Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Коринт-Колонии-2 - ІV-ІІ в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода VI-І в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Съдържание:
Тириейон                                                               Илюстрация № 1 - Илюстрация № 17

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Коринт колонии
Колониалната политика на Коринт е била насочена главно към северо-западната част на гръцкия полуостров. Тук през VIII в. пр.н.е возниква непрекъсната верига от коринтински и коринтино-керкирски селища: Халкида и Моликрия в Этолия при входа на Коринтинския залив; Солион в Анактория и особено Левкада в Акарнания; Амбракия в плодородната равнина по долното течение на Аратор в Епир; Аполония и Епидам при входа в Адриатическо море на илирийския бряг [Коринт колонии:].

Тириейон

Тириейон (Thyrreion, на гръцки: Θύρρειον) е бил древен гръцки град в Акарнания. Когато Акарнания се съюзява с Филип V Македонски срещу Рим през 200 г. пр.н.е., поради загубата на Левка, град Тириейон е бил обявен за нова столица [Thyrreion:].

 

Тириейон (Thyrrheion/Thyrreion) – колония на Коринт

 

Илюстрация № 1
Тириейон – карта; Thyrreion, 550 г. пр.н.е. – 300 г.

Кръг с точка, знак Т.13

      
     
Илюстрация № 2
Акарнания, Тириейон, статер сребро, около 350-300 г. пр.н.е..
Лице: ΘY Летящ Пегас. (Кръг с точка и знак Т.13.)
Гръб: Θ-Y Глава на Афродита с коринтска каска и с перлена огърлица, беотийски щит [Pegasus-corinth: Lot 390]. (Кръг с точка и знак Т.13 разделени.)

Уточнение:
Азбучният знак „Θ“ е изобразен чрез кръг с точка. Тази комбинация символизира Създателят и Създаденото; използвана е многократно през VІ хил. пр.н.е. на територията на България.

          
        

Илюстрация № 3
Тириейон, Акарнания, статер сребро, около 350-250 г. пр.н.е..
Лице: Летящ Пегас, ΘY долу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, Y долу, Λ зад главата. [akarnania/thyrrheion/t: Imhoof 10]. (Кръг с точка и знак Т.13, знак Т.13, знак Т.27.б.)

 

Знак Т.18

  
  
Илюстрация № 4

Тириейон, Акарнания, федерална монета, статер сребро, около 300-250 г. пр.н.е. Магистрат Menander.
Лице: Глава на бога на реките Ахелой, MENANΔPOΣ отзад.
Гръб: Аполон на трон, държи лък в дясна ръка; монограм вдясно, ΘYPPEIΩN вляво [Thyrrheion 172: Lot 172]. („Монограм“ - комбинация от знак Т.18 и знак Т.27.а на дясната хаста.)

Ахелой (на гръцки: Αχελώος) в древногръцката митология е речен бог, най-големият син на Океан и Тития. Владетел е на едноименната река в Гърция, която е най-значимата и пълноводна река. Влива се в Йонийско море. Ахелой е и господар на всички други речни божества. Ахелой е представян и като възрастен сивокос мъж с рогове. Считан е и за бог на бурите [Ахелой:].

 

  
  
Илюстрация № 5
Акарнания, Тириейон, статер сребро, около 168-160 г. пр.н.е. Магистрат Menander, Маркировка на Акарнанска лига.
Лице: Глава на бога на реките Ахелой.
Гръб: Аполон на трон, държи лък [Thyrreion_coins:]. (Сложна комбинация; откроява се вариант на знак Т.18 - знак Т.27.а с две хасти.)

 

Знак T.26

 
  

Илюстрация № 6
Акарнания, Тириейон, статер, 168-160 г. пр.н.е.
Лице: Глава на речния бог Ахелой.
Гръб: Гол Аполлон с лък в лявата ръка, седнал на трон, в полето вдясно Е [Thyrreion-00085:]. (Знак Т.26.)

 

  
  
Илюстрация № 7
Федерална монета (Кофедерация Акарнания), статер сребро, около 250-167 г. пр.н.е. Монетарница Thyrreion.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска, Е под брадичката, глава на Aхелой отзад [Thyrrheion_coins:]. („Е“ - знак Т.26.)

 

Знак Т.27.а, знак Т.13

       
       
Илюстрация № 8
Тириейон, Акарнания, статер сребро, около 300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Θ долу.
Гръб: Глава на Атина с каска, Θ отпред, Y и богато украсени обици зад главата, ΛY под шията [akarnania/thyrrheion/t: BMC 8]. (Знак Т.27.а под шията, знак Т.13 зад главата.)

 

Знак Т.27.б и знак Т.13, знак Т.13

      
       
Илюстрация № 9
Тириейон, Акарнания, статер сребро, около 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Θ долу.
Гръб: Глава на Атина с каска, обици с висулки зад главата, Θ под браздичката, Y под каската [akarnania/thyrrheion/t: Pegasi 10]. (Знак Т.27.б и знак Т.13 под шията; знак Т.13 под каската.)

 

Знак Т.27.б и знак Т.13, знак Т.27.а

      
       
Илюстрация № 10
Тириейон, Акарнания, статер сребро, около 350-250 г. пр.н.е..
Лице: Летящ Пегас, Θ долу.
Гръб: Глава на Атина с каска, ΘY  ΛY долу, обици с висулки зад главата [akarnania/thyrrheion/t: Pegasi 13]. (Знак Т.27.б и знак Т.13 под шията; знак Т.27.а или знак Т.13 под каската.)

 

       
     
Илюстрация №  11
Тириейон, Акарнания, статер сребро.
Лице: Летящ Пегас, гръцка буква Тау отзад.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, Тау отпред, LY отдолу, Λ отзад [akarnania/thyrrheion/t: Sear 2301 ]. (Знак Т.27.б и знак Т.13 под шията, знак Т.27.а или Т.13 отзад.)

 

      
     
Илюстрация № 12
Тириейон, Акарнания, статер сребро, около 320-280 г. пр.н.е..
Лице: Летящ Пегас, Θ долу.
Гръб: Глава на Атина с каска, Y и обици с висулки отзад; Θ под брадичката; ΛY под шията, [akarnania/thyrrheion/t: Pegasi 6 corr]. (Знак Т.27.б и знак Т.13 под шията; знак Т.27.а или Т.13 отзад.)

 

Знак „А“

 
  

Thyrrheion13-97-814425-7.jpg   Thyrrheion13-97-814425-Det-2.jpg
Илюстрация № 13
Акарнания,Тириейон, федерална монета, статер сребро, около 250-167 г. пр.н.е., монетарница Thyrreion.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, А под брадичката, глава на Achelöos отзад [Thyrrheion-97-814425:]. („А“ - знак Т.27.б с точка/кръг между рамената на знака.)

Знак Т.27.б и знак Т.13

                
    
Илюстрация № 14
Тириейон, Акарнания, статер сребро, 229-168 г. пр.н.е.
Лице: Глава на бога на реките Ахелой без брада, ZENOMENHS отзад.
Гръб: QURREIWN, Аполон гол, на трон, държи лък, монограм AY в полето вляво [coins/sg/sg2303:: sg 2303]. (Комбинация от знак Т.27.б и вписан в него знак Т.13.)

Знак „Н“

  
Илюстрация № 15
Федерална монета (Конфедерация Акарнания), статер сребро, около 250-167 г. пр.н.е. Монетарница Тириейон. Много рядка монета, този вариант не е публикуван.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска; Н под брадичката, глава на Achelöos [Thyrreion_coins:]. („Н“ – знак на гръцката общност.)

  
    
Илюстрация № 16
Статер сребро, около 250-167 г. пр.н.е. Монетарница Тириейон.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина каска; Z под брадичката, глава на Aхелой отзад  [Thyrreion_coins:]. („Н“ – знак на гръцката общност.)

  
  
Илюстрация № 17
Тириейон, статер сребро, около 168-160 г. пр.н.е. Магистрат Menander.
Лице: Глава на бога на реките Ахелой.
Гръб: Аполон на трон, държи лък в дясна ръка; монограм вляво [Thyrreion_coins:]. (Сложна комбинация при сродяване на представител на български род с представител на гръцката общност; различават се: знак Т.13, знак Т.28 между рамената на знака, знак Т.27а вдясно (или знак Т.13 с две хасти и хоризонтална линия както при знак Т.4 и знак Т.27.а на дясната хаста) и „Н“.)

 

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода V-ІІІ в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци:  Т.13, Т.18, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „Н“

Източници:
Ахелой: URL:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
Коринт колонии: URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/beloh/11.htm
akarnania/thyrrheion/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/thyrrheion/t.html
coins/sg/sg2303: URL: http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg2303.html
Pegasus-corinth: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=pegasus+and+corinth
Thyrreion: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Thyrreion
Thyrreion-00085: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1923&lot=85
Thyrreion_coins: URL: https://manfacedbullsar.wordpress.com/thyrreion/
Thyrreion-map: URL: http://dare.ht.lu.se/places/25222.html
Thyrrheion 172: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=Thyrrheion
Thyrrheion-97-814425: URL: http://coinproject.com/coin_detail.php?coin=235494

Назад към: 3.5.6. Коринт-Част 1   3.5.6. Коринт-Колонии1  Колонии2  Колонии3  Колонии4

Назад към:  Начало  или   Съдържание