Същност на българите (Sastnostnabalgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.83. Знаци на българите разкриват същност на жената/женстеността

Анотация:
Древните българи са разбирали, че чрез използването на знак Т.13 се показва/онагледява как женските полови органи директно получават енергия от Космоса; освен това чрез женския полов орган се осъществява изчистване на енергия към Земята, а чрез мензиса се чисти карма.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от нашата действителност.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Използването на някои знаци показва/онагледява, че отношението на древните българи към жената съществено се е отличавало от съвременното. Женският полов – част от половата система на жената, играе същностна роля в живота на човешките същества. Ние, човешките същества, сме създадени (проектирани) така, че чрез удоволствието от секса се осигурява запазването на вида. А ролята на жената е същностна за съхраняването на човешкия вид.
Известно е, че от древността има съхранени женски фигурки от кост и глина с изобразен така нар. „женски триъгълник” в долната част на корема на жената. Да разгледаме някои от тях.

Ето как е изглеждал този триъгълник по време на палеолита:


Илюстрация № 1
Женски символи от пещери във Франко-кантабрийска област, Северна Испани и Южна Франция, късен палеолит (40-12 хил. г. пр.н.е.) [Петр Золин: 2006].

Триъгълник от времето на неолита


Илюстрация № 2
Фигура от култура „Винча”. („Женският триъгълник“ има по-специална форма и напомня за женския полов орган чрез линийките, които символизират окосменост. Освен това на гърдите на фигурката е изобразен знак Т.27.в един в друг. Изображението на знака Т.27.в символизира предстоящ коснакт с представители на Космоса.) [Haarmann 1991]

Уточнение:
Използването на троични знаци – Знаци на българите, при културата „Винча” е по-късно от изобразяването им на територията на съвременна България по време на ранния Неолит – VІІ-VІ хил. пр.н.е. Да отбелижим, че по време на неолита е съществувала единна култура на териториите на Балканския полуостров, Мала Азия, северо от Черно море  и др. с център съвременната територия на България.

А това е триъгълник от Шумер

 
Илюстрация № 3
Пиктограма „жена” от Шумер [Haarmann 1991]

Изобразяване на „женския триъгълник“ чрез знак Т.6.
Статуетка от епохата на халколита


Илюстрация № 4
Идол от Lemba, Кипър [Lemvald:]. В Lemba-Lakkous, на западния бряг на острова, частично е разкопано селище от медно-каменната епоха (около 3500-2500 г. пр.н.е.). Сред находките има стилизирани фигури от различни материали. Намерената тук керамика е от типа червено върху бяло, украсена с геометрични мотиви [Lemba-Lakkous:]. („Геометричните мотиви” върху фигурата представляват знак Т.6. Знак Т.6 символизира преминати два еволюционни етапа и продължаващо развитие.)

Късен Кипър [Prehistoric_Cyprus:].

  
Илюстрация № 5
Илюстрация на статуя от теракота на гола жена, детайл черна и червена боя. Късен Кипър ІІ (1300-1200 г. пр.н.е.) [Brown 1986:]. (Женствеността е изобразена чрез поредица от знаци Т.27.а един в друг.)

Още три примера


Илюстрация № 6
Женски фигури от Овчарово, област Търговище, ранен неолит (При двете крайни фигурки „женският трийгълник“ е изобразен чрез знак Т.13 с удължено долно рамо и хоризонтална линия над знака. В прав вариант „чашката“ на знак Т.13 е насочена нагоре към Космоса откъдето получава енергия, т.е. женският полов орган директно получава позитивна космическа енергия от Космоса. (Интересно как? Възможен отговор – окосмеността изпълнява ролята на антена.) Долната, материалната част на знака Т.13, силно е удължена, т.е. женският полов орган е свързан здраво със земята.
Хоризонталната линия символизира материалност, ограниченост; линията не е свързана със знака, а е над знака, т.е. тази линия ограничава пространсвото между женския полов орган и горната част на корема, т.е. очертава частта от корема на жената, в който се намират половите органи на жената и се износва плода. От това следва, че получаваната космическа енергия е насочена към женските полови органи и износването на плода - космическата енергия влияе върху плода от негото оплождане/зачатие до раждането. Това обяснява „влиянието на звездите“ за формиране на характерните особености на бъдещото човешко същество.
В по-общ план комбинацията допринася за запазване на вида.)

Пример от Аморгос, острави Циклади


Илюстрация № 7
Инвентар от една гробница, 2600 – 2250 г. пр.н.е. Аморгос, острови Циклади, Гърция [Чайлд 1952: 77]. („Женският триъгълник“ е изобразен чрез знак Т.2 с удължено долно рамо и хоризонтална линия над знака. Създателите на това изкуство са български общности, които са обитавали в древността съвременната територия на Гърция. Виж повече:

3.5.6.Гърция-Съдържание - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Greece-Sadarjanie.html)

Още един пример от Овчарово, област Търговище, ранен неолит


Илюстрация № 8
Глинен идол. Селищна могила Овчарово, област Търговище, ранен неолит [Тодорова 1976: 123]. (Интересно отношение към женския полов орган ни разкриват древните българи - в долния край на „женския триъгълник“ е поставен знак Т.13 обърнат вариант. В прав вариант знакът символизира получаване на космическа енергия, при обърнат вариант знакът е насочен надолу към земята, към материалното и символизира чистене на енергия, т.е. чрез женския полов орган се осъществява чистене на енергия.)

И така знаците показват, че женският полов орган изпълнява функция на изчистване.
В търсене на обяснение ще направим връзка с мензиса при жената. Приемаме следното работно определение за термина „менструация” от Речник на българския език: „Периодично месечно кръвотечение от матката на жената, което започва от половото съзряване (пубертета) и продължава до климактериума” [Речник 1998:, 318].
Да разграничим няколко подхода към този процес:

1. Болшинството коментари и анализи се свеждат до схващането, че мензисът се възприема като изчистване и необходимост за съхраняване на човешкия вид.
В книгата „Женская дегенерация и регенерация” доктор Клементс отбелязва, че менструацията е освобождаване от нечистата кръв и този процес е необходим за продължаване на човешкия род” [Уэнди Харрис:].

Набляга се на изчистване на женския организъм от замърсяване с отпадъчни продукти:
„Качеството на кръвта варира в съответствие с химическата формула на токсините. Колкото е по-голямо замърсяването на женския организъм, толкова е по-обилно, по-болезнено и по-продължително течението. При такава химическа атака матката, чиято природна функция е за продължаване на човешкия род, може да ставе орган за отделяне на гнилостни шлаки“ (доктор Билер - Dr. Bieler). Колкото е по-чист организмът, толкова е по-малко течението. А при определена степен на чистота на организма, мензисът отпада и ежемесечно се появява неголямо слизесто отделяне, което свидетелства за овулацията. При много жени, които са преминали към природосъобразен начин на живот, мензисът напълно прекратява, т.е. при здравата жена овулацията преминава без менструация” [Уэнди Харрис:].

2. Менструацията се свързва с „първородния грях” като изплащане на първородния грях на човечеството по женска линия.
Женската Първокарма на човечеството е трябвало да бъде изкупена САМО от въплътените на нашата планета обикновени тримерни жени. Великото Изкупление е пряко свързано с Жените на Земята чрез лунния 28 дневен цикъл – цикълът на менструалното пречистване [Искупление:].

Първородният грях е християнски богословски термин за първия грях, извършен в Едем от Адам и Ева. Това е религиозен термин, но има и друго обяснение:
Ние, съвременните човешки съществата от вида Хомо сапиенс, сме космически същества и принадлежим към Космоса. Като неделима част от Космоса, човешката общност се явява Космическа цивилизация каквито са всички останали. Всяка една от тях има свои характерни особености. Спецификата при човешката общност е, че ние, човешките същества, сме на сравнително ниско еволюционно ниво, ограничени сме (нашето съзнание е ограничено) в тримерното пространство и линейното време; затворени сме на пранетата Земя; възката ни с Космоса е прекъсната, т.е. ние нямаме непосредствен достъп до Космоса.
Всеко човешко същество някога е принадлежало към определена Космическа цивилизация където е извършило някакво „прегрешение“. Изпратено е на планетата Земя за „изкупуване“ на това свое „прегрешение“. Условията на планетата Земя са твърде тежки и човек неминуемо извършва нови „прегрешения“ и така се оформя цикълът от много прераждания докато се достигне до определено еволюционно/духовно ниво за излизане от цикъла на преражданията.
Т.е. всеки от нас идва на планетата Земя със своя „първороден грях“ за изплащане на своята карма.

3. Менструацията като изчистване на карма.
Менствуацията е мощно ефективно средство за изчистване на лоша карма, насъбрана в продължение на месеца... позволява на жената да изчисти кармата не само от един месец, но и от предидущите [Ведическая мудрость:].
Според ведите менструацията е шанс за ежемесечно изчистване не само за своето физическо и тънко тяло, но и за цялата карма [wall-66591885:]

Тъй като процесът на прераждане е групов, половият акт между жената и мъжа също може да се разглежда като процес за изчистване на съвместната карма.

Обобщение:
Древните българи са разбирали, че чрез използване на знак Т.13 се показва/онагледява как женските полови органи директно получават енергия от Космоса; освен това чрез женския полов орган се осъществява изчистване на енергия към Земята, а чрез мензиса се чисти карма.

Използвани знаци: Т.2, Т.6, Т.13, Т.27.а, Т.27.в

Източници:
Искупление: Искупление первородного греха человечества по женской линии.
New Age Masters, г. Симферополь, Крым, 2006 г. URL: www.starlion9.narod.ru
Петр Золин: Россияне позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.), „Академия Тринитаризма“, Москва, 30.06.2006.
 URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111056.htm
Речник 1998: Речник на българския език. Том 9. София, АИ „Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 1998.
Тодорова 1976: Тодорова, Хенриета. Овчарово. Праисторическа селищна могила. София, 1976. 
Уэнди Харрис: Глава из эссе Уэнди Харрис и Надин Форрест Мак Дональд "А нужна ли менструация?" URL: https://ecociroed.ru/stati/glava-iz-esse-uendi-kharris-i-nadin-forrest-mak-donald-a-nuzhna-li-menstruatsiya-.html
Чайлд 1952: Гордон Чайлд. У истоков европейской цивилизации. Москва, Издательство иностранной литературы, 1952. URL: http://softelectro.ru/dolmen_028.pdf
Brown 1986: Brown, A.C & Catling, H.W. 1986. Ancient Cyprus, 2nd ed. (Ashmolean Museum, Oxford)
Haarmann 1991: Haarmann, Harald. Universalgeschichte der Schrift. Campus, 1991.
Lemba-Lakkous: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Lemba-Lakkous
Lemvald: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemvald.jpg?uselang=ru

Prehistoric_Cyprus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Cyprus
wall-66591885: Месячные согласно ведам – мощнейшая чистка своейкармы.
URL: https://vk.com/wall-66591885_972

Назад към:  Начало  или  Съдържание