Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Етолия – ІІІ-ІІ в. пр.н.е.

 

Анотация:
Представените илюстрации от Етолия за периода ІІІ-ІІ в. пр.н.е. онагледяват използване на родови троични знаци – знаци на българите; те показват, че земите на Етолия са били обитавани от български общности, а в състава на управленския елит (монетните магистрати)  през ІІІ-II в. пр.н.е. основно са участвали представители на български родове. Гръцкото участие се вижда чрез използване на знак Н – знак на гръцката общност.

Съдържание:
Етолия - карта                                                      Илюстрация №  1
Монети, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.                                          Илюстрация №  2 - Илюстрация № 13

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Етолия.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Етолия (Aetolia, Aitolia, на гръцки: Αιτωλία) е историко-географска област в ном Етолоакарнания на континентална Западна Гърция. На запад река Ахелой я разделя с Акарнания, на изток река Евена я отделя от Локрида и Дорида, а на север са амфилохите и долотите (вероятно власи). Панетолийския хребет я разделя на две части - северна и южна, като северната е населена с диви и некултурни племена в Древна Гърция, а южната ѝ плодородна част е политически силна и назовавана Древна Етолия [Етолия:].

 
Илюстрация № 1
Етолия, Етолийска лига - карта

Етолийска лига (Aetolian_League, Aitolian League), Етолийски съюз (Aetolia; на гръцки: Αίτωλία; Αιτωλική Συμπολιτεία) e обединение на квазидържави на древната гръцка територия Етолия в Централна Гърция. Поради тяхното социално смесване с илирийците и трудността да разбират диалекта, гърците са гледали на етолийците с пренебрежение като полуварвари.
През 367 г. пр.н.е. квазидържавите в Етолия се съюзяват. Първият си успех те постигат при Делфи през 279 г. пр.н.е. против нахлулите гали. Към края на ІІІ в. пр.н.е. контролирала цяла централна Гърция без Атика и Беотия. В своя апогей територията на лигата включвала Locris, Malis, Dolopes, част от Тесалия, Phocis и Акарнания. Квазидържавните образувания са съюзници на Древна Македония. През 199 г. пр.н.е. по време на Втората македонска война стават съюзници на Рим, докато ахейците правят това след една година. През 192 г. пр.н.е. етолийците се съюзяват със селевкидите на Антиох ІІІ, което дразни римляните. През 188 г. пр.н.е. римляните превземат важното пристанище Амбракия и ги задължават да разтрогнат съюза си. През 146 г. пр.н.е. Етолия е присъединена към римската провинция Ахея [Етолийският съюз:, Aetolian_League:, Aetolia-474717:].

Монети
Етолийците, въпреки тяхната древна героична слава, в древността са били най-буйните и нецивилизирани хора в Гърция. Преди епохата на Александър няма следи от етолийски монети, нито пък след обединението в Етиолийска лига, предизвикано от нахлуването на македонците (314-311 г. пр.н.е.) и галите (279 г. пр.н.е.). За началото на федералните емисии свидетелства изображението на гърба на тетрадрахмата, което е свързано с отблъскването както на македонците, така и на галите
[aetolia.html:].

Етолийска лига, 279-260 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 2
Етолийска лига. Тетрадрахма, сребро, 279-260 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Айтолия (Aitolia) седнала на купчина от галски и македонски щитове върху галски рог, държи копие и меч; монограм вдясно [Aitolia/t: BMC 4ff]. (Сложен монограм, в който може да се различи комбинация от знак Т.27.а с две хасти и вертикална линия и знак Т.27.а вдясно.)

Етолийска лига, 279-168 г. пр.н.е.

          
Илюстрация № 3
Етолийска лига. Статер, сребро, 279-168 г. пр.н.е.
Лице: Мъжка глава  с дъбов венец, преплетен с диадема; ΦI долу.
Гръб: AITΩΛΩN, воин прав, десен крак върху камък, главата с венец, хламида в лявата ръка, облегнат на копие с дясната ръка. Монограм вляво [Aitolia/t: Pozzi 1326]. (Вляво: левият знак наподобява знак Т.2; вдясно: знак Т.27.а или знак Т.13 вписан в триъгълник.)

Клуб „Музей приятели Thermo“ приемат лого, основано на изображение върху монета на етолийците (изображението вдясно) - „триъгълникът“ е представен като комбинация от знак Т.27.б и хоризонтална линия под него [Thermo:]

  
Илюстрация № 4
Етолия, Етолийска лига. Полудрахма, сребро, 279-168 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Айтолия с каусия (плоска шапка), с разпуснати коси.
Гръб: AITΩΛΩN, глиган, монограм долу, острие на копие долу [Aitolia/t: SNG Cop 13ff]. (Знак Т.27.б с две хасти и хоризонтална линия горе.)


Илюстрация № 5
Етолия, четвърт статер, сребро, 279-168 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Айтолия с македонска плоска шапка. Л-Ω в полетата.
Гръб: AITΩΛΩN, глиган, К долу,  А и острое на копие [Аitolia/t: Sear #2320]. („К“ – комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а; „А“ – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака.)

  
Илюстрация № 6
Аполония. Етолия, градска монета, 279-168 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Артемида, коса на кок отзад.
Гръб: AΠOΛΛΩ горе, монограм Mo под стрела и челюстна кост [Аitolia/t: BMC 2]. (В изображението се различава: комбинация от Н - знак на гръцката общност и знак Т.18 с точка между рамената на знака.)
Аполония (на гръцки: Ἀπολλωνία) - древен град в Етолия [Apollonia:].

Етолийска лига, 239 г. пр.н.е.

        
Илюстрация № 7

Етолия. Етолийска лига. Тетрадрахма, сребро, около 239 г. пр.н.е.
Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: ALEXANDROU. Зевс на трон, държи орел в дясната си ръка и скиптър в лявата, челюстна кост от глиган под дясната му ръка, вляво и под трона монограми. Тази монета е нумизматично откритие от голямо значение. Необичайният символ, челюстната кост от глиган, силно подсказва, че е била произведена в Етолия [Aitolian League:]. (Ляв монограм: знак Т.27.б, знак Т.28 горе вдясно и др.; ляв монограм: възможно тълкуване: комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо – Z вариант, Н – знак на гръцката общност  и др.)

   
Илюстрация № 8
Етолия, Старер, сребро, около 250-225 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аполон с дъбов венец; под шията LU.
Гръб: AITWLWN Aitolos, гол с шапка на гърба, с меч под лявата ръка и хламида (горна връхна дреха) на дясния крак; държи копие в дясната ръка и подпрян десен крак върху камъни; вляво монограм NK [Aetolia-997117:]. („N“ може да се разглежда като комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а с едно общо рамо – Z вариант; „К“ – комбинация от вертикална линия и знак Т.27.а.)

 

Етолия, Етолийска лига, 238-228 г. пр.н.е.

   
Илюстрация № 9
Етолия. Етолийска лига. Тетрадрахма, сребро, 238-228 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Айтолия (Aitolia) седнала на македонски щит, който лежи върху купчина от три галски щита и карникс (галски рог), държи копие и меч; монограм вдясно. Гърбът на монетата показва Айтолия, седнала върху купчина щитове, намек за една от склуптурите в храма на Аполон в Делфи, ознаменуваща отблъскването на галското нашествие [Aetolia-474717:]. (Горе: знак Т.27.б с вписан знак Т.28 и др.; долу: „Н“ – знак на гръцката общност в прав и хоризонтален вариант.)

Артемида (Artemis) е богиня на лова и дивите животни, и защитничка на жените и момичетата. Нейните най-важни светилища в региона са може би тези от Амаринтос (Amarynthos) в Евбея или Евия (Euboеa - най-големия от гръцките острови в Егейско море) и Калидон (Kalydon или Calydon) в Етолия (Aеtolia, Aitolia).
На брега (до Нафпактос, Naupaktos – град в бившата община Етолия-Акарнания на северния бряг на залива Коринт) има светилище на Артемида със статуя от бял мрамор. Тя е в поза хвърляне на копие и с прозвище Айтолия (от Aitolia) [ArtemisCult3:].

 

     
Илюстрация № 10
Етолийска лига. Тетрадрахма, сребро, атически стандарт, 220-218 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: AITΩΛΩN, Айтолия седнала върху македонски щит, който е върху купчинап от три галски щита и галски рог, държи копие в дясна ръка, меч в лявата; малко L вляво, монограм над SE вдясно [Aitolia/t: sg2317]. (Вляво: знак Т.27.б; вдясно горе: „А“ с вписан знак Т.13; долу: комбинация от знак Т.27.а с две хасти (хоризонтален вариант) и знак Т.26.)

 

     
Илюстрация № 11
Етолийска лига. Полудрахма, сребро, 220-215 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Аталанта с каусия (плоска шапка), Λ-Y през полето.
Гръб: Калидонийски глиган, острие на копие долу [Aitolia/t: SNG Cop 10]. (Знак Т.27.б вляво; знак Т.13 вдясно.)

 

 
Илюстрация № 12
Аталанта е известна личност в гръцката митология, девственица, ловец, не желаела да се омъжи и обичана от героя Мелеагер. Статуята е „Аталанта от Барберини“, по-рано в двореца Барберини, Рим, сега във Ватикана; или гръцки оригинал от І в. пр.н.е или римско кипие от ІІ в. [Atalanta:]. (Клонката върху стълба е по модел на знак Т.7.)

 

  
Илюстрация № 13
Етолия. Полуобол, бронз, 205-150 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с каска.
Гръб: AITΩΛΩN, Херъкъл гол прав, лъвска кожа на лявата ръка, дясната ръка облегната върху тояга; челюст на глиган горе в лявото поле; NZ или ZH вляво [Aitolia/t: SNG Cop 35]. („N“ - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а с едно общо рамо (Z вариант); Н - знак на гръцката общност.)

Обобщение:
Представените илюстрации от Етолия за периода ІІІ-ІІ в. пр.н.е. онагледяват използване на родови троични знаци – знаци на българите; те показват, че земите на Етолия са били обитавани от български общности, а в състава на управленския елит (монетните магистрати) през ІІІ-II в. пр.н.е. основно са участвали представители на български родове. Гръцкото участие се вижда чрез използване на знак Н – знак на гръцката общност.
Следните няколко твърдения противоречат на логиката на използваните знаци:
- Северната част на Етолия е населена с диви и некултурни племена в Древна Гърция, а южната ѝ плодородна част е политически силна и назовавана Древна Етолия [Етолия:].
- Поради тяхното социално смесване с илирийците и трудността да разбират диалекта, гърците са гледали на етолийците с пренебрежение като полуварвари [Aetolian_League:, Aetolia-474717:].
- Етолийците, въпреки тяхната древна героична слава, в древността са били най-буйните и нецивилизирани хора в Гърция [aetolia.html:].

Използвани знаци: Т.2, Т.7, Т.13, Т.18, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, Н

Източници:
Етолийският съюз: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
Етолия: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
Aetolia-474717: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=474717
Aetolia-997117: URL: https://www.acsearch.info/search.html?id=997117
aetolia.html: URL: http://snible.org/coins/hn/aetolia.html
Aitolian League: URL: http://www.acsearch.info/search.html?search=&view_mode=0&c=44&a=805&l=&page=4
Aetolian_League: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aetolian_League
Aitolia/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/aitolia/t.html
Apollonia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Apollonia_(Aetolia)
ArtemisCult3: URL: http://www.theoi.com/Cult/ArtemisCult3.html
Atalanta: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Atalanta
Thermo: URL: https://www.behance.net/gallery/26024381/_

 

Назад към:  3.5.6. Същинска-Гърция - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание