Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

 

            3.5.99. Знак "мълния"

 

      Анотация

      В темата са представени изображения за използване на "мълнията" (комбинации от троични знаци), притежаваща огромна разрушителна мощ, като "оръжие на боговете". "Боговете", които са използвали силата на троичните знаци като оръжие - "мълнията", би следвало да имат връзка с българското.

 

      Съдържание:

Част І. Знак "мълния" - 1

Знакът "мълния"                         Илюстрации № 1-3a

Индия                                          Илюстрации № 4-25

- Ваджра                                      Илюстрация № 4-6b

- бог Индра;                                 Илюстрации № 7-9

- бог Muruga                                 Илюстрации № 9а

- Индийско-гръцка държава;      Илюстрации № 10-15

- Западни сатрапи;                      Илюстрации № 16-17

- Пенджаб                                    Илюстрации № 18-25

Част ІІ. Знак "мълния" - 2

Халдеи                                         Илюстрации № 26-26a

Етруски

Древна Гърция                            Илюстрации № 27-29b

Бактрия                                        Илюстрации № 30-36

Yuezhi                                           Илюстрации № 37

Скития                                          Илюстрации № 38-39

Рим                                               Илюстрации № 40

Мала Азия                                    Илюстрации № 41

Келтската митология                   Илюстрации № 42

Китай                                             Илюстрации № 43-44

Норвегия                                       Илюстрации № 45-47a

Бербери                                        Илюстрации № 48-49

САЩ                                              Илюстрации № 50

Позиция

Спомени

Обобщения

Изводи

Източници

 

      Част І. Знак "мълния" - 1

 

      На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра", да получим възможност за докосване до някои малко известни страни на знака "мълния". 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

      Знакът "мълния"

      Знакът "мълния" заема особено място в човешката култура, поради което го изследваме в отделна тема.

      Тук ще разгледаме два известни ни варианта на "мълния":

1. Комбинация от Т.27.а и Т.27.б с едно общо рамо - "Z"-вариант и "S"-вариант.

2. Комбинация от сдвоени Т.2, Т.9 или Т.11 с или без точка между тях;

 

Някои съвременни изображения на мълнията [Thunderbolt:].

 

Илюстрация № 1

Изобразената вдясно "мълния" е представена чрез комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а с едно общо рамо - "Z"-вариант.

 

Двойна "мълния" - комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо - "S"-вариант.

 

Илюстрация № 2

Вляво: Фрагмент от керамичен съд с бяло рисувана орнаментация. Ракитово, България. VІ хил. пр.н.е.  [Николов 2002: Табло 83].

Вдясно: Нацистка SS-eмблема.

Дясното изображение е "по-тлъсто" - материалистично, с остри ъгли - остро, агресивно - очевидно цели материална изгода.

 

Няколко варианта на "мълния" с точка между тях.

Комбинация от сфера (точка) и Тризъбец [Goblet d’Alviella 1894: fig. 122].

 

 

Илюстрация № 3

Сдвоеният тризъбец произхожда от Асирия [Goblet d’Alviella 1894: 221]. (Първата (а) комбинация е сдвоен знак Т.9 (Т.11); а останалите са стилизация на същия знак.)

 

   

Илюстрация № 3а.

Монети с изображения на "мълния" [album=3: монети].

 

      Светкавицата (lightning) играе роля в много митологии, често като оръжие на бога на небето и на бурята. Като такава, тя е ненадминато средство за драматично мигновено наказателно унищожаване. Мълнията (thunderbolt) като оръжие на боговете може да бъде открита в много митологии:

- в хинду митологията бог Индра е известен като бог на светкавицата. Неговото главно оръжие е мълнията (Ваджра);

- в Hittite и Hurrian митологията тройната мълния е символ на Teshub;

- в гръцката митология мълнията е оръжие, дадено на Зевс (Zeus) от циклопите (Cyclops);

- в римската митология мълнията е оръжие, дадено на Юпитер (Jupiter) от циклопите;

- в германската митология Thor е бог на гръмотевицата и светкавицата, владеещ Mjolnir;

- в митологията на маите Huracan е представен като три светкавици; 

- в Cherokee митологията Ani Hyuntikwalaski ("настояща гръмотевица") причинява  огън светкавица в кухината на sycamore дърво;

- в митологията Ojibway гръмът е създаден от Thunderbirds (Nimkiig or Binesiiwag), която може да бъде и доброжелателна, и отмъстителна към човешките същества;

- в митологията Igbo мълнията е оръжие на Amadioha/Amadiora [Thunderbolt:].

 

      Индия

      В отличие от традиционните човешки оръжия като лък, стрела, копие и др. и употребяваните оръжия от боговете (като мълнията на Индра - Vajrayudha), текстовете от Хинду митологията споменават за използване на различни божествени оръжия от различни герои, всеки от които се свързва с определен бог или божество [Hindu_mythology:].

 

 

Ваджра (Vajra, англ. thunderbolt, diamond) - мълния, диамант.

 

 

Илюстрация № 4

Специален символ на индуския бог Индра (Indra). С мълнията той разрушава враговете на индуизма. Будистката Бодхисатва също разрушава враговете на  Будизма с ваджра или мълния. В Месопотамя боговете държат двоен тризъбец.

Ваджра на Индуските богове има три стрели с прави накрайници [Ваджра:]. (Двата края на символа са изобразени чрез стилизиран знак Т.9.)

 

 

 

Илюстрация  5

Непал, Катманду. Торана (традиционни непалски фигурни арки с кръгова резба пред входа на храма) с изображение на Буда Майтрея на храма белия Махендранатх [Nepal:]. (В центъра на арката - Ваджра.)

 

 

Ваджра [Vajra:].

 

 

Илюстрация № 6

Тибетската Ваджра има четири стрели със затворени краища и пета, която преминава през центъра от началото до края [Ваджра:].

 

 

Илюстрация № 6а.

Ваджра [album-vajra:].

 

 

Япония

 

 

Илюстрация № 6б.

Камбанки - ваджра, 12 в., Киото, Япония [forum/26-124-15: камбанки].

 

Индра

 

Илюстрация № 7

В Хинду митологията Индра (Devanagari) или Śakra е бог на боговете или бог на Небето; също е бог на войната, бурите и валежите [Indra:]. (В една от ръцете си държи Ваджра.)

 

 

Индра бог на бурите. Скулптура с ваджра.

 

 

Илюстрация № 8

Индра държи Ваджра [indra:].

 

 

 

Илюстрация № 9

Индра - бог на бурите, гръмотевиците и мълниите. Символизира силата, енергията и виталността. Негово оръжие е божественият огън - мълнията. Ежегодно, в края на сухия сезон, Индра е повтарял велик подвиг, убивайки Вритра. Този огромен дракон, лежал в планините и държал цялата небесна вода в деветдесет и деветте пръстена на тялото си [india-gods:]. (В дясната си ръка Индра държи "мълния" във вид на сдвоен знак Т.9 (Т.11.)

 

Muruga

 

Илюстрация № 9а

Muruga, вторият син на Шива и Парвати, е познат като Subrahmanya, Shanmukha, Karttikeya, Skanda, Devasenapati, Śikhivahana Saravanabhava и др. Култът към Muruga е бил добре развит от периода Cankam в областта Tamilaham [Muruga-Thund:].

 

 

      Индийско-гръцка държава

      "Индийско-гръцката държава" е обхващала различни части от северозападни региони от Индийския подконтинент през последните два века пр.н.е. Била е управлявана от над 30 владетеля, често в конфликт помежду си. Държавата е била основана от Бактрийския владетел Диметрий, нахлул в Индия с граница Hindu Kush в началото на ІІ в. пр.н.е. Индийско-гръцката държава престава да съществува около 10 г. след нахлуването на скитите [Indo-Greek_kingdom:]. (Тук използвамe официално възприетото название - Индийско-гръцка държава, но знаците на владетелите показват, че те имат български произход. Връзката с Бактрия и Пенджаб е много силна.)

 

 

Илюстрация 10

Индийско-гръцка държава, 180 г. пр.н.е.-10 г. [Indo-Greek_kingdom:].

 

Menander I (155-130 г. пр.н.е.), сребро , драхма.

Menander I Soter "Спасителят" (известен като Milinda в индийските източници) е бил владетел на Индийско-гръцката държава от 165 или 155 г. до 130 г. пр.н.е.

 

 

Илюстрация № 11

Лице: Гръцки надпис: Спасител цар Менандър

Гръб: Kharosthi надпис: Спасител цар Менандър. Атина предвиждаща се напред, с мълния и щит. Печат от монетарница Taxila [Menander_I:]. (Божеството замахва с "мълния" като нападателно оръжие; емблемата е Т.18 с напречна линия както Т.4.)

Kharosthi писменост е използвана в културата Gandhara, Индия в северозападна Южна Азия за езиците Gāndhārī и Sanskrit. Използвана е от средата на ІІІ в. пр.н.е. до към ІІІ в. Използвана е също така в Kushan, Sogdiana и по пътя на коприната; на някои места се е запазила до VІІ в. [Kharosthi:].

 

 

Menander I (155-130 г. пр.н.е.)

Сребърна монета на Менандър І  с Атина на гърба. Британски музей. [Menander-I:].

 

 

Илюстрация № 12

Лице: Върху рамото е изобразена "мълния"

Гръб: Атина. Британски музей. [Menander-I:]. (Божеството замахва с "мълния" като нападателно оръжие.)

 

 

Menander I (155-130 г. пр.н.е.)

Menander I. Тетрадрахма в Бактрийски стил; монетарница Alexandria-Kapisa.

 

Илюстрация № 13

Лице: Menander хвърля копие.

Гръб: Атина с мълния. Гръцки надпис: Цар Менандър, Спасителят [Menander-I:]. (Божеството замахва с "мълния" като нападателно оръжие. Емблемата е в същия стил, но се отличава от горните.)

 

 

Strato I (130-110 г. пр.н.е.).

Strato І е син на царица Agathokleia, която била е регент през ранните години след смъртта на съпруга си Menander I [Strato-I:].

 

 

Илюстрация № 14

Монета на Strato I и Agathokleia.

Лице: Бюстове на Strato и Agathokleia. Гръцки надпис: Спасител цар Strato и Agathokleia

Гръб: Атина хвърля мълния. Kharoshthi надпис: Владетел Strato, Спасител и Справедлив [Strato-I:]. (Монограмът е изобразен чрез знак Т.27.е с хоризонтална линия по средата; Божеството замахва с "мълния" като нападателно оръжие.)  

      Коментар:

      Възниква съмнение дали в горните четири Илюстрации (и някои други) върху гърба на монетите е изобразена Атина или това е Зевс:

- "мълнията" е атрибут на Зевс;

- фигурата е повече мъжка;

- при подобни монети от Бактрия е изобразен Зевс също с каска.

 

      Коя е Agathokleia? Какъв е нейният произход? Следващата монета ни дава възможност за отговор на тези въпроси.

Agathokleia Theotropa, "Приличаща на богиня", е била владетелка на част от северна Индия като регент на своя син Strato I, управлявала 110-100 г. пр.н.е. Agathokleia вероятно е била дъщеря на владетел. Agathokleia изглежда е свързвана с Атина, богиня на войната, която е била божество на династията на Menander [Agathokleia:].

 

 

Илюстрация № 15

Монета на Agathokleia, управлявала 110-100 г. пр.н.е.

Лице: Владетелка Agathokleia

Гръб: Гръцки прав лък и колчан за стрели [Agathokleia:]. (Монограмът е изобразен чрез знак Т.18 с допълнителна линия, която вероятно определя мястото й в рода от нейния произход, т.е. тя произхожда от род, владетелският знак на който е знак Т.18 - сравни с Бактрия)

 

 

      Западни сатрапи, Индия

Bhumaka (?-119 г.)

Династията Kshaharata в държавата Western Satrap, Индия е била основана от Bhumaka (?-119 г.). Той е бил баща на великия владетел Nahapana, който само е използвал титлата Satrap върху неговата монета, а не такива като Raja или Rano (владетел). Тази монета съдържа будистки символи като колело с 8 спици (dharmachakra) и др. [Western_Satraps:].

 

 

Илюстрация № 16

Лице: Стрела, топче и мълния. Kharoshthi надпис: "Ksaharata Satrap Bhumaka".

Гръб: Седнал лъв с издигната лапа, колело (dharmachakra). Brahmi надпис: Kshaharatasa Kshatrapasa Bhumakasa [Western_Satraps:]. (Мълнията върху лицето на монетата е много "тлъста", което говори за материалност. Вероятно нейното изобразяване е само спомен от древността. Изобразеното колело е със шест спици - разновидност на знак Т.5.г в кръг, а не с осем както при будизма.)

Държавата Western Satraps (Западни сатрапи, деспоти), Western Kshatrapas или Kshaharatas (35-405 г.) със скитски владетели  е била разположена в западна и централна Индия (Saurashtra и Malwa: съвременните щати Gujarat, Southern Sindh, Maharashtra, Rajasthan и Madhya Pradesh). Тя или поне част от нея, е била наречена "Ariaca" съгласно Перипъла (periplus) на Еритрейско море. Държавата е съвременник на Кушаните, които са управлявали северната част на Индийския подконтинент и вероятно са били техни повелители. Наричали са се "западни" в отличие от "северните" скитски сатрапи.

Общо 27 независили западни сатрапи са управлявали за период около 350 години [Western_Satraps:].  

"Перипъл на Еритрейското море"... перипъл, описващ мореплаването и възможностите за търговия... Текстът е отнесен от I до III век, като най-често се приема средата на I в. като период на написването му. Въпреки че авторът е неизвестен, той със сигурност е написан от някой, запознат от първа ръка със описаните места, защото представя изключително точни данни за земите около бреговете на Индийския океан [Перипъл].

 

 

Nahapana (119-124 г.)

 

 

Илюстрация № 17

Лице: Бюст на владетеля Nahapana с надпис на гръцки: "King Kshaharata Nahapana".

Гръб: Мълния и стрела; Prakrit Brahmi надпис вдясно: Rajno Ksaharatasa Nahapanasa; Prakrit Kharoshti надпис вляво: Rano Ksaharatasa Nahapanasa [Nahapana:]. ("Мълнията" е изобразена чрез два стилизирани знака Т.2 един срещу друг с точка в средата.)

 

 

      Пенджаб (Индия и Пакистан)

Пенджаб (Punjab, Panjab) е географски район, който обхваща съвременни части от Пакистан (Punjab province) и Индия (щатите Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh и Delhi). Името означава "Страната на петте води" (реки) [Punjab:].

 

Пенджаб (Гандхара).

Demetrius III Aniketos "Непобедимият", управлявал около 100 г. пр.н.е. [Demetrios_III:].

 

Илюстрация № 18

Медна монета на Demetrius Aniketos

Лице: Бюст на владетел, облечен в скалп на слон, с гръцки надпис: "Непобедим владетел Demetrius".

Гръб: Крилата мълния. Kharoshthi надпис: "Непобедим владетел Demetrius" [Demetrios_III:]. (Мълнията е изобразена чрез два сдвоени знака Т.6 с кръг между тях.)

 

 

Polyxenos Epiphanes Soter �Знаменитият и Спасител�, управлявал в Западен Пенджаб или Гандхара около 100 г. пр.н.е. [Polyxenos_Epiphanes:].

 

 

Илюстрация № 19

Монета на Polyxenus [Polyxenos_Epiphanes:]. (Божеството замахва с �мълния�, изобразена чрез два сдвоени знака Т.6.)

 

 

Philoxenus (100-95 г. пр.н.е.)

Philoxenus ("Приятел на чужденците"), наричан Anicetus (�Непобедимият�), е управлявал Paropamisade, Пенджаб. Серията монети Bopearachchi датира Philoxenus към 100-95 г. пр.н.е. [Philoxenus:].

 

 

Илюстрация № 20

Сребърна тетрадрахма на владетел Philoxenus.

Лице: Бюст на Philoxenus с каска и диадема. Гръцки надпис: "Непобедим владетел Philoxenus"

Гръб: Владетел на кон във военно облекло. Kharoshti надпис: ""Непобедим владетел Philoxenus" [Philoxenus:]. (Монограмът е изобразен чрез Т.27.е с хоризонтална линия в средата. В монетите са представени и други монограми. Възможно е Polyxenos и Philoxenus да са едно и също лице.)

 

 

Epander (95-90 г. пр.н.е.)

Epander може би е бил родственик на Menander I; спецификата на неговите монети може би сочат, че той е управлявал в района на Пенджаб, 95-90 г. пр.н.е. Титла - Nikephoros (Victorious) - "Победоносен". Редкостта на неговите монети показва, че управлението му е било кратко и/или територията му е била ограничена [Epander:].

 

 

Илюстрация 21

Бактрия. Epander. Около 80/75 г. пр.н.е. Драхма. Индийски стандарт.

Лице: Бюст с диадема.

Гръб: Атина (Athena Alkidemos) напредваща, държи мълния и щит, монограм вдясно [coinarchives- Epander:]. (Божеството замахва с "мълния".)

 

 

Apollodotus II (80-65 г. пр.н.е.).

Apollodotus II е бил индийски владетел, който е управлявал в западната и източната част на Пенджаб (Punjab).

Илюстрация № 22

Лице: Бюст на Apollodotus II. Гръцки надпис: "Apollodotus Велик Спасител и обичащ баща-владетел”

Гръб: Владетел на рогат кон, прави жест за благословия. Надпис на Kharoshthi писменост: "Спасител владетел Appolodotus" [Appollodotos-II:]. (Очевидно има някаква неточност в текста, защото на гърба на монетата се вижда как божеството замахва с „мълния”.

 

Монета на Apollodotus ІІ (80-65 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 23

Лице: Гръцки надпис: "Apollodotus владетел Велик Спасител и обичащ баща-владетел”

Гръб: Надпис на Kharoshthi писменост: "Спасител владетел Appolodotus" с богиня Атина (подобно на Menander I) [Appollodotos-II:]. (Божеството замахва с „мълния”.)

Apollophanes Soter (35-25 г. пр.н.е.)

Apollophanes Soter (управлявал 35-25 г. пр.н.е.) е бил владетел в район на източен и централен Пенджаб, съвременни Индия и Пакистан [Apollophanes:].

Илюстрация № 24

Сребърна драхма на владетел Apollophanes (35-25 г. пр.н.е.)

Лице: Бюст на владетел с шлем. Гръцки надпис: „Спасител владетел Apollophanes”.

Гръб:Pallas с aegis и мълния. Kharoshthi надпис: „Спасител владетел Apollophanes”

[Apollophanes:].

Pallas е Titan (титанка), свързвана с войната, убита от Атина в битка с боговете; превръща нейната кожа в щит (theAegis). Pallas е титла на Атина - Pallas Athena [Pallas:].

В гръцката митология Титаните са били вид могъщи божества, потомци на Gaia и Uranus, по времето на легендарната Златна ера. Като Стари богове те са били изместени от по-младите богове, Олимпийците, във войната срещу Титаните [Titan:].

Aegis е голяма яка или наметало, носени за защитата в древни времена от висши религиозни сановници или от притежатели на щит [Aegis:].

Коментар:

Получава се известно противоречие. В текста на представените илюстрации се вижда, че с „мълния” разполагат (боравят) три божества: Зевс, Атина и Палас. А „мълнията” е атрибут на Зевс - тя е изкована от циклопите и предоставена на Зевс в борбата му срещу Титаните. Защо титанката Палас разполага с „мълния” - дали е допусната неточност в текста?

За същността на човешките същества от района на Пенджаб можем съдим от следната бродерия:

Phulkari бродерия от Patiala

Phulkari е техника за бродиране от Пенджаб в Индия и Пакистан, която буквално означава „живо (работещо, движещо се) цвете”. Phulkari се употребява като дума за бродерия и като бродирано шалче или кърпа за глава (“Phulkari”) [Phulkari:].

Patiala е град в съвременния щат Пенджаб, Индия и един от някогашните княжески градове на Пенджаб [Patiala:].

Илюстрация № 25

Избродирани са знаците: Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, т. е. български знаци се използват от човешки същества, които са свързани с българското.

 

Към Част ІІ: Знак "мълния" - 2

Назад към:  Начало  или Съдържание