Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.43. Корея, V-VІІ в.

 

Анотация:

Темата показва как използването на знака на рода Дуло един в (върху) друг в короните на корейски владетели от V-VІ в. свидетелства (онагледява) за тяхната принадлежност към рода Дуло. Емблемата на град Кюнджу разглеждаме като запазен спомен от древността.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак Тангра. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Корея.

 

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Силла

Силла (Silla) е била една от Трите Монархии на Корея и една от най-дълго продължилата династия в историята на Азия [Silla:]. (Възниква въпрос: дали е случайно съвпадение названието на тази древна държава с българската дума „сила”, защото Силата е в троичните знаци?)

 

Карта на Трите Монархии на Корея в края на V в. [Three_Kingdoms:]

 

 

Илюстрация № 1

Трите Монархии на Корея са древните корейски държави Goguryeo, Baekje и Silla, които са доминирали на корейския полуостров и частично в Манджурия през І-то хилядолетие [Three_Kingdoms:].

 

 

 

Илюстрация № 2

Силла по време на най-голямото си могъщество през 576 г. [Silla:].

 

 

Кюнджу (Gyeongju/Kyungju) е крайбрежен град в югоизточния ъгъл на Южна Корея. Бил е столица на древната монархия Силла (57-935 г.), която е управлявала основната част на Корейския полуостров между VІІ и ІХ в. Голяма чист от археологическите обекти и културни места от този период са в град Кюнджу, често наричан „музеят без стени” [Gyeongju:].

Голяма част от хиляда годишната история на град Кюнджу, столица на монархията Силла, известен с многобройните си гробници и исторически забележителности, все още остава загадка [Cultural ties:].

 

 

 

Илюстрация № 3

Емблема на град Кюнджу, Република Корея [Gyeongju:]. (Комбинация от знак Т.26 и два знака Т.11 един в (върху) друг.)

 

 

Златна корона Силла

 

 

Илюстрация № 4

В най-голямата гробница Whangnam е открита сияеща златна корона. Тя отразява (представлява) същността на златната култура Силла. Горната част на корейските златни корони (всяка корона) е във формата на рога на елен и дървета. В Афганистан е открита подобна корона, произведена през І в. и се приема като предхождаща златната корона Силла: символ от клони на дърво и листа. България също има подобна корона [Cultural ties: 6/7]. (Поредица от три знака Т.11 един в (върху) друг.)

Малко отклонение/сравнение:

Дърво на живота. Корените на Дървото на живота са в Неолита на Стара Европа  [Tree of life:].

Илюстрация № 4a

Дърво на Аустра (Austra). Дървото на Аустра символизира преминаването към деня; закриля семействата и техните домове [Latvian_Ornaments:]. (Комбинация от три знака Т.11 един над друг.)

Аустра е латвийска богиня на утринната светлина [Austra:]. Да сравним със: Зоура – богиня на Зората в Тракийския календар. Зоура се отъждествява с арийскатата Сурия и старославянската Зория [Зоура:, Тракийски хороскоп:].

 

 

Златна корона Силла

 

 

Илюстрация № 5

Същата корона преди възстановяване [Cultural ties: 6/7]. (Поредица от три знака Т.11 един в (върху) друг. В долния край на короната вляво се вижда поредица от няколко знака Т.27.а.)

Коментар:

Не подлежи на съмнение, че в древността изборът на владетелски знак не е имал и не би могъл да има случаен характер, т. е. използването на знака на рода Дуло – Т.11, свидетелства, че съответният владетел е принадлежал към рода Дуло. Но всяко едно използване на този знак съдържа специфика и предоставя информация за съответния владетел - представител на рода Дуло. Ще се опитаме да поразсъждаваме за някои особености в конкретното използване на знака на рода Дуло.

1. Подобно използване на знака  на рода Дуло - над главата, може да се види и при бог Один (виж 3.5.14.Исландия).

2. В настоящото изображение са представени три знака Т.11 един в (върху) друг. Този вариант е по модел на знака Т.7 (със знаци Т.2). В конкретния случай би могъл да означава, че съответното разклонение от рода Дуло, към което принадлежи и този владетел, е съхранило спомени (информация) за преминати редица еволюционни етапи до достигане на тогавашното състояние. Завършващият знак (най-горе) при вариант Т.2 (за Т.7) би следвало да означава продължаващо развитие, а при вариант Т.13 – завършващо развитие. В конкретния случай Т.11 означава също продължаващо развитие, а при вариант Т.15 - завършващо развитие.

3. Дебелината на знака Т.11 (съотношение между височина и ширина на знака и на раменете в самия знак) свидетелства за материализация.

4. Завършващият елемент върху раменете на знака Т.11 във вид на купол (пъпка на цвят) говори за специфика в енергийния обмен при този избран вариант на знака. Можем да направим сравнение с куполи при някои православни църкви - виж например Илюстрация № 5а.

5. Използването на поредица от знаци Т.27 би следвало да означава допълнително подсилване енергетиката на цялото изображение с основния знака Т.11.

 

 

Илюстрация № 5а

Православна църква, Казан, ХVІІ в. [Kazan1:].

 

 Корона от Силла, V-VІ в.

 

 

Илюстрация № 6

Короната е била произведена през стария Силла период и е била открита в гробницата Hwangnam-Daechong в Gyeongju, провинция Gyeongsang. Короната има пореден № 191 в Националната съкровищница на Южна Корея [Crown_of_Silla:]. (Поредица от три знака Т.11 един в (върху) друг. На короната се виждат поне още две поредици от същата комбинация. В долния край на короната се различават поне два знака Т.27.б с точка.)

 

 

 

Илюстрация № 7

Златна корона от Cheonmachong, гробница 155 [Crown_of_Silla:]. (Поредица от четири знака Т.11 един в (върху) друг. На короната се виждат още две поредици от същата комбинация.)

 

 

 

Илюстрация № 8

Златна корона с нефрити и висулки [Nat_treasures_S_Korea:]. (Поредица от три знака Т.11 един в (върху) друг.)

 

Илюстрация № 8а

Три орнамента във форма на разклонения са прикрепени към венец за глава. Орнаментите са на едно ниво. Между откритите до сега шест златни корони от Силла, тази корона се приема за най-старата с орнаментика близка до трите нива [gyeongju.museum: 100-1].

 

 

Илюстрация № 9

Позлатена бронзова корона от гробна могила в Sinchon-ri, Naju [Nat_treasures_S_Korea:]. (Поредица от стилизирани три знака Т.11 един в (върху) друг. Средното рамо е съставено от три паралелни вертикала – сравни с Илюстрация № 3, 3.5.55.Румъния.)

 

 

Портрет на владетел Muyeol (654-661 г.)

 

 

Илюстрация № 10

Владетелят Taejong Muyeol (602-661 г.) с рождено име Kim Chunchu, е бил 29 монарх на държавата Силла в южна Корея и е управлявал от 654 г. до 661 г. Той е бил роден с ранг „свещена кръв” - „seonggol. Неговият баща Kim Yongsu е бил син на King Jinji – 25 владетел на Силла [Muyeol:]. (Muyeol изглежда от европоиден вид.)

 

Поне от VІ в., когато Силла приема законодателна система за законност и управление, социалният статут и официалният прогрес е бил диктуван от система за ранг на раждане. Тази система, основаваща се на родословния произход е диктувала облеклото, размера на къщата и допустимия ранг на женитба. От нейното появяване като централизирано държавно устройство, общността в Силла е била подчинена изцяло на определени аристократични изисквания. Силла е имала две владетелски класи: „свещена кост” (seonggol) и „истинска (действителна) кост” (jingol). До властването на владетеля Muyeol аристокрацията е била разделена на аристократи със „свещена кост” и с „истинска кост” и с официална диференциация за тяхната възможност да достигат до владетелски сан. (Подобна организация е съществувала в Русия до унищожаването на така нар. разрядные книги” - виж http://new.chronologia.org/tomov/tomov.php - бел. моя) Тази дуалност е била прекратена когато владетелката Jindeok, последният владетел от класата на „свещена кост”, умира през 654 г. [Society_and_politics:]. Идеята за царската (кралската) кръв при други общности е аналогична на идеята „свещена кост” за мисленето в Силла [Bone rank system:].

Забележка: Подобна система намира приложение и в нашата съвременност - известно е схващането в християнската религия за неограничената лечебна сила на кости (мощи) на светци. В древността черепът на победения силен противник е използван като съд за пиене с цел преминаване на неговата сила (оренда) в победителя.

 

 

Владетел Munmu (661-681 г.)

 

 

Илюстрация № 11

Munmu (661-681 г.) е бил 30 владетел в монархиите на Силла [Munmu:].  (Munmu също има повече европоиден вид.)

 

 

Картина в гробница № 3 Anak, Северна Корея

 

 

Илюстрация № 12

Рисунка в едно от помещенията на гробниците Goguryeo [North_Korea:]. (Мъжът на рисунката има черти с преобладаващ европоиден вид - сравни с изображенията на Илюстрации № 10 и № 11.)

 

 

Национален фолклорен музей

 

 

Илюстрация № 13

Корона със скъпоценни камъни от Силла [Crown_of_Silla:]. (На короната на мъжката фигура се виждат няколко поредици от по три знака Т.11 един в друг. На короната на женската фигура са изобразени два знака Т.2 един в друг.)

 

 

Мощехранителница от VІІ в.

 

  

 

Илюстрация № 14

Мощехранителница от Обединен Силла период, VІІ в., Национален музей на Корея [Crown_of_Silla:] (На ръба на капака и на страничните ръбове са изобразени поредици от знаци Т.27.а и Т.27.б с точки.)

 

 

Златен кинжал, Силла, VІ в.

 

 

Илюстрация № 15

Златен кинжал, 36 см, с № 635 в Националната съкровищница, е открит в построената през ранния VІ в. гробница № 14 на ул. Керим, гр. Кюнджу, Южна Корея.

Кинжалът е с екзотичен дизайн, прекрасна изработка, с инкрустирани червени скъпоценни камъни и стъкло. Целият кинжал е декориран с мънички златни топчета; изработен е изключително фино за времето си; не е произведен в Силла, а е внесен. Анализът показва, че червените камъни са гранати, които никога не са намирани в корейски мини. Още по-удивителен е фактът, че това е гранат-родолит. Известно е, че е много трудно да се намерят такива камъни с големина повече от 3 карата. Само малко парче от гранат, инкрустиран в кинжала съдържа 2 карата, което означава, че за целия кинжал са били използвани огромни количества гранат.

Някои гранати се откриват в Индия и Шри Ланка, но инкрустираните в златния кинжал от Силла са редки и идват от Източна Европа [Cultural ties: 1/7].

Регионът Черно море и Силла, Корея са били свързани помежду си [Cultural ties: 5/7].

По дължина на кинжала е изобразен стилизиран знак Т.7 („лаврови листа”?). От една страна той символизира преминалите еволюционни етапи, а от друга - самата стилизация свидетелства, че по онова време човешките същества вече са се материализирали, предпочели са „по-красивия” стилизиран вариант и са „забравили” високата духовност на самия знак.

Според проф. Добрев този кинжал наистина е български по произход и изработка. Централноазиатските българи, кит. Xiongnu, са ненадминати в художественото металообработване. Те полагат основите и развиват до съвършенство т.н. Зверинен стил. Пак те работят и "клетъчен емайл", образци от който се намират по пътя на тяхната миграция от Алтай до Централна Европа и Балканите, а сега пък единичен екземпляр се оказва и в Япония.

В действителност централноазиатските българи са намесени много сериозно в историята и на Корея, и на Япония.“ [nauka.bg/forum/index-page_13: проф. Добрев, 12.10.2014]. (Да отбележим следното несъответствие: намереният кинжал в Корея е от ранния VІ в., „централноазиатските българи“ идват в България през VІІ в., а корейските специалисти търсят произхода на кинжала в България, т. е. българите би следвало да са присъствали на нашата територия поне от VІ в.)

 

 

Илюстрация № 16

Златен кинжал, Силла, VІ в., детайл

Корейските специалисти коментират изображението от Илюстрация № 16: това не е просто водовъртеж, това е Три-Тагук (Three-Taeguk), символ на Корея [Cultural ties: 1/7].

 

Taegeuk

Илюстрация № 17

Символът Taegeuk се отнася за основната (пределната) реалност, от която произхождат всички неща и полезности (ценности) съгласно източната философия. Този символ е в центъра на националното знаме на Южна Корея. Първоначално приет от древния китайски символ Тай-чи (Tai-Chi), корейският вид taegeuk датира от VІІ в., но резултатите от съвременните разкопки го връщат по-назад във времето [Taegeuk:].

Знамето на Южна Корея Taegeukgi (разговорно Taegukgi) има три части: бял фон, червен и син Taegеuk в центъра и четири черни триграми, по една във всеки ъгъл. Тези триграми са част от китайските осем триграми (Ba gua) [Taegeuk:].

 

 

Sam-Taegeuk

 

 

Илюстрация № 18

Троичен Тагук (Sam-Taeguk) е корейски велик основен символ от три части, олицетворяващ съвместното съществуване на um, yang и chong и тяхното духовно и физическо обединяване. В този символ небето (yang) е представено с червен цвят, а земята (um) е синя. С жълт цвят е представен човека (chong) [Sam Taeguk:, Sam-Taegeuk:].

 

 

Китайският символ Тай-чи (Tai-Chi)

 

 

Илюстрация № 19

Това е обикновено използваната версия за символа Тай-чи (Taiji), наричан Тай-чи-чуан (Taijitu). Taiji (буквално „велик стълб”) е китайски космологичен термин за „Върховния Предел” - състояние на недиференциран абсолют и безпределна възможност. Taiji е най-добре познат на Запад с името Taijiquan (или T'ai chi ch'uan) - „Върховният Основен Първи”.

И още: „Върховната Полярност е Не-Полярност!”. Върховната полярност чрез активност генерира „ян” (yang); границата на активността е покой. В покоя тя генерира „ин”; на границата на покоя е активността. Активността и покоя са алтернативни; всяка една от тях е основа за другата [Taiji].

Коментар:

Изображението символизира хармония на полярностите чрез бял и черен цвят. Това е характерно за двоичността. Тя е предхождана от Единицата (Първото проявление), изобразявана чрез точка или чрез точка с кръг. Двоичността на най-високото ниво се изобразявана чрез равностранен кръст - символизира хармония и равновесие. На най-ниското ниво на Космическата Йерархия – физическото, наблюдаваме полярност във вид на духовност и материалност, космическо и земно, мъжко и женско, позитивно и негативно, светло и тъмно (бяло и черно) и т. н. А обединяването на двете половини от горното изображение в кръг характеризира цялостта, от която произхожда.

 

 

За да добием представа за същността на представеното изображение на Илюстрация № 16 е необходимо да разгледаме знака

Трираменна свастика

 

 

Илюстрация № 20

Трираменната свастика има различни изображения и названия; тук я разглеждаме като  вторичен троичен знак, комбинация от три знака Т.27.а или Т.27.б с общ връх на едно от рамената на знака, разположени симетрично на 120°.

 

 

Примери за приложение на трираменната свастика:

Антакарана (триквестър) – древен символ за изцеляване и медитация, използван от хилядолетия в Тибет и Китай [Антакарана:].

 

  

Илюстрация № 21

Антакарана в два варианта: древен [Антакарана:] и съвременен [антакарана:].

Коментар:

Правивпечатление, че вътрешните рамена на знака не са насочени към центъра, австрани от него. Едно обяснение: създателите на този вариант на знака сасъзнавали, че между Създателя (изобразяван с точка или точка с кръг) и този знак има Двоичност (равностранен кръст), Троичност и едва след това следватази комбинация от троични знаци.

Два български примера:

Илюстрация № 22 [Роден Край: Част ІІ].

 

Илюстрация№ 23 [Роден Край: Част ІІ].

Илюстрация № 24

Корейските специалисти сравняват двата образа и сизадават въпрос: Възможно ли е образът „водовъртеж” от древна Тракия да бъдеключ към мистерията Златен кинжал от Силла? [Cultural ties: 3/7].

Японски специалист свързва Златния Кинжал от Силла скелтите. Корейските специалисти правят сравнение между използван образ прикелните и изображението от Златния Кинжал на Илюстрация № 16.

Илюстрация № 25

Образ „водовъртеж” на келтите в Книгата на келтите.

Два подобни погледа: келтски образ (вляво) и образ отЗлатен кинжал от Силла (вдясно) [Роден Край: Част II]. (Трираменната свастика на образа вляво е поставена от създателите нафилма; виждат се трираменни свастики вътре в самите кръгове между вътрешните по-малки кръгове.)

„Книгата на келтите” (The Book of Kells) съдържа четирите евангелия от Новия завет с встъпителен текст и таблици.Украсена е с цветни миниатюри. Създадена е откелтски монаси около 800 г. Книгата е занесенаот войските на Кромуел през 1654-55г. в Дъблин. И до днес тя се пази в най-стария ирландски университет Тринити колеж [Келтска книга:, Book of Kells:, Kelskata_kniga:].

Тук ще покажем изображение на една от цветнитеминиатюри и няколко детайла (образа) от миниатюрата, които съдържатинтересуващите ни свастики.

Илюстрация № 26

Цветна миниатюра [kells2:].

 

     

Илюстрация № 27

Цветна миниатюрадетайли [kells2:].

Двураменна и трираменна свастика (вляво); четири трираменни свастики (в средата); трираменна свастика със сложни рамена (вдясно).

 

Коментар:

От представените знаци на Илюстрации № 16-19 и № 22-27 можем да разграничим два подхода към проблема. Първият, който сме възприели, е наличието на трираменна (или двураменна) свастика (Илюстрации №16 и № 22-27), която символизира специфичен поток от енергии, а между рамената на знака се очертават (оформят) три полета. Вторият, корейският (Илюстрации № 17-19), е наличие на три полета, които в обединението си оформят кръг. Според нас първият подход разглежда причината - свастиката, а вторият поставя на преден план следствието. Кой от двата подхода е по-верен? След като ни е ясно, че в Космоса всичко е многомерно и холограмно, можем да направим извод за субективното (частичното) възприемане на обективната реалност от човека. Може би различните подходи са резултат и от начина на мислене: при бялата раса – европейската, преобладава логиката, докато при жълтата раса – в конкретния случай Китай и Корея, преобладава образното мислене.

 

 

И като показахме толкова свастики, да погледнем още две изображения:

 

„Триквест”

 

 

Илюстрация № 28

Религиозни символи от първите векове на н. е., открити в Северното Прикавказие, кавказката родина на българите. Вляво: символи от Дагестан: А – триквестри... Вдясно: магически и защитни знаци от района на Чечения: 1 – спирала, 2- двойна спирала (пафта)… [Иванов 2007:]. („Двойна спирала” – аналог на двураменна свастика и на китайския знак „Ин-Ян” или обратно; защото тази двойна спирала също символизира полярност.)

 

 

„Триквест”

Илюстрация № 29

Рисунка върху посеви.

Ако сравним знаците трираменна спирала от Илюстрация № 28 и № 29 може да се констатира удивително съвпадение. Случайност? Според нас, не! -и двете изображения имат общ източник, откъдето е получена тази информация,макар и от твърде различни позиции. Още едно потвърждение за космичността на българите

 

Обобщение:

Използването на знака на рода Дуло един в (върху) друг в короните на корейски владетели от V-VІ в. свидетелства (онагледява) за тяхната принадлежност към рода Дуло. Емблемата на град Кюнджу разглеждаме като запазен спомен от древността.

 

Използвани знаци: Т.2, Т.7, Т.11, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, друраменна и трираменна свастика.

 

Източници:
Антакарана: URL:http://www.sunhome.ru/magic/1836
Иванов 2007: Иванов, Иван Танев, Основни прабългарски символи (Y, IYI) и тяхното значение. В-к България, издание на в-к Сливенско дело. Година II, брой 58, 4 декември, 2007, с. 10. URL: http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Symvoli%20na%20drevnite%20baalgari-final.htm
Kazan1: URL: http://www.kcn.ru/tat_en/kazan/uptown.html
Келтска книга: UPL:  http://animato-animato.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
Bone rank system: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_rank_system
Book of Kells: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells
Crown_of_Silla: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Silla
Gyeongju: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gyeongju
gyeongju.museum: URL: http://gyeongju.museum.go.kr/html/en/master/master_01.html
kells2: URL: http://www.snake.net/people/paul/kells/image/kells2
Kelskata_kniga: URL: http://www.nasamnatam.com/statia/Kelskata_kniga_naj_krasiviqt_tom_v_sveta-1590.html
Munmu: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Munmu_of_Silla
Muyeol: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Muyeol_of_Silla
Nat_treasures_S_Korea: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/National_treasures_of_South_Korea
nauka.bg/forum/index-page_13: URL:
North_Korea: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/National_treasures_of_North_Korea
Sam Taeguk: URL: http://www.buckeyetangsoodo.org/node/26
Sam-Taegeuk: URL: http://www.san-shin.org/Sacred-Mtns-01.html
Silla: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Silla
Society_and_politics: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Silla#Society_and_politics
Taegeuk: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Taegeuk
Taiji: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Taiji
Three_Kingdoms: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms_of_Korea
trikvest-61641728: URL: http://www.myjulia.ru/post/449496/
 Зоура: URL: http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:-q-q-&catid=145:2014-06-25-09-11-09&Itemid=229
Роден Край: URL: http://history.rodenkrai.com/new/drugi_izsledvaniq/kulturni_vryzki_mejdu_koreq_trakiq_bylgariq_i_iztochen_rim.html  Културни връзки между Корея, Тракия, България и Източен Рим
Тракийски хороскоп: URL: http://lifestyle.framar.bg/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
Cultural ties: URL: http://www.youtube.com/user/Cheon1Son  - качените видеоклипове – 56-62 - Cultural ties between Korea, Thracia, Bulgaria and Eastern Rome : Silla Golden Dagger – 1/7 – 7/7 или  Роден Край: URL: http://history.rodenkrai.com/new/drugi_izsledvaniq/kulturni_vryzki_mejdu_koreq_trakiq_bylgariq_i_iztochen_rim.html - Културни връзки между Корея, Тракия, България и Източен Рим
Tree of life: URL: http://translate.google.ro/translate?hl=en&sl=ro&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fseimenisatdinneolitic%2F3-1-1-pomul-vietii-din-neolitic-pana-in-prezent&sandbox=1

Назад към:  Начало  или  Съдържание