Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Коринт-Колонии-1 - V-ІІІ в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода VІ-І в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Съдържание:
Анакторий                                                        Илюстрация № 1 - Илюстрация № 13
Ализия                                                                  Илюстрация № 1 - Илюстрация №   4

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Коринт колонии
Колониалната политика на Коринт е била насочена главно към северо-западната част на гръцкия полуостров. Тук през VIII в. пр.н.е возниква непрекъсната верига от коринтински и коринтино-керкирски селища: Халкида и Моликрия в Етолия при входа на Коринтинския залив; Солион в Анактория и особено Левкада в Акарнания; Амбракия в плодородната равнина по долното течение на Аратор в Епир; Аполония и Епидам при входа в Адриатическо море на илирийския бряг [Коринт колонии:].

Анакторий

Анакторий, Anactorium, Άνακτόριον, нос в Акарнания при входа в Амбракийския залив с пристанищен град със същото име, основан около 630 г. пр.н.е. от коринтийците [Анакторий:].

 
Илюстрация № 1
Анакторий – карта [Thyrreion-map:].

 

Анакторий произвежда монети от ранния V в. пр.н.е. Известни са коринтински статери с летящия кон Пегас на лицето на монетите и глава на Атина с коринтски шлем на гърба. През ІV в. пр.н.е. продължава производството на монети от същия тип и градуировка. През ІІІ-ІІ в. пр.н.е. има медни монети с глава на Аполон с лавров венец на лицевата страна и лира с анакторийски надписи на обратната страна [ancient-Anactorium:].

 

Знак Т.27.б

          
        
Илюстрация № 2
Анакторий, статер ІV в. пр.н.е. [Anactorij-521:]. (Знак Т.27.б на лицето и на гърба на монетата; жезъл, който в горната си част е във вид на тризъбец – знак Т.11/Т.9.)

 

Знак „А“

  
  
Илюстрация № 3
Анакторий, статер ІV в. пр.н.е. [Anaktorij stater:]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б и вписан между рамената знак Т.28.)

 

   
Илюстрация № 4
Акарнания, Анакторий, сребърен статер от коринтски тип.
Акарнания, Левкада. Статер сребро, около 400-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, ΔI отзад [akarnania/anaktorion/t: SNG Cop 312]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б и вписан между рамената знак Т.28.)

 

  
  
Илюстрация № 5
Анакторий, статер, ІV в. пр.н.е. [Anaktorij-454:]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б и хоризонтална линия между рамената на знака.)

 

  
  
Илюстрация № 6
Анакторий, статер, 345-300 г. пр.н.е. [Anaktorij-1923:]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и къса линия долу от дясното рамо на знака.)

 

  
  
Илюстрация № 7
Анакторий, статер сребро, 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, монограм AN долу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, монограм AN и лира зад главата [akarnania/anaktorion/t: Pegasi II 37]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и къса линия долу от дясното рамо на знака.)

 


  
Илюстрация № 8
Акарнания, Анакторий, статер сребро, 400-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска; монограм [akarnania/anaktorion/t: Pegasi II 17]. („А“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от дясното рамо на знака.)

 

      
     
Илюстрация № 9
Акарнания, Анакторий, драхма сребро, 300-250 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас; AN монограм долу.
Гръб: Глава на Афродита;  E[PI] отзад [akarnania/anaktorion/t: BMC 65]. („AN“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от дясното рамо на знака; знак Т.26.)

 

      
     
Илюстрация № 10
Анакторий, Акарнания, статер сребро, около 300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас; AN монограм долу.
Гръб: Глава на Атина с каска; ΛYΣI горе, AN монограм зад главата [akarnania/anaktorion/t: Calciati 70]. („AN“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от дясното рамо на знака – от двете страни на монетата.)

 

  
  
Илюстрация № 11
Акарнания, Анакторий, статер сребро, около 345-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас; V-A монограм долу.
Гръб: Глава на Атина с каска; EGI отпред, DW отзад [akarnania/anaktorion/t: Pegasi II 62]. („V-A“ - комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от лявото рамо на знака.)

 

  
  
Илюстрация № 12
Акарнания, Анакторий, статер сребро, около 400-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с лавров венец и каска; лира вдясно [akarnania/anaktorion/t: Pegasi II 3]. (Монограмът е комбинация между знак Т.27.б със знак Т.28 между рамената на знака и знак Т.27.а с хоризонтална линия между рамената на знака, с едно общо рамо.)

Монограми - Анакторий

                  
              
Илюстрация № 13
Коринт, Анакторий, монети, статери, от 345 до 307 г. пр.н.е. [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. (Родови знаци (монограми):
- комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.27.а с хоризонтална линия между рамената на знака, с едно общо рамо;
- комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от дясното рамо на знака;
- комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и линия долу от лявото рамо на знака;
- комбинация между знак Т.27.а с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака, с едно общо рамо;
- комбинация между знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и хоризонтална линия горе вдясно над знака; 
- комбинация между знакТ.27.б и знак Т.13 вписан между рамената на знака.

Ализия
Ализия, Alizia (на старогръцки: Ἀλυζια) е град в древна Гърция в Акарнания [Alizia:].
Име: Alyzeia. Гръцко име, Латинско име, Египетско име, Коптско име.
Варианти: Alizia, Alyzeia, Alyzia, Xiromero.
Съвременно име: Kandila


Илюстрация № 1
Ализия – карта [Alyzeia:]. (Виж още Илюстрация № 1, Анакторий.)

 


  
Илюстрация № 2
Акарнания, Ализия. Статер сребро, около 350-250 г. пр.н.е., изключително рядка монета.
Лице: Летящ Пегас, отдолу А.
Гръб: ΑΛΥΖΑΙΩΝ, глава на Атина с коринтска каска, отзад фриз [acsearch.info-351772: Lot 111]. (“А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака.)

 

  
  
Илюстрация № 3
Ализия, Акарнания. Статер от коринтски тип, 350-250 г. пр.н.е. Британски музей.
Лице: Летящ Пегас, отдолу А, образът леко нецентриран.
Гръб: ΑΛΥΖΑΙΩΝ, глава на Атина с коринтска каска, отзад символ грозд грозде [bmc/corinth/30: 12, Mainland Greece: Lot 63]. („А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака.)

 

 

Илюстрация № 4
Монограм [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. („Монограм“: знак Т.27.б с вписан знак Т.13 - родов знак.)

 

Обобщение:

Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в колониите на Коринт за периода V-ІІІ в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати) на селищата от западното крайбрежие на континентална Гърция се е състоял основно от представители на български родове. Участието на гръцката общност със знак „Н“ е било твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци: Т.9, Т.11, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.26, Т.28

Източници:
Анакторий: URL: http://www.terminy.info/history/dictionary-of-classical-antiquities/anaktoriy
Коринт колонии: URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/beloh/11.htm
acsearch.info-351772: URL: https://www.acsearch.info/search.html?similar=351772
Alizia: URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Alizia
Alyzeia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alyzeia
akarnania/anaktorion/t: URL:
http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/anaktorion/t.html
Anaktorij-454: URL: https://www.coinsoldes.ru/view_item.php?id=454&kategoriya_id=6&podkat=15&dob_id=21
Anactorij-521: URL: https://www.coinsoldes.ru/view_item.php?id=521&kategoriya_id=6
Anactorij-1923: URL: http://www.coinsoldes.ru/view_item.php?id=1923&kategoriya_id=6&podkat=15&dob_id=21
Anaktorij stater: URL: http://newauction.ru/offer/g_anaktorij_4_v_do_n_e_stater-i14015927929846.html
ancient-Anactorium: URL: http://wikimapia.org/8786305/ancient-Anactorium
bmc/corinth/30: URL: http://snible.org/coins/bmc/corinth/30.html
Corinthstaters: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corinthstaters/i.html
Mainland Greece: URL: http://www.stacksarchive.com/viewcat.php?auction=CG0405&heading=5654&headinglevel=3&PHPSESSID=ee5c49ae7d7bf96e90bc961a7934ca6a
Thyrreion-map: URL: http://dare.ht.lu.se/places/25222.html

Назад към: 3.5.6. Коринт - Част 1   3.5.6. Коринт: Колонии1   Колонии2   Колонии3   Колонии4

Назад към:  Начало  или   Съдържание