Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.42. Китай – неолит

Ползвани троични знаци при неолитни култури в Китай, V-ІІІ хил. пр.н.е.

 

Анатация:

Използването на троични знаци по време на неолита в Китай: 1) показва (онагледява) същностна връзка на тези човешки същества с троичността и 2) разглежда се като първи етап в развитието на китайската йероглифика.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак Тангра. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Китай.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Отношението към знаците беше представено в тема: 3.5. „Величие”  и „падение” (съдба, карма) при българите. Развитието на писмеността се разглежда като процес: знаци – идеограми – пиктограми – азбучни системи. Представителите на бялата раса, които потъват най-дълбоко в материалността, достигат до писмените азбучни системи. В древен Египет процесът се ограничил до пиктограмите.  В Китай спирели на ниво идеограми и пиктограми. А самото движение е от знаците по време на неолита и през надписите по гадателните кости до йероглификата.

 

 

Неолитни култури в Китай

Проблемът с неолитните култури в Китай е сложен и дискусионен, защото различни изследователи, а и цели научни направления, защитават хипотези, които си противоречат. Ние няма да се впускаме в тези спорове, защото нас ни интересува ползването на троичните знаци и по специално ползването на знака на рода Дуло.

 

 

Илюстрация № 1

Карта на неолитни култури в Китай [Neolithic_China:].

 

 

Неолитни знаци в Китай, V-ІІІ хил. пр.н.е.

Въпросът дали тези знаци са вид писмена система, или примитивни изображения, или просто символи, или знаци за други цели като идентификация е твърде спорен и дебатите все още продължават [Neolithic_signs:].

Най-ранната рисувана керамика е получила името „Яншао” по мястото на първите разкопки в провинция Хенан по средното течение на река Хуанхъ. На съдовете се срещат и знаци [Мин:].

 

Банпо (Banpo) символи върху керамика, съгласно Yu Shengwu, V хил. пр.н.е. [Banpo_symbols:].

 

 

Илюстрация № 2

Символите Банпо (Banpo Symbols) се свързват с 27 маркирани артефакта, открити в Банпо, провинция Shaanxi, култура „Яншао” (Yangshao culture). Подобна маркировка е открита и на други места със същата култура. Някои вярват, че маркировката е писмена система, свързана с писмеността от гадателните кости, а други се съмняват, че тази маркировка би могла да представлява писменост. Символите Банпо на изток от Xi'an, провинция Shaanxi са датирани V хил. пр.н.е., а близо до Jiangzhai, окръг Lintong – към ранното ІV хил. пр.н.е. [Banpo_symbols:]. (Ползвани троични знаци: втори ред – Т.13, комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „Z” вариант, Т.11, „глаголически Азъ”; трети ред – комбинация от знак Т.15 и Т.11 („мълния”), усложнени комбинации с Т.13, Т.7; четвърти ред – знак Т.11 обърнат вариант с напречна линия както при Т.4. В тази и следващите илюстрации се вижда ползването на знаци, които символизират Единичността – точка с кръг и Двоичността – равностранен кръст и неговите елементи: вертикална линия (духовност, космос) и хоризонтална линия – (материалност, земност.)

 

 

По време на разкопките на обекти като Банпо (близо до гр. Сиан), Цзянчжай, Линкоу и Янтоу (недалеч от гр. Линтун), Улоу (близо да гр. Чанъан), Сине (близо до гр. Геян) и Лицзягоу (близо до гр. Тунчуан) са открити нарези по керамика [Мин:].

 

 

Илюстрация № 3

Нарези върху керамика, открити в Банпо, Цзянчжай, Линкоу, Янтоу, Улоу, Сине, Лицзягоу, 4770 г. пр.н.е. [Мин:]. (Ползвани троични знаци: втори ред - комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „S” вариант, Т.2; четвърти ред - Т.11, комбинация от прав и обърнат вариант на знак Т.11 („мълния”), знак Т.9 (Т.11) обърнат вариант с напречна линия както при Т.4; „глаголически Азъ”, Т.27.б; пети ред - Т.9, комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „S” и „Z” варианти; шести ред - усложнени комбинации с Т.13, усложнена комбинация с Т.2, Т.7; осми ред - комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „Z” вариант, Т.27.б.)

 

 

 

Илюстрация № 4

Четири вида нарези върху съдове, открити по време на разкопките на селището Мацяо, близо до Шанхай [Мин:]. (Третият пореден знак – Т.27.е.)

 

 

 

Илюстрация № 5

Изображения на нарези от Баншан, Мачанян и Мацзяван,  2623-2416 г. пр.н.е. [Мин:]. (Втори ред – равностранен кръст, точка с кръг; трети ред: Т.29, Т.27.б, Т.27.а; четвърти ред - завършващ вариант на знак Т.23; пети ред - „глаголически Азъ” в два варианта; шести ред - Т.27.а.)

 

 

 

Илюстрация № 5а

Сравнение между древноруската писменост от типа „черти и резки” и знаци от неолитна керамика в Китай [Юрковец:]. (Понятието „черти и резки” е популярно в България преди създаването на Киевска Рус. Всъщност тук става дума за знаци, в това число и троични знаци. Тяхното информационното съдържание е несравнимо по–голямо от знаците на писмените системи, които се появяват значително по-късно.)

 

 

 

 

Илюстрация № 5б

Керамично блюдо от културата Яншао (5000-3000 г. пр.н.е.) [Байрактаров 2009:].

 

 

 

 

Илюстрация № 5в

Същото керамично блюдо с риболовна тематика като графика. На този яншаоски съсъд по периферията са маркирани основните и междинните посоки на света. Виждат се още стилизирани две антропоморфни изображения и две рибарски мрежи [Байрактаров 2009:]. (Четирите знака Т.24 са разположени по модела на Т.27.д. Ляво горе на долната рисунка е изобразен знак Т.7.)

 

Култура Majiayao, 3100 до 2700 г. пр.н.е.

Името на културата Majiayao е дадено от археолозите за група от неолитни общности, които живеели първоначално в региона на горното течение на Жълтата река в източен Gansu, източен Qinghai и северен Sichuan, Китай. Културата е съществувала от 3100 до 2700 г. пр.н.е. [Majiayao culture:].

 

Представяме няколко изображения, в които е рисунъкът е комбинация от мотиви със закръгления и троични знаци (Различни съдове рисувана керамика на територията на България има през VІ хил. пр.н.е.):

 

 

 

Илюстрация № 6

Рисувано глинено гърне от неолитната култура Majiayao, Китай, датирано около 2650-2350 г. пр.н.е., Metropolitan Museum of Art, Ню Йорк [Majiayao culture:]. (Рисунъкът е комбинация от мотиви със закръгления и Т.27.а (горе) и Т.25.б (долу) един в друг.)

 

 

 

Илюстрация № 7

Ваза, рисувана изпечена глина, регион Banshan, Gansu, култура Banshan, 2700-2000 г. пр.н.е. Период Majiayao, края на ІV-начало на ІІІ хил. пр.н.е., музей Cernuschi [Majiayao culture:]. (Рисунъкът е комбинация от мотиви със закръгления и Т.27.а (горе) и Т.25.б (долу) един в друг.)

 

 

 

Илюстрация № 8

Рисувано керамично гърне с пръстени, тип Machang , култура Majiayao, 2200-2000 г. пр.н.е., музей Shanghai [Majiayao culture:]. (Рисунък: кръг с вписани три кръга и между тях Т.2. За комбинацията от три кръга виж повече в тема 3.5.21. Корея.)

 

 

 

Илюстрация № 9

Рисувано гърне, култура Majiayao, 2200-2000 г. пр.н.е. [Chinese_ceramics:]. (Рисунъкът е комбинация от мотиви със закръгления и Т.25.б един в друг.)

 

 

 

Илюстрация № 10

Рисуван керамичен съд с жабешки мотив. Неолитна ера, 2200-2000 г. пр.н.е., култура Majiayao, музей Palace Museum, Beijing. Жабешкият мотив е почитан от ранните жители на Жълтата река [pot with frog motifs:]. (Жабата е изобразена чрез знак Т.2 обърнат вариант, два знака Т.27.б в основата и два знака Т.27.а от двете страни на рамената на знака.)

 

Обобщение:

1. Троични знаци са ползвани в продължение на хиляди години в някои неолитни култури в Китай, което означава, че човешките същества, които са ползвали тези знаци същностно са били свързани с троичността.

2. Разглеждаме използването на троичните знаци като първи етап във формирането на китайската йероглифика.

 

Използвани знаци: Т.2, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.23, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.27.е, Т.29, Т.27.а и Т.27.б като „S” и „Z” варианти, „мълния”, глаголически Азъ, точка с кръг, равностранен кръст, три кръга.

 

Източници:

Байрактаров 2009: Байрактаров, Константин. Прото-Го: Артефакти от Новокаменната епоха, 2009 г. URL: http://www.weiqiland.net/sinica/neolitic-go.html

Мин: Мин, Гао. Знаки неолита. URL: http://www.galactic.org.ua/Hina/K-NEOLIT.htm

Юрковец: В.П.Юрковец. Открытие Китая. URL: http://www.lah.ru/text/urkovec/china.htm

Banpo_symbols: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Banpo_symbols

Chinese_ceramics: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_ceramics

Majiayao culture: URL:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Majiayao_culture

Neolithic_China: URL: http://www.thefullwiki.org/Neolithic_China

Neolithic_signs: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_signs_in_China

pot with frog motifs: URL: http://www.flickr.com/photos/rosemania/3267206463/sizes/z/in/photostream/

Назад към:  Начало  или  Съдържание