Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Пелопонес, селища, VІІ хил.-ІІІ в. пр.н.е

 

Анотация
Тук са представени илюстрации от селища в Пелопонес, които не са били включени в другите файлове. Използването на троични знаци – знаци на българите, през периода VІІ хил.-ІІІ в. пр.н.е., показва/онагледява, че полуостров Пелопонес е бил обитаван от български общности. Гръцкото участие е незначително и то само в Лакония/Спарта.

Съдържание:

Древни райони в Пелопонес, карта             Илюстрация №  1
Немея, VІІ-ІІІ хил. пр.н.е.                              Илюстрация №  1 - Илюстрация №  3
Зигури, ІІІ хил. пр.н.е.                                    Илюстрация №  4
Аргос, ХVІ-ХІ в. пр.н.е.                                  Илюстрация №  5
Елис, ХІІ-Х в. пр.н.е.                                      Илюстрация №  6 - Илюстрация №   9
Кефалония, ХІ-Х в. пр.н.е.                            Илюстрация № 10
Трезен, ІV-ІІІ в. пр.н.е.                                   Илюстрация № 11 - Илюстрация № 12

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Пелопонес (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Пелопонес


Илюстрация № 1
Древни райони в Пелопонес [Elis].

Немея, VІІ-VІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 1

Немея. Висока кана. Ранен неолит, около 6500-5800 г. пр.н.е. Музей Немея [Nemea:]. (Поредица от знак Т.27.б един в друг.)

Неме́я (на древногръцки: Νεμέα) – древно-гръцки град в северизточната част на Пелопонес, на границата между Коринт и Арголида [Неме́я:].

Немея, Цунгиза, ІІІ хил.пр.н.е.


Илюстрация № 2
Оловни печати от Цунгиза и отпечатъци върху глина, около 2900-2450 г. пр.н.е. [Tsoungiza:]. (Знаци Т.27.д един в друг.)

Цунгиза (Tsoungiza, Cungiza) - праисторическо селище в долината Немея (Коринт), на 500 м. западно от храма на Зевс в Немея и на около 10 километра северозападно от Микена [Tsoungiza].

Немея, Петри, ІІІ хил. пр.н.е.

 
Илюстрация № 3
Петри, отпечатъци, 2650-2150 г пр.н.е. [Lerna-Fig:]. (Комбинация от стилизирани знаци Т.2 по модел на знак Т.27.д и стилизиран знак Т.13.)

Петри (Petri) е село в Немея, Коринт, Пелопонес [Petri:].

 

Зигури, ІІІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 4
Зигури, чаша с врязвания; керамика, 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 8:]. (Поредица от знак Т.27.а с препоктиване и знак Т.27.б с препоктиване.)

Зигури (Zygouries) е предисторическо селище в североизточната част на Пелопонес.  Разкопките са открили повече от 1330 вази, датирани около 1300 г. пр.н.е.; уставили са  доказателства за търговия между островите Циклади и континента през ІІІ хил. пр.н.е. [Zygouries:].
Историята на континентална Гърция през III хил. пр.н.е. се характеризира с все по-голямо разпространение на металите. Племената от времето на Ранна Елада вече били запознати с тяхната обработка: в Зигури (южно от Коринт) е намерено острие от бронзов кинжал. Производителите на керамични изделия през Късна Елада създавали съдове с различни размери – от малки купички до грамадни съдове. В Зигури е намерен голям склад на керамика от няколко стотин чаши, блюда, стомни и др. Наличието на толкова големи запаси в малко селище, разположено далеч от големите центрове, свидетелства за значително развитие на керамичното производство [Зигури:].

Аргос, ХVІ-ХІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 5
Амфора с кръстосани триъгълници от микенския некропол Деирас в Аргос, Арголида, късен бронз/ранна желязна епоха [Birgitta Eder: 136, 137, 144]. (Поредици от знак Т.27.б с двойна щриховка.)

Елис, ХІІ-ХІ в. пр.н.е.

      
Илюстрация № 6
Елис, гробницата 1961:7, съд с шарки под формата на концентрични арки, 1190-1060 г. пр.н.е. [Birgitta Eder: 136, 144]. [Birgitta Eder: 136, 145]. (Поредици от знак Т.27.а един в друг и знак Т.28 един в друг.)

Елис, ХІІ-ХІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 7
Елис, гробницата 1961:7, съд с шарки под формата на концентрични арки, 1190-1060 г. пр.н.е. [Birgitta Eder: 136, 144]. (Поредици от знак Т.28 един в друг.)

Елис, Ластейка, ХІІ-Х в. пр.н.е.


Илюстрация № 8
Кана, украсена с полукръгове, 1190-1000 г. пр.н.е., гробница в Ластейка, Пиргос [Birgitta Eder: 136, 146]. (Поредици от знак Т.28 един в друг.)

Ластейка (Lasteika, на гръцки: Λαστέικα, също: Λασταίικα Lastaiika) е село и общност в община Пиргос (Pyrgos), Елис, Гърция [Lasteika:].

Пиргос (Pyrgos, на гръцки: Πύργος, в превод кула) е град в Запазна Гърция, център на община Пиргос. Името на града идва от местната кула. Пиргос се намира в западната част на Пелопонес, близо до Йонийско море [Пиргос:].

Eлис, Олимпия, Пелопион, ХІ-Х в. пр.н.е.


Илюстрация № 9
Киликс, около Пелопион,Олимпия, украсен с редица концентрични полукръгове и хоризонтален зигзаг над тях, 1060-1000 г. пр.н.е. [Birgitta Eder: 137, 146]. (Поредица от знак Т.28 един в друг и един до друг.)

Киликс (kylix, мн.ч.: kylikes) - широк и плитък съд за пиене с две ръкохватки, използван в Древна Гърция [Kylikes:].

Пелопион – древно място в Олимпия, Гърция - предполагаема гробница на Пелопс от гръцката митология, дал името на полуостров Пелопонес [Pelopion:].

Олимпия (Olympia, на гръцки: Ὀλυμπία), светилище на древна Гърция в Eлис на полуостров Пелопонес; място на Олимпийските игри в класическите времена [Olympia].

Кефалония, Метаксата, ХІ-Х в. пр.н.е.


Илюстрация № 10
Киликс, камерни гробници на Метаксата в Кефалония, 1060-1000 г. пр.н.е. [Birgitta Eder: 138, 146]. (Знак Т.27.а с двойна щриховка.)

Метаксата (Metaxata, на гръцки: Μεταξάτα) е село в южната част на остров Кефалония, Гърция [Metaxata:].

Кефалония (Cephalonia или Kefalonia, на гръцки: Κεφαλονιά или Κεφαλλονιά, също известен като Kefallinia или Kephallenia (Κεφαλληνία) е най-големият от Йонийските острови в западна Гърция [Cephalonia:].

Трезен, ІV-ІІІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 11
Дихалкон (Dichalkon) от Трезен, бронз, 370-300 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Украсен тризъбец с делфин [Troezen-370-300:]. (Тризъбец – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

Халкос (Chalkous, мн.ч. chalkoi) – най-малката древна гръцка бронзова монета в гръцките полиси [Chalkous:].

Дихалкон (Dichalkon, Дихалкон (Dichalkon) – гръцка мярка за тегло и бронзова монета двойно по-голяма от халкос [Dichalkon:].

Трезен (на гръцки: Τροιζήν, съвременен: Τροιζήνα Troizina) е малък град и бивша община в североизточен Пелопонес, Гърция на полуостров Арголид [Troezen:].

Трезен, ІV-ІІІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 12
Монета (холкос) от Трезен, бронз, 325-300 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с лента за коса.
Гръб: Украсен тризъбец, делфин вляво [Troezen-325-300:]. (Тризъбец – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

Обобщение:
Тук са представени илюстрации от селища в Пелопонес, които не са били включени в другите файлове за Пелопонес. Използването на троични знаци – знаци на българите през периода VІІ хил.-ІІІ в. пр.н.е, показва/онагледява, че полуостров Пелоонес е бил обитаван от български общности. Гръцкото участие е незначително и то само в Лакония/Спарта.

Използвани знаци: Т.2, Т.11, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.28

Източници:
Elis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Elis
Зигури: URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st057.shtml
Неме́я: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%8F
Пиргос: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81
Birgitta Eder: URL:
https://www.academia.edu/1135966/The_Late_Bronze_Age_Early_Iron_Age_Transition_in_Western_Greece_Submycenaean_Studies
Cephalonia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalonia
Chalkous: URL: http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=chalkous
Dichalkon: URL: http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Dichalkon
Kylikes: URL: https://www.thefreedictionary.com/kylikes
Lasteika: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lasteika
Lerna-Fig: URL: http://etheses.whiterose.ac.uk/10342/1/517754.pdf
Lesson 8: URL: http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=652
Metaxata: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Metaxata
Nemea: URL: https://www.pinterest.se/pin/332562753706093423/
Petri: URL: http://www.greece.com/destinations/Peloponnese/Corinth/Village/Petri.html
Troezen: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Troezen
Troezen-325-300: URL: https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Troizen_325-300_BC.jpg
Troezen-370-300: URL: https://en.numista.com/catalogue/pieces85010.html
Tsoungiza: URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah02196/abstract
Zygouries: URL: https://books.google.bg/books?id=deEZAAAAIAAJ&source=gbs_navlinks_s&redir_esc=y

                                             
Назад към:  3.5.6. Пелопонес - Съдържание
Назад към:  Начало  или  Съдържание