Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Коринт-Колонии-4 - V-І в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода VI-І в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничано. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Съдържание:
Корфу
- Корфу - карта                                                     Илюстрация №  1
- Храм на Артемида                                             Илюстрация №  2 - Илюстрация №  3
- Монети                                                                Илюстрация №  4 - Илюстрация № 12
Хераклея                                                               Илюстрация №  1 - Илюстрация №  2
Medeion                                                                 Илюстрация №  1 - Илюстрация №  2
Метрополис                                                          Илюстрация №  1 - Илюстрация №  2
Стратос                                                                 Илюстрация №  1 - Илюстрация №  2
Ениади                                                                  Илюстрация №  1 - Илюстрация №  2

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Коринт колонии
Колониалната политика на Коринт е била насочена главно към северо-западната част на гръцкия полуостров. Тук през VIII в. пр.н.е възниква непрекъсната верига от коринтински и коринтино-керкирски селища: Халкида и Моликрия в Етолия при входа на Коринтинския залив; Солион в Анактория и особено Левкада в Акарнания; Амбракия в плодородната равнина по долното течение на Аратор в Епир; Аполония и Епидам при входа в Адриатическо море на илирийския бряг [Коринт колонии:].

Корфу

Корфу (на гръцки: Κέρκυρα, на италиански: Corfù, на латински: Corcyra) е гръцки остров в Йонийско море [Корфу:].


Илюстрация № 1

Разположение на остров Корфу.

В ранни времена островът бил заселен от жители на Коринт, а възможно още по-ранни - емигранти от Еритрея. Великолепната търговска позиция на Корфу на пътя между Гърция и Запада обусловила бърз растеж. Населението на острова, възможно под влияние на жителите от некоринтски произход, в противоположност от останалите колонии на Коринт, имало независими и даже сепаратистки настроения. Това противопоставяне достигнало пик през VІІ в. пр.н.е. когато флотите на Корфу и Коринт влезли в морски бой (около 664 г. пр.н.е.). Въстанието завършило със завоюването на Корфу от Коринтския тиран Периандър [Ке́ркира:].

 

Храм на Артемида, ІІІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 2
Изображение на Горгона на западния корниз на Храма на Артемида в Корфу, представен в Археологическия музей на Корфу. Горгона с пояс от преплетени змии, символ на изобилие [Corfu_1:].

Храмът на Артемида в Ефес е най-големият храм през древността и е едно от Седемте чудеса на света. Първият храм на богинята Артемида вероятно е бил построен около 800 г. пр.н.е. на калния терен близо до реката в Ефес [Храмът на Артемида:].

Горгони в древногръцката митология са трите сестри – Стено, Евриала и Медуза. Те били крилати жени-чудовища, които имали змии вместо коси [Горгони:]. (Поредица от стилизирани знаци Т.27.б един в друг.)

 

Знак Т.7

 
Илюстрация № 3

Зевс без брада е изобразен като насочващ мълния срещу фигурата на колене [Corfu_1:]. (Знак Т.7 над мъжете; „Мълния“ – оръжие на боговете – сдвоен знак Т.2.)

 

Монети

Знак Т.11

    
Илюстрация № 4
Корфу, монета бронз, 229-48 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Посейдон с лавров венец, тризъбец отзад.
Гръб: Предна част на галерия; ΦIΛΩNIΔAΣ (Prytanes) [greece/corcyra:]. (Тризъбец – знак Т.11 – знак на рода Дуло.).

 

Знак Т.27.а

    
Илюстрация № 5
Корфу, статер сребро, 450-420 г. пр.н.е.
Лице: Крава с теленца сукалчета.
Гръб: Двойно звездовидно изображение в квадрат, KOΡ наоколо, вляво тирс (жезъл на бог Бакхус)  [corcyra/t: BMC 536]. („К“ -комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а.)

       
Илюстрация № 6
Корфу (Колония на Коринт), статер сребро, 350-300 г. пр.н.е. Изключително финна и много рядка монета.
Лице: Летящ Пегас със заострени криле, отдолу К.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска над кожена шапка с грозд и лист от грозде, и „L“ зад главата, „AG“ под шията [Athena-Pegasus: Lot 4506]. („К“ – комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а; знак Т.27.б.)

  
Илюстрация № 7
Корфу, ранно Римско управление, монета бронз, около 229-48 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Дионисий с венец.
Гръб: K-O, амфора или кантарос с клонка от бръшлян [corcyra/t: SNG Cop 212]. („К“ -комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а.)

  
Илюстрация № 8
Корфу, магистрат Philo, бронз, 300-229 г. пр.н.е.
Лице: Херакъл.
Гръб: Нос на кораб [corcyra/t: BMC 536]. (Вертикална линия, горе знак Т.28, вдясно знак Т.27.а.)

  
Илюстрация № 9
Корфу, бронз, 229-48 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с кожа на лъв.
Гръб: KOR монограм, нос на галерия; ΦIΛΩN. [corcyra/t: SNG Cop 137]. (Вертикална линия, горе знак Т.28, вдясно знак Т.27.а.)

       
Corcura10-SNGCop_221-7.jpg   Corcura10-SNGCop_221-Det1-2.jpg   Corcura10-SNGCop_221-Det2-2.jpg
Илюстрация № 10
Корфу, бронз, около 229-48 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Посейдон с венец; тризъбец.
Гръб: Глава на бик във венец [corcyra/t: SNG Cop 221]. („Тризъбец“: знак Т.11 – знак на рода Дуло; вертикална линия, горе знак Т.28, вдясно знак Т.27.а.)

  
Илюстрация № 11
Корфу, полудрахма сребро, около 229-48 г. пр.н.е.
Лице: летящ Пегас, монограм долу.
Гръб: Глава на Афродита, отзад монограм [corcyra/t: BMC 387]. (Вертикална линия, горе знак Т.28, вдясно знак Т.27.а.)


Илюстрация № 12
Корфу, Римско управление, монета бронз, около 229-48 г. пр.н.е.
Лице: Глава на млад Дионесий с венец от бръшлян.
Гръб: Амфора, Корфу монограм вляво, грозд вдясно [CoinID=114562:]. („Монограм“: вертикална линия, горе знак Т.28, вляво знак Т.28, вдясно знак Т.27.а.)

  
Илюстрация № 13
Коркура, сега Корфу, октобол, сребро, Римски протекторат, след 229 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Диона с воал и лавров венец.
Гръб Летящ Пегас, моногром ΣΩ долу, всичко в лавров венец [pegasos_coins:]. (Монограм – комбинация от знак Т.27.а с две хасти и знак Т.28 на дясната хаста.)

 

Хераклея

Хераклея (на гръцки Ηράκλεια, на латински Heraclea) - название на множество древногръцки и древноримски градове, дадено в чест на Херакъл (Херкулес) [Гераклея:].

Хераклея (на гръцки: Ηράκλεια) в древна Гърция е бил град в Акарнания [Herakleia:].

      
Илюстлация № 1
Сребърна драхма от Хераклея в Акарнания, 330-280 г. пр.н.е. Монетарница Хераклея.
Лице: Скачащ Пегас, монограм отдолу.
Гръб: Глава на Хера, скиптър над рамото, монограм отзад [pegasos_coins:]. (Сложен монограм – в средата знак Т.27.б; знак Т.2 обърнат вариант с кръг в средата.)

Акарнания


Илюстрация № 2
Карта Акарнания [Ambracia:].

Medeion

      
Илюстрация № 1
Акарнания, Medeion. Дихалкон, бронз, около 350-300 г. пр.н.е. Това е вероянто една от най-финните известни бронзови монети от Medeion.
Лице: Глава на Аполон с лавров венец.
Гръб: Триножник, украсен с две панделки [Medeion:]. (Два сложни монограма - два знака „А“ с едно общо рамо; горе над втория монограм вероятно знак Т.26.)

Подобно изображение върху монограм се вижда на монета с образа на Аполон:

  
Илюстрация № 2
Емблематика на монети от Древна Гърция - Аполон [Appolon-02:]. (В долната част на монограма: два знака „А“ с едно общо рамо; в горната – знак Т.27.а.)

Метрополис

     
Илюстрация № 1
Акарнания, Метрополис. Статер, срeбро, около 300-250 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, монограм отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, монограм и македонски щит [akarnania/metropolis:]. (Монограм – буква „М“ или знак Т.27.а с две хасти; Монограм – знак „А“ (знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака) с две хасти.)

     
Илюстрация № 2
Акарнания, Метрополис. Статер, срeбро, около 300-250 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, монограм отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, монограм и македонски щит [akarnania/metropolis:]. (Монограм – знак Т.27.б; Монограм – вижда се само знак Т.27.б.)

Стратос

Стратос (на гръцки: Στράτος) или Яница (на арумънски: Yanica) е арумънско село и общинска единица в община Агринио в Етолия, Гърция. Стратос е разположен на десния бряг на река Ахелой. В класическата древност по времето на Древна Гърция, селището на мястото на днешното село Стратос е главния град на Акарнания. След падането му в ръцете на eтолийците, столица на странта става Лефкада [Стратос,:akarnania/stratos:].

  
Илюстрация № 1
Стратос, Акарнания, полудрахма, сребро, 420-400 г. пр.н.е.
Лице: Глава на речния бог Ахелой, полумесец отдолу.
Гръб: Голямо обърнато F в отпечатък [akarnania/stratos:]. (Полумесец – знак Т.28 обърнат вариант.)

  
Илюстрация № 2
Стратос, Акарнания, полудрахма, сребро, 420-400 г. пр.н.е.
Лице: Глава на речния бог Ахелой, полумесец отдолу.
Гръб: Голямо F в отпечатък [akarnania/stratos:]. (Полумесец – знак Т.28 обърнат вариант.)

Ениади

Ениади (Oeniadae) – град и племе в Акарнания [Oeniadae:].

     
Илюстрация № 1
Ениади (Oiniadai), Акарнания, монета бронз, около 219-211 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец, L отдолу, орел зад главата.
Гръб: OINIADAN, глава на бога на реките Хелиус, тризъбец отгоре [akarnania/oiniadai:]. (Знак Т.27.б, Тризъбец – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

  
Илюстрация № 2
Ениади (Oiniadai), Акарнания, монета бронз, около 219-211 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец, ПРІ отдолу.
Гръб: Глава на бога на реките Хелиус, монограм АР зад главата [akarnania/oiniadai:].
(Комбинация от „А“ (знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака) и видимо знак Т.28.)

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода V-ІІІ в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци:  Т.2, Т.7, Т.11, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „А“

Източници:
Гераклея: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F
Горгони: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8
Ке́ркира: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
Коринт колонии: URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/beloh/11.htm
Корфу: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%83
Стратос: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81
Храмът на Артемида: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81)
akarnania/metropolis: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/metropolis/t.html
akarnania/oiniadai: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/oiniadai/t.html
akarnania/stratos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/stratos/t.html#
Ambracia: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
Appolon-02: URL: http://www.coins.msk.ru/index.php/stati-i-materialy/monety-gretsii/96-emblematika-monet-drevnej-gretsii
Athena-Pegasus: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Athena+AND+Pegasus
CoinID=114562: URL: http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=114562
corcyra/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corcyra/t.html
Corfu_1: URL: http://www.hartzler.org/cc307/archaic/index.html
greece/corcyra: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corcyra/t.html
Herakleia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Herakleia_(Acarnania)
Medeion: URL:
https://nomosag.com/default.aspx?page=ucAuctionDetails&auctionid=8&id=146&p=2&s=&ca=0&co=0&re=0&ci=0&ru=0
Oeniadae: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_rus/29101/Oeniadae
pegasos_coins: URL: http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/pegasos_coins.html

Назад към: 3.5.6. Коринт- Част 1  3.5.6. Коринт: Колонии1   Колонии2   Колонии3  Колонии4

Назад към:  Начало  или   Съдържание