30.4. По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност

30.4.2.
Özet

Bu bilimsel araştırma Geleceğin Dünya Görüş Sistemi konumu üzerine  yapılmıştır. “Tangra” (Tanrı) İşareti’nin bir türü olarak kadim Bulgar İşaretleri’nin baştan Bulgar asıllı oldukları ve Bulgarların içyüzüne uyduklarını gösteriyor. Bu İşaretler “Bulgar geni” aracılığıyla Bulgarların esaslarına ve enerji durumlarına katılmaktadır. Onlar Bulgar nakışlarında, el örgülerinde, Bulgar halı ve kilimlerinde örülüp dokunmuş olarak görülmektedir. Onların üçleme karakteristikleri eşit bölümlü ölçüdeki Bulgar türkülerinde ve horalarında görülür, ve de duyulur.


Bir taraftan Kiyev Rusyası’nı kurmuş olan Rürikoviçler hanedanından Kiyev Grandükleri’nin prenslik işaretleri ve diğer taraftan da bizim Bulgar İşaretleri kıyaslanacak olursa birbirlerine uydukları tesbit edilir ki, bu da Rürik ve Rürikoviçler’in Bulgar kökenli olduklarını göstermektedir. Tüklerin menşei sorunu da aynı esaslara dayanmaktadır.


Çağdaş Türkler’de korunmuş olan “Gök Türk” ve bu terimin daha eski şekli olan “Kök Türk” terimi, onların atalarına kadar uzanır ve aslında “İlâhî, Gök Türkler” anlamındadır. Buradan da “bütün Türk milletinin damarlarında” atalarından kalıt olarak gelen “asil mavi kan”ın aktığı iddiası gelmektedir. Türklerin (Türküt halklarının) ataları Oğuz’dur. Onun varisleri olan Oğuzların soy (hükümdar) İşaretlerinin temel kısmı bizim Bulgar İşaretleri ile birbirine uymaktadır. Bu gerçekler de, Oğuz İşaretlerinin Bulgar aslını gösterir.


Hemen hemen imkânsız gibi görünüyor, ama İşaret’in maddî taşıyıcısı, onun şekli değişmeksizin yüzyılları aşıyor ve gerçeğin objektif kriteri olarak ortaya çıkıyor. Rus-Türk-Bulgar üçgeninde Ruslar ve Bulgarlar, Türkler ve Bulgarlar karşılıklı ilişkilerindeki bazı paraleller araştırılınca esasî ortaklıkların ve konkre özelliklerin  var olduğu fikri ön plana çıkıyor.


Bu araştırma “Bulgarların İşareti – Tangra” monografisini esas olarak alıyor ve Bulgaristan’daki çağdaş duruma geçmişin bir uzantısı olarak bakmak gerektiğini, ve geleceğin de günümüzde şekillendiğini göstermeyi amaçlıyor.

Evrimin perspektifli yönünde beliren yeni maneviyata gerekli anlamı verebilecek ve geçiş imkânlarını seçebilecek miyiz, acaba.


Sonsözde, “Tangra” İşaretinin Gücü’nden yararlanmak için pratik imkânlar gösteriliyor.

Home