Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

                                        3.5.41. Япония – ХVІІ хил. пр.н.е. - съвремие

Анотация
Използваните троични знаци в Япония от ХVІІ хил. пр.н.е. до нашето съвремие онагледяват същностна връзка между японци и българи

Съдържание:
3.5.41. Япония – Част 1
3.5.41. Япония – Част 2
3.5.41. Япония – Част 3
3.5.41. Япония – Част 4

3.5.41. Япония – Част 1
Тридесет групи знаци на българите
Богове                                                        Илюстрация №  1 – Илюстрация № 13
Нецке                                                         Илюстрация № 14 – Илюстрация № 18
Емблеми                                                    Илюстрация № 19 – Илюстрация № 23
Владетели                                                 Илюстрация № 24 – Илюстрация № 25

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Япония.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Богове.
Използването на знак Т.11 - знак на рода Дуло, през дълбоката древност свидетелства, че представители на рода Дуло са били обожествявани.

Бисямон


Илюстрация № 1
Бисямон или Тамонтен е един от седемте бога на щастието в шинтоизма – бог на войната, богатствата и процъфтяването; страж на Севера, покровител на войните; почитан е като защитник на живота и благосъстоянието. Изобразява се във вид на могъщ воин с тризъбец (алебарда) със самурайски доспехи. Един от четирите божества защитник на будистките храмове, поради което се изобразява с хото – малък модел на пагода в ръка. Счита се за покровител на воините и хората, които практикуват бойни изкуства [Бисямон:]. („Тризъбецът” на бог Бисямон като божествен атрибут е стилизиран вариант на знак Т.11.)

Шинтоизмът е японска религия, която представлява интегриран комплекс от традиционни вярвания и култови практики. „Шинто“ означава „пътят на духовете“: „то“ е японският превод на китайското „дао (път)“, а „шин“ - на китайското „шън“ (благ дух, дух-покровител) и съответства на японската дума ками. С вярата си в духове шинтоизмът представлява късен и преобразен вариант на анимизъм с разпространени шамански практики. В историята си той се реформира както чрез вътрешни трансформации, така и под влияние на разнопосочните си взаимодействия с будизма и с конфуцианството.
В Япония шинтоизмът е обявен за религия с формален статут, равен на този на всички други вероизповедания в страната. Но японците са причастни в преобладаващата си част именно към тази религия поради това, че тя е носител на националната традиция. Приета е доктрина за шинтоизма като коренно свързан с националната идентичност на японците (кокутаи шинто) и в този смисъл той е типична национална религия. Принадлежащите към шинтоизма японци са около 100 млн. Според изследване, проведено в Япония през 1998 г., 44,7% от населението на страната заявяват своята принадлежност към шинтоизма (49,2 % се самоопределят като будисти) [Шинтоизъм:].

Още едно изображение на Бисямон:


Илюстрация № 2
Бисямон [Тамонтэн:].

И още един вариант на Бисямон:


Илюстрация № 3
Бисямон [Бисямонтэн:]. (На върха на жезъла - сдвоен знак Т.26 (знак Т.11 без вертикалната част) с едно общо хоризонтално рамо.)

Четирите небесни крале са четири бога, всеки от които пази едно от основните направления на света [Four_Heavenly_Kings:].

Тамон-тен

Илюстрация № 4
Тамон-тен (Tamon-ten - Vaisravana), Пазителят на Севера; тази скулптура е една от четирите Shitenno (фигури на пазители). Тамон-тен (север) държи миниатюрна ступа в една ръка и копие в другата, и стои върху демон - символизира победа над всеки враг на будизма [Tamon-ten:].

Седемте бога на щастието (шичифукуджин, shichifukujin) стават популярни в първите години на период Едо сред градското население. Боговете са заимствани от различни религиозни системи. Дайкоку, Бендзайтен и Бисямон били божества от индийския пантеон, дошли в Япония заедно с езотеричния будизъм; Хотей с будизма от Китай се отъждествявал с бъдещия Буда Мироку; Фукурокуджю и Джюроджин били китайски даоски божества; Ебису бил свързан с шинто. Тези божества били обект на поклонение както всички заедно, така и поотделно.
Кое божество за какво „отговаряло“: Ебису бил бог на късмета и риболова; Дайкоку – за плодородието; Хотей – за съдбата, прорицателите, гадателите, политиците; Джюроджин бог на мъдростта, литераторите, юристите, философите; Бисямон – военните, полицията, лекарите; Бендзайтен (Бентен) била единствената жена между тях – за музиката и изкуствата; Фукурокуджю – бог на дълголетието, Го и Шоги [Sedemte-bogove:].

Седемте бога на щастието

     
Илюстрация № 5
Легендата гласи: „Седемте бога на щастието не са местни в Страната на изгряващото слънце - те са били взети от пантеона на задокеански религии и пристигнали на японския архипелаг от материка с такарабун – кораб на съкровищата“.  Това велико събитие, съгласно японската митология, станало приблизително през ХІV в. В групата на боговете се оказали представители на различни религии: шинтоизъм, будизъм, даосизъм, индуизъм [Нэцкэ:]. (На гърдите на втория бог отляво надясно: стилизиран знак Т.13; на гърдите на петия бог отляво надясно: стилизиран знак Т.13 с хасти – знак Т.21.)

Дайкоку и Ебису
    
Илюстрация № 6
Два китайски бога, изобразени като двойка на статуетка. Съгласно учението фън-шуа, символизират щастието и успеха, които вървят ръка за ръка. Дайкоку или Дайкокутен е бог на богатството и домашното огнище. Изобразяват го с особена шапка и облекло, с чук или мишка и/или торба. Бог Ебису изобразяват с приповдигната висока шапка, с риба тай (символ на успеха) [Дайкоку и Эбису:]. (Небрежно изрисувани: на лявата фигура - знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо щриховани (върху полите на дрехата); на дясната фигура - знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг /на шията/.)

Нецке – японска култура

        
Илюстрация № 7
Еби-су и Дайкоку се изобразяват отделно и заедно; когато са заедно – това символизира хармония между духовното развитие и материалните блага [Еби-су и Дайкоку:]. (На лявата фигурка: знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо щриховани и три листа, жилките на които са изобразени чрез знак Т.7; на дясната фигурка: три листа (трилистна детелина), които символизират троичност (стилизиран знак Т.13) и жилките на които са изобразени чрез знак Т.7.)

Нецке ( яп. 根付 netsuke, нэцукэ) — миниатюрна фигурка от дърво, слонова кост или метал, произведение на японското декоративно-приложно изкуствопро. В Япония първите нецке се появяват през втората половина на ХVІ и началото на ХVІІ в. [Нецке:].

В следващия пример се онагледява космическия произход на знаците.

„Житен кръг“:

  
Илюстрация № 8

„Житен кръг“ – Ансти, графство Уилтшър, Англия – 12 август 2016 г. [Ansty2016:, Ansty/fieldreports:]. (Трилистна детелина - стилизиран знак Т.13, жилките на която са изобразени чрез знак Т.7; в центъра още една малка трилистна детелина (знак Т.13), завъртяна на 30º и още една трилистна детелина извън кръга, във всяко от листенцата на която са вписани знак Т.23 с хоризонтална линия в средата на знака. Комбинацията от две изображения символизира модела на кристала вода (виж: 3.3."Началото"  - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html). В изобразения детайл се виждат шестлистни детелини – стилизиран знак Т.5.)


Изображението от три листа с жилки във вид на знак Т.7 се запазва и в съвременна Япония, показано в следващите два примера:

Емблема


Илюстрация № 9
Емблема. Mon (紋?), също monshō (紋章?), mondokoro (紋所?), и kamon (家紋?), са японски емблеми, използвани за декорация и определение на индивид или семейство [Mon:]. (Три листенца с вписан знака Т.6/Т.7  в долната част на емблемата и три знака Т.6/Т.24 в горната част на рисунъка.)

Емблема


Илюстрация № 10
Емблема. Това изображение на пауловния цвят (go-shichi-no-kiri) е символ на канцеларията на Министър председателя на Япония и на клан Toyotomi [Mon:]. (Горе: три стилизирани знака Т.6/Т.7; три знака Т.7 като жилки на листенцата.)
Пауловния (на латински: Paulownia) е названието на род дървесни растения от разред Lamiales, дадено в чест на дъщерята на император Павел I - красавицата Анна Павловна (1795—1865). Пауловниите са високи листопадни дървета. Произхождат от Югоизточна Азия, където днес са широко култивирани; те са местен вид, особено ценен в Япония и Корея [Пауловния:].

Сиванму
 
Илюстрация № 11
Сиванму – царица на небето, една от безсмъртните (буквално,"майка-владетелка на Запада"). Сиванму се ползва с голяма популярност. Счита се, че тя дарява щастие в любовта, здраве и благополучие, спасява от лош шанс и неприятности [Нэцкэ:]. (Върху яката на дрехата: знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо щриховани; стилизиран знак Т.7 върху предмета в дясната ръка.)

Кубера

Илюстрация № 12
Кубера – пазител на всички скрити в земята богатства и съкровища, бог на богатството и щастието, праведност и благочестие. Този бог е много справедлив и добър. Той дарява хората с успех и щастие. Явява се олицетворение на хармонията между материалното и духовно богатство [Kubera:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо щриховани върху ръкавите и яката.)

Хотей

  
Илюстрация № 13
Хотей – бог на общуването, който винаги се усмихва, бог на изобилието и благосъстоянието; бог на веселието и благополучието. Счита се, че той предопределя човешките съдби и помага за осъществяване на заветните желания [Нэцкэ:]. (Върху предмета, който държи с лявата си ръка, е изобразен знак Т.7.)

 

Нецке

  
Илюстрация № 14
Нецке [Нэцкэ:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо щриховани.)

  
Илюстрация № 15
Нецке [Нэцкэ:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо щриховани.)

  
Илюстрация № 16
Нецке [Нэцкэ:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо щриховани.)

 


Илюстрация № 17
Нецке. Майсторите на нецке обичали да изобразяват смешни сценки, всекидневни занимания, много силното дете Кинтаро, детски игри и др. [Нэцкэ:]. (Три точки – разпространен начин за изобразяване на троичността; в това число на картината на Н. Рьорих “Мадонна Орифлама”.)

Използването на три точки може да се види и в Япония на самураите


Илюстрация № 18
Филм: Ямада Самурай Нагасама [Ямада Самурай: 49:13]. (Посвещаване на самурая.)

Изображението три точки – начин за изобразяване на троичност, се запазва и в съвременна Япония, показано в следващите два примера:

Емблеми
Mon (紋?), също monshō (紋章?), mondokoro (紋所?), и kamon (家紋?), са японски емблеми, използвани за декорация и определение на индивид или семейство [Mon:].

Илюстрация № 19
Емблема тройна звезда от Mitsuboshi – емблема на клановете Watanabe и Mori [Mon:]. (Три точки/кръга.)

Още един вариант на емблема - три точки, символизиращ движение:


Илюстрация № 20
Рисунък от типа mitsudomoe (三つ巴?) - тройна спираловидност върху барабан taiko (Забележете: негативното пространство в централните форми е като трискелион.) [Mitsudomoe:].

Томое (tomoe 巴) – изображение във вид на завъртаща се към центъра крива, по вид напомня запетая, удължена капка или магатаму. Често се използва в японските семейни гербове (камони). Тамое е подобно на китайските символи ин и ян, а също така на келтското трискеле. Явява се един от символите на шинтоизма и будизма. Символизира водата (водовъртежа) и защита от огъня.
Томое се използва като елемент в дизайна на японската хералдика, а също така в фирмените логотипи.
Томое е присъствало на държавното знаме на държавата Рюкю [Томоэ:]. (Държавата Рюкю е съществувала на Окинава и островите Рюкю през ХV-ХІХ в. През 1879 г. официално е анексирана към Японската империя [Рюкю:].)

Видове томое
В зависимост от направлението, в което се завърта кривата, се различават:
миги домое (яп. 右巴) – вдясно; хидари домое (яп. 左巴) – вляво.
В зависимост от количеството криви се различават: хитоцу домое (яп. 一つ巴) - една крива; футацу домое (яп. 二つ巴) - две криви; мицу домое (яп. 三つ巴) - три криви.
За японците троичното томое има няколко значения в зависимост от изповядваната религия. (Обединяващите ги думи са Космос и движение.)

Емблема


Japan21-Kamon_himeji-Chast-TriT-3.jpg
Илюстрация № 21
Емблема [Mon:].

Още две емблеми, свързани с троичните знаци:


Илюстрация № 22
Емблема на японската фамилия Maruni Chigai Takanoha – чифт пресичащи се пернати хищници в кръг [Mon:]. (Две групи знаци по два знака Т2/Т.7 един в друг.)

 
Илюстрация № 23
Тройно дърво бор - емблема на Maruni Hidari Sangaimatsu от клана Hira, член на клана Taira (Heike) [Mon:]. (Всяко „дърво“ е изобразено чрез знак Т.7 с енергийно подсилващи успоредни на рамената линии.)

Владели, V в.

Илюстрация № 24
Корона от периода Кофун, V в., Национален музей, Токио, Япония [KofunCrown:]. (Използване на разновидност Т.11 – знак на рода Дуло, на ниво владетели. Няколко поредици от знак Т.11 един над друг на четири нива.)
Периодът Кофун в историята на Япония е от около 250 г. до около 538 г. Думата Кофун е свързана с погребални могили от този период. Периодът Кофун е най-старият период от документираната история на Япония [Kofun period:].

Малко отклонение/сравнение:
Дърво на живота. Корените на Дървото на живота са в Неолита на Стара Европа  [Tree of life:].

Илюстрация № 25
Дърво на Аустра (Austra). Дървото на Аустра символизира преминаването към деня; закриля семействата и техните домове [Latvian_Ornaments:]. (Комбинация от три знака Т.11 един над друг и няколко знака Т.24 по спиралите.)

Аустра е латвийска богиня на утринната светлина [Austra:]. Да сравним със: Зоура – богиня на Зората в Тракийския календар. Зоура се отъждествява с арийскатата Сурия и старославянската Зория [Зоура:, Тракийски хороскоп:].

За българската връзка с короната от периода Кофун ще цитираме два източника:
1. През 1970-та година, при официалното посещение на Тодор Живков в Япония*, той бил посрещнат от самия Император Хирохито с думите „Здравей, братовчеде!” Ако не
ние, то другите помнят... [Сверисон 2006: 355].
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________
* Cтава въпрос за водената от Тодор Живков българска делегация на международното изложение EXPO-70 в Япония. После Живков още два пъти посещава Япония. …Според участник от делегацията при визитата на Живков на учудването му от особеното отношение към него и обръщението “братовчеде” той му обяснил, че японските легенди сочат началото на благородническото потекло на император (той се води син на Слънцето) е от конен народ дошъл в Япония от Азия 1000 г. пр.н.е. и създал военната организация и военни традиции в Япония. (бел. ред.) [Сверисон 2006: 355].

2. …от средата на 3 век от н. е. прониква нов елемент – така наречената Култура на гробниците, наречена така заради голямото количество могили, в които са погребани останките на владетелите. По керамични изделия (ханива) и други находки вътре в погребенията и близо до тях, може да се направи извод за съществуването на войни-конници, чийто начин на живот имал много общо с начина на живот на управляващата класа от това време в Корея. Хората, погребани в тези могили, почти сигурно са се отнасяли към основателите на японската държава, макар ранните хроники, основани на устната традиция, да сочат, че императорската династия е много по-стара и носи началото си от простосмъртни, обитаващи о. Кюсю, и потомци на богинята на слънцето Аматерасу.”
Сега да разгледаме какво се твърди в Нихон Шоки - съставен през 720 г., (наред с Коджики). Това е един от най-древните исторически извори за японската история, в тези анали се разказва за космогонията (произхода на света) и за създаването на Япония. Според "Нихон Шоки”, първият император е водел със себе си конници, дошли от Южна Корея... [Missionpossible:].

Обобщение:
Използваните троични знаци свидетелстват за същностна връзка между японци и българи

Използвани знаци Част 1:
Т.2, Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.13, Т.21, Т.23, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б

Източници Част 1:
Бисямон: URL: http://www.liveinternet.ru/users/3166127/post114459433/
Бисямонтэн: URL: https://vk.com/page-43120003_47798154
Дайкоку и Эбису: URL: http://jsulib.ru/Lib/Articles/007/615/
Зоура: URL: http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:-q-q-&catid=145:2014-06-25-09-11-09&Itemid=229
Нецке: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D1%86%D0%BA%D1%8D; https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BD%D1%8D%D1%86%D0%BA%D1%8D
Нэцкэ: URL: http://www.liveinternet.ru/users/4168247/post182198620/
Пауловния: UL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Рюкю: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
Сверисон 2006: Сверисон, Айгир. Кой съм аз или житие Рода българского. В: Авитохол - исторически сборник. Том ІІ. София, 2006. С. 344-355 или
Онлайн библиотека, Ави-Тохол - исторически сборник том 2: новият прочит на българската древност, URL: http://booksbg.blogspot.com/2010/04/2.html
Тамонтэн: URL: http://herver.my1.ru/news/necke_na_udachu_nehckeh_okimono_i_7_bogov_schastja_i_udachi/2014-07-17-71
Томоэ: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8D
Тракийски хороскоп: URL: http://lifestyle.framar.bg/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
Шинтоизъм: URL: http://religiology.org/religions/shinto
Эби-су и Дайкоку: URL: http://www.liveinternet.ru/users/4168247/post182198620/
Ямада Самурай: URL: https://www.youtube.com/watch?v=PLcBgr4mERg
Ansty2016: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/Ansty2016a.html
Ansty/fieldreports: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/fieldreports.html
Four_Heavenly_Kings: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Heavenly_Kings
KofunCrown: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/File:KofunCrown.jpg
Kofun period: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kofun_period
Kubera: URL: http://viewout.ru/news/netsuke_19/2012-06-12-86
Latvian_Ornaments: URL: http://dace-puzuri.blogspot.com/2010/04/puzuri.html
Missionpossible: URL: http://missionpossible.blog.bg/history/2010/10/27/iaponiia-i-bylgarite.625900
Mitsudomoe: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8D
Mon: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Mon_(emblem)
Sedemte-bogove: URL: http://weiqiland.net/japonica/sedemte-bogove-na-shtastieto.html
Tamon-ten: URL: http://freersackler.tumblr.com/post/101177988335/this-menacing-japanese-guardian-figure-is-among
Tree of life: URL: http://translate.google.ro/translate?hl=en&sl=ro&tl=en&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fseimenisatdinneolitic%2F3-1-1-pomul-vietii-din-neolitic-pana-in-prezent&sandbox=1

3.5.41.Япония-Съдържание       Част 1       Част 2       Част 3       Част 4

Назад към:  Начало  или Съдържание