Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

                                                                                     3.5.5.Кипър - Съдържание

3.5.5.Кипър-1 – Керамика (VІ хил. пр.н.е.-1489 г.)

3.5.5.Кипър-2 – Монети

3.5.5.Кипър-2.1 – Монети (VІ-ІV в. пр.н.е.)

3.5.5.Кипър-2.2 – Монети (V в. пр.н.е.-ХХ в.)

Назад към:  Начало  или  Съдържание