Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Коринт-Колонии-3 - V-ІІІ в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода VI-І в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничано. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Съдържание:
Лефкада - карта                                                    Илюстрация №  1
Знак Т.11                                                               Илюстрация №   2 - Илюстрация №   4
Знак Т.26                                                               Илюстрация №   5 - Илюстрация №   6
Знак „К“                                                                  Илюстрация №   7
Знак Т.27.б                                                            Илюстрация №   8 - Илюстрация № 14
Знак Т.27.б и знак Т.13                                         Илюстрация № 15
Знак Т.27.б и знак „А“                                           Илюстрация № 16 - Илюстрация № 17
Знак Т.27.б и знак Т.26                                        Илюстрация №  18
Знак Т.27.б и „ΛEY“                                              Илюстрация №  19
Знак Т.27.б и знак „Аз“                                         Илюстрация №  20

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите


Коринт колонии
Колониалната политика на Коринт е била насочена главно към северо-западната част на гръцкия полуостров. Тук през VIII в. пр.н.е возниква непрекъсната верига от коринтински и коринтино-керкирски селища: Халкида и Моликрия в Этолия при входа на Коринтинския залив; Солион в Анактория и особено Левкада в Акарнания; Амбракия в плодородната равнина по долното течение на Аратор в Епир; Аполония и Епидам при входа в Адриатическо море на илирийския бряг [Коринт колонии:].

 

Лефкада

Лефка́да (Лефка́с) (на гръцки: Λευκάδα, древно-гръцки: Λευκάς) — гръцки остров и одноименна провинция в Йонийско море [Лефка́да:].

 


Илюстрация № 1
Лефкада – карта. Древните източници наричат Лефкада Коринтска колония [Lefkada:, Leucas-map:].

 

Знак Т.11

      
Илюстрация № 2
Акарнания, Лефкада, бронз, 350-330 г. пр.н.е.
Лице: Белерофо́н на летящ Пегас.
Гръб: ΛEY, Кримаера, тризъбец долу [akarnania/leukas: BMC 39]. (ΛEY – неясно изображение, „тризъбец“ - знак Т.11.)

Белерофо́н (на древногръцки: Βελλεροφῶν, буквално „убиец на Белер“) – в гръцката митология с прозвище Хипоной (на гръцки Ἰππόνοος). На погребалните състезания на Пелий победил в препускане с коне. Атина покровителсвала Белерофонт и му дала Пегас. Белерофонт убил коринтянина Белер без да иска [Беллерофо́нт:].

Кримаера е вид хибридно животно и агресивно магическо създание в древна Гърция [Chimaera:].

 

     
Илюстрация № 3
Лефкада, Акарнания, Федерални монети (Конфедерация Акарнания), бронз, ІІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл.
Гръб: Глава на бога на реките Ахелой без брада, с шапка на бик, тризъбец горе, буква А отзад [akarnania/leukas: BMC 16]. („А“ - знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака, „тризъбец“ - знак Т.11.)

 

  
Илюстрация № 4
Лефкада в Акарнания, полуобол сребро. Монетарница и датировка: Лефкада, ІІІ в. пр.н.е.
Лице: Предна част на Пегас, Λ долу.
Гръб: Тризъбец, богато украсен [pegasos_coins:]. (Знак Т.27.б на лицето на монетата; „тризъбец“ - знак Т.11.)

 

Знак Т.26

  
Илюстрация № 5
Лефкада, Акарнания, западно крайбрежие на Пелопонес. Магистрат Ликург. Статер, сребро, 250-200 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Ахелой, ΛYKOYPΓOΣ вляво.
Гръб: Аполон на трон, в дясна ръка държи лък; AKAPNANΩN. Monogramm ?Θ [Liveinternet-vissarion:, Numisbids-Lot112:]. (Монограм – комбинация от знак Т.26 и кръг с точка.)

 

     
Илюстрация № 6
Акарнания, Федерална конфедерация. Статер, сребро, 250-200 г. пр.н.е. Монетарница Лефкада, магистрат Ликург.
Лице: Глава на бог Ахелой без брада, с шапка на бик, монограм вляво.
Гръб: Аполон седнал, държи лък, монограм вляво [coinarchives-leukas:]. (Монограм – комбинация от знак Т.26 и полукръг.)

Уточнение:
Представените в тази тема илюстрации показват, че по онова време знаците са били използвани и като родови знаци, и като буквени знаци. Например, знак Λ би могъл да се разглежда като първа буква от името Лефкада, същото се отнася и за знак „Е“ – втора буква от името Лефкада (Илюстрация № 19). Но и двата знака са били използвани в различни древни държави, като например в Македония по времето на Филип ІІ Македонски: "Λ"  - знак Т.27.б, виж Илюстрация № 218, а „Е“ - знак Т.26, виж Илюстрция № 217 в темата:  http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-2.html

 

Знак Т.27.а

  
Илюстрация № 7
Акарнания, Федерални монети (Конфедерация Акарнания). 1/4 статер, злато, около 250 г. пр.н.е. Атически стандарт. Монетарница Лефкада. Изключително рядък вариант на златна монета.
Лице: Глава на бога на реките Ахелой.
Гръб: Гол Аполон седнал, с воал на десния крак, държи лък в протегната дясна ръка, лявата ръка почива на трона. [A]KAPNANΩN вдясно, К долу [Akarnaniens: Lot 100]. („К“ – комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а.)

Уточнение:
Знакът „К“ може да се разглежда ката първа буква в името Коринт, но представените илюстрации в тема Коринт-Колонии-4 на остров Корфу показват развитието на този знак като сродяване между български родове. В древността в много държави наследствената власт се е предавала по мъжка линия, което означава, че родовият знак се е предавал по мъжка линия и се е запазвал в непроменен вид в продължание на много поколения. Развитието на знак „К“ на остров Корфу чрез добавяне на различни родови знаци показва, че знакът се е предавал и по женка линия.

Знак Т.27.б

 
Илюстрация № 8
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 490-480 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, наежен, Λ отдолу
Гръб: Архаична глава на Атина с коринтска каска и огърлица във вдлъбнат квадрат  [akarnania/leukas:]. (Λ – знак Т.27.б.)

 

  
Илюстрация № 9
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 490-480 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас с извити криле, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска с гребен във вдлъбнат квадрат [akarnania/leukas: Pegasi II 10]. (Знак Т.27.б.)

 


Илюстрация № 10
Акарнания, Лефкада. Триполуобол сребро, около 400-375 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Лице на Горгона [Akarnaniens: Lot 138]. (Знак Т.27.б.)

 

  
Илюстрация № 11
Лефкада – Акарнания, колония на Коринт, статер, сребро, 400-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас с разтворени криле
Гръб: Глава на Атина. Кадукей и "Λ" отзад [historia/coins:]. ("Λ" - знак Т.27.б.)

 


Илюстрация № 12

Акарнания, Анакторий, статер сребро.
Акарнания, Лефкада. Статер сребро, около 400-330 г. пр.н.е.

Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска. L и Кадуцей вдясно [akarnania/anaktorion/t: Pegasi II 87]. (Знак Т.27.б на лицето и на гърба на монетата.)

Кадуцей - обвитият със змии вълшебен жезъл на гръцкия бог Хермес, с който той можел да приспи или събуди всеки бог или смъртен [kerykeion:[.

       
Илюстрация № 13
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, пентаграм зад главата [akarnania/leukas: Pegasi II 114]. („Λ“ - знак Т.27.б.)


Илюстрация № 14
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска, зад главата Λ и глава на Атис с фригийска каска [akarnania/leukas: Pegasi II 97]. („Λ“ - знак Т.27.б.)

А́тис (на древногръцки Ἄττις или Ἄττης) - в древногръцката митология юноша с необикновенна красота, родом от Фригия [А́ттис:]

Знак Т.12.б и знак Т.13

       
Илюстрация № 15
Акарнания, Лефкада. Статер, сребро, около 435-380 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска; Λ-[E]-Yнаоколо [CoinID=88043:]. (Знак Т.27.б на лицето на монетата, знак Т.27.б и знак Т.13 на гърба на монета.)

 

Знак Т.27.б и знак „А“

     
Илюстрация № 16
Акарнания, Лефкада (колония на Коринт). Статер сребро, 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас със заострени крила, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска; с амфора, грозд и A зад главата [coinarchives-leukas:]. (Знак Т.27.б(?) на лицето на монетата; „А“ - знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака на гърба на монета.)

 

         
Илюстрация № 17
Акарнания, Лефкада. Статер, сребро, около 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска; монограм AΓ долу, Λ вдясно [Athena-Pegasus: Lot 65]. (Знак Т.13/Т.27.б на лицето на монетата, знак Т.27.б на гърба на монета, „AΓ“ – комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28 между рамената на знака, и къса линия горе вдясно.)

Знак Т.12.б и знак Т.26

     
Илюстрация № 18
Акарнания, Лефкада,  450-380 г. пр.н.е. [drevnie-monety:]. (Знак Т.27.б, знак Т.26)

      
Илюстрация № 19
Акарнания, Лефкада. Статер, сребро, около 375-350 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас; Θ горе, Λ долу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска; Кадуцей над веотийски щит; ΛEY вляво; всичко във вдлъбнат кръг [coinarchives-leukas:]. (Знак Т.27.б на лицето на монетата, ΛEY - надпис от три букви или поредица от знак Т.27.б, знак Т.26 и знак Т.13, т.е. по онова време знаците са били използвани и като родови знаци, и като буквени знаци. )

 

Знак Т.27.б и глаголически „Аз“

       
Илюстрация № 20
Акарнания, Лефкас. Статер, сребро, 330-250 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска; мачта отзад [acarnania_leucas:]  (Знак Т.27.б на лицето и на гърба на монетата; „мачта“ – наподобява глагорически „Аз“.)

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода V-ІІІ в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци:  Т.11, Т.13, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „Аз“

Източници:
А́ттис: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81
Беллерофо́нт: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82
Коринт колонии: URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/beloh/11.htm
Лефка́да: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
acarnania_leucas: URL: https://www.vcoins.com/en/stores/pars_coins/121/product/acarnania_leucas_ca_330250_bc_ar_stater_lovely_strike/827611/Default.aspx
akarnania/anaktorion/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/anaktorion/t.html
akarnania/leukas: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/leukas/t.html
Akarnaniens: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=akarnaniens
Athena-Pegasus: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Athena+AND+Pegasus
Chimaera: URL: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Chimaera
coinarchives-leukas: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=leukas
CoinID=88043: URL: https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=88043
drevnie-monety: URL: https://sfw.so/1148860957-drevnie-monety.html
kerykeion: URL: http://philosophy.evgenidinev.com/kerykeion/
historia/coins: URL: https://www.forumancientcoins.com/historia/coins/g2/g033.htm
Lefkada: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lefkada
Leucas-map: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lefkada
Liveinternet-vissarion: URL: http://www.liveinternet.ru/users/vissarion/tags/%F5%E0%EF%E8/
Numisbids-Lot112: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1262&cid=&pg=0&so=1&search=didrachm
pegasos_coins: URL: http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/pegasos_coins.html

Назад към: 3.5.6. Коринт-Част 1  3.5.6. Коринт: Колонии1  Колонии2  Колонии3  Колонии4

Назад към:  Начало  или   Съдържание