Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

                                        3.5.41. Япония – ХІV хил. пр.н.е. - съвремие

Анотация
Използваните троични знаци в Япония от ХІV хил. пр.н.е. до нашето съвремие онагледяват същностна връзка между японци и българи

Съдържание:
3.5.41. Япония – Част 1
3.5.41. Япония – Част 2
3.5.41. Япония – Част 3
3.5.41. Япония – Част 4

3.5.41. Япония – Част 1
Тридесет групи знаци на българите
Богове                                                        Илюстрация №  1 – Илюстрация № 13
Нецке                                                         Илюстрация № 14 – Илюстрация № 18
Емблеми                                                    Илюстрация № 19 – Илюстрация № 23
Владетели                                                 Илюстрация № 24 – Илюстрация № 25

3.5.41. Япония – Част 2
Тридесет групи знаци на българите
Период Джомон                                        Илюстрация №  51 – Илюстрация № 64
Период Кофун                                          Илюстрация №  65 – Илюстрация № 66
Керамика                                                   Илюстрация №  67 – Илюстрация № 71
Оръжие саят                                             Илюстрация №  72 – Илюстрация № 73
Традиционно облекло                              Илюстрация №  74 – Илюстрация № 78
Древни писмените знаци                         Илюстрация №  79

3.5.41. Япония – Част 3
Тридесет групи знаци на българите
Самураи                                                  Илюстрация №  101 – Илюстрация № 106
Родови гербове                                      Илюстрация №  107 – Илюстрация № 109
Емблема/герб                                         Илюстрация №  110 – Илюстрация № 112
Йероглифи
Японска камбанка                                  Илюстрация №  113
Християнство                                          Илюстрация №  114
Японско изкуство – орнаменти              Илюстрация №  115 – Илюстрация № 117
Прически – канзаши                                Илюстрация №  118 – Илюстрация № 123

3.5.41. Япония – Част 4
Тридесет групи знаци на българите
Айни                                                          Илюстрация №  151 – Илюстрация № 163

Обобщение:
Използваните троични знаци – знаци на българите, на територията на Япония показват, че първоначално представителите на рода Дуло са били приемани за богове, тъй като са притежавали качества, далеч надхвърлящи възможностите на обикновените човешки същества – Бисямон с тризъбец; същото наблюдаваме при бог Шива в Индия, богиня Инанна в Шумер, Посейдон и др.
На следващ етап във времето, с потъването на човешките същества в материалността, представители на рода Дуло се явяват владетели – корона на владетел от V век, период Кофун.
Очевидно паралелно с императорския род представители на други родове продължават да съществуват – използваните знаци при самураите.
Масово използване на троични знаци наблюдаваме в продължение на времето от периода Джомон – керамика, до нашето съвремие – украшения за прически – канзаши.

3.5.41.Япония-Съдържание       Част 1       Част 2       Част 3       Част 4

Назад към:  Начало  или Съдържание