Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

 3.5.8. Хуни - ІІ-V в.

 

      Мненията за хуните са твърде разнопосочни, даже противоречиви. Ние не целим дискусия по проблема, поради което ще представим само интересуващите ни факти, извлечени от популярни източници.

      Хуните са съюз от племена, образуван през ІІ-ІV в. Според една от версиите, голямо хунско обединение (известно от китайски източници като "хунну" или "сюнну") възниква на територията на Северен Китай в края на ІІІ в. пр.н.е., а към ІІ в. се появява в степите на Северното Причерноморие. Към ІV-V в. представители от съюза "Хунну" оглавяват царски династии в Северен Китай. Според китайски летописи някъде към началото на н.е. започва бавно движение на хуните на Запад [Гунны:].

      Хуните са създали огромна държава от Волга до Рейн. Центърът на териториалното разселване се намирал в Панония, където по-късно се обосновават аварите [Гунны:].

      Покорените племена са облагани с данък и са били принуждавани да участват във военните походи. (Същото се повтаря и при монголитe.) Постепенно хуните са изчезнали като народ [Гунны:].

      Ето още някои интересни сведения:

      Според Йордан, племената от "хунския" съюз безсрамно окупират Западната и Източната част от Римската империя, заселват се във Франция, Илирия, Далмация, Панония, Галия и даже на Апенинския полуостров. Последният римски император Ромул Августил е бил син на секретаря на Атила Орест. А свалилият го от престола, първи варварски крал на Рим "крал на торкилингите" Одоакър, бил син на най-добрия военоначалник на Атила. Теодорих, син на сподвижника на Атила остготски крал Теодомир (победил Одоакър при помощта на византийския император Зенон), станал първия християнски крал на готско-римското кралство [Гунны:].

      Названието хуни в източниците от онези времена, погрешно се смесва с названието българи, т.е. с названието на племенния съюз, който създава държавата България, по-късно разпаднала се на Волжка и Дунавска България. Съществува гледна точка, че "хуните" са били най-истинските праславяни [Гунны:]???

      Най разпространената версия за произхода на хуните е тюркската. Ние считаме, че в племенния съюз на хуните влизат българи и че този съюз е оглавяван от владетели от българския род Дуло.

      В началото на 430-те години хуните са управлявани от владетеля Руа, който през 434 е наследен от племенниците си Бледа и Атила. Двамата управляват съвместно до смъртта на Бледа през 445, а след това Атила е самостоятелен водач на хуните, които достигат върха на могъществото си през този период [wikipedia B8:]. Атила е последният и най-могъщ владетел на европейските хуни, управлявал от 434 до смъртта си през 453 г. Атила се превръща в легендарна фигура. В Западна Европа той е запомнен като символ на жестокост и хищност, докато в някои страни, например Унгария и Турция, той е считан за велик владетел [wikipedia B0:]. След смъртта на Атила племенният съюз се разпада.

      Известно, че Атила получава прозвището "Бич божи" поради причинените големи страдания на хората от териториите, през които са преминали хуните. Да отбележим отново: Нашествието на хуните в края на ІV в. разрушава боспорските градове и унищожава Боспорското царство [БСЭ, т. 3, с. 589-591], т.е. свидетелство за противопоставяне между владетелите на хуните и на Боспорското царство и едните и другите са от рода Дуло.

      Към момента не разполагаме с владетелски знак на Атила, но не поставяме под съмнение произхода на Атила от рода Дуло. Според Камил Алиев, от позицията на тюркологията, през цялото средновековие при тюрките са известни два древни и могъщи рода - Дуло и Ашина. Дуло е при хуните (българите), а Ашина - при хазарите [kumukia 9117:]. В предложения от него "Именник на хунските царе", на 7-а позиция е поставен Атила, на 18-а - Кубрат (следват имената на неговите наследници и т.н.) [kumukia 9118:].

      Ето как е описана тази връзка в "Сказание за дъщерята на хана":

"Стали править Булгарией

Потомки Атиле.

При Курбате Башту - сыне Аскала

Стала она особенно Moгущественной" [Сказание:].

(Превод мой:   Започнали да управляват България

                         Потомците на Атила.

                         При Кубрат Бащу - син на Аскал

                         Тя станала особено могъща.)

      Българският произход на Атила се утвърждава и в книгата "Джагфар тарихи" [Джагфар:].

 

Обобщение: Хуните, възглавявани от представители на българския род Дуло, разрушават боспорските градове и унищожават Боспорското царство, възглавявано от владетели от българския род Дуло и причиняват огромни страдания на хората от големи европейски територии, през които са те са преминали.

 

Източници:

БСЭ: Большая советская энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1970-1978, Третье издание.

Гунны: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B

Джагфар: Бахши Имам. Джагфар тарихи. Свод булгарских летописей. URL: http://s155239215.onlinehome.us/turkic/10_History/Djagfar_Tarihi/Contents_DjagfarTarihi_Ru.htm

Сказание: Микаиль Башту. Шан Кызы Дастаны. �Сказание о дочери Шана� (Сказание за дъщерята на хана). URL: http://bulgarlib.ru/knigi.html

kumukia 9117: URL: http://www.kumukia.ru/modules.php?name=Pages&file=print&pid=9117

kumukia 9118: URL: http://www.kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=9118

wikipedia B0: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0

wikipedia B8: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8

 

Назад към:  Начало  или  Съдържание