Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.4. Древна Мала Азия

 

3.5.4. Древна Мала Азия - Мизия

 

Съдържание:

Древна Мала Азия

Мизия                                                             Илюстрация № 1

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-1

Мизия, Кизик , VІ-І в. пр.н.е.                          Илюстрация № 2 - Илюстрация № 18

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2

Мизия, Пергам, ІІ-І в. пр.н.е.                          Илюстрация № 19 - Илюстрация № 28

Мизия, Пергам, владетели, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.    Илюстрация № 29 - Илюстрация № 38

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-3

Мизия, Абид (V-І в. пр.н.е.)                             Илюстрация № 39 - Илюстрация № 49

Мизия, Тебе (400-300 г. пр.н.е.)                     Илюстрация № 50 - Илюстрация № 52

Мизия, Лампсак (ІV-І в. пр.н.е.)                      Илюстрация № 53 - Илюстрация № 57

Мизия, Адрамитий (ІV в. пр.н.е.)                    Илюстрация № 58

Мизия, Парион (ІІ-І в. пр.н.е.)                         Илюстрация № 59 - Илюстрация № 63

Мизия, Аполония                                             Илюстрация № 64

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

 

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-3

 

Продължение от: 3.5.4. Мизия-1 и 3.5.4. Мизия-2

 

Анотация:

Разгледаните монети в Интернет и представените тук изображения на троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че цитираните в тази тема градове основно са били управлявани от представители на български родове, а представителите на гръцката общност са имали незначително участие в управлението на тези градове.

 

 

Мизия,  Абид (V-І в. пр.н.е.)

Абид (Abydos) е древен град на Мизия, Мала Азия разположен на Дарданелите. Вероятно е бил тракийски град [Abydos:].

 

Илюстрация № 39

Абид (Abydos) на Дарданелите - тракийски херсонес [Abydos:].

 

Мизия, Абид (480-450 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 40

Драхма, сребро, около 480-450 г. пр.н.е.

Лице: Надпис: ΑΒΥΔ-ΗΝΟΝ, орел прав.

Гръб: Горгонеон; А-В горе; всичко в щанцуван квадрат [asiaminorcoins.com/gallery-9015:]. („А-В горе” – „А” е изобразена чрез комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28.)

 

Горгонеон (Gorgoneion, на гръцки: Γοργόνειον) в древна Гърция е бил магически амулет/колие с глава на Горгони, използван против злини или лош късмет [Gorgoneion:]. Горгони се откриват често върху щитове, дрехи и амулети против лоши духове и лоши погледи [Горгони:,Gorgon:].

 

В древногръцката митология горгоните (Gorgons) са женски същества, които населявали Гърция. Горгони  са три сестри - Стено (Stheno), Евриала (Euryale) и Медуза (Medusa). Те били крилати жени-чудовища, които имали змии вместо коси. Във войната между боговете са изглеждали като змии. Независимо, че те са били само три, те са раса от същества и са управлявали всички останали [Горгони:,Gorgon:]. (Виж още текста към Илюстрация № 40.)

 

Медуза (Medusa) е била кралица на Гордоните (Gorgons), една от трите сестри и една от враговете на Кратос [Medusa:].

Кратос (на старогръцки: Κράτος, Kratos) в гръцката митология е бог на могъществото и също дух на Спарта. Той е син на Палант и на Стикс. Брат е на Зелус, Биа и Нике. С братята и сестра си, той непрекъснато придружава Зевс и с баща им Палант се бият в Титаномахията против Титаните [Кратос:].

 

 

Мизия, Абид (460-430 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация №41

Обол,сребро, около 480-450 г. пр.н.е.

Лице:Орел прав; монограм горе.

Гръб:Горгонеон; изплезен език, в щанцуван квадрат [asiaminorcoins.com/gallery-9006:]. („Монограмът” е изобразен чрезкомбинация от знак Т.27.б и знак Т.28 плюс допълнение горе вдясно.)

 

Мизия, Абид (411-387 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 42

Драхма, сребро, ІV в. пр.н.е. Магистрат Eukrines.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис: ABY EYKPINHΣ, орел прав, троична свастика (triskelis) в полето  [Asiaminorcoins- album:]. (Троична свастика – форма за изразяване на троичност, използвана при българите.)

 

 

Троя (Troas), Абид

 

Илюстрация № 43

Монета, бронз, около 300-250 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Артемида с кули, лък и колчан под брадичката.

Гръб: Орел върху мълния, глава обърната вляво; глава на овен отпред [Troas, Abydos:]. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен знак Т.2.)

 

 

Мизия, Абид (320-200 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 44

Монета, бронз, около ІІ-І в. пр.н.е.

Лице: Глава на Артемида с кули.

Гръб: Орел върху мълния, глава обърната наляво; ABY вляво, кантарос вдясно [asiaminorcoins.com/gallery-3287:]. („Мълнията” е изобразена чрез стилизиран сдвоен знак Т.9 - Т.2.)

 

Кантарос (кantharos или кantharus, на древно гръцки: κάνθαρος) е керамичен съд, използван за пиене; вероятно е атрибут на Дионис, бог на виното [Kantharos:].

 

 

Абид

 

     

Илюстрация № 45

Статер на Александър ІІІ, посмъртна емисия [coinsguide.reidgold.com:]. (Скиптърът на богинята завършва горе със знак Т.11; знакът вдясно може се разглежда като сдвоен знак Т.26 с едно общо рамо или като „Н” – знак на гръцката общност със средна линия.)

 

 

Абид

 

  

Илюстрация №46

Статер наАлександър ІІІ, посмъртна емисия [coinsguide.reidgold.com:]. (Монограмът вдясное изобразен чрез комбинация от знак Т.27.а с две хасти и знак Т.26 страниченвариант на дясната хаста.)

 

Абид

   

Илюстрация №47

Драхма.Абид(?) Троя (Troade), 310-301г. пр.н.е.

Лице:Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб:Зевс седнал; монограм [Abid-drachme:]. (Монограмът е комбинация от знак Т.27.а сдве хасти и знак Т.26 страничен вариант на дясната хаста.)

 

Троя, Абид

   

Македония,Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

Илюстрация №48

Драхма.Абид(?), Троя (Troade), 310-301 г. пр.н.е.

Лице:Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб:Зевс седнал; монограм [Abid-drachme:]. (Монограмът е изобразен чрез знак Т.18.)

 

Абид

      

Илюстрация № 49

Драхма.Монетарница Абид(Abydus). 310-301 г. пр.н.е.

Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, един крак изопнат назад, държи орел и скиптър. Монограм MU в ляво поле, І под стола [wildwinds Alexander III: Price_1528]. (Монограм „MU” - знак Т.18; „І под стола” – знак „Н” на гръцкатаобщност. Приемаме, че тук е представена съвместна дейност между български родсъс знак Т.18 и представител на гръцката общност.)

 

Мизия, Тебе (400-300 г. пр.н.е.)

Мизия, Тебе (Thebe)

  

Илюстрация № 50

Няма текст къмизображението в източника [mysia/thebe: toppic].

 

Мизия, Тебе

  

Илюстрация № 51

Лице: Глава на Demeter с венец от житни растения.

Гръб: Надпис: QHB в секции на трискеле [mysia/thebe: BMC 1].

Demeter е гръцка богиня на урожая и земеделието, коятоима власт над житните растения, плодородието на земята, сезоните и реколтата [Demeter:].

 

Мизия, Тебе

Илюстрация № 52

Монета, бронз, 400-300 г. пр.н.е.

Лице: Глава.

Гръб: Надпис: QHB в секции на трискеле [mysia/thebe: Sear4000].

Коментар:

1. По отношениена „В”/8:

- в най-долнотоизображение виждаме добре оформена буква „В”; добавена е линийка в кръга заоформяне на позната буква;

- в най-горното еизобразена „осмица” с отворена горна част и наподобява знак Т.23; при този знакв процеса на еволюция отворената част се затваря до формиране на „8”, т.е.монограмът/знакът на този род ни подсказва, че той е бил на много високоеволюционно ниво;

- в среднотоизображение, доколкото си вижда, е добавена вертикална линия, за да се формирабуквата „В”, но знакът е останал отворен.

2. „Трискеле” –трилъчева свастика. Този знак е използван при българите от дълбока древност.Точката в центъра символизира Създателя, т.е. той е в основата на всичко. Восновата на трилъчевата свастика е знак Т.13.в, но тук той е „завъртян” исимволизира „движение”, тъй като не сме в състояние да видим движението наенергиите в знака.

Извод:

Изображението на гърба, според нас, показва, че управлението на конкретната общност в конкретното време се е осъществявало съвместно от представител на гръцката общност и от още два рода и в основата на тяхната съвместна дейност стои троичността чрез знака на троичната свастика.

 

Мизия, Лампсак (ІV-І в. пр.н.е.)

Лампсак илиЛапсеки (на турски: Lapseki, на гръцки: Λάμψακος, Лампсакос, Lampsacus) е пристанищен град на малоазийския брягвъв вилает Чанаккале, Република Турция. Градъте основан през VІ в. пр.н.е. Скоро след основаването си ставаосновен съперник на близкия град Милет,контролиращ търговските връзки през Дарданелите. Днешното име на града е турско производно надревното Лампсакос [Лампсак:].

Илюстрация № 53

Град Лампсак на Дарданелите [Лампсак:].

 

Мизия, Лампсак

   

Илюстрация № 54

Монета, 280-275 г. пр.н.е.,Лампсак; произведена в името на Александър Велики. [Forumancientcoins-greek-coins:]. (Монограмът е комбинация от знак Т.27.а с две хасти, къса линия междурамената на знака и знак Т.28. Такъв монограм е използван при производството намонети по времето на Александър Велики – виж: Македония.)

 

Мизия, Лампсак

  

Илюстрация № 55

Тетрадрахма,сребро, около 200-150г. пр.н.е. Магистрат Promethion.

Лице: Глава на Priapos с венец.

Гръб: Надпис,Аполон Citharoedus прав, държи плектър(музикален инструмент) в дясна ръка, лира на лява ръка, монограм вляво, статуяна Demeter, която държи два факелавдясно, надпис долу [wildwinds- lampsakos: SNG Fr 1231]. (Монограмът еизобразен чрез комбинация от знак Т.27.в („Х”), знак Т.13 в долното рамо, двехасти и знак Т.28 горе на дясната хаста.)

Priapus или Priapos (на древногръцки: Πρίαπος) – в гръцката митология е бил второстепенен бог, защитник на добитъка,растенията, градините и мъжките полови органи [Priapus:].

Аполон Citharoedus или Аполон Citharede е статуя илидруго изображение на Аполон с цитра (лира) [Apollo_Citharoedus:].

 

Мизия, Лампсак

  

Илюстрация № 56

Лампсак. ІV-ІІІв. пр.н.е.

Лице: Надпис: LAM,женска глава с лавров венец, с обици.

Гръб: Предна частна Пегас [wildwinds- lampsakos: Sear #3903]. (Знак Т.9 вляво горе.)

Виж ощеИлюстрация № 514, 3.5.2. Македония-4.1 (е-страница  http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-4.1.html) – върху монетата, произведена в Лампсак (323-317г. пр.н.е.), е изобразен знак „А”- комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28, и точка в средата.)

 

Мизия, Лампсак (виж Илюстрация № 428 - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 57

Тетрадрахма,Лампсак, Мизия, 310-301 г. пр.н.е.

Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс натрон, отпред монограм, под стола монограм [ma-shops: combined8563]. (Монограм „отпред” – „Н” – знак на гръцката общност схоризонтална линия в горната част; монограм „под стола” – комбинация от Т.27.ас хасти във вид на „М” и Т.26 („E”), т.е. сродяване между два български владетелски рода. Съчетанието от дватамонограма дава основание да предположим, че по това време съвместно сауправлявали представители на гръцката общност и на български род).

 

Мизия, Адрамитий (ІVв. пр.н.е.)

Адрамитий (Adramyteum,Adramyteion, Adramytus) е името на пристанищен град (вероятно и на бог) взалива Adramyteum; бил е основан от Adramys, брат на Croesus, с едни от най-ранните монети [Adramyteum].

Мизия, Адрамитий

      

Илюстрация № 58

Монета, бронз, ІVв. пр.н.е.

Лице: Глава на Адрамитий (Adramytus, Adramyteion) (или на Зевс).

Гръб: Конникгалопира, два монограма наоколо [Adramyteion:]. (Два монограма: комбинация от знакТ.27.а с две хасти и знак Т.28 към дясната хаста; комбинация от хаста и знакТ.27.а, хоризонтална линия в долната част („А”) и знак Т.28 на удълженото рамо.)

 

Мизия, Парион (ІІ-І в. пр.н.е.)

Парион (Parium или Parion; на гръцки: Πάριον) е билгръцки град в Мизия на Дарданелите, разположен близо до Лампсак (вижИлюстрация № 53). Древните монети, произвеждани в Парион, са били многобройни иса показвали голяма производителност и прогресивност [Parium:].

Коментар:

В произведенитемонети в този „гръцки град в Мизия” не открихменито една монета с монограма/знака на гръцката общност, което означава, чепредставители на гръцката общност не са участвали в управлението на този град.

Мизия,Парион

      

Илюстрация № 59

Тетрадрахма,сребро (165-160 г. пр.н.е.).

Лице:Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Гръб: Надпис: ΑΠΟΛΛΟΝΩΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ, Аполон Actaeus прав, държи лаврова клонка в дясна ръка и почиваща лява върху лък;лигатура ΔΙ над олтар вляво, монограм вдясно; под линията надпис: ΠΑΡΙΑΝΩΝ [Parion: 2620]. („лигатура ΔΙ” – представенотоизображение съответства на: комбинация от знак Т.27.б, хоризонтална долу и вертикалналиния вдясно; „монограм” – комбинация между знак Т.13 и знак Т.26, и късахоризонтална линия горе вляво. Подобна комбинация върху монета е билаизползвана в Мала Азия по времето на Александър ІІІ Македонски и след неговатасмърт - сравни с Илюстрации № 342 и № 344 в: 3.5.2.Македония-3.2 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.2.html)

 

Мизия,Парион

      

Илюстрация№ 60

Тетрадрахма,сребро, около 165-160 г. пр.н.е. Британски музей.

Лице:Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб:Надпис: APOLLWNOS AKTAIOU PARIANWN, Аполон прав, държи лаврова клонка в дясна ръка ипочиваща лява върху лък, в лявото поле монограм PANW върху монограмTEY [Parion: Ashton 10cf]. („монограм PANW” – комбинация от знакТ.24 с две хасти, хоризонтална линия вдясно (формира „А”), хоризонтална линиягоре и знак Т.28 над всичко; „монограм TEY” – комбинация междузнак Т.13 и знак Т.26, и къса линия горе вляво.)

 

Мизия,Парион

  

Илюстрация№ 61

Монета,бронз, около ІІ-І в. пр.н.е.

Лице:Глава на Медуза (виж текста към Илюстрация № 40).

Гръб:Орел прав; монограм вдясно [Parion: 1165]. (Монограмът е  сложна комбинацияот знаци, между които: знак Т.27.б (Т.27.в - „Х”) с две хасти, знак Т.28 горе,хоризонтални линии горе и долу, и знак Т.26 („Е”) към дясната хаста.)

 

Мизия,Парион

  

Илюстрация№ 62

Монета,бронз, около ІІ-І в. пр.н.е.

Лице:Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб:Надпис: PARI, бик, монограм и кадуцей [Parion: SNGvA_7427]. (Монограмът е  комбинация между знак Т.27.в („Х”) и знакТ.13.)

 

Мизия,Парион

  

Илюстрация№ 63

Галба, 68-69 г.

Монета,бронз, 68-69 г.

Лице:Надпис: GALBA CAESAR, непокритаглава.

Гръб:Надпис: AVGVSTVS DD, козирог вдясно с житен клас на рамо [Parion: 5315]. (На лицето на монетата еизобразен знак Т.5, който символизира равновесие, хармония.)

Сервий Сулпиций Галба (на латинскиServius Sulpicius Galba) е римски император от юни 68 г. до 15 януари 69 г. - близо половин година. Галба е първият, управлявалпрез Годината начетиримата императори [Галба].

 

Мизия, Аполония

Аполония на Rhyndacum под римска власт

Илюстрация № 64

Монета, бронз,полуавтономна емисия.

Лице: Глава на наЗевс с лавров венец.

Гръб: Надпис нади под мълния; всичко във венец от дъбови листа [Apollonia-Rhyndacum:]. („Мълнията” е изобразеначрез два сдвоени знака Т.2 един в друг.)

Аполония (Apollonia) или Аполонияна Rhyndacus (Apollonia-on-the-Rhyndacus, на древногръцки: Ἀπολλωνία ἐπὶ Ῥυνδακῷ, Apollōnía épì Ryndakō; на латински: Apollonia ad Rhyndacum) е бил древен град недалеч от река Rhyndacus в северо-западен Анадол в Мизия [Apollonia_ad_Rhyndacum:].

 

Използвани знаци: Т.2, Т.5, Т.9, Т.11, Т.13, .Т.18, Т.26, Т.27.а,Т.27.б, Т.27.в, Т.28, Троична свастика, „мълния”, „Н”

 

Обобщение:

Разгледаните монети в Интернет и представените тук изображения на троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че цитираните в тази тема градове основно са били управлявани от представители на български родове, а представителите на гръцката общност са имали незначително участие в управлението на тези градове.

 

Източници:

Галба: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0

Горгони: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8

Кратос: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81

Лампсак: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA

Abid-drachme: URL: http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://www.poinsignon-numismatique.com/coins_r5/greek-coins_c9/kingdom-of-macedon_p92/royaume-de-macedoine-alexandre-iii-le-grand-336-323-av-j-c-drachme-abydos-310-301-av-j-c_article_58227.html&prev=/search%3Fq%3DDrachme.%2BAbydos(%253F)%2B(Troade),%2B310-301%2Bav.%2BJ-C%26espv%3D210%26es_sm%3D93Abydos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Abydos_(Hellespont)

Adramyteion: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/adramyteion/t.html

Apollo_Citharoedus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Citharoedus

Apollonia_ad_Rhyndacum: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollonia_ad_Rhyndacum

Apollonia-Rhyndacum: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/apollonia_ad_rhyndacum/t.html

Asiaminorcoins-album: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=70

asiaminorcoins.com/gallery-3287: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=70&pid=3287#top_display_media

asiaminorcoins.com/gallery-9006: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=70&pid=9006#top_display_media

asiaminorcoins.com/gallery-9015: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=70&pid=9015#top_display_media

coinsguide.reidgold.com: URL: http://coinsguide.reidgold.com/ancients_grading.html

Demeter: URL: http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Demeter

Gorgon: URL: http://simple.wikipedia.org/wiki/Gorgon

Gorgoneion: URL: http://simple.wikipedia.org/wiki/Gorgoneion

Kantharos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kantharos

ma-shops: URL: http://www.ma-shops.co.uk/saive/item.php5?id=8563&lang=en&curr=USDEUR

Medusa: URL: http://godofwar.wikia.com/wiki/Medusa

Mysia-Adramyteum: URL: http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=mysia

mysia/thebe: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/thebe/t.html

numismatique.com/coins-abydos: URL: http://www.poinsignon-numismatique.com/coins_r5/greek-coins_c9/kingdom-of-macedon_p92/royaume-de-macedoine-alexandre-iii-le-grand-336-323-av-j-c-drachme-abydos-310-301-av-j-c_article_58226.html

Parium: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Parium

Priapus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Priapus

Troas, Abydos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/troas/abydos/t.html

wildwinds Alexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/ [wildwinds Alexander III:].

wildwinds-lampsakos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/lampsakos/t.html

 

Назад към:  Начало  или  Съдържание