Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

                                        3.5.41. Япония – ХVІІ хил. пр.н.е.-съвремие

Анотация
Използваните троични знаци в Япония от ХVІІ хил. пр.н.е. до нашето съвремие онагледяват същностна връзка между японци и българи

Съдържание:
3.5.41. Япония – Част 1
3.5.41. Япония – Част 2
3.5.41. Япония – Част 3
3.5.41. Япония – Част 4

3.5.41. Япония – Част 4
Тридесет групи знаци на българите
Айни                                                         Илюстрация №  151 – Илюстрация № 114

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Япония.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Айни и джомон
Айну са примитивен народ, с произход от Каменната епоха, населяващ Северна Япония. Те най-вероятно са останки от смесването на корейците с джомон, енигматичен народ, който се разпространява и до Поленезия и Америките. Джомон, в частност са останка от генерализирани кроманьонци, които мигрират към Азия. Айну притежават изпъкнали надочнични дъги и големи зъби, които са примитивни черти на Хомо сапиенс, плюс понякога широк нос и епикантус, но тяхната кожа е по-светла и по-малко жълтеникава. Малцина от тях  дори имат сиви или сини очи. Айну са едни от най-окосмените хора на Земята. Тяхната окосменост е относително нехарактерна за Япония, като те я дължат на своите Хомо сапиенс предци, които били силно окосмени. Другите източни азиатци са много слабо окосмени, но айну са останали изолирани от тях за векове. Намерения в източната част на щата Вашингтон (САЩ) на възраст 9 200 г. „Кенуитски човек” (кроманьонец) е генетично близък с айну. Езикът на айну е много сходен с баския език в Европа. Баските най-вероятно са потомци на салутрианците, които мигрират в Америка.
Към 1500 г. пр.н.е. вълни от корейци нахлуват в Япония, с втора вълна през 400 г. пр.н.е. Кръстосването на тези корейци с много по-примитивните джомон поставят основата на съвременния японски народ (80% корейци, 20% джомон). Съвременните японци притежават някои черти на джомон като по-голямата окосменост и „квадратните” кучешки зъби, като някои японци дори имат и надочнични дъги [Айну и джомон:]. (Използваните знаци не говори за примитивност на айните.)

 


Илюстрация № 151
Айни, карта [Ainu-map].

Знаци
На е-страницата:
http://www7b.biglobe.ne.jp/~choreki/sinmoji.htm
Gallery of jindai moji
са представени 20 таблици писмени знаци Jindai moji, в които присъстват различни троични знаци. Тук ще покажем първата Таблица, в която изобилстват троични знаци:


Илюстрация № 152
Jindai Moji - Таблица 1 [Таблица 1:]. (Вижда се, че троичните знаци изобилстват. В повечето таблици са представени различни троични знаци.)


Илюстрация № 153
Скални рисунки, издълбани в пещераTemiya, Отару, префектура Хокайдо [Temiya_kodaimoji:]. (В „рисунките“ има различни троични знаци.)


Илюстрация № 154
Айни, знаци на божества: пета вертикална колона - tikap kamui (птици) [Ainu-Tamga:]. (Да обърнем внимание на някои знаци на божества-птици: използван е знак „А“, обърнат вариант: знак Т.27.а и вписан в него знак Т.27.б/знак Т.28.)


Илюстрация № 155
Образци айнски знаци за собственост по Б. Пилсудский [Косарев:]. (В представените айнски знаци изобилстват троични знаци; тук ще обърнем внимание на един от тях – „А“; на пети ред има три примера: знак Т.27.б и вписан в него знак Т.27.а; вариант с едно удължено рамо както при Илюстрация 154 и завъртян на 90º знак.)

     
Илюстрация № 156
Островните хора Айни – меча клетка [nasledie/ayny:]. (На килимчето на стената: знак Т.27.ж; комбинация от четири знака Т.15 в кръст.)

  
Илюстрация № 157
„Космат“ Айни, Япония, ХІХ в., Местен музей на изкуството, Лос Анжелис ["Hairy" Ainu:].
(На левия ръкъв са изобразени две комбинации знаци: сдвоен знак Т.13 и четири знака Т.13 в кръст.)

Традиционно облекло при айните.
                                                                                              
  
Илюстрация № 158
Айни [Ainu people:]. (Сдвоен знак Т.25 с удължени странични рамена до връзка със съседна подобна комбинация.)

Подобна комбинация се използва често в облеклото на Айните. Един пример:


Илюстрация № 159
Експонат от Кралски музей Онтарио, Торонто, Канада [Exhibit:].

        
Илюстрация № 160
Традиционно облекло при айните [clothes of Ainu:]. (На шапката на младата жена: знак Т.27.е; стилизиран знак Т.17; сдвоен знак Т.25.)

 

Още едно изображение със знак Т.27.e

  
Илюстрация № 161
Стараейшина от Айните, Хокайдо [Elder:]. (Знак Т.27.е с точка в средата.)

Още едно изображение със сдвоен знак Т.25
  
Илюстрация № 162
Айни от Yezo [Ainu of Yezo:]. (На ръкава на левата фигура – сдвоен знак Т.25.)


Илюстрация № 163
Айни. Музикално изпълнение [Ainu-music:]. (Поредица/лента от четириъгълници, между които се образуват знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг.)

Обобщение:
Използваните троични знаци свидетелстват за същностна връзка между японци и българи

Използвани знаци Част 4:
Т.13, Т.15, Т.17, Т.25, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.е, Т.27.ж, Т.28

Източници Част 4:
Айну и джомон: URL:
http://www.nauchensviat.eu/2012-03-17-19-53-51/2012-03-17-20-05-47/ajnu-djomon.html
Косарев: В. Д. Косарев. Долгая дорога в рунах. По: Пилсудский Б. Знаки собственности айнов. В: Вестник Сахалинского музея, № 1. Южно-Сахалинск, 1995. URL: http://64.233.183.104/search?q=cache:_rryG2sV66EJ:kosarev.press.md/Long-way-IIa.htm+%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%20%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8&hl=bg&lr=&ie=UTF-8
Таблица 1: URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~choreki/sinmoji.htm
Ainu-map: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Ainu_keele_levikuala_kaart.jpg
Ainu-music: URL: http://www.metisnation.ca/index.php/news/visit-to-the-ainu-japan
Ainu of Yezo: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/PSM_V34_D092_Ainu_of_yezo.jpg
Ainu people: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ainu_people?uselang=ru
Ainu-Tamga: URL: http://www.rbardalzo.narod.ru/4/ainu.html
clothes of Ainu: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/AinuSan.jpg
Elder: URL: http://chronologia.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=10333&forum=DCForumID14&viewmode=all
Exhibit: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ainu_clothing_-_Royal_Ontario_Museum_-_DSC09577.JPG?uselang=ru
"Hairy" Ainu: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/%22Hairy%22_Ainu_LACMA_M.90.186.17.jpg
nasledie/ayny: URL: http://www.vokrugsveta.com/S4/nasledie/ayny.htm
Temiya_kodaimoji: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Temiya_kodaimoji.jpg

3.5.41.Япония-Съдържание      Част 1       Част 2       Част 3       Част 4

Назад към:  Начало  или Съдържание