Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Атика – ІХ-V в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на троични знаци – знаци на българите, за периода ІХ-V в. пр.н.е. в Атика, показва/онагледява съществуването на българска общност, създала представените образци. Гръцко участие чрез използване на „Н“ – знак на гръцката общност, не беше открит.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Атика.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Атика 
Атика (на гръцки: ΑττικήАтики - крайбрежна страна) е една от 13-те области на Република Гърция. В древността в областта на Атика се е говорела високата форма на старогръцкия език – атически диалект. Още от античността Атина е център на областта [Атика:]. 
Населението на страната, въпреки някои пелазгически елементи през доисторичаската епоха и огромното число на чужденци, по-късно постоянно пребивавщи в Атина, принадлежало в древността към йонийското племе. Жителите наричали себе си коренни, тъй като техните предци от незапомнени времена били владетели на тези земи [Аттикa:].


Attica1_map.jpg
Илюстрация № 1
Област Атика в Гърция [Атика:]. Виж още картите на Илюстрация № 1 и Илюстрация № 2 в 3.5.6. Същинска Гърция - Съдържание

Атика, ІХ в. пр.н.е.

     
Илюстрация № 2
Ранногеометрична керамика от Атика. Пиксида, 900-850 г. пр.н.е. Берлин. Държавни музеи. Антична колекция [Андреев 2004: 117]. (Горе: поредица от знак Т.29 прав и обърнат вариант с едно общо рамо; по-долу: стилизирана поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо в зигзаг; поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Пиксида (от гръцки πυξίς) — в Древна Гърция неголяма кръгла кутия с капак за съхраняване на украшения, подправки, масла или барут [Пиксида:].

Геометричен стил – начин за художествено украсяване на керамика, метални изделия и статуетки, който предполагал изображения на орнаменти и фигури във вид на геометрични форми. Бил е распространен през ранногръцката епоха от ХІ до VІІІ в. пр.н.е. (ХІ-Х в. пр.н.е. - протогеометричен стил). Множество вази с геометрични орнаменти върху керамика са открити в атинския некропол от тази епоха [Геометрический стиль:].

Атика, ІХ в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 3
Ранногеометрична керамика от Атика. Амфора, 875-850 г. пр.н.е. Атина. Национален музей [Андреев 2004: 117]. (Две поредици от стилизирани знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо в зигзаг.)

     
Илюстрация № 4
Керамика от протогеометричен и геометричен стил. Лекана. VІІІ в. пр.н.е. Археологически музей. Керамика. Атина [Kerameikos:]. (Две поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг- върху капака и в долната част на тялото; знак Т.27.д в стилизиран кръст .)

Лекана – древногръцка ваза, плоска чаша с две хоризонтални ръчки от двете страни [Лекана:].

Атика, VІІІ в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 5
Атическа керамика от първата половина на VІІІ в. пр.н.е. Кутия с капак. Началото на втората четвърт на VІІІ в. пр.н.е. Атина. Музей на керамиката [Андреев 2004: 124]. (Две стилизирани поредици върху капака и тялото от знак Т.27.а с щриховка и знак Т.27.б с двойна щриховка в зигзаг.)

 

Атика, VІІІ в. пр.н.е.

        
Илюстрация № 6
Атическа амфора, геометричен стил, първа половина на VІІІ в. пр.н.е. Държавна антична колекция, Мюнхен [Аттическая амфора:]. (Шест поредици знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване – Детайл 1 и Детайл 2; две поредици от знак Т.27.а с щриховка – Детайл 3 и подобни две поредици от знак Т.27.б с щриховка.)

 

Атика, VІІІ в. пр.н.е.


Илюстрация № 7
Аристократични мотиви във вазописа и склуптурата в края на VІІІ в. пр.н.е. Конна процесия. Фрагмент от изображенията върху атически кратер. Лондон. Британски музей [Андреев 2004: 141]. (Няколко поредици от знак Т.27.б един в друг.)

Кратер (гръцки: κρατήρkratēr, lit. "съд за смесване") - голяма ваза в Древна Гърция за вино [Krater:].

Атика, VІІІ в. пр.н.е.
     
Илюстрация № 8

Атическа миниатюрна. Хидрия, 750-700 г. пр.н.е.  (късна атическа геометрика), открита в Тебес (Thebes), Беотия (Boeotia), Лувър [Miniature_hydria:].  (Две поредици от знак Т.27.б с двойна щриховка (стилизиран вариант на знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг), между тях: поредица от знак Т.28 страничен вариант.)

Хидрия (на старогръцки: ὑδρία), или Калпида (на старогръцки: κάλπις) е древногръцки керамичен съд за вода или вино, който често се използва като урна за съхранение на пепелта на техния притежател [Хидрия:].


Илюстрация № 9
Ваза от теракота във формата на нар; геометричен период, датировка VІІІ в. пр.н.е. Атика, Гърция. Метрополитен музей [Terracotta vase:]. (Горе: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с двойна щриховка; по-долу: поредица от знак Т.27.а с двойна щриховка; още по-долу: стилизиран вариант на поредица от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване.)

  
Илюстрация № 10

Геометричен погребален кантарос, Атика, 780 г. пр.н.е.
Кантарос (гръцки: κάνθαρος) или кантарус е вид гръцки съд за пиене. Характеризира се с високи дръжки над съда [Kantharos:]. (Между листата на осем лъчев цвят – три точки (форма за изразяване на троичност); от двете страни – поредици от по два знака Т.27.б един до друг; от двете страни свастики.)

   
Илюстрация № 11
Червено-фигурен аскос, на едната страна е изобразен Пегас, на другата – Чимера.
Атика, работа на неизвестен атически вазописец, 420-410 г. пр.н.е. Музей Лувър, Париж [Askos_Louvre:]. (По ръба на съда – поредица от знак Т.28 един до друг с удължени рамена.)

Аскос, аск (лат. askos)— древногръцки плосък съд с кръгла форма и с дръжка за носене. Аскосите са били изработвани от глина и украсявани с фигури както при  вазите. Аскосите са били използвани за съхранение на масла и за зареждане на маслени лампи [Аскос:].

Обобщение:
Използването на троични знаци – знаци на българите, за периода ІХ-V в. пр.н. в Атика, показва/онагледява съществуването на българска общност, представители от която са създатели на представените изделия. Гръцко участие чрез използване на „Н“ – знак на гръцката общност, не се вижда.

Използвани знаци: Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.28, Т.29

Източници:
Андреев 2004: Ю. В. Андреев. Гомеровское общество.Основные тенденции социально-экономического и политического развития Греции XI-VIII вв. до н. э. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/andreev_gomerovskoe_obshestvo/6.htm
Аскос: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81
Атика: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Аттикa: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Аттическая амфора: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/716/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Геометрический стиль: URL: http://dictionary_of_ancient.academic.ru/988/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Лекана: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Пиксида: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4)
Хидрия: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
Kantharos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kantharos
Kerameikos: URL: http://pirushki.com/Kerameikos/table01.htm
Krater: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Krater
Miniature_hydria: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miniature_hydria_Thebes_Louvre_A566.jpg
Terracotta vase: URL: https://www.pinterest.com/pin/563794447080825767/

Назад към:  3.5.6. Същинска-Гърция - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание