Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

                                        3.5.41. Япония – ХVІІ хил. пр.н.е. - съвремие

Анотация
Използваните троични знаци в Япония от ХVІІ хил. пр.н.е. до нашето съвремие онагледяват същностна връзка между японци и българи

Съдържание:
3.5.41. Япония – Част 1
3.5.41. Япония – Част 2
3.5.41. Япония – Част 3
3.5.41. Япония – Част 4

3.5.41. Япония – Част 2
Тридесет групи знаци на българите
Период Джомон                                        Илюстрация №  51 – Илюстрация № 64
Период Кофун                                           Илюстрация №  65 – Илюстрация № 66
Керамика                                                   Илюстрация №  67 – Илюстрация № 71
Оръжие саят                                             Илюстрация №  72 – Илюстрация № 73
Традиционно облекло                              Илюстрация №  74 – Илюстрация № 78
Древни писмените знаци                         Илюстрация №  79

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Япония.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Период Джомон

Периодът Джомон (縄文時代 Jōmonjidai?) е времето от предисторическа Япония от около 16500 до около 2300 г. пр.н.е. когато Япония е била населена от културата на ловци-събирачи, достигнала доста голяма степен на отседналост и културна заплетеност. Терминът „с белези от връв“ е преведен на японски като „Джомон“. Керамичните изделия от времето на първата фаза на културата Джомон са украсени чрез отпечатък от връв върху повърхността на мократа глина. Керамиката, датирана преди около 16000 г. изглежда втора по древност в света след откритата в Китай [Jōmon period:].

Има различни мнения за периодизацията на периода Джомон. Тук ще се ограничим до три от тях: ранен, среден и късен Джомон.

Ранен Джомон

  
Илюстрация № 51
Този съд е датиран към 13000 г. пр.н.е., считан са един от най-ранните примери на отседналата култура; подобни съдове обикновено са изработвани от жени [Керамика-Джомон:]. (Знак Т.28 един до друг в тримерно измерение.)

 

Малко отклонение.
Подобен рисунък се вижда и върху керамика от Крит, Минойска култура.

Илюстрация № 52
Керамична кана - Минойски морски стил. 1650-1450 г. пр.н.е. Археологичен музей Хераклион, Крит [art-pottery:, Marine Style:]. (Горе: поредица от знак Т.28 един до друг и три точки/кръга; в долната част на гърлото: стилизирани знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг; тумбеста част: три точки/кръга съединени в центъра.)

 

 
Илюстрация № 53
Керамичен съд за приготвяне на храна. Култура ранен Джомон, 11300-9200 г. пр.н.е., обяснява се като „следи от връв“ – характерен орнамент за керамични изделия [Культура Дзёмон:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо с щриховка.)
Культура Дзёмон: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1075011&cid=2161

 

 
Илюстрация № 54
Джомон съд – Японска неолитна керамика, датирана приблизително от 10500 до грубо 300 г. пр.н.е. [Japan-Jomon-74f:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо един до друг и един в друг – зигзаг.)

 

     
Илюстрация № 55
Японски цилиндрични негланцирани керамични фигури от погребална могила, произведени през периода Джомон 14500-1000 г. пр.н.е. [Kерамични фигури:, Japanese Sculptures:]. ( Върху високата фигура са изобразени троични знаци, от които ясно се виждат: поредици от знак Т.27.б един в друг и знак Т.7.)

 

Среден Джомон

 
Илюстрация № 56
Гърне от среден Джомон, 2000 г. пр.н.е. [Jōmon period:]. (В горната част: поредица от знак Т.28 един в друг.)

     
Илюстрация № 57
Среден Джомон (3000-2000 г. пр.н.е.). Украса на съд във вид на пламък. Провинция Umataka, Nagaoka-shi, Niigata. Национален музей Токио [Oukangatadoki:, Tokyo_National_Museum:]. (В долниата част на съда – няколко поредици Т.27.а един в друг.)

 


Илюстрация № 58
Среден Джомон, керамика, украсена с човешко лице [Керамика-Джомон:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с препокриване. Най-ранното използване на тази комбинация е открита в Южна Африка – виж: 3.5.72.Република Южна Африка - http://www.za-balgarite.com/3.5.72.South-Afrika.html)

 


Илюстрация № 59
Керамика Среден Джомон [Керамика-Джомон:]. (На тялото на съда: поредица от знак Т.28 и знак Т.27.б под него.)

 

  
Илюстрация № 60
Керамика култура Джомон, Среден период [Керамика-Джомон:]. (Знак Т.13, под него: три знака Т.27.а един в друг.)

 


Илюстрация № 61
Плитък глинен съд. Период Джомон, 5000-3500 г. пр.н.е. Префектура Fukui [Jomon-f11c:]. (Стилизация на знак Т.27.д.)

 

Късен Джомон

  
Илюстрация № 62
Глинена статуя от късен Джомон, Kazahari I, префектура Aomori, 1500-1000 г. пр.н.е. [Jōmon period:]. (В горната част: знак Т.27.а един в друг, по средата: зигзаг един в друг и най-долу: знак Т.27.б един в друг.)

  
Илюстрация № 63
Глинена глава от късен Джомон, Shidanai, префектура Iwate, 1500-1000 г. пр.н.е. [Jōmon period:]. (Две поредици: знак Т.27.б един в друг и знак Т.27.а един в друг.)

 
Илюстрация № 64
Каменна статуя, късен Джомон период (1000-400 г. пр.н.е.). Национален музей Токио [Jōmon period:]. (В горната част: знак Т.27.а, долу: знак Т.27.б.)

Период Кофун
Периодът Кофун в историята на Япония е от около 250 г. до около 538 г. Той е най-старият период от документираната история на Япония. Думата Кофун е свързана с погребални могили от този период - епоха на величествени погребения в
погребални могили (кофун) [Кофун:, Kofun period:].

Виж Илюстрация № 24 - Корона от периода Кофун, V в., Част 1

 


Илюстрация № 65
Желязна каска и ризница с позлатена бронзова украса, период Kofun, V в., Национален музей Токио [Kofun_period:]. (Украсата е изображение на два знака Т.27.б един до друг.)

 

  
Илюстрация № 66
Период Кофун, бижута. Британски музей [Kofun_period:]. (В хоризонталната част на всяко от бижутата се вижда знак Т.27.а.)

Керамика, ХVІ-ХІХ в.


Илюстрация № 67
Чаена купа Цушима (Tsushima) с врязана декорация, ХVІІІ в.(?), Япония [Tsushima ware:]. (Поредица от знаци Т.27.а един до друг с препокриване и поредица от знаци Т.27.б един до друг с препокриване.)

  
Илюстрация № 68
Чаена чаша в стил hori-mishima, 1800-1860 г., период Edo, Япония [hori-mishima style:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо щриховани.)


Илюстрация № 69
Чаена чаша тип Hori-mishima, бяла ивица, инкрустирана на тъмна глина, ХVІ-ХVІІ в., Япония  [Mishima-d020ea:]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б с щриховка и с паралелни на едното рамо линии между тях.)

Керамика Мишима

 
Илюстрация № 70
Shimizu изделия Mishima чаена чаша [Mishima bowls:]. (Две поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо с щриховка.)

Керамика Мишима

 
Илюстрация № 71
Mishima керамична техника [mishima-ceramics:]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо с щриховка.)

Оръжие саят
Саят е оръжие, намерено вероятно в Окинава (но има свидетелства за подобни оръжия в Индия, Китай, Малайзия и Индонезия). Счита се, че саят произхожда от селскостопански сечива, използвани за рязане на стебла, оризови растения или за задържане на коларските колела на едно място, макар доказателсвата за това да са малко. Основната му форма е на незаострена кама с два дълги, незаточени проекции (цуба) към дръжката. Краят на дръжката се нарича knuckle. Саят се конструира в разнообразие от форми. Някои са гладки, докато други имат осмоъгълни върхове. Цубата е традиционно симетрична, въпреки това има и такива видове, при които са разработени огледално на цубата [Саят:].

 


Илюстрация № 72
Оръжие саят [Саят:]. (Оръжието е по модел на знак Т.9/Т.11 с удължено средно рамо.)

 


Илюстрация № 73
Оръжие саят [Саят:]. (Оръжието е по модел на сдвоен знак Т.9/Т.11 с удължено средно рамо.)

Традиционно облекло

   

  

Илюстрация № 74
Войн с броня от пластини на плещите и ръкавите; въоръжен с меч и кинжал [Традиционная одежда:]. (По ревера, ръкавите и панталона украшения по модел на знак Т.7; по чорапите знак Т.13.)


Илюстрация № 75
Традиционно облекло. Период Момояма (1568-1603 г.). Женска дреха от висшето съсловие за пътешествия. Голяма сламенна шапка и завеса като защита на лицето от слънчевите лъчи [Japan-Momoama:]. (В полите на долната дреха се вижда комбинация по модел на знак Т.27.д в кръст и точка в знака Т.27.а/Т.27.б.)

    
Илюстрация № 76
Традиционно облекло. Период Мейджи (1867-1912 г.). Човек от класа на среден чиновник с церемониално облекло (жилетка, пояс, украсена с пера шапка, панталон, затъкнат в обувките) [Japan-Boy]. (На шапката са изобразени поредици от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване; по краищата на горната дреха: лента от четириъгълници, между които се образуват знак Т.27.а и знак Т.27.б.)

 
Илюстрация № 77
Традиционно облекло. Период Мейджи (1867-1912 г.). Придворна дама в императорския дворец с всекидневно облекло от широкослойно кимоно и панталон/пола. По ревера, ръкавите и полите – украшения (два реда декоративни ленти) [odezhda-period-meiji:]. (Върху плата са изобразени кръгове с вписани два знака Т.27.д (с Т.28) с отместване между тях с 45º.)

  
Илюстрация № 78
Императорът в церемониален костюм с дълъг удължен пояс; носи пола с плисирани страни, широки панталони и ботинки [odezhda-period-meiji:]. (На шапката и върху предмета, който държи са изобразени поредици от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване.)

Древни писмените знаци
Произход на писмените знаци - Древни японски писмени знаци
Местните японски писмени знаци, използвани в древни времена и дълго преди пристигането от Китай на Китайските писмени знаци, са наричани Kodai waji (известни като Kamiyo moji, или писмени знаци от Епохата на боговете) [Kamiyo:].
Jindai moji или Kamiyo moji (японски: 神代文字 “писмени знаци от Епохата на боговете) са писмени знаци, които може да се каже, че са писменост, използвана в древна Япония [Jindai moji:].
В японската митология Епохата на боговете (神代 Kamiyo или Jindai?) е период, предшестващ възкачването на Jimmu, първият император на Япония [Age_of_the_Gods:].
Император Jimmu (神武天皇 Jinmu-tennō?), (с оригинално рожденно име по Шинто: Kamu-Yamato-Iware-Biko no Mikoto (神倭伊波礼琵古命/神日本磐余彦尊? ), е бил първият Император на Япония, съгласно легендата. Неговото възкачване е традиционно датирано 660 г. пр.н.е. [Emperor_Jimmu:]. (Това време съвпада с посочените от Император Хирохито години за неговия произход – виж текста в края на Част 1.).

На е-страницата:
http://www7b.biglobe.ne.jp/~choreki/sinmoji.htm
Gallery of jindai moji
са представени 20 таблици писмени знаци Jindai moji, в които присъстват различни троични знаци. Първата Таблица е представена на Илюстрация № 151 (Част 4), в която изобилстват различни троични знаци.
Тук ще покажем само един от древните японски писмени знаци от Епохата на боговете:

 
Илюстрация № 79
Kamiyo moji - местни японски писмени знаци, знаци от Епохата на боговете [Kamiyo moji:]. (Това е и български вариант на взаимно пресичащи се триъгълници с точка в средата; в този си вариант знакът е седмица.)

Обобщение:
Използваните троични знаци свидетелстват за същностна връзка между японци и българи

Използвани знаци Част 2:
Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.28

Източници Част 2:
Керамика-Джомон: URL: https://www.pinterest.com/pin/191684527860328833/
Kерамични фигури: URL: http://lowch.com/archives/3826
Культура Дзёмон: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1075011&cid=2161
Саят: URL: http://daobg.com/index.php?showtopic=12166
Традиционная одежда: URL: http://miuki.info/tag/tradicionnaya-odezhda/
Age_of_the_Gods: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Gods
art-pottery: URL: http://www.veniceclayartists.com/minoan-art-pottery/
Emperor_Jimmu: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Jimmu
hori-mishima style: URL: https://www.pinterest.com/pin/456763587181560045/
Japan-Boy: URL: http://miuki.info/tag/tradicionnaya-odezhda/page/2/
Japanese Sculptures: URL: http://deitchman.com/mcneillslides/units.php?unit=%20Non-Western%20Arts
Japan-Jomon-74f: URL: https://www.pinterest.com/pin/300615343852017351/
Japan-Momoama: URL: http://miuki.info/2014/09/tradicionnaya-odezhda-period-momoyama-1568-1603/
Jindai moji: URL: https://japanshrinestemples.blogspot.bg/2014/08/ahiru-kusa-characters.html
Jomon-f11c: URL: https://www.pinterest.com/pin/552816922992195599/
Jōmon period: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Dmon_period
Kamiyo: URL: http://www.kamiyo.org/english/a/a1.html
Kamiyo moji: URL: http://www.kamiyo.org/english/index.html
Kofun period: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kofun_period
Marine Style: URL: https://www.pinterest.com/pin/354799276866977241/
Mishima bowls: URL: http://global.rakuten.com/en/store/shoindo/item/2641/
mishima-ceramics: URL: http://www.dfiles.me/mishima-ceramics-technique.html
Mishima-d020ea: URL: https://www.pinterest.com/pin/75857574949173061/
odezhda-period-meiji: URL:
http://miuki.info/2011/01/tradicionnaya-odezhda-period-meiji-1867-1912/#more-7664
Oukangatadoki: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Prehistoric_Art
Tokyo_National_Museum: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Per_Honor_et_Gloria/Tokyo_National_Museum
Tsushima ware: URL: http://flyeschool.com/content/%E6%A4%80%E5%BD%A2-wan-nari-wooden-bowl-shape-tea-bowls-%E6%8A%B9%E8%8C%B6%E8%8C%B6%E7%A2%97

3.5.41.Япония-Съдържание       Част 1       Част 2       Част 3       Част 4

Назад към:  Начало  или Съдържание