Същностнабългарите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.31. Акад  - 2316-2137 г. пр.н.е.

Анотация:
Представените изображения показват, че в държавата Акад знакът на рода Дуло – знак Т.11, е бил обожествяван във вид на „Мълния“ – Оръжие на боговете – сдвоен знак Т.9/Т.11.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древеността на Акад.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Акад е древна област в средната част на Месопотамия на територията на съвременен Ирак, а също така държава, съществувала през ХХІV-ХХІІ в. пр.н.е. – най-голямата за своето време държава със столица гр. Акад (на шумерски Агаде).
Акадската държава е възникнала като резултат от завоевателните походи на Саргона Древен, който обединил под своя власт земите на шумерите и източните семити (впоследствие акадци). Най-голямо могъщество Акад достига при внука на Саргона, Нарам-Суен, но вече в края на ХХІІІ в. пр.н.е. държавата е в упадък, и нейната основна територия попада под властта на планинските племена кутии (гутии).
По време на акадската епоха са били поставени основите на държавната система на последващите крупни държави в Месопотамия – Шумеро-Акадското царство, Вавилония и Асирия. При народите от Близкия Изток (в частност при хетите) Акад се е считала за държава „еталон”, образец на древна монархия [Акка́д:].

Акад, 2316-2137 г. пр.н.е.


Илюстрация № 1
Карта на Акадското царство по време на най-големия си разцвет при Нарам-Суен [Акад:].

Богове на Акад

 
Илюстрация № 2
Бог Адад, релеф, базалт, VІІІ в. пр.н.е. [bogi-shumera:].
Адад, Ишкур („вятър”), в шумеро-акадската митология бог на гръма, бурята и вятъра, син на бога на небето Ану. Двузъбецът или тризъбецът мълния са служли за емблема на Адад. В семитската митология на него съответствал Баал, а в хурито-урартската – Тешуб [bogi-shumera:]. (В дясната ръка на бог Адад „Мълния“ – оръжие на боговете - сдвоен знак Т.9/Т.11.)

 
Илюстрация № 3
Тиамат - акадска драконоподобна богиня, олицетворяваща първичната стихия и хаоса. Счита се за съпруга на Абзу (Апсу). От техния съюз се родили другите богове, които започнали нестихваща битка с Тиамат. В крайна сметка, Мардук- главният от младите богове, я убил и от двете части на тялото й направил небето и земята [shumer-gods:]. (В предната ръка на Мардук „Мълния“ – оръжие на боговете - сдвоен знак Т.9/Т.11.)

Извод:
Представените изображения показват, че в държавата Акад знакът на рода Дуло – знак Т.11, е бил обожествяван във вид на „Мълния“ – Оръжие на боговете – сдвоен знак Т.9/Т.11.

Използвани знаци:  сдвоен знак Т.9/Т.11 - „Мълния”

Източници:
Акад: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
Акка́д: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4
Akad-gods: URL: http://www.mythology.tribak2007.com/shumer-gods.htm
bogi-shumera: URL: http://ulenspiegel.od.ua/bogi-shumera

Назад към: Месопотамия-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание