак Т.2. Допускаме, че авторите на текста и художниците на картините, е-страница "Пантеон на боговете", са интерпретирали по-свободно "мълнията" на Зевс и вероятно не са познавали по древните изображения.
      Бактрия
Диодот I, 256-248 г. пр.н.е.
Diodotus I, владетел на Бактрия, в името на Антиох ІІ от Сирия (Antiochos II от Syria). Около 255-235 г. пр.н.е., статер, монетарница А (близо до Ai Khanoum) [Diodotos_I:]. 
 
 
Илюстрация № 30
Лице: Глава на Diodotos I с диадема.
Гръб: Надпис: Василевс ΑΝΤΙΟΧΟΥ; Зевс, придвижващ се напред, държи мълния в дясната си ръка; щит в протегнатата лява ръка; орел пред краката му; N в лявото поле [Diodotos_I:]. ("мълнията" - сдвоен знак Т.2 като нападателно оръжие. Орел, символизиращ Зевс, пред краката му.)
 
 
Diodotus I Soter (285-239 г. пр.н.е.)
Diodotus I Soter е бил Селевкидски сатрап на Бактрия, възстанал срещу Селевкидското право скоро след смъртта на Antiochus II през 255 или 246 г. пр.н.е. и изтръгнал независимост за своята територия. Умира през 239 г. пр.н.е. [Diodotus-I:].
 
 
Илюстрация № 31
Златна монета на Diodotus около 250 г. пр.н.е. Гръцки надпис: Владетел Diodotus [Diodotus-I:]. (На гърба на монетата Зевс замахва с "мълния". Орел, символизиращ Зевс, пред краката му.)
 
 
Диодот II, 248-235 г. пр.н.е.
 
 
Илюстрация № 32
Монета на бактрийския владетел Diodotos II [Diodotosii:]. (Зевс държи в ръката си "мълния" - сдвоен знак Т.2 като нападателно оръжие. Орел, символизиращ Зевс, пред краката му.)
 
 
Diodotus II (252-223 г. пр.н.е.)
Diodotus II е бил Бактрийски владетел от около 239 г. пр.н.е., син на Diodotus I. Той е известен със сключването на договор за мир с владетеля Arsaces от Парфия.
Около 230 или 223 г. пр.н.е. е бил убит от братовчед си узурпатор Euthydemus I, основател на бактрийската династия Euthydemid [Diodotus-II:].
 
 
Илюстрация 33
Монета на Diodotus II [Diodotus-II:]. (На гърба на монетата - Зевс замахва с "мълния"; орел, символизиращ Зевс, пред краката му.)
 
 
Agathocles Dikaios (около 190-180 г. пр.н.е.)
Agathocles Dikaios може би е бил син на Demetrius и съвладетел на Paropamisade между Бактрия и Индия. Той е бил внук на Euthydemus, който той определя на своите монети като "Бог-владетел" [Agathocles:]..
Paropamisade или Paropamisus е име на район на Хиндукуш в източен Авганистан между градовете Кабул и Kapisa (съвремен Bagram) [Paropamisade].
 
 
Илюстрация № 34
Сребърна монета на Agathocles, около 185-170 г. пр.н.е.
Лице: Бюст на Agathocles с гръцки надпис: "Diodotus спасителят".
Гръб: Гръцки надпис: "Владетел Agathocles Справедливият" [Agathocles:]. (Зевс замахва с "мълния"; орел пред краката му; в долната вътрешна част на емблемата - знак Т.9.)
 
 
Antiochus I Nikator (около 185-175 г. пр.н.е.)
Antiochus I Nikator вероятно е бил владетел на Бактрия и родственик на
Diodotus I, който управлявал в периода 250-220 г. пр.н.е. Неговото съществуване е спорно.
 
 
Илюстрация № 35
Възпоменателна монета за Антиох Никатор, отсечена в монетарница Agathocles (около 185-175 г. пр.н.е.)
Няколко бактрийски монети от времето на Diodotus I са отсечени с надпис: "На владетел Antiochus", макар че портретите приличат на Diodotos I и гърбът на монетите е както другите монети на Diodotos I: Зевс хвърля мълния и орел на същата страна [Antiochus-Nikator:].
 
 
Heliocles (150-125 г. пр.н.е.)
 
 
Илюстрация № 36
Сребърна монета на Heliocles , последният владетел на Бактрия. Гръцки надпис: "Цар Heliocles Справедливият" [Bactrian_kingdom:]. (Зевс държи "мълния" - сдвоен знак Т.2, в дясната си ръка без да заплашва някого.)
 
 
Yuezhi монета, 120 г. пр.н.е.
Една от първите Yuezhi монети, груба изработка, подражание на монети на владетеля на Бактрия Heliocles.
Yuezhi или Rouzhi, също известни като Da Yuezhi или Da Rouzhi  са били древна общност в Централна Азия.
Повечето учени считат, че са били с индо-европейци; може би са били тохарци или непосредствено свързани с тях. Първоначално са населявали безводните пасища на източната Таримска котловина, съвременен Китай, преди да мигрират към Transoxiana, Бактрия, а след това към северната част на Южна Азия, където може би са участвали във формирането на Кушанската империя [Yuezhi:].
 
 
Илюстрация № 37
Лице: Бюст на Yuezhi вожд с владетелска панделка за коса.
Гръб: Зевс с мълния и скиптър. Гръцки надпис: "Владетел Heliocles" [Bactrian_kingdom:]. (Зевс държи "мълния" - сдвоен знак Т.6,  с дясната си ръка без да заплашва някого; под "мълнията" - знак Т.26.)
 
      Скития
Скития (Scythia, на древноирански Sakā, Sacae) е била област в Евразия, обитавана от скити от VІІІ в. пр.н.е. до ІІ в. Нейното място и размери варират във времето, но обикновено тя се е разширявала на запад. Районът, който включва южна Украйна, долен Дунав и част от Румъния е известен като Малка Скития [Scythia:].
 
 
Илюстрация № 38
Приблизителни размери на Скития през І в. пр.н.е. [Scythia:].
 
 
Azes I, сребърна тетрадрахма, І в. пр.н.е.
 
 
Илюстрация № 39
Лице: Владетел на кон, дъжи копие, гръцки надпис наоколо.
Гръб:Зевс прав, държи мълния и копие, Kharoshthi надпис наоколо [Azes-I:]. (Мълнията е изобразена чрез сдвоен знак Т.6.)
 
 
      Рим
Юпитер.
 
 
Илюстрация № 40
Бог на боговете. Бог на небето, гръмотевиците и светкавиците и на закона, реда и справедливостта. Символи: мълния, орел, бик и дъб. Статуята е открита в Смирна, Лувър [Zeus:]. Юпитер е еквивалентен на Зевс от гръцкия пантеон [Jupiter:]. (Юпитер е издигнал ръка на победител и държи "мълния", подобна на ваджра, тибетски вариант.)
Смирна е бил древен град, разположен на Егейския бряг на Мала Азия [Smyrna:].
 
Summanus
В древната Римска религия Summanus е бил бог на нощната гръмотевица, докато Юпитер е бил бог на дневната гръмотевица [Summanus].
 
 
      Мала Азия
Jupiter_Dolichenus
 
 
Илюстрация № 41
Бронзова паметна плоча, посветена на Jupiter Dolichenus от Komlod, Унгария, Унгарски национален музей, Будапеща [Jupiter_Dolichenus]. ("Мълнията" в лявата ръка е комбинация от ваджра будистки тип със знак Т.9 в основата.)
Jupiter_Dolichenus е бил римски бог, създаден от обединяването на Юпитер, римския "Бог на боговете" и култа към Baal от Commagene в Мала Азия. Боговете Baal от своя страна са били Богове на боговете. Комбинацията е била замислена за формиране на мощно смесване на източните и западните кралски традиции, обединени в едно божество.
Почитта към Jupiter Dolichenus е била ограничена в нейния ориенталски произход и култът скоро умира след превземането на град Doliche от Сасанидите през средата на ІІІ век [Jupiter_Dolichenus].
Commagene (Армения) е била древно царство, разположено в съвременна централна южна Турция. За първи път се споменава в Асирийски текст, когато вероятно е била анексирана като провинция през 708 г. пр.н.е. [Commagene:].
 
 
      Келтската митология
Taranis Jupiter
В Келтската митология Taranis е бил бог на гръмотевицата, почитан в Галия и Британските острови, а също така по поречието на реките Рейн и Дунав. Той е споменаван наред с with Esus и Toutatis като част от свещена троица [Taranis:].
 
 
Илюстрация № 42
Taranis Jupiter с колело и мълния, съхраняван в Националния музей на антиките, Франция [Taranis:]. (Taranis държи в дясната си ръка  "мълния", както при Юпитер - ваджра тибетски вариант.)
 
 
      Китай
Wu от Хан (141-87 г. пр.н.е.).
Император Wu е бил седмият от династия Хан, управлявал 141-87 г. пр.н.е. Цитиран е като най-великия император от династията Хан и един от най-великите императори в китайската история [Wu_of_Han: ].
 
 
Илюстрация № 43
Лице и гръб на монета wushu, ползвана по времето на император Wu [Han_dynasty:]. (Върху лицето на монетата - сдвоен знак Т.11 (долният знак е по-дълъг) с напречна линия между тях.)
 
 
 
Илюстрация № 44
Древна форма на изписване на йероглифа "Дърво" (сдвоени знаци Т.9 и Т.2) в китайската йероглифика (Малка е вероятността тогава да са свързвали изписването на този йероглиф с начина на изобразяване на "мълнията".) 

(Виж още: 3.5.42.Китай-писменост - Таблица с използвани варианти на разновидност на знак Т.11, Т.11-ПО.)

 
    
     Норвегия
    Тор
      В норвежкия политеизъм Тор (Thor - от древния норвежки Dorr) е бог владеещ чук, свързван с гръмотевицата, светкавицата, бурите, дървото дъб, силата, разрушаването, плодовитостта, лекуването и защитник на човечеството. Родствено божество в Германската митология е било известно в древно-английския като Dunor и в ранния древно-германски Donar, с произход от древно-германския Dunraz (означаващ $гръмотевица$).
      Тор често е приписван в имена на места; седмичният ден четвъртък (Thursday - ден на Thor) носи неговото име; имена, родствени от езическия период, съдържащи неговото име, продължават да се ползват днес [Thor:].
 
 
Илюстрация № 45
Битка на Тор срещу Ettins (1872 г. от Marten Eskil Winge) [Thor:].
Ettins - jotunn са били гиганти в норвежката митология.[ Ettins:]. (От чука изскачат мълнии от типа: комбинация между знак Т.27.а и знак Т.27.б.)
 
 
Тор
 
 
Илюстрация № 46
Тор (1910 г. от Johannes Gehrts)
Глава 11, част Gylfaginning на книгата Prose Edda - бог Тор имал  колесница, карана от два козела с имена Tanngnjostr и Tanngrisnir [Thor:]. (От чука изскачат мълнии от типа: комбинация между Т.27.а и Т.27.б. Само при този бог мълниите са от този тип, по късно възприети в нациска герматия - емблемата SS.)
 
 
Фрига, Тор и Один.
 
 
Илюстрация № 47
Норвежки богове, от ляво надясно: Фрига (Frigg), Тор и Один. Рисунка от Olaus Magnus, ХVІ в.
През ХІ в. хроникьорът Adam of Bremen записва в своя трактат Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, че статуя на Тор, Адам описва като "огромна", стои в храма на Упсала (Temple at Uppsala) в центъра на троен трон, разположен в старата Упсала (Gamla Uppsala), Швеция. Адам конкретизира, че "Тор със своя жезъл изглежда като Юпитер" [Thor:]. (На върха на жезъла - стилизиран знак Т.2.)
Жезъл на Один.
 
Илюстрация № 47а.
Один е бил скандинавски баща на боговете и хората; неговото име означавало "вселяващ ярост", необходима по време на сраженията. Неговият жезъл символизирал неоспоримо превъзходство и сила на бродещ магьостник. Той също олицетволявал вълшебна пръчка. Трите зъбци на върха на жезъла символизират процъфтяване, власт и числото "3", което е магически символ. Один се явява бог на знанието, войната и победата. С помощта на своя син Тор, той води непрекъсната борба със злото. Той се явява покровител на всички войни, загинали в честен бой [album=3: Один]. (Жезълът е изграден от сдвоен знак Т.11 (със закръгления); средното рамо: горният край е във вид на стилизиран знак Т.2, а долният - знак Т.6.)
      Бербери
      Берберите са група народи, които населяват някои страни от Северна Африка (Мавритания, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, ОАР), а също така Централен и Западен Судан (Нигерия, Мали, Горна Волта и др.). Общата им численост надвишава 6 милиона (по оценка от 1967 г.). Говорят на диалекти на берберския език. Берберите са най-древното население на Северна Африка [Cultinfo-Берберы:].
 
 
Илюстрация № 48
Буквата "yag" от берберската азбука е централен символ в знамето на Кабилия [Берберы:]. (Сдвоен знак Т.9.)
 
 
 
Илюстрация № 49
Фрагмент от берберски ковьор с азбука на тифинарите [Берберы:]. (Сравни първото изображение на буква от берберската азбука с Илюстрация № 2; второто и третото изображения са сдвоен знак Т.9 без и с черта между тях. Малка е вероятността тогава да са свързвали изписването на този три букви с начина на изобразяване на "мълнията". Някои троични знаци са били възприети като азбучни букви, информационното съдържание на които пада до единично семантични значение във връзка с материализацията на човешкото същество.)
 
Търговски долар на САЩ.
 
 
Илюстрация № 50.
Търговският долар, САЩ е сребърна монета, която е била издадена от монетния двор на САЩ и отпечатвана във Филаделфия, Пенсилвания, град Карсън и Сан  Франциско от 1873 г. до 1885 г. Търговското отпечатване е прекратено през 1878 г. [Trade Dollar:]. (Представено е изображение на орел върху "мълния", което съществено се отличава от древните.)
 
      Позиция
      Да се опитаме да си представим ситуацията на планетата Земя по онова време.
      Нашите Създатели са изпълнявали определена "Програма" за създаването на Земята през едноклетъчните и различните видове до Хомо сапиенс (в продължение на 4 милиарда години съгласно съвременната наука). Очевидно към нашата планета е имало интерес, защото намираме различни свидетелства за посещения и пребиваване на различни Космически култури (цивилизации). Някои от тях са внедрявали (заселвали) свои "продукти" (видове). И в определен момент се оказало, че Земята е заселена от високо развити "животински" видове, "земноводи", гиганти, джуджета и др. Те са били на много по-високо еволюционно равнище в сравнение с местния Хомо сапиенс. Земните човешки същества са приемали пришълците за "богове". Някои от тогавашните хора са били свидетели на действията на представителите на различните Космическите култури и на техните взаимоотношения, т.е. "боговете". Вероятно не е било възможно по-нататъшно съвместно съществуване на всичките тези видове на Земята. Можем да предположим поне една от причините - генетичното многообразие е предполагало несъвместимост между видовете; съществувала е опасност от замърсяване на основния генофонд и др. И тогава се стигнало до решение за изчистване на Земята от "страничните" видове (продукти). Един от възможните варианти е бил "въоръжаване" (предоставяне Силата на троичните знаци) на определени хуманоидни същества, свързани с основния генофонд - предоставили им "мълнията" (сдвоени троични знаци Т.2, Т.9, Т.11) като оръжие. "Мълнията" съдържала огромна мощ и убивала мигновено и безотказно. Унищожаването на различните нехуманоидни видове ("богове") се е запазило в паметта на човешката култура като войни между "боговете". Естествено би следвало да допуснем, че някои от хуманоидите са се изкушили от мощта, с която са разполагали и са я използвали за свои користни цели - така стигаме до първоначалното натрупване на карма.
      2. Силата на троичните знаци е колосална (невъобразима). За съвременния човек троичните знаци преди всичко са картинки.) Примери за използване силата на троичните знаци от Създателите в градивно (позитивно) направление виждаме (откриваме) още след Началото. Така например топологията на атома Кислород е по троичен знак (Т.13). Кристалът на снежинката (водата) е по два троични знака (знак Т.13 и знак Т.7) (Път в е-страницата: www.za-balgarite.com - Същност на българите - Съдържание - По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите - тяло - стр. 41 и 39.) Различни примери за използването на троичните знаци при създаването на живота на планетата Земя са посочени в трите книги от е-страницата. Т. е. троичните знаци са били използвани като модел в процеса на Създаването.
      3. Да уточним: вероятно силата (мощта) на знака "мълния" има йерархичен характер - с повишаване нивото в Космическата Йерархия се повишава и мощта на този знак, т.е колкото едно същество е по-висше, толкова е по-голяма силата на знака, която то би могло да ползва (извлича).
 
      Спомени
      В митологията са съхранени спомени от древността за използвани мощни оръжия от боговете, някои от които биха могли да бъдат оприличени на "мълния". Ето някои примери от индуистката митология:
      1. Шива е почитан като бог-разрушител. Освен разрушител, Шива е страшен враг на демоните и закрилник на аскетите, отдаващи се на съзерцание. Един от главните му подвизи е унищожаването на трите града, издигнати от демоните-асури. Някога Брахма разрешил на демоните да построят три крепости и те построили един град на небето, друг - във въздуха и трети - на земята. Така те се почувствали в пълна безопасност и решили да покорят боговете. Тогава Шива изстрелял една стрела, с която поразил едновременно трите града и те изгорели като слама [Mythology-Shiva:].
      Асури - във ведическата и индуистката митология група небесни персонажи, обладаващи вълшебната сила и  майя; могат да бъдат богове от групата Адитя (главно Варуна и Митра), Агни, Индра и др., а по-рядко небесни демони, противници на боговете. В упанишадите боговете са сура и оттук тълкуването за асурите като "небогове". През този период се оформя противопоставянето между демони и богове. В литературата от по-късно време асурите са висш клас демони, противници на боговете [Асури:].
      От незапомнени времена съществува вражда между боговете (сури) и демоните (асури) вследствие на тяхното съперничество за богатствата на трите свята. Боговете избират за свой водач Брихаспати (Юпитер), а демоните - Шукрачария (Венера) [Сури-асури:]. (Да вметнем, че Хаторите са от Венера. А съдържанието на последния абзац е ярък пример за противопоставяне на представители от различни Космически култури, всяка от които има свои интереси.)
      2. Героите на "Махабхарата" полагали огромни усилия, за да получат "божественото оръжие". И най-много това се отнася до Арджуна, който все пак принудил боговете да дойдат и да му предложат нещо от небесния арсенал. Пръв от боговете се явил Шива и влязъл в двубой с Арджуна. Богоборството е най-висша степен на изпитание, но героят с чест излязъл от него. Доволният Шива му предложил всичко освен безсмъртие. По-късно при срещата си със своите братя Арджуна описва състоянието си по следния начин: "Пред Шива, мислено простирайки се, аз изрекох тези думи: Бъди, о господарю, благосклонен - ето за какъв твой дар те моля - да се науча да си служа с оръжията, притежавани от боговете!" Шива изпълнил молбата, но предупредил да бъде изключително внимателен, когато стане нужда да се употреби висшето оръжие: "И нека нивга ни един човек да не помисли с него да си служи. Попадне ли на слаб в ръцете, може то да изгори света изцяло. То да се употребява единствено в случай на отбрана, могъщо и неотвратимо е, така че всеки удар на другите оръжия успешно може да отбие." [Божествени оръжия:]. (Да обърнем внимание - това оръжие не се предоставя на човешките същества, защото биха могли да унищожат света поради своето ниско еволюционно ниво.)
      3. Друго оръжие от небесния арсенал е пашупати, приписвано на Шива. То странно съчетавало в себе си огромна мощ с управляемост. Когато се върнал на Земята, Арджуна решил да демонстрира неговата мощ: "И ето че като бе употребено страшното оръжие, огъна се земята под краката и се разлюля заедно с дърветата; преляха бреговете си реките, развълнуваха се и моретата дори и огънят безсилно замъждука, и Слънцето съвсем се помрачи..." [Божествени оръжия:].
      Пашупата-астра - митологично оръжие, дарeно от Шива на Арджуна като награда за аскетизъм [Пашупата-астра:].
 
      Обобщения
      1. В представените примери са използвани следните знаци: Т.5, Т.9, Т.18, Т.27.д, Т.27.е, за знак "мълния": комбинация от сдвоени знаци Т.2, Т.6, Т.9 или Т.11 с или без точка между тях; комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо - "Z"-вариант и "S"-вариант.
      2. Някои богове ползват "мълния" като нападателно оръжие срещу други богове. Очевидно само някои от боговете имат право (възможност) да ползват силата на троичните знаци като изключително мощно оръжие, т .е те би следвало да имат връзка с българското.
      3. В четири илюстрации боговете (Мардук и Зевс) използват "мълния" в действие (в атака срещу противника)); още в толкова "мълнията" се държи долу (като за фотографиране), а в останалите божеството замахва с "мълния" като с нападателно оръжие.
 
      Изводи:
      "Боговете", които са използвали силата на троичните знаци като оръжие - "мълнията", с огромна разрушителна мощ, би следвало да имат връзка с българското.
 
 
      Източници:
Рагозина З.А. История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. Изд.2-е. С. Петербург, издание на А.Ф. Маркс, 1902.
Николов 2002: Николов, Васил. Раннонеолитна рисувана керамика. София, 2002.
Сури-асури: URL: http://astrogalaxy.info/jupiter/
Church 1879: URL: http://www.gutenberg.org/ebooks/14994; Church, Alfred. Stories from the Greek Tragedians. New York, 1879.
Goblet dAlviella 1894: URL: http://www.sacred-texts.com/sym/mosy/mosy10.htm=   
Goblet dAlviella. The Migration of Symbols. London: A. Constable and Co., 1894.
 
Перипъл: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
Към Част І: Знак "мълния" - 1
Назад към:  Начало  или Съдържание