Същност на българите (Sastnostnabalgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.84. Хубавата Елена

 

Анотация:
Използваните знаци в изображението на Хубавата Елена разкриват някои неизвестни страни от нейната същност

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от същността на Хубавата Елена.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Елена (гръцки: Ελένη), по известна като Хубавата Елена (гръцки: Ωραία Ελένη), е дъщеря на Зевс и Леда и съпруга на Минелай, царя на Спарта. Нейното бягство с Парис, според легендите, станало причина за Троянската война [Хубавата Елена :].

Хубавата Елена


Илюстрация № 1
Хубавата Елена в древна Тракия. Сребърен кантарос, гръцка иконография, около 500 г. пр.н.е. [Маразов 2009: 3, Маразов и др. 2005: 207].

Уточнение:
Използваната фраза „гръцка иконография“ е широко разпространено понятие,  но не отчита факта, че цялата територия на съвременна Гърция в древността е била управлявана от представители на български родове. Това означава, че тези територии са била населени от български общности и те са създателите на достигналите до нас древни произведения на изкуството. Убедете се сами:

3.5.6.Гърция-Съдържание - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Greece-Sadarjanie.html 

В „Колекция В. Божков”, София, България, се пази сребърен кантарос с две фигурални сцени, изобразени върху стените. В първата виждаме традиционния „омиров” прочит на „Отвличането на Елена”: Парис изненадва красавицата на извора и в присъствието на Афродита и Ерот я убеждава да го съпроводи до Троя. Според втората, „Стезихорова” версия, при Елена идва богът Хермес, за да я отведе в Египет, където тя запазва верността си към Менелай под покровителството на царя Протей, а Парис отвежда в Троя нейния eidolon, изображение от вятър и мъгла. За пръв път в гръцката иконография двете сцени на мита са събрани в един паметник.
Вероятно в края на V в. пр.н.е., времето на Пелопонеските войни, тракийски владетел получил този скъпоценен предмет в дар от атински дипломат, който по този начин искал да осигури за полиса спокойствие и военна помощ от север [Маразов и др. 2005: 207].

Представеното изображение е на млада жена с две ленти на главата, върху които са нанесени поредици от комбинация на знак Т.27.а и Т.27.б един до друг в зигзагообразна форма с точка между рамената на знака; образът на жената е на фона на знак Т.7.
Изображението позволява да се направят редица уточнения:
- поредиците от комбинация на знак Т.27.а и Т.27.б един до друг в зигзагообразна форма са ползвани в продължение на много хилядолетия от българите;
- ползването на разновидности Т.27.а и Т27.б илюстрира постигнато високо еволюционно ниво (разновидност Т.2 символизира достигнат етап в процеса на еволюция на човешкото същество, който обикновено се постига с поредица прераждания. Разновидности Т.27.а и Т.27.б онагледяват постигнато високо еволюционно ниво, при което еволюцията по вертикала е завършила и остава еволюция в горната част на знака - „победа” (victory - виктори);
- ползването на комбинация от разновидности Т.27.а и Т.27.б върху човешко същество говори за постигнато много високо еволюционно ниво от носителя на лентата; особено в комбинация с точките – постоянен обмен на енергия с Космоса и Земята;
- ползването на разновидност Т.7 прав и обърнат вариант като фон символизират преминати много етапи в процеса на еволюцията и също потвърждава високо еволюционно ниво;
- постигнатото високо еволюционно ниво на жената се потвърждава от разположението на ириса в нейните очи – просвет между долната част на ириса и клепача на окото (въпреки наведената глава). Същата тази особеност (просвета) обикновено се ползва при изографисването на Христос и светците върху иконите;
- обикновено постигнатото толкова високо еволюционно ниво е съпроводено с получаване на директна връзка с Учители - представители от Космическата Йерархия – постоянен обмен на информация и енергия (точките). Тогава човекът осъзнава, че Учителите подпомагат неговото еволюиране, разбира безсмислието на човешките страсти и амбиции и приема смирението, което се наблюдава във всички религиите и в частност в християнската религия. Образът на жената говори, че тя е приела смирението в своя живот. Образът изразява смирение, но не покорство.
- майсторът, който е изработвал (изковавал) картината върху съда е допуснал някои неточности като: несвързване на двете рамена на знаците Т.27.а и Т.27.б; други рамена
на знаците не достигат до основата на линията, която формира комбинацията, а трети прескачат тази линия; на някои места точките не са поставени симетрично в знака. Вероятно този майстор е копирал изображението от някакъв друг източник.

Още едно изображение:


Илюстрация № 2
Хубавата Елена [Сборник: Първа корица]. (Върху дрехата на лявото рамо е изобразен знак Т.7 обърнат вариант.)

Обобщение:
Използваните знаци в представеното изображение на Хубавата Елена разкриват някои неизвестни страни от нейната същност

 

Използвани знаци: Т.7, Т.27.а, Т.27.б

Източници:
Маразов 2009: Маразов, Иван. Хубавата Елена в древна Тракия. В: Жената в митологията, културата, религията и социалния живот на Западночерноморския ареал. Научна конференция. Сборник статии от кръглата маса „Жената в митологията, религията, културата и социалния живот на Западночерноморския ареал”, Бургас, Бряг, 2009.
Маразов и др. 2005: Колекция Васил Божков. Каталог. Иван Маразов, Гергана Кабакчиева, Гаврил Лазов, Татяна Шалтанова. София, Фондация „Тракия”, 2005.
Сборник: Сборник статии „Жената в митологията, културата, религията и социалния живот на Западночерноморския ареал. Научна конференция.“ URL:
https://tineye.com/search/7386a7e4c4908ee2544f92b5d2d147e465d759ac?sort=score&order=desc&page=1
Хубавата Елена: Хубавата Елена. URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0

Назад към:  Начало  или  Съдържание