Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Атина-2 – VІ-I в. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в Атина за периода VI-І в. пр.н.е., показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати)  се е състоял основно от представители на български родове. Използването на „Н“ – знак на гръцката общност и монограми, показващи сродяване между представител на гръцката общност и български родове е твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Коринт (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Съдържание:
3.5.6. Атина - 1
Атина - карта                                                        Илюстрация №  1
Керамика                                                              Илюстрация №   2 - Илюстрация №  5
Мозайка                                                                Илюстрация №   6
Вазопис                                                                Илюстрация №   7 - Илюстрация № 20

3.5.6. Атина - 2
Монети                                                                 
Знак Т.2                                                                Илюстрация №  21 - Илюстрация № 23
Знак Т.5                                                                Илюстрация №  24
Знак Т.11                                                              Илюстрация №  25 - Илюстрация № 26
Знак Т.27.а                                                           Илюстрация №  27 - Илюстрация № 28
Знак Т.27.б                                                           Илюстрация №  29 - Илюстрация № 33
Сложни монограми                                              Илюстрация №  34 - Илюстрация № 40
„Мълния“                                                               Илюстрация №  41 - Илюстрация № 45
„Н“ - знак на гръцката общност                           Илюстрация №  46 - Илюстрация № 48

Монети
Знак Т.2


Илюстрация № 21
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма,около 545-520 г. пр.н.е.
Лице: Колело с четири спици.
Гръб: Щанцован квадрат разделен диагонално [attica/athens: Svoronos 59]. („Четири спици“ – четири знака Т.2 в кръст с точка в центъра, всичко в кръг.)

 


Илюстрация № 22
Атина, сребърна татрадрахма, около 510-500/490 г. пр.н.е.
Лице: Архаична глава на Атина с каска.
Гръб: AΘE (с архаична тета), сова обърната с лице, лаврова клонка вляво [attica/athens: BMC 25cf]. („Клонката“ е изобразена по модел на знак Т.2.)

 

Имитация на атинска монета, но с местен владетелски знак
Арабия, ІV в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 23
Арабия, Южен Катабан. Неизвестен владетел. Около 350-320/00 г. пр.н.е. Сребърна тетрадрахма, имитираща Атина.
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с три лаврови листа, с обици и огърлица; спирална палмета на чашата и монограм (от букви от Южна Арабия r, w, и n) на шийния предпазител.
Гръб: Сова, обърната с лице; лаврова клонка и полумесец вляво, владетелски Катабански монограм и AΘE вдясно [Athens+Owl: Lot 437]. (Знак Т.11 – знак на рода Дуло, с къса линия вляво в основата на знака. Сравни с подобен знак при Шишмановци: Илюстрация № 7, 3.5.1.Втора-българска-държава - http://www.za-balgarite.com/3.5.1.VtoraBalgDarj.html)

Катабан (Qataban) или Катабания (Katabania) (арабсски: مملكة قتبان) е била древна Йеменска монархия. Била е най-знаменитото Йеменско царство през втората половина на Първото хилядолетие пр.н.е., когато нейният владетел имал титлата Хегемон на Южна Арабия  [Qataban:].

 

Знак Т.5

      
Илюстрация № 24
Атина, гръцка тетрадрахма нов стил, сребро, ІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска
Гръб: Сова на амфора [ancients/Greek:]. (Сложни монограми; в основата на левия монограм знак Т.5.)

 

Знак Т.11

   
Илюстрация № 25
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 165-142 г. пр.н.е. Нов стил производство 147-146 г. пр.н.е. Магистрати Adei… и Helio...
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: A-ΘE, сова, обърната с лице върху амфора, в полетата: имена на магистрати AΔ/EI и HΛIO; в дясното поле тризъбец, МН долу; всичко в лавров венец [Athena-Pegasus:]. („Тризъбец“: знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

    
Илюстрация № 26
Атика, Атина. Сребърна тетрадрахма нов стил, около 115/114 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атическа каска.
Гръб: Сова върху амфора. Аполон прав, В на амфората, ΣO долу, магистрати ΣΩKΡ-ATHΣ, ΔIONY-ΣOΔΩ, ZΩIΛ-OΣ [attica/athens: Thompson 616b]. (Знак Т.11 – знак на рода Дуло, в дясната ръка на Аполон.)

Знак Т.27.а

    
Илюстрация № 27
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 136-135 г. пр.н.е., Нов стил, Hera..., Aristoph... и Basilei... (вероятно магистрати).
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: Α-ΘΕ /ΗΡΑ / ΑΡΙ - ΣΤΟ /ΒΑΣΙ/ΛΕΙ, сова, обърната с лице върху амфора, вляво боздуган на Херакъл; на амфората К (=11-ти месец), под амфората ΓΛ (= инициали на доставчика); всичко в лавров венец [Athena-Pegasus:]. („К“ - изобразена чрез вертикална линия и знак Т.27.а.)

 

Знак Т.27.а и знак Т.13

     
Илюстрация № 28
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 138-137 г. пр.н.е., Нов стил, Магистрати Glau... и Eche...
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: Α-ΘΕ /ΓΛ/ΑΥ, сова, обърната с лице, върху амфора, вдясно бюст на Хелий, на амфората Δ (= 4-ти месец), вляво на совата  ΚΓ (= инициали на доставчика); всичко в лавров венец [Athena-Pegasus:]. („К“ - изобразена чрез вертикална линия и знак Т.27.а; „Δ“ –знак Т.13 обърнат вариант с хоризонтална линия долу.)

Знак Т.27.б

    
Илюстрация № 29
Атина. Нов стил сребърна татрадрахма, 115/116 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора. Мак и венец в дясно поле. Pi Омега долу [tjbuggey.ancients.Greek: Sear 2556v, grek-sikkeleri:, Athena-Owl:]. (В лявото поле горе: знак Т.27.б и знак Т.13).

          
Илюстрация № 30
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 165-142 г. пр.н.е., Нов стил, 111-110 г. пр.н.е., Магистрати Phanokles, Apollonios и Stratios.
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: Α-ΘΕ, сова, обърната с лице, върху амфора, в полетата имена на магистрати ΦANO-KΛH[Σ], AΠOΛ/ΛONIOΣ и ΣTPA/TIOΣ; в дясното поле Артемида права, държи факел с двете ръце; Λ на амфората, ME долу; всичко в лавров венец [Athena-Pegasus:]. (Λ - знак Т.27.б; „МЕ“ – знак Т.27.а с две хасти и знак Т.26.)

Още един подобен вариант внася допълнителва яснота в използваните знаци:

         
Илюстрация № 31
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 165-142 г. пр.н.е., Нов стил монетна система. Магистрати Timarchos, Nikago–, и Sosige–. Отсечена 134-133 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова, обърната с лице върху амфора; имена на магистрати в полето; котва и звезда вляво, Δ на амфората, ME долу; всичко във венец [Coinarchives-results:]. („Звезда“: знак Т.5 -  комбинация от два знака Т.13 прав и обърнат вариант (подобна комбинация се вижда при снежинката – виж 3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html); „Δ“ – комбинация от знак Т.27.б и хоризонтална линия отдолу; „МЕ“ – знак Т.27.а с две хасти и знак Т.26.)

И още един вариант

     
Илюстрация № 32
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, 166-157 г. пр.н.е., произведена 169-168 г. пр.н.е., но вероятно 137-136 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атински шлем, украсен с Пегас, в кръг с точки.
Гръб: Сова, обърната с лице, върху амфора, надпис напреко **A QE, вляво MI/KI, вдясно напреко **QEO/FRA*, Нике долу, долу **SW*, всичко във венец [Athena-Pegasus:]. (МІ – знак Т.27.а с две хасти и вертикална линия; КІ – комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а, и вертикална линия.)

Нике - крилата богиня, олицетворение на неотразимата сила и победа. Спътница на Зевс и Атина. Дъщеря на титана Палант и океанидата Стикс, сестра на Кратос, Зел и Биа. Аналог на Нике в римската митология е Виктория.

  
Илюстрация № 33
Древна Атика, Атина, сребърна тетрадрахма, около 165-142 г. пр.н.е., „Нов стил“ емисия 130-129 г. пр.н.е. Магистрати Theophra-, Sotas-, and Phala-.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова, обърната с лице върху амфора; имена на магистрати в полетата; перната мълния вляво, В на амфората, ΣΦ долу; всичко във венец [Coinarchives-results:]. („Перната мълния“ – украсен вариант на два сдвоени знака Т.2 прав и обърнат вариант; „В“ – комбинация от вертикална линия със знак Т.28 горе и знак Т.27.а долу.)

 

Сложни монограми/комбинации от знаци – сродяване между български родове

        
Илюстрация № 34
Атина, 220-197 г. пр.н.е. Каталог на гръцки монети в Британския музей [Athena-Pl.VIII: 2]. (Сложен троичен монограм – сродяване между български родове; могат да бъдат различени: горе вляво: знак Т.27.б с вписан знак Т.28 и знак Т.28 горе вдясно; вдясно: знак Т.27.а (Т.13) с две хасти, хоризонтална линия под знака, знак Т.28 отдолу, знак Т.27.а с точка между рамената горе.)

     
Илюстрация № 35
Атика, Атина. Тетрадрахма нов стил, 152/1 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора; монограм и цикада вляво; монограм вдясно; всичко във венец [Attica-Athens:]. (Монограмът вляво е знак Т.24 в знак Т.29; монограм вдясно - знак Т.18 и знак Т.28 между рамената на знака. Да обърнем внимание, че знаците са изобразени със серифи, което свидетелства за материализация.)

     
Илюстрация № 36
Атика, Атина. Сребърна тетрадрахма нов стил, 157/6 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора, глава на Хелий с лъчи, всичко във венец [attica/athens: Thompson 28a]. (Сложни монограми при роднински връзки, в които може да се различи: вляво: знак Т.29 обърнат вариант, вписан знак Т.24 обърнат вариант, знак Т.28 горе вдясно, знак Т.13 горе; вдясно: знак Т.27.б с вписан знак Т.13, знак Т.28 горе вдясно; венецът е от знаци по модел на знак 24.)

     
Илюстрация № 37
Атика, Атина. Около 168/5-150 г. пр.н.е. Сребърна тетрадрахма нов стил, около 151/150 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора, два монограма встрани, змии вдясно, В на амфората, всичко във венец [attica/athens: Thompson 76]. (Вляво: знак Т.2 обърнат вариант с къса линийка вдясно; вдясно: знак Т.27.а с две хасти и др.)

      
Илюстрация № 38
Атина, тетрадрахма нов стил, приета при Сула, 86-84 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с коринтска каска.
Гръб: Монограми ΡMA и TMA вляво и вдясно на сова върху амфора с буква А [attica/athens: Thompson 1273]. (Сложни монограми с възможен вариант на тълкуване; вляво: знак Т.2 с две хасти, с удължено средно рамо и знак Т.28 горе вдясно и др.; вдясно: знак Т.2 с две хасти с удължено средно рамо и др.)

Сула - Lucius Cornelius Sulla Felix (138-78 г. пр.н.е.) - римски генерал и опитен държавник [Sulla:].

     
Илюстрация № 39
Римска нумизматика.
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма нов стил 176/5 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора; A-ΘE на горното поле, монограми от ляво и дясно, жезъл с панделка в дясно поле [Athens+Owl: Lot 103]. (Сложни монограми с възможен вариант на тълкуване; вляво: знак Т.27.б и знак Т.13 с вписан знак Т.27.а вдясно; вдясно: „А“ – комбинация между знак Т.27.б и знак Т.13, къси линии между рамената на знака и с хоризонтални линии над и под знак Т.27.б.)

      
Илюстрация № 40
Римска нумизматика.
Атика, Атина, сребърна тетрадрахма нов стил 172/1 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Сова върху амфора; A-ΘE на горното поле, монограми от ляво и дясно, кърма в дясно поле [Athens+Owl: Lot 106]. (Сложни монограми с възможен вариант на тълкуване; вляво: комбинация между „А“ (комбинация между знак Т.27.б и хоризонтална линия между рамената на знака), вертикална линия със знак Т.28 горе вдясно и др.; вдясно: знак Т.18, хоризонтални линии над знака и в знака, знак Т.28 горе, и др.)

Мълния

  
Илюстрация № 41
Атина, Атика, бронз, 196-190 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: A-Θ-E, Зевс прав, държи мълния и протегната лява ръка, сова вдясно [attica/athens: Agora 79]. („Мълния“ – сдвоен стилизиран знак Т.2 прав и обърнат вариант с удължени рамена.)


Илюстрация № 42
Атина, бронз,190-183 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с киринтска каска.
Гръб: AΘE, триножник между глава на мак и мълния [attica/athens: Sear sg2568]. („Мълния“ стилизиран сдвоен знак Т.2 прав и обърнат вариант с линия между тях.)

   
Илюстрация № 43
Атина, монета бронз, 166-57 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: A-Q-E, Зевс прав, замахва с мълния, амфора отзад, A в полето [Wildwinds-sg2567:]. („Мълния“ – сдвоен стилизиран знак Т.2 прав и обърнат вариант.)

  
Илюстрация № 44
Атика, Атина, бронз, 140 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с панделка.
Гръб: Архаична фигура на Атина права, хвърляща мълния и държаща щит, каска вляво, конска глава вдясно [attica/athens: Kroll 88]. („Мълния“ – сдвоен знак Т.2 прав и обърнат вариант.)

  
Илюстрация № 45
Атика, Атина, бронз, 87/86 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с коринтска каска.
Гръб: Зевс прав, хвърлящ мълния;  звезда между полумесеци вдясно [attica/athens: Kroll 97]. (Изображението на „мълнията“ е неясно; „звезда“ – стилизиран знак Т.5.)

Н - знак на гръцката общност

  
Илюстрация № 46
Атина, Атика. Сребърна тетрадрахма нов стил, 110/109 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: A-ΘE, сова върху амфора; магистрати Phanokles, Appolonios и Alexan[...]; Артемида с факел в дясно поле, H на амфората и SF долу [attica/athens: Thompson 702g]. (Н – знак на гръцката общност.)

       
Илюстрация № 47
Атина, Атика. Нов стил сребърна тетрадрахма, около 220-197 г. пр.н.е. Нов стил производство 147-146 г. пр.н.е. Магистрати Adei… и Helio...
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: A-ΘE вляво и вдясно на сова върху паднала амфора, монограм ΔYMH вляво, монограм YΦN вдясно, орел в дясното поле, МІ на амфората, AN долу [attica/athens: BMC 300 cf]. (Монограмът вляво онагледява сродяване между представител на гръцката общност и български родове: Н – знак на гръцката общност, долу знак Т.13/Т.2, горе знак Т.27.б; вдясно: знак Т.13 и др.)

     
Илюстрация № 48
Атика, Атина, Нов стил, сребърна тетрадрахма, около 155-154 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с атическа каска, украсена с Пегас.
Гръб: AΘE, сова, обърната с лице върху амфора, от ляво и дясно монограми; долу в  полето вдясно чаша на Дионисий; всичко в лавров венец [Athena-Pegasus:]. („Монограм“ вляво - сродяване между представител на гръцката общност и български родове: комбинация от Н (знак на гръцката общност), на лявата страна знак Т.13, на дясната горе - знак Т.28, в долната част „А“– знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака; „Монограм“ вдясно: знак Т.13 и др.)

 

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, върху монети в Атина за периода VI-І в. пр.н., показва/онагледява, че управленският елит (монетните магистрати)  се е състоял основно от представители на български родове. Използването на „Н“ – знак на гръцката общност, и монограми, показващи сродяване между представител на гръцката общност и български родовеие е твърде ограничено. Да отбележим, че разглежданият времеви период съвпада с апогея на Древна Гърция.

Използвани знаци: Т.2, Т.5, Т.11, Т.13, Т.18, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, Т.29

Източници:
Нике: URL: http://www.mythology.tribak2007.com/greece-gods1.htm
ancients/Greek: URL: http://eremitus.ancients.info/Image%20pages/Greek%20coins.htm
Athena-Owl: URL: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=bg-RU&q=athena+paralar%C4%B1&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlQEJaSr2ddfOSa4aiQELEKjU2AQaAggDDAsQsIynCBpiCmAIAxIooQSSF7ULiwzKDsUMgQyeGbIWwQusNOAp-DfcJN8z7Tf3N4It7jfeMxowfppCBiHS-vDQRx8Uq_1pT1-8mFwZh4bZSyqARklMtSfAmQDUW6eWD4aXXGixmM3R1IAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTfesWVDA&sa=X&ved=0ahUKEwjwpJeAiNbUAhXC6RQKHeclAhoQ2A4IIygB&biw=984&bih=587#imgrc=v5OF5mB7i-DQ7M
Athena-Pegasus: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Athena+AND+Pegasus
Athena-Pl.VIII: URL: https://www.forumancientcoins.com/dannyjones/British%20Museum%20Books/Catalog%20of%20Greek%20Coins%20in%20the%20British%20Museum%20-%20Attica%20Megaris%20Aegina.pdf
Athens+Owl: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Athens+Tetradrachm+Owl
Attica-Athens: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thompson_0065.jpg?uselang=ru
attica/athens: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/attica/athens/i.html
Coinarchives-results: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=100&search=names
grek-sikkeleri: URL: https://definesohbeti.com/antik-yunan-paralari/3737-grek-sikkeleri-gumus.html
Qataban: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Qataban
Sulla: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulla
tjbuggey.ancients.Greek: URL: http://tjbuggey.ancients.info/Greek.html
Wildwinds-sg2567: URL: http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg2567.html

Назад към:  3.5.6. Атина-1    3.5.6. Същинска-Гърция - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание