Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Акарнания – V-ІІ в. пр.н.е.

 

Анотация:
Представените илюстрации от Акарнания за периода V-І в. пр.н.е. онагледяват използване на родови троични знаци – знаци на българите; те показват, че тези земи са били обитавани от български общности, а в състава на управленския елит - монетните магистрати, основно са участвали представители на български родове, въпреки твърдението, че през античността страната е била населена с диви племена. Гръцко участие чрез използване на знак Н – знак на гръцката общност, не се вижда.

Уточнения:
1. В темата „Акарнания“ са представени изображения, които не са включени в темите Коринт-колонии.
2. Разглежданите статери са с инициали на Главни магистрати или монограми (като възможност) плюс символ (като възможност) в полето на гърба на монетата. Лицето на тези статери имат изображение на Пегас, а на гърба изображение на Атина с коринтска каска (понякога с лавров венец, но в повечето случаи не) над кожена шапка (не винаги) [corinthstaters/Akarnania:]..

Съдържание:
Акарнания - карта                                               Илюстрация № 1
Федерални монети, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.                     Илюстрация №  2 - Илюстрация №  3
Ализия, ІV-ІІІ в. пр.н.е.                                        Илюстрация №  4 - Илюстрация №  5
Анакторий, ІІІ в. пр.н.е.                                       Илюстрация №  6 - Илюстрация №  7
Астакос, ІV в. пр.н.е.                                           Илюстрация №  8
Аргос, ІV-ІІІ в. пр.н.е.                                          Илюстрация №  9 - Илюстрация № 18
Ениади, ІІІ в. пр.н.е.                                            Илюстрация № 19 - Илюстрация № 20
Лефкада, V-ІІІ в. пр.н.е.                                      Илюстрация № 21 - Илюстрация № 28
Метрополис, ІІІ в. пр.н.е.                                    Илюстрация № 29
Тириейон, ІV в. пр.н.е.                                        Илюстрация № 30

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Акарнания.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Акарнания

Акарнания (на гръцки: Ακαρνανία) е историко-географска област на западното крайбрежие на Йонийско море в ном Етолоакарнания на континентална Западна Гърция. Тя е малка, високопланинска, камениста и неплодородна област. На север се ограничава от Епир чрез Амбрийския залив, на изток от Етолия, от реката Ахелой, а на югозапад през морето е остров Итака. През античността е населена с диви племена [Акарнания].

 


Илюстрация № 1
Акарнания и други съседни райони от Западна Гърция – карта [Етолия].

Федерални емисии на Акарнания:
- около 400-350 г. пр.н.е. (монетарница Стратус);
- около 350-300 г. пр.н.е. (монетарница Стратус?);
- около 300-250 г. пр.н.е. (монетарница Лефкада);
- около 250-229 г. пр.н.е. (монетарница Тирейон);
- около 250(?)-167 г. пр.н.е. (монетарница Лефкада) [hn/acarnania:].

Федерални монети, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.

    
Илюстрация № 2
Акарнания, Федерална емисия на Лига Акарнания, монета бронз (или сребро), около 300-167 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: Глава на Ахелой, горе мълния [Acarnanian_League:]. (Лявата част на „мълния“ – сдвоен знак Т.11.)

  
Илюстрация № 3
Акарнания, Федерална емисия на Акарнания, монета бронз (или сребро), около 250(?)-167 г. пр.н.е. (монетарница Лефкада).
Лице: Глава на Ахелой голобрад.
Гръб: Аполон седнал с лък [hn/acarnania: Fig.188]. (Знак Т.27.б с вписан знак Т.27.а и знак Т.28 горе вдясно.)

Ализия

Ализия, Alizia (на старогръцки: Ἀλυζια) е град в древна Гърция в Акарнания [Alizia:].
Име: Alyzeia. Гръцко име, Латинско име, Египетско име, Коптско име.
Варианти: Alizia, Alyzeia, Alyzia, Xiromero.
Съвременно име: Kandila [Alyzeia:].

Илюстрация № 4
Ализия и други съседни градове в Акарнания [Alyzeia:].

Ализия, ІV-ІІІ в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 5
Акарнания, Ализия, статер, сребро, ІV-ІІІ в. пр.н.е. до около 243 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: Атина с коринтска каска [corinthstaters/Akarnania: Pegasi 13 ]. („А“ – знак Т.27.б с вписан знак Т.27.а между рамената на знака.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт -  Колонии1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony1.html

 

Анакторий, ІІІ в. пр.н.е.

Анакторий, Anactorium, Άνακτόριον, нос в Акарнания при входа в Амбракийския залив с пристанищен град със същото име, основан около 630 г. пр.н.е. от коринтийците [Анакторий:].

 
Илюстрация № 6
Анакторий и други съседни градове [Thyrreion-map:].
Местоположението на Анакторий може да се види още на Илюстрация № 4

Анакторий произвежда монети от ранния V в. пр.н.е. Известни са коринтински статери с летящ кон Пегас на лицето на монетите и глава на Атина с коринтски шлем. През ІV в. пр.н.е. продължава производството на монети от същия тип и градуировка. През ІІІ-ІІ в. пр.н.е. има медни монети с глава на Аполон с лавров венец на лицевата страна и лира с анакторийски надписи на обратната страна [ancient-Anactorium:].

     
Илюстрация № 7
Анакторий, Акарнания, статер, сребро, ІV в. пр.н.е. до около 243 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, монограм AN отдолу.
Гръб: Атина с каска над кожена шапка; монограм AN и триножник зад главата. [akarnania/anaktorion/t: Imhoof 64]. („AN“ – на лицето на монетата:  комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.27.а с едно общо рамо; на гърба на монетата: комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака с едно общо рамо.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт - Колонии1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony1.html

Астакос, ІV в. пр.н.е.

Астакос (на гръцки: Αστακός, означаващ „омар“) е град и бивша община в Етолия-Акарнания, на източния бряг на залива Амбракия, Западна Гърция. Бил е част от Лига Акарнания до средата на ІІ в. пр.н.е. Астакос произвежда монети само през ІV в. пр.
[akarnania/astakos/i:, Astakos:].
Местоположението на Астакос може да се види на Илюстрация № 4.

     
Илюстрация № 8
Астракос, Акарнания, статер, сребро, около 350 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас със заострено крило.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска над кожена шапка, A-S зад шията, рак зад главата [akarnania/astakos/t: BMC 1]. („рак“ – горна част на перната/разкрасена „мълния“ - сдвоен знак Т.11/Т.2; сравни с Илюстрация № , Аргос. Приемаме, че изобразените две букви са монограм на магистрат - знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и два знака Т.27.б един до друг.)

 

Аргос, ІV-ІІІ в. пр.н.е.
Аргос Амфилохийски (Argos Amphilochikon) античен град на Амбракийския залив, област Амфилохия, Акарнания, Западна Гърция [Argos:, AРГEI].
Местороложението на Аргос може да се види на Илюстрация № 4

   
Илюстрация № 9
Аргос Амфилохийски, Акарнания, статер, сребро, около 360-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: ARGEI над глава на Атина с коринтска каска, охтопод зад главата [akarnania/leukas/t: Imhoof 14]. („А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака.)

Уточнение:
Едновременното присъствие на буква (върху лицето на монетата) и надпис (върху гърба на монетата) ни дава основание да допуснем, че „А“ се явява монограм на монетния магистрат.

        
Илюстрация № 10
Акарнания, Аргос Амфилохийски, статер, сребро, 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, ΔI и щит отзад [zrEHlpc:]. („А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака върху лицето и гърба на монетата.)

  
Илюстрация № 11
Аргос Амфилохийски, Акарнания, статер, сребро, около 375-300 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: AРГЕІ над глава на Афродита с лавров венец и каска, малка каска отзад. [argos_amphilochikon/t: Pegasi II 11]. („А“ – комбинация от знак Т.27.б и вписан знак Т.27.а между рамената на знака.)

     
Илюстрация № 12
Аргос Амфилохийски, Акарнания, статер, сребро, около 350-270 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, АР и лежащо куче отдолу.
Гръб: AМФ горе пред каската, глава на Атина с коринтска каска, А зад главата [argos_amphilochikon/t: Pegasi II 6]. („АР“ – „А“ и комбинация от вертикална линия и знак Т.28 горе вдясно; „А“ – комбинация от знак Т.27.б и вписан знак Т.28 между рамената на знака.)

        
Илюстрация № 13
Аргос Амфилохийски, статер, сребро, около 350-270 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, DI под брадичката, AR и щит зад главата [akarnania/leukas/t: Pegasi II 24]. („А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака; „DI“ – трудно разбираем, по-скоро два знака Т.28 един над друг; „АР“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и комбинация от вертикална линия и знак Т.28 горе вдясно.)

       
Илюстрация № 14
Аргос Амфилохийски, статер, сребро, около 330-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, АР отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, A или L и скиптър зад главата [akarnania/leukas/t: BCD 141]. („АР“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и комбинация от вертикална линия и знак Т.28 горе вдясно; знак Т.27.б.)

       

Илюстрация № 15
Аргос Амфилохийски, статер, сребро, около 350-270 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, АР отдолу, глава на хрътка в дясното поле.
Гръб: Глава на Атина с каска, DI и щит с каишка зад главата [akarnania/leukas/t: BМC 1]. („АР“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и комбинация от вертикална линия и знак Т.28 горе вдясно; „DI“ - знак Т.27.б с хоризонтална линия под знака и вертикална линия.)

     
Илюстрация № 16
Аргос Амфилохийски, Акарнания, статер, сребро, около 360-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, АР и лежаща хрътка долу.
Гръб: АР горе, глава на Атина с коринтска каска, лира отзад, предна част на хрътка отпред [akarnania/leukas/t: Imhoof 5]. (На лицето и на гърба на монетата „АР“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и комбинация от вертикална линия и знак Т.28 горе вдясно.)

         
Илюстрация № 17
Аргос Амфилохийски, Акарнания, статер, сребро, около 360-330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: А над глава на Атина с коринтска каска, мълния зад главата [akarnania/leukas/t: Imhoof 24]. (На лицето на монетата: „А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака; на гърба на монетата: „А“ – вероятно комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а/Т.28; „мълния“ – сдвоен знак Т.2 с украса.)

        
Илюстрация № 18
Аргос Амфилохийски, статер, сребро, около 330-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, А отдолу.
Гръб: Атина с коринтска каска, А под врата, мълния зад главата [akarnania/leukas/t: BMC 59]. (На лицето и на гърба на монетата: „А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака; „мълния“ – горната част на сдвоен знак Т.11 с украса.)

                                  
Ениади, ІІІ в. пр.н.е.

Ениади (Oeniadae) – град и племе в Акарнания [Oeniadae:].
Ениади, Œniadæ (латинска форма, която на френски език се произнася Ениади или Oiniadai, от древногръцки: Οϊνιάδαι). Древният град Ениади е бил пристанище на западния бряг в устието на река Ахелой и един от най-важните градове на древна Акарнания [Œniadæ:, Oiniades:].


Илюстрация № 19
Ениади, Акарнания - карта на някои от гръцките градове от районите Етолия и Акарнания в античността [Eníade:].

  
Илюстрация № 20
Ениади, Акарнания, монета бронз, около 219-211 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец, звезда зад главата, монограм АР долу.
Гръб: OINIADAN над главата на бога на реките Ахелой, монограм АР в лявото поле [akarnania/oiniadai/t: BMC 6]. (Знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и знак Т.28 горе вдясно.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт -  Колонии4 - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony4.html

Лефкада, V-ІІІ в. пр.н.е.
Остров Лефкада (на гръцки Λευκάδα, на англ. Lefkada) или наричан още Лефкас, се намира в Гърция и е четвъртият по големина остров в Йонийско море. Разположен е над островите Итака и Кефалония, много близо до северозападния бряг на Аитолоакарания, от който е разделен от лагуна. Град Лефкада е столица на острова.
Името на Лефкада (означава "бяло") идва от забележителните стръмни бели скали на нос Лефката, който се намира на южния бряг на острова. Островът е културен център на Йонийския регион с много исторически забележителности [Lefkada:]. 
Местоположението на остров Лефкада може да се види на Илюстрации № 4 и № 6.

Знак Т.11

 
Илюстрация № 21
Лефкада, Акарнания, монета бронз.
Лице: Скачащ Пегас.
Гръб: Разкрасен тризъбец, грозд вдясто, ΛEY (вертикално) вляво [akarnania/leukas/t: BMC 56]. („Тризъбец“ – знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

Знак Т.27.б и знак Т.27.а

  
Илюстрация № 22
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, около 243 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас със заострено крило.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска над кожена шапка, кадуцей (жезъл на Хермес) и Λ под каската [akarnania/leukas/t: BCD 221]. (Λ – знак Т.27.б на гърба на монетата.)

 

   
Илюстрация № 23
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска над кожена шапка, предна част на грифен зад главата [akarnania/leukas/t: BMC 76]. (Λ – знак Т.27.б на лицето на монетата.)

 

 
Илюстрация № 24
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 405-345 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, кадуцей (жезъл на Хермес) и Λ отзад [akarnania/leukas/t: Pegasi 83]. (Λ – знак Т.27.б на лицето и на гърба на монетата.)

 

 
Илюстрация № 25
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с коринтска каска, Λ и кадуцей (жезъл на Хермес) и зад главата [akarnania/leukas/t: Pegasi 82]. (Λ – знак Т.27.б на лицето и на гърба на монетата.)

 

       
Илюстрация № 26
Акарнания, Лефкада. Драхма, сребро. Около 380-350 г. пр.н.е. Много рядка монета.
Лице: Летящ Пегас, Λ долу.
Гръб: Глава на Афродита с перлена огърлица, ретроградно Σ вдясно [Akarnania-Leukas:]. (Знак Т.27.б; два знака Т.27.а/Т.13 един до друг.)

 

   
Илюстрация № 27
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 330 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, А и амфора с грозд зад главата [akarnania/leukas/t: Pegasi 92]. (Λ – не се вижда; „А“ - знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака.)

 

  
Akarnania28-Leukas-BMC_46-7.jpg   Akarnania28-Leukas-BMC_46-Det-1.jpg
Илюстрация № 28
Лефкада, Акарнания, статер, сребро, 405-345 г. пр.н.е.
Лице: Летящ Пегас със заоблено крило, Λ отдолу.
Гръб: Глава на Атина с каска, Σ горе, грозд зад главата [akarnania/leukas/t: BMC 46]. (Λ – знак Т.27.б; „Σ“ - знак Т.27.а с две хасти.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт - Колонии3 - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony3.html

 

Метрополис, ІІІ в. пр.н.е.

Метрополис – град в древна Акарнания от преди Елинистичен период [ancient_Acarnania:].

 

      
Илюстрация № 29
Акарнания, Метрополис, статер, сребро, около 300-250 г. пр.н.е. Много рядка монета.
Лице: Летящ Пегас, монограм долу.
Гръб: Глава на Атина с каска, монограм и макетонски щит, украсен с Атина отзад [akarnania/metropolis/t: PegasiII 1.1]. (Знак Т.27.а с две хасти; знак Т.27.б с хоризонтална линия между раменете на знака и две хасти.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт - Колонии4 - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony4.html

 

Тириейон

Тириейон (Thyrreion, на гръцки: Θύρρειον) е бил древен гръцки град в Акарнания. Когато Акарнания се съюзява с Филип V Македонски срещу Рим през 200 г. пр.н.е., поради загубата на Левка, град Тириейон е бил обявен за нова столица [Thyrreion:].
Местоположението на Тириейон (550 г. пр.н.е.–300 г.) може да се види още на Илюстрация № 4 и № 6.

   
Илюстрация № 30
Тириейон, Акарнания, монета бронз, около 350-300 г. прн.е.
Лице: Глава на Атина.
Гръб: ΘY, Сова, факел в дясно поле [akarnania/thyrrheion/t: BCD 385]. (Знак Т.13.)
За допълнителна информация виж още:
3.5.6. Коринт - Колонии2 – Тириейон   - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Corinth-Colony2.html

 

Обобщение:
Представените илюстрации от Акарнания за периода V-І в. пр.н.е. онагледяват използване на родови троични знаци – знаци на българите; те показват, че тези земи са били обитавани от български общности, а в състава на управленския елит - монетните магистрати, основно са участвали представители на български родове, въпреки твърдението, че през античността страната е била населена с диви племена. Гръцко участие чрез използване на знак Н – знак на гръцката общност, не се вижда.

Използвани знаци: Т.2, Т.11, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.28

Източници:
Акарнания: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Анакторий: URL: http://www.terminy.info/history/dictionary-of-classical-antiquities/anaktoriy
Етолия: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
Acarnanian_League: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Acarnanian_League
akarnania/anaktorion/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/anaktorion/t.html
akarnania/astakos/i: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/astakos/i.html
akarnania/astakos/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/astakos/t.html
Akarnania-Leukas: URL: https://www.flickr.com/photos/antiquitiesproject/8172725574/in/album-72157626255561195/
akarnania/leukas/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/leukas/t.html
akarnania/metropolis/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/metropolis/t.html
akarnania/oiniadai/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/oiniadai/t.html
akarnania/thyrrheion/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/thyrrheion/t.html
Alizia: URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Alizia
Alyzeia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alyzeia
ancient_Acarnania: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_ancient_Acarnania
ancient-Anactorium: URL: http://wikimapia.org/8786305/ancient-Anactorium
AРГEI: URL: http://www.coins.msk.ru/index.php/stati-i-materialy/monety-gretsii/95-oboznachenie-mesta-chekanki-na-grecheskikh-monetakh
Argos: URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Argos
argos_amphilochikon/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/akarnania/argos_amphilochikon/t.html
Astakos: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Astakos
corinthstaters/Akarnania: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/corinthstaters/akarnania.html
Eníade: URL: https://es.wikipedia.org/wiki/En%C3%ADadas
hn/acarnania: UL: http://snible.org/coins/hn/acarnania.html
Lefkada: URL: http://www.nasamnatam.com/grad/Lefkada.html
Oeniadae: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_rus/29101/Oeniadae
Œniadæ: URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92niad%C3%A6
Oiniades: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Oiniades
Thyrreion-map: URL: http://dare.ht.lu.se/places/25222.html
zrEHlpc: URL: http://imgur.com/zrEHlpc

 

Назад към:  3.5.6. Същинска-Гърция - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание