Същностнабългарите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.31. Обейд VІІ-ІV хил. пр.н.е.

Анотация:
Използването на троични знаци - Знаци на българите по време на Обейд показва/онагледява връзката на тогавашното население с българското

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от живота в Обейд.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Най-старите следи от заселване в Долна Месопотамия датират от втората половина на VII хил. пр.н.е. Това представя първите развития на културата от периода на Обейд [Обейд:}.

Обейдска или Убейдска културa (5900-4400 г. пр.н.е.) – енеолитна археологическа култура в Месопотамия, датирана към периода 6500-3800 г. пр.н.е. [Обейдска културa:].

Илюстрац;ия № 1
Обейдска (Убейдска) културa – карта [Обейдска културa:].

Убе́йдски период


Илюстрация № 2
Убейдска глинена статуетка от Ур с характерна рептилообразна външност [Убе́йдский период:]. (Знак Т.27.а един в друг в долната част на корема.)

Обейд 4, 4500-4000 г. пр.н.е.

    
Илюстрация № 3
Две женски фигурки с битумни шапки, керамика. Ур  [Ubaid-period:]. Статуя от периода Убейд, 5000-4000 г. пр.н.е., преди шумерите [Statue:]. (Знак Т.27.а един в друг в долната част на корема.)

Убейд керамика


Илюстрация № 4
Убейд ІІІ керамика, 5300-4700 г. пр.н.е., Лувър [Убейд керамика:]. (Поредица от знак Т.28 един срещу друг по модел на знак Т.27.в.)

Доисторическа Убейд култура, 5500-4000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 5
Изрисуван съд от Късна Убейд фаза, късно V хил. пр.н.е. Музей Arpachiyah, Ирак [Убейд керамика:]. (Поредица от знак Т.27.б един в друг.)


Илюстрация № 6
Типична Убейд изрисувана чиния [ubai/hd:]. (Три групи знак Т.28 един в друг.)

 

Обобщение:
Използването на троични знаци - Знаци на българите по време на Обейд показва/онагледява връзката на тогавашното население с българското

 

Използвани знаци: Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в

Източници:
Обейд: URL:: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
Обейдска културa: URL:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Убейд керамика: URL: https://www.google.ru/search?q=%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B4+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IdZ__caQxxNeqM%252C9d9wxkm_GzLWlM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTFF3oS7O8C_uh5AmqUQTGvL5JxdA&sa=X&ved=2ahUKEwjU7uL3ka3xAhXP_7sIHTc9AlYQ9QF6BAgKEAE
Убе́йдский период: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
Statue: URL: https://www.pinterest.com/ckeiseratx/ancient-astronaut-theory/
Ubaid-period: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Two_female_figurines_with_bitumen_headdresses_ceramic_Ur_Iraq_Ubaid_4_period_4500-4000_BCE.jpg
ubai/hd: URL: https://www.penn.museum/sites/bulletin/2590/

Назад към:  Месопотамия-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание