Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Коринт - VI-І в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в Коринт за периода VI-І в. пр.н.е., показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати)  се е състоял основно от представители на български родове. Гръцкото участие е било твърде ограничено. Да отбележим, че Коринт се намира в Централна Гърция и че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Съдържание:
3.5.6. Коринт - Част 1 
Коринт - карта                                                       Илюстрация №  1
Пегас                                                                     Илюстрация №   2 - Илюстрация №   3
Знак Т.7                                                                 Илюстрация №   4
Знак Т.11                                                               Илюстрация №   6 - Илюстрация № 10
„Мълния“ – сдвоен знак Т.11                               Илюстрация № 11
Знак Т.13                                                               Илюстрация № 12 - Илюстрация № 13
Знак Т.18                                                               Илюстрация № 14 - Илюстрация № 18
Знак Т.23                                                               Илюстрация № 19

3.5.6. Коринт - Част 2
Знак Т.26                                                               Илюстрация № 20 - Илюстрация № 22
Знак Т.27.б                                                            Илюстрация № 23 - Илюстрация № 24
Знак „А“                                                                 Илюстрация № 25 - Илюстрация № 33
Знак знак „А“ и Т.27.б                                           Илюстрация № 32 - Илюстрация № 34
Знак знак „К“ и знак „А“                                        Илюстрация № 35
Знак Т.27.б/знак Т.27.а                                         Илюстрация № 36 - Илюстрация № 37
Трилъчева свастика                                             Илюстрация № 38
Трискел                                                                  Илюстрация № 39
Знак Н                                                                    Илюстрация № 40

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Знак Т.26

 
Илюстрация № 20
Коринт, статер, сребро, около 405-345 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, долу копа.
Гръб: Глава на Атина с каска, отзад афластон [greece/corinth: Ravel 634]. (Пред каската три знака, последният от които е знак Т.26.)

 


Илюстрация № 21
Коринт, статер, сребро, около 375-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, долу копа.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, Е и роза вдясно, всичко във вдлъбнат кръг [Athena-Pegasus: Lot 173]. („Е“ - знак Т.26.)

 

  
Илюстрация № 22
Коринт, статер сребро, 400-350 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас с юзда, копа долу.
Гръб: Глава на Атина или Афродида с каска, триножник отзад, EY горе [greece/corinth: BMC 339 var]. („EY“: знак Т.26 и знак Т.13.)

Монограм


Илюстрация № 22а
Коринт, монета, статер, от 345 до 307 г. пр.н.е. [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. (Родов знак (монограм) - комбинация от знак Т.13 и знак Т.26)

 

Монограм
 
Илюстрация № 22б
Коринт, монета, статер, от 345 до 307 г. пр.н.е. [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. (Родов знак (монограм) - комбинация от знак Т.26 и знак Т.27.а горе)

 

Знак Т.27.б

    
Илюстрация № 23
Коринт, статер, 345-307 г. пр.н.е.
Атина [Corinthstaters: Period 5, 411].   (Знак Т.27.б.)

 

  
Илюстрация № 24
Коринт, статер, сребро, 300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, долу Ϙ.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, статуя на Артемис с лък, Λ – рядък символ  [Stater-300B.C.:]. (Знак Т.27.б.)

Артемида (на старогръцки: Ἄρτεμις) – е древногръцката богиня на лова, плодородието, богиня на женското целомъдрие, покровителка на всичко живо на земята. Тя дава щастие в брака. Символ на Артемида е луната, а богинята е въоръжена със сребърен лък. За неин еквивалент в древноримската мотология се счита Диана [Артемида:].
Някои учени считат, че името й и тя самата като богиня има предгръцки произход [Artemis:].

Знак „А“

   
Илюстрация № 25
Коринт, статер.
Лице: Препускащ Пегас.
Гръб: Атина в коринтска каска [Korinth-50:]. („А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака.)

  
Илюстрация № 26
Коринт, статер, сребро, 350-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, долу копа.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска с лавров венец, А-Р в полето, стоящ орел с обърната глава вдясно [Corinth-350-300-BC:]. (Венецът е по модел на знак Т.7; „А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака; „Р“ – неясно изображение.)

    
Илюстрация № 27
Коринт, статер, сребро, около 345-307 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с каска и лавров венец, А-Р зад шията [greece/corinth:]. (Венецът е по модел на знак Т.7; „А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака; „Р“ – неясно изображение.)

  
Илюстрация № 28
Коринт, статер, 345-307 г. пр.н.е.
Атина [Corinthstaters: Period 5, 469]; Монограм [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. (Знак „А“ с хоризонтална линия под знака.)

Илюстрация № 28а
Коринт, статер, 345-307 г. пр.н.е.
Атина, монограм [Corinthstaters: Period 5, 486]. (Знак „А“ в знак Т.29.)

  
Илюстрация № 29
Ачиан лига (Achaean League), Коринт, триобол, сребро, след 280 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец.
Гръб: Монограм ХА, отгоре Пегас, всичко във венец [greece/corinth:]. (В долната част: знак „А“ (комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28); в горната: комбинация между знак Т.29 обърнат вариант и знак Т.27.б в него, и знак Т.28 между раменете на знака.)

Подобен монограм виждаме в Лако́ния – Спарта


Илюстрация № 30
Ачиан лига (Achaean League), Лакония или Лакедемóн (Спарта), полудрахма, сребро, около 175-168 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец.
Гръб: Монограм АХ, главни букви от всяка страна, монограм ΛA горе, монограм QE долу, всичко във венец [Laconia/Lacedaemon:]. (В долната част: знак „А“ (комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28); в горната част: комбинация между два знакаТ.13 обърнат и прав вариант един в друг; от двете страни стилизирани знаци Т.5.)

Лако́ния (на гръцки Λακωνία)  - ном в Гърция, в южната част на Пелопонес със столица Спарта. В древноста ахейци и дорийци основали града-държава Спарта.

Монограми

                      
Илюстрация № 31
Коринт, монети, статери, от 345 до 307 г. пр.н.е. [Corinthstaters: Pegasi-Monograms]. (Родови знаци (монограми): комбинация от знак „А“ и хоризонтална линия над знака; комбинация от знак „А“, точка между раменете на знака и хоризонтална линия горе, усложнена комбинация от знак „А“ и знак Т.26)

Знак „А“ и знак Т.27.б

    
Илюстрация № 32
Коринт, статер, 345-307 г. пр.н.е.
Атина, отдолу Α Λ [Corinthstaters: Period 5, 409]. („Α Λ“: два знака Т.27.б, първият от които с хоризонтална линия между раменете на знака.)

   
Илюстрация № 33
Коринт, статер, сребро, около 375-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Афродита с коринтски шлем, зад шията A Λ [Pegasus-corinth: Lot 197]. („Α Λ“: два знака Т.27.б, първият от които с хоризонтална линия между раменете на знака.)

Афродита (на гръцки Αφροδίτη, „родена от морската пяна“) е гръцката богиня на любовта и красотата [Афродита:].

 
Илюстрация № 34
Коринт, статер, сребро, около 375-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, долу копа.
Гръб: Глава на Атина с каска, в лявото поле А, зад предпазителя на врата Λ и трофей [Athena-Pegasus: Lot 1069]. („А“ - знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака; „Λ“: знак Т.27.б.)


Илюстрация № 35
Коринт, статер, сребро, 405-345 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, кора долу.
Гръб: Глава на Атина (или Афродита) с коринтски шлем, орнаментиран Тризъбец отзад, К-А през полето, рядък вариант [catalog-greek-coins: 354/2]. („Тризъбец“: знак Т.11/Т.9 – знак на рода Дуло; „К“ - комбинация между вертикална линия и знак Т.27.а; знак „А“.)

Знак Т.27.б/Т.27.а

  
Илюстрация № 36
Коринт, статер, сребро, 345-307 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска [coin_definition:]. (Знак Т.27.б и вписан в него Т.27.а.)

    
Илюстрация № 37
Коринт, статер, 345-307 г. пр.н.е.
Атина [Corinthstaters: Period 5, 476].   (Знак Т.27.б и вписан в него знак Т.27.а.)

Трилъчева сватика


Илюстрация № 38
Коринт, статер, около 345-307 г. пр.н.е.
Пегас, трилъчева сватика [Corinthstaters: Period 5]. (Трилъчева свастика - форма за изобразяване на троичност.)

Трискел

  
Илюстрация № 39
Коринт, статер, сребро, около 304-289 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Летящ Пегас, трискел долу [greece/corinth:]. (Трискел - форма за изобразяване на троичност.)

 
Илюстрация № 40
Коринт, полуобол, сребро.
Лице: Глава на кон или глава на Пегас.
Гръб: Голямо Н в квадрат [Pegasus-corinth: Lot 229]. („Н“ – знак на гръцката общност, за разлика от гърците,  българите са имали родова организация и всеки род е имал свой родов знак. Това е единствената монета, на която беше открит знак „Н“.)

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в Коринт за периода VI-І в. пр.н.е, показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати)  се е състоял основно от представители на български родове. Гръцкото участие е било твърде ограничано. Да отбележим, че Коринт се намира в Централна Гърция и че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци: Т.5, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.18, Т.23, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, Т.29, Н

Източници:
Артемида: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
Афродита: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
Копа: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0
Корѝнт: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
Лако́ния: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Artemis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis
Athena-Pegasus: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Athena+AND+Pegasus
catalog-greek-coins: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?zpg=1188
coin_definition: URL: http://www.coinshome.net/ru/coin_definition-1_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1100BC_330)-gqvBwcI0JNkAAAEm3GI6TOhD.htm
Coin-Poseidon: URL: http://www.ebay.com/itm/Syracuse-Sicily-270BC-King-Hieron-II-Ancient-Greek-Coin-Poseidon-Trident-i45646-/351273355610
Corinth_003: URL: http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/corinth_003.html
Corinth-350-300-BC: URL: http://www.icollector.com/COINS-Ancient-Greek-Corinth-c-350-300-BC-Silver-Stater-Pegasos-flying-left-koppa-below-rev-h_i8650336
Сorinth-50: URL: https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82&newwindow=1&biw=997&bih=540&tbm=isch&imgil=fJ9i6DkD5znBTM%253A%253B-6TA-x9yIBgFNM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.evpatori.ru%25252Fpegas-na-monetax.html%25252Fcomment-page-1&source=iu&pf=m&fir=fJ9i6DkD5znBTM%253A%252C-6TA-x9yIBgFNM%252C_&usg=__SuPWfeV_pp7J9Kuu89z1PBDwA_Q%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwiRqtu3vqjSAhVL7BQKHa70ALgQyjcIMA&ei=9gWwWJHXB8vYU67pg8AL#imgrc=kfPpik0L-EnMOM
Corinth Staters: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corinthstaters/i.html
Corinthia: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84
Corinthstaters: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corinthstaters/i.html
greece/corinth: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corinth/t.html
Laconia/Lacedaemon: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/laconia/lacedaemon/t.html
Numisbids-00037: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=479&lot=37
Pegasus-corinth: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=pegasus+and+corinth
Stater-300B.C.: URL: http://www.coinshome.net/ru/coin-1_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1100BC_330)-rA8KbzbiHHAAAAFRxgOWytZ8.htm

 

Съдържание:       3.5.6. Коринт -   Част 1         3.5.6. Коринт - Част 2

Назад към:  Начало  или  Съдържание