Същностнабългарите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.31. Шумер  (ІV-ІІ хил. пр.н.е.)

 

Анотация:
Използването на троични знаци - Знаци на българите в Шумер показва/онагледява връзката на някои шумерски Богове с българското

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Шумер.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Шумер е първата голяма човешка цивилизация (възникнала през IV хилядолетие пр.н.е.) на територията на Южна Месопотамия. Шумерите се считат за изобретатели на писмеността, колелото, множество селскостопански сечива, грънчарското, пивоварството и други [Шумер:].
Общността в Шумер е била приспособена към копиране на „небесните образци”, а не към тяхното изобретяване или преобразяване, т.е. тази цивилизации би могла да е пристигнала тук от други огнища на култура.
В епоса за Гилгамеш е написано как праведникът Ут-напиштим по съвет на бога Эйи се е спасил със семейството в ковчег от потопа. В ковчега взел изкусни майстори. Следователно, ако може да се вярва на сказанието, културните ценности на допотопното човечество са били съхранени от шумерите.
Шумер вероятно е бил наследник на най-доброто, което е било създадено от човечеството през „доисторическия период”. Между другото, шумерите не са си приписвали изобретения. Те считали тях за дар от боговете, които присъствали наред с тях. На някого даже те оставили потомство. Оттук е натуралистичния оттенък в чувството за „присъствие” на Бога при шумерите [Shumer:].
В средата на II хил. пр.н.е. Шумер бил погълнат от набиращата сили Вавилонска империя [Shumer:].

 


Илюстрация № 1
Шумер – карта [Sumer_map:].

 

Древен Шумер

Инана (или Иштар) - богиня на войната и любовта


Илюстрация № 2
Шумерската богиня Инана с тризъбец [Древный Шумер:]. (Скиптърът горе е със стилизиран знак Т.9/Т.11.)

 

Изображение на Инана


Илюстрация № 3
Инана (акадски Иштар) в шумерската митология и религия е централно женско божество  [Inanna:]. (В долната част на корема „женски триъгълник“; на врата на фигурата е изобразен знак Т.27.а.)

 

Знаци от Шумер


Илюстрация № 4
Знаци от Шумер. Неолит [Haarmann, 1991: 157]. (Знак Т.7 на 4 и 7 ред; знак Т.27.б с вписан знак Т.27.а на 3 ред.)

 

Богиня Нинхурсаг – Ки


Илюстрация № 5
Богиня Нинхурсаг – Ки [Sumergods:].
В шумерската митология Нинхурсаг или Нинкхарсаг (Ninhursag) е била богинята на земята и майката, едно от седемте велики божества на Шумер. Тя е основно богиня на плодородието. Храмовите химни източници я определят като „истинската и велика дама на небето“, а царете на Шумер са „хранени с млякото на Нинхурсаг“ [Нинхурсаг:]. (Върху шапката и върху дрехата на раменете са изобразени знаци Т.27.б един в друг; в долния край на шапката – Т.28 един в друг и един до друг.)

Нинхурсаг - шумеро-акадска богиня-прародителка, майка на всичко живо. Съпруга на бог Енки [Shumer-gods:].

В шумерската митология Енки е богът на земята. Той се смята за едно от най-важните месопотамски божества... бог на мъдростта, изкуствата, магията, дизайна, строителството и творението [Месопотамия богове:].

 

Обобщение:
Използването на троични знаци - Знаци на българите в Шумер показва/онагледява връзката на някои шумерски Богове с българското

 

Използвани знаци: Т.7, Т.9/Т.11, Т.27.а, Т.27.б, Т.28

Източници:
Древный Шумер: URL: http://www.nadiya-club.narod.ru/Uchebnik_istoriya/Mesopotamiya/Shumer/Drevniy_Shumer.html
Месопотамия богове: URL: https://bg.warbletoncouncil.org/dioses-de-mesopotamia-7416
Шумер: URL: http://bezpolezno.info/_us/_userfiles/file/4.Scenografia.Mesopotamia.pdf
Haarmann, 1991: Haarmann, Harald. Universalgeschichte der Schrift. Campus, 1991.
Inanna: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Ninhursag: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ninhursag
Shumer: https://smekni.com/a/334102/shumery/
Shumer-gods: URL: http://www.mythology.tribak2007.com/shumer-gods.htm
Sumergods: URL: http://www.crystalinks.com/sumergods.html
Sumer_map: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer#/media/File:Sumer_map.jpg

Назад към:  Месопотамия-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание