Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Пелопонес – VІІ хил.-І в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на троични знаци – знаци на българите, на много места в Пелопонес за периода VІ хил.-I в. пр.н.е, показва/онагледява, че Пелопонес е бил обитаван от български общности. Гръцко участие не се констатира.

Съдържание:

3.5.6. Лерна - VІ-ІІ хил. пр.н.е.
3.5.6. Микена - ХVІ-ХІ в. пр.н.е.
3.5.6. Ахея - ІV-І в. пр.н.е.
3.5.6. Спарта - ІV-І в. пр.н.е.
3.5.6. Селища - VІІ хил.-ІІІ в. пр.н.е.

 

Пелопонес (на гръцки Πελοπόννησος, Пелопонисос) е полуостров в Гърция, оформящ най-южния край на Балканския полуостров [Пелопонес:].Илюстрация № 1
Пелопонес, карта [Pelopones:].Илюстрация № 2
Древни райони в Пелопонес [Elis].

Източници:
Пелопонес: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81
Pelopones: URL: http://www.maicar.com/GML/MapGreece.html
Elis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Elis

Назад към:  3.5.6. Гърция-Съдържание
Назад към:  Начало  или  Съдържание