Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Северна Гърция

 Северна Гърция – тук отнасяме държавите/районите, които са на север от Централна (Същинска) Гърция

Съдържание:
3.5.6. Амбракия 
3.5.6. Епир - VІ-IІ в. пр.н.е., ХІІІ в.
3.5.6. Тесалия – VІІ хил.-I в. пр.н.е. – ІІІ в.

Назад към:  3.5.6. Гърция-Съдържание 

Назад към:  Начало  или   Съдържание