Същностнабългарите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.31. Месопотамия  (ІХ хил. пр.н.е.- VІІІ в. пр.н.е.)

Анотация
Използваните троични знаци - Знаци на българите, онагледяват връзката между месопотамци и българите.

Съдържаниие:
- Месопотамия                                              Илюстрация №   1
- Анунаки                                                       Илюстрация №   2
- Месопотамия богове                                  Илюстрация №   3 - Илюстрация №   9
- Зевс и Тифон                                              Илюстрация № 10 - Илюстрация № 11
- Ерешкигал и Енкr                                        Илюстрация № 12
- Керамика                                                     Илюстрация № 13 - Илюстрация № 15

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от живота в Месопотамия.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Месопотамия
Месопотамия, също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат [Месопотамия:].

 

Илюстрация №
Месопотамия – карта [Месопотамия:].

През периода около 4550-2270 г. пр.н.е. в Месопотамия властвали шумерите. През 2270 г. пр.н.е. Месопотамия била завладяна от семитоезичните крале на Акадската империя, които обединили страната през периода около 2344-2154 г. пр.н.е. След това последвало неошумерско възраждане начело с мощния град-държавап Ур. Третата династия на Ур рухнала през 2003 г. пр.н.е. след появата на аморитите, които основали собствена серия от семитски династии. Но нито акадците, нито аморитите не внасят съществен принос в месопотамското изкуство, което остава верно на шумерските корени
През 1750 г. пр.н.е. Земите на Месопотамия били разделени на две – Асирия на север и Вавилон на юг. Асирия станала независима държава през ХV в. пр.н.е. и започнала да играе доминираща роля над цяла Месопотамия. Към VІІІ в. пр.н.е. обединила голяма част от Близкия Изток – от Египет до Персийския залив [Art-assyrian:].

 

Анунаки
Анунаки (Енлили, Нинлили, Енки) са група божества в древните месопотамски култури (шумерски, акадски, асирийски и вавилонски), известни от най-древни писмени източници. Твърди се, че името означава нещо в смисъл на „тези с кралска кръв“ или „княжеско потомство“. Широко разпространена късна етимология е, че името произлиза от съединението на небето (Anu) със земята (Ki) [Анунаки:, Sumergods:].

Илюстрация № 2
Анунаки – женска фигура [Sumergods:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг в долната част на корема.)

Предполага се, че в нашата Слънчева система има още една планета, която преминава между Марс и Юпитер на всеки 3600 години. Тя е 12 планета, като се включва Слънцето и Луната. Обитателите й са Анунаките.
Тя за разлика от другите планети от нашата Слънчева система, има елипсовидна орбита в посока на часовниковата стрелка, а не обратно. От сблъсък между Нибиру – по шумерски Мардук, с друга планета - Малдек или Тиамат, се е появила Земята. Мардук, която е била огромно планетно тяло, е ударила Малдек, разбивайки половината от нея на парчета. Едно от тях е станало Луната, а другите са оформили астероидният пояс. Другата половина от планетата е преминала на нова орбита. Това е Земята. Орбитата на Нибиру минава през нашата Слънчева система на всеки 3600 години, които се равнява на една нейна година.
Шумерски текст твърди, че главният бог Ану, който е живял на Нибиру, е правил посещения на Земята, придружен от своята съпруга Анту. Древната легенда изобразява Нибиру като кръгъл диск с две огромни крила. Този символ крилатия диск е бил боготворен от шумери, асирийци, вавилонци, египтяни, а след това и от всички империи през хилядолетията [Нибиру:].

Уточнение:
1. Очевидно човешките същества от овова време са свързвали троичноте знаци – Знаци на българите, с Боговете, т.е. те са обожествявали тези зннаци.
2. Съвременната наука не разполага с информация за Анунаки.

 

Месопотамия богове
Месопотамски богове – набор от божества, почитани от древната месопотамска цивилизация. Те се характеризираха с антропоморфния си вид и с практикуването на обичаи, подобни на тези на хората: всички те се жениха, ядяха, имаха деца, биеха се, наред с други неща.
Авторът Мария Изабел Контрерас, в статията Религия в Месопотамия утвърждава, че Месопотамската култура не е изповядвала любов към своите божества, а по-скоро смесица от страх и подчинение.

14 богове на Месопотамия
В рамките на древната шумерска религия Енлил е бил богът на земята и небесата, както и на водата... почитан от различни месопотамски популации като вавилонците, асирийците, акадците и ханаанците.
За древната шумерска цивилизация Нинлил била господарка на въздуха и се знаело, че е съпруга на Енлил и дъщеря на боговете Наму и Ан.
В шумерската митология Енки е богът на земята. Той се смята за едно от най-важните месопотамски божества... бог на мъдростта, изкуствата, магията, дизайна, строителството и творението.
Ану е цар на боговете, господар на съзвездията и бог на небето. Женен е за богинята Ки... той е част от триадата на най-важните богове заедно с Енки и Енил...син Енил.
Инана (или Иштар) е била богинята на войната и любовта.
Ниназу – бог с лечебни сили... син на Нинлил и Енил.
Намму богинята, която представлявала бездната на водите на първия океан... първо божество и произход на всички неща... съпруга на Ану и майка на бог Енки.

Ерешкигал управлява в подземния свят заедно със съпруга си Нергал. Тя се смята за дъщеря на бог Ану и сестра на богинята Инана.
За шумерите Вселената е била изконно море от солена вода, възникнала от Намму. На дъното имало сладководен океан, който бил подземният свят. Това бил Кур, известен също като Иркала.
Син на Енлил и Нинлил, Нанар бил почитан като бог на Луната. Той е известен като Нанар от шумерите, докато името Sin е възприето от вавилонци и аркадийци.
Нигъл съпругата на Нанар..богинята на Луната.
Уту или Шамаш...  бог на справедливостта и слънцето и брат близнак на богинята Инана.
Ера е смятан за бог на войната, бунтовете, въстанията и всяко въоръжено движение [Месопотамия богове:].

Месопонтамски богове с троични знаци

Бог Ану

 
Илюстрация № 3
Ану - eдин от боговете на Месопотамия, бог на небето. Той съответства на едно от най-старите божества на шумерския пантеон, където той е бил разпознат с името Ан и е включен в шумерската триада, заедно с Енлил, бог на въздуха и атмосферата и Енки, бог на земята или на основите, това дава отправна точка към великите месопотамски богове.       В шумерската митология той е господар на съзвездията, цар на боговете, който живее със съпругата си богинята Ки в най-високите райони на небето [Anu:]. (В двете ръце на Ану стилизиран знак Т.2.)

 
Илюстрация № 4
(Ану и) Ки, богиня на земята [Ки:]. (Върху средната фигура/стълб поредици от знак Т.27.а един до друг.)

Богиня Намму.

  
Илюстрация № 5
Богиня Намму, Богинята-майка [Nammu-Богиня:]. (Три знака Т.27.а един в друг в долната част на корема.)

Намму е първо божество и произход на всички неща. Намму е първобитна богиня. Намму е богинята, която „е родила великите богове“  [Месопотамия богове:, Nammu:].

Сътворението на света, Месопотамия, Шумерска версия

 
Илюстрация № 6
Предполагаеми изображения на Намму изобразена, като архетипна богиня майка и жена с глава на рептил [Месопотамия:].

Богиня Инана ( Иштар)

 
Илюстрация № 7
Пълният знак на Инана се состои от кръгъл венец с вплетена в него лента и шестлъчна звезда в центъра. Упростеният знак на Инана е кръг с шестлъчна звезда. Най-простият знак за Инана е шестлъчна звезда  [Инана:]. (Знак Т.5 в кръг.)


Илюстрация № 8
Богиня Инана, ІІІ хил. пр.н.е. [Big Man:]. (Скиптър с тризъбец – стилизиран знак Т.9/Т.11.)

Бог Адад

 
Илюстрация № 9
Бог Адад е един от най-важните месопотамски богове като божество на гръмотевиците и дъжда в южните и централните райони на месопотамската цивилизация. В древните писания може да се открие, че Адад е посочен като "Ишкур", което е термин, даден на този бог като син на Ану или Ан, богът на небесата, господар на съзвездията и цар на боговете. Съпругата на Ан Ки, богиня на земята е майка на Адад [Адад:]. (В лявата ръка „Оръжие ва Боговете“ – сдвоен знак Т.2.)

Уточнение:
Доколкото е известно, планетата Земя е била посещавана от представители на различни Космически цивилизации. Те са били на много по-високо еволюционно ниво, с много по-големи възможности в сравнение с човешките същества, поради което в древността те са били възприемани като Богове. Това наблюдаваме в редица древни култури като Индия, Египет, Месопотамие и др. Може да се направи извод, че в Месопотамия са действали поне три вида Богове: Анунаки, земноводи и хуманоиди.
Освен това различни космически цивилизации са създавали и внедрявали свои продукти/същества на планетата Земя. От легендите и приказките знаем за анунаки, земноводи, за джуджета и великани и др. Очевидно настъпва време, когато Земята е трябвало да бъде освободена от различните чужди видове и да се даде шанс на хуманоидните човешки същества. Вероятно Анунаки са напуснали планетата Земя. От съхранилите се изображения се вижда, как Богове-хуманоиди унищожават Богове-нехуманоиди с помощта на Оръжие на Боговете - сдвоен знак Т.11/Т.9/Т.2. И това наблюдаваме в Индия, Месопотамия, на Балкатите и др.

Отклонение - два примера от Балканите:

Зевс и Тифон


Илюстрация № 10
Зевс и Тифон [eclipsed_words:]. (В дясната си ръка Богът хуманоид държи Оръжие на Боговете – стилизиран сдвоен знак Т.2.)
Тифон, също Тиф, Тифан е бил чудовищно змийско гигантско същество от мъртвите гиганти.Тифон и неговата половинка Ехидна са родоначалници на много известни чудовища [Typhon:].

 

Илюстрация № 11
Зевс и Тифон. Зевс насочва гръмотевицата си към Тифон. Халкийска чернофигурна хидрия (около 540–530 г. пр.н.е.), Държавна колекция от антики  [Typhon:]. (Зевс заплашва Тифон с Оръжие на Боговете – сдвоен знак Т.9/Т.11.)

Да продължим нататък - Ерешкигал и Енки

 
Илюстрация № 12
Ерешкигал и Енки в някои текстове - символите на боговете. Кадуцейски символ на Хермес - Нингишзида, използван от масони, [Ereshkigal-Enki:]. (Знак Т.27.е долу в центъра на кръга – „заимстван“ от масони.)

Кадуце́й или керикион – жезъл, обвит с две обърнати една към друга змеи, често с крила на върха на жезъла [Кадуце́й:].

Нингишзида (също Гишзида –„управител на чистото дърво“) – в шумеро-акадската митология хтонично божество, син на бога на подземното царство Ниназу. Той се считал за страж на злите демони, заточени в подземния свят [Нингишзида:].

Керамика

Човекът от Урфа, 9000 г. пр.н.е.


Илюстрация №  13
Човекът от Урфа, Горна Месопотамия, около 9000 г. пр.н.е. „Най-старата натуралистична скулптура на човек в естествен размер“. Музей Шанлъурфа (Şanlıurfa), съвременна Южна Турция [Urfa Man:]. (Два знака Т.27.а един в друг.)

Керамична чиния, 6000-5000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 14
Изрисувана керамична чиния, ръчна изработка, 6000-5000 г. пр.н.е. Британски музей [Lidia M:]. (Рисунъкът е по модел на знак Т.27.д с вписани един в друг знаци Т.28.)

Самара керамика, 5500-4800 г. пр.н.е.


Илюстрация № 15
Фрагмент от Самара керамика с геометричен рисунък. Университет Чикаго, Ориенталски институт – музей. Илиноис, САЩ [Samarra_pottery]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг.)
Културата Самара е късно неолитна археологична култура в северна Месопотамия; датирана приблизително 5500-4800 г. пр.н.е. [Samarra culture:].

Обобщение:
Използваните троични знаци - Знаци на българите, онагледяват връзката между месопотамци и българите.

 

Използвани знаци: Т.2, Т.5, Т.9/Т.11, Т.27.а, .Т.27.б, Т.27.д, Т.27.е, Т.28, „Мълния“

Източници:
Адад: URL: https://mitologia.info/adad/
Анунаки: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
Инана: URL: http://www.epochtimes.com.ua/ru/life/life/drevnyj-shumerskyj-znak-ynann-y-flag-ukrayn-76995.htmlКи: URL: https://culturasyreligiones-mzo.blogspot.com/p/sumerios.html
Кадуце́й: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B9
Месопотамия: URL: https://astromythology.bg/sutvorenieto-mesopotamia/
Месопотамия богове: URL: https://bg.warbletoncouncil.org/dioses-de-mesopotamia-7416
Нибиру: URL: http://www.fenomenibg.com/modules/news/article.php?storyid=121
Нингишзида: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0
Месопотамия: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
Anu: URL: http://mitosleyendascriaturas.blogspot.com/2017/09/anu.html?spref=pi
Anunnaki-734cfb: URL: https://www.pinterest.com/pin/381187555955078627/
https://www.pinterest.com/bambiereed/enki/
Art-assyrian: URL: https://gallerix.ru/pedia/ancient-art--assyrian/
Big Man: URL: https://quizlet.com/4606748/ancient-civilisations-sumer-flash-cards/
eclipsed_words: URL: http://www.mythopoetry.com/dialogs/eclipsed_words.html
Ereshkiga-Enki: URL:   https://www.pinterest.com/pin/369928556887454950/
Lidia M: URL: https://artsandculture.google.com/usergallery/ZAKCobiRW8cMKg
Nammu: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nammu
Nammu-Богиня: URL: https://culturasyreligiones-mzo.blogspot.com/p/sumerios.html
Samarra culture: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Samarra_culture
Samarra_pottery: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Mesopotamia#/media/File:Samarra_pottery_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC06931.JPG
Sumergods: URL: http://www.crystalinks.com/sumergods.html
Typhon: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Typhon
Urfa Man: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Mesopotamia

Назад към:  Месопотамия-Съдържание

Назад към:  Начало   или   Съдържание