Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Същинска Гърция - Съдържание

 

Анотация
Използването на троични знаци – знаци на българите, в районите/държавите на Централна/Същинска Гърция, през периода IV хил. пр.н.е.- ІІІ в., свидетелства за наличие на български общности:
1) Представители на български родове са основните създатели на представените образци;
2) Монограмите/знаците на монетните магистрати показват/онагледяват, че управленският елит в тези райони се е състоял основно от представители на български родове. Гръцкото участие е било незначително.
Да отбележим, че разглежданият времеви период включва и апогея на Древна Гърция. Естествено възниква въпросът: Къде се е намирала Древна Гърция?

Съдържание:
Атика
Атина-1;   Атина-2
Мегара
Бeотия
Етолия
Акарнания

Централна/Същинска Гърция.


Илюстрация № 1
Континентална Гърция, по-известна разговорно като Румели (Ρούμελη), е традиционна историко-географска област на Гърция. По османско време (1470-1830) е известна като Ливадия. Нерядко за означението ѝ се използва израза Същинска Гърция - в отличие от Пелопонес на юг и Тесалия на север. Включва в себе си освен Централна Гърция с Атика, но и Етолоакарнания на запад [Същинска Гърция:].


Илюстрация № 2
Регионализиране на Древна Гърция - общ план
Регионите на Континентална Древна Гърция (Greece-Ancient Regions Mainland) са малки историко-географски области, сочени от древните гърци като географски подразделения на елинския свят. Тези региони са описани в произведенията на древните историци и географи, както и в пантеона и легендите на древногръцката митология [AncientRegions-Mainland:].

Източници:
Същинска Гърция: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
AncientRegions-Mainland: URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_ancient_Greece

Назад към:  3.5.6. Гърция-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание