Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите


3.5.4. Древна Мала Азия - Съдържание
3.5.4. Еолия
3.5.4. Йония-1
3.5.4. Йония-2
3.5.4. Йония-3
3.5.4. Мизия-1 - Кизик
3.5.4. Мизия-2 - Пергам
3.5.4. Мизия-3 - Абид и др.
3.5.4. Понт
3.5.4. Урарту-Армения
3.5.4. Гьобекли-Тепе

Назад към:  Начало  или  Съдържание