Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.4. Древна Мала Азия

 

3.5.4. Древна Мала Азия - Мизия 

 3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2

Съдържание:

Древна Мала Азия

Мизия                                                             Илюстрация № 1

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-1

Мизия, Кизик , VІ-І в. пр.н.е.                          Илюстрация № 2 - Илюстрация № 18

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2

Мизия, Пергам, ІІ-І в. пр.н.е.                          Илюстрация № 19 - Илюстрация № 28

Мизия, Пергам, владетели, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.    Илюстрация № 29 - Илюстрация № 38

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-3

 

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2 - Пергам

 

Анотация:

Разгледаните монети в Интернет и представените тук изображения на троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че град Пергам основно е бил управляван от представители на български родове, а представителите на гръцката общност са имали незначително участие в управлението на града.

 

Мизия, Пергам

Пергам (Пергамо́н, Pergamon, Pergamum, на гръцки Πέργαμος) е древногръцки град, днес Бергама̀, съвременен град в Северозападна Турция, вилает Измир. Исторически Пергам е първи елинистичен център и фортпост в Азия [Пергам:].

Коментар:

Предлагат се няколко версии за град Пергам: град в Мизия, град в Еолия, столица на царство Пергам. За нас е по-важно да установим какво представляват знаците/монограмите върху произвежданите монети в Пергам, т. е. кои са управлявали града, защото знаците са носители на обективна информация.

 

 

Мизия, Пергам

 

   

Илюстрация № 19

Пергам, Мизия, 200 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Глава на Атина с Коринтска каска.

Гръб: Надпис: AQHNAS NIKHFOROU вляво и вдясно, ПЕ долу, бухал с прибрани крила, всичко в маслинен венец [mysia/pergamon: BMC 183]. („ПЕ” – комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.26 вдясно и знак Т.28 горе.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 20

Пергам, Мизия. 190-133 г. пр.н.е.

Времето на Евмен ІІ, Атал ІІ и Атал ІІІ. Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен сандък с полуотворен капак, от който излизат змии; всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Две сплетени змии с изправени глави, между тях калъф за лък; монограм ПEР вляво, в полето вдясно жезъл на бог Бакхус с преплетени змии, ГРY и MH монограм горе [mysia/pergamon: BMC 122]. („Монограм горе” – горе: комбинация от „Т” и „Н” (знак на гръцката общност), долу: комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знак Т.28 горе; „монограм вляво” – Знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 вляво и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

  

Илюстрация № 21

Пергам. Около 160-150 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен съндък със змия; всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Калъф за лък със змии, бухал върху грозд вдясно [mysia/pergamon: BMC 88]. (Монограм вляво – комбинация от знак Т.11 страничен вариант и знак Т.26 долу.)

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 22

Пергам, Мизия. Около 160-150 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен сандък с полуотворен капак, от който излизат змии; всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Две сплетени змии с вдигнати глави, между тях калъф за лък, ПЕР монограм вляво, DІ и ГРY монограм горе [mysia/pergamon: BMC 106]. („Монограм горе” – горе: неясно изображение, долу: комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знак Т.28 горе; „монограм вляво” – Знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 23

Мизия, Пергам. След 133 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Пълзяща змия от кошница (ковчег).

Гръб: Сплетени змии около калъф за лък, монограми ЕV / ПРY горе, вдясно жезъл на бог Бакхус с преплетени змии [mysia/pergamon: SNGCop 431]. („ЕV” – комбинация от знак Т.26 страничен вариант и знак Т.27.а (съчетанието „EV” е използвано върху монета, произведена в Александрия, Египет - Илюстрация № 328 през 325-310 г. пр.н.е. - 3.5.2.Македония-3.1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.1.html); ПРY - комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 на дясното рамо и знак Т.28 горе; монограмът вляво – знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 24

Мизия, Пергам. Около 133 г.-І в. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен ковчег с полуотворен капак.

Гръб: Две сплетени змии около калъф за лък, монограм ПEРГ вляво, А/Σ горе, вдясно жезъл на бог Бакхус със змии [mysia/pergamon: SNGCop 418]. („А/Σ” – комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената (горе) и знак Т.27.а с две хасти страничен вариант; „ПЕRГ” - комбинация от знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 25

Мизия, Пергам. 88-85 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Циганска кошница (ковчег) с пълзяща змия.

Гръб: Сплетени змии около калъф за лък; АР горе, монограм долу, вдясно жезъл на бог Бакхус със змии [mysia/pergamon: Pinder 104.1]. („АР горе” – комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а (такъв владетелски знак/монограм са имали владетели от Волжка България), и „Р”; „монограм долу” - комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 на дясното рамо и знак Т.28 горе; вляво - знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

  

Илюстрация № 26

Мизия, Пергам. Около 85-76 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен сандък със змия; всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Калъф за лък със змии; ПЕР монограм вляво, КР / ПPY монограм горе, жезъл на бог Бакхус със змии [mysia/pergamon: Pinder 111]. („КР / ПPY монограм горе”: „КР” - комбинация от хаста и знак Т.27.а (такъв монограм/владетелски знак е използван и в Македония), и „Р”; „ПPY” - комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знак Т.28 горе; „ПЕР монограм вляво” - знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 27

Пергам, Мизия. Около 76 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Мистичен сандък с полуотворен капак, от който излизат змии; наоколо венец от бръшлян и плодове.

Гръб: Украсен калъф за лък между две змии със свързани опашки; монограм PER вляво, вдясно жезъл на бог Бакхус с преплетени змии. PRY и MH монограм горе [mysia/pergamon: BMC 116]. („Монограм горе” – горе: комбинация от знак Т.27.а с две хасти и „Н” (знак на гръцката общност), долу: комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знак Т.28 горе; „монограм вляво” – Знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

 

Мизия, Пергам

 

     

Илюстрация № 28

Пергам, Мизия.Около 76-67 г. пр.н.е.

Тетрадрахма Cistophoric, сребро.

Лице: Пълзящазмия от кошница (ковчег).

Гръб: Сплетенизмии около калъф за лък, монограм ПEР вляво, МОΣ / ПPY монограм във венец горе, вдясно жезъл на бог Бакхус спреплетени змии [mysia/pergamon: Pinder 124]. („МОΣ” – комбинация от знак Т.27.а с две хасти, кръг и знак Т.27.а с две хасти страничен вариант; ПPY - комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знак Т.28горе; „монограм ПEР” – Знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 долу и знак Т.28 вдясно.)

 

Мизия, Пергам, владетели

Мизия, Пергам,Аталиди

         

Илюстрация № 29

Пергам е билстолица на царство Пергам под управлението на династията на Аталидите, 281-133г. пр.н.е.

Монета, бронз.Монетарница Пергам, ІІ в. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска.

Гръб: Надпис: AΘHNAΣ NIKHΦOPOY, монограм Пергам долу вдясно, плячкав ръцете, монограм o/∆I вляво [forumancientcoins/catalog:]. (На каската е изобразен знак Т.27.б; от двете странина фигурата е изобразен знак Т.26 страничен вариант.) 

 

Мизия, Пергам, Филетер

  

Илюстрация № 30

Пергам (Pergamon), Филетер (Philetairos), 282-263 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро

Лице: Глава с диадема.

Гръб: Надпис: FILETAIROU, Атина на трон, държи щит с дясна ръка, копие на ляво рамо,  почиващ лакът върху свинск, листа от бръшлянотгоре на коляното, А вътре вляво, лък вдясно  [mysia/pergamon/philetairos:BMC 30]. („А” – комбинация отзнак Т.27.б и знак Т.28. Подобни комбинации могат да се видят на Илюстрации № 407 и № 408 - 3.5.2.Македония-3.4, http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.4.html.Подобен владетелски знак/монограм са имали владетели във Волжка България.)

Филетер (Philetaerus, на древногръцки: Φιλέταιρος, Philetairos), около 343-263 г. пр.н.е., основател надинастията Аталиди от Пергам, Мала Азия. Неговият баща Атал е бил от Македония [Philetaerus:].

Аталидите (на латинскиAttalides; Attalidi) са гръцка владетелска династия по времето на Елинизма,която управлява царството Пергам (Пергамон в Анатолия)в Мала Азия от 282 г. пр.н.е. до 133 г. пр.н.е.

Филитер (282-263 г. пр.н.е.)

Евмен I (263-241 г. пр.н.е.)

Атал I Сотер(241-197 г. пр.н.е.)

Евмен II (197-160 г. пр.н.е.)

Атал II Филаделф(160-138 г. пр.н.е.)

Атал III Филометор (138-133 г. пр.н.е.)

Евмен III Аристоник (претендент, 133-129 г. пр.н.е.)

През 133 г. пр.н.е. АталIII завещава Пергам на Римската републикаАристоник,незаконен син на Евмен II, въстава против римляните и става цар под името Евмен III до 129г. пр.н.е. [Аталиди:].

Коментар:

Използванитезнаци/монограми върху монети в следващите Илюстрации категоричнопоказват/онагледяват, че Аталидите са представители на български родове.

 

Мизия, Пергам, Филетер

  

Илюстрация № 31

Пергам (Pergamon), Евмен І (Eumenes І), 263-241 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венеци с диадема.

Гръб: Надпис: FILETAIROU, Атина на трон, държи щит с дясна ръка, копие на ляво рамо,  почиващ лакът върху свинск, листа от бръшлянотгоре на коляното, лък вдясно, А на трона [mysia/pergamon/philetairos: BMC 31]. („А” – комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28 – подобенвладетелски знак/монограм са имали владетели от Волжка България.)

 

Мизия, Пергам,Евмен І

  

Илюстрация № 32

Пергам (Pergamon), Евмен І (Eumenes І), 263-241 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро. Произведена около 255/50-241 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венец.

Гръб: Атина на трон, почиващ ляв лакът върху свинск, листа отбръшлян вляво, А над коляното, лък вдясно [mysia/pergamon/philetairos: SNGFr 1610.1]. („А” – комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28.)

 

Мизия, Пергам,Атал І

  

Илюстрация № 33

Пергам (Pergamon), Атал І (Attalos І), 241-197 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венеци с диадема.

Гръб: Надпис: FILETAIROU, Атина на трон, държивенец в дясна ръка, почиващ лакът върху щит, копие долу; листа от бръшлянвляво, А вляво, лък вдясно [mysia/pergamon/philetairos:SNGCop 335  ]. („А” – комбинация от знак Т.27.б и знакТ.28.)

 

Мизия, Пергам, АталІ

  

Илюстрация № 34

Пергам (Pergamon), Атал І (Attalos І), 241-197 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро, около 241-235 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венец.

Гръб: Надпис: FILATTAIPOY, Атина на трон, увенчава владетелското име, почиващ ляв лакът върху щит,копие на заден план; пчела в ляво поле, мълния в ляво поле, лък в дясно поле [mysia/pergamon/philetairos: SNGFr 1624]. („Мълнията” е изобразена чрез стилизирани двасдвоени знака Т.2.)

 

Мизия, Пергам,Атал І

  

Илюстрация № 35

Пергам (Pergamon), Атал І (Attalos І).

Тетрадрахма,сребро, около 241-235 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венец.

Гръб: Атина на трон, увенчава владетелското име, щит подпиратрона, копие на заден план; палма в ляво поле, монограм EYMO в ляво поле, лък в дясно поле [mysia/pergamon/philetairos: Westermark VI-A]. (Монограмът е изобразен чрез комбинация от знак Т.18, знак Т.26 („Е”) вдяснои кръг долу. Подобна комбинация е използвана в Македония – виж Илюстрация № 224- 3.5.2.Македония-2http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-2.html)

 

Мизия, Пергам,Атал І

  

Илюстрация № 36

Пергам (Pergamon), Атал І (Attalos І Soter), 241-197 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро, произведена при Атал І, около 241-235 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венец.

Гръб: Надпис: ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ, Атина на трон, държи венец, лакът почива на щит, копие отзад, рог наизобилието вляво, монограм вляво, лък вдясно [Attalus_I:]. (Монограмът еизобразен чрез комбинация от знак Т.18, знак Т.26 на лявата хаста, кръг долу. Подобнакомбинация е използвана в Несебър – виж Илюстрации № 346 и № 347 - 3.5.2.Македония-3.2, http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.2.html)

 

Мизия, Пергам,Евмен І

  

Илюстрация № 37

Пергам (Pergamon), Евмен ІІ (Eumenes ІІ), 197-160 г. пр.н.е.

Тетрадрахма,сребро

Лице: Глава на Филетер (Philetairos) с лавров венец.

Гръб: Надпис: FILETAIROU, Атина седнала,  нейният ляв лакът почивавърху щит, държи венец с дясната си ръка да короняса името на владетеля, влявопчела, вдясно лък [mysia/pergamon/philetairos:BMC 43ff]. (Монограмът вляво екомбинация от знак Т.13 обърнат вариант с хоризонтална линия както при Т.4, схоризонтална линия между рамената на знака (формира се „А”) и къса хоризонталналиния вляво.)

 

Мизия, Пергам, Евмен III

         

Илюстрация № 38

Лидия, Аполонида(Apollonis). Тетрадрахма, сребро. Произведена при Евмен III Аристоник (Eumenes III Aristonikos)  от Пергам. 133-130 г. пр.н.е.

Лице: Змия излизаот мистичен сандък, венец от бръшлян.

Гръб: Две змии,заплетени около калъф за лък, мълния горе, глави на Зевс и Дионисий вляво ивдясно, BA – EV в кълбото от змии, AP-OL долу [mysia/pergamon/eumenes_III: BMC 1]. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен знак Т.2/Т.11. Съчетанието „ВА” еизползвано върху монета – Илюстрация № 318 през 325-310 г. пр.н.е., асъчетанието „EV” – върху монета, произведена в Александрия, Египет - Илюстрация№ 328 през 325-310 г. пр.н.е. - 3.5.2.Македония-3.1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.1.html.)

Подобна монета повремето на Евмен ІІІ е била произвеждана и в град Тиатира (Thyateira), датирана 132/1 г. пр.н.е.

Аполонида (на старогръцкиπολλωνίς, Apollōnís, Apollonis) от Кизик е съпруга на Атал I Сотерцар на Пергам241-197 пр.н.е. от династията Аталиди.

Двамата с Атал Сотер имат четири сина:Евмен (221; † 158 г. пр.н.е.), Атал (220;† 138 г. пр.н.е.), Филетер и Атиней, от които най-големите стават един следдруг царе на Пергам - Евмен II е царот 197 до 159 г. пр.н.е., а Атал II - в периода159-139 г. пр.н.е., другите двама принца им помагат.

Съпругът й основава град в северна Лидия и го нарича на нея Apollonis [Аполонида:].

 

Използвани знаци: Т.2, Т.11, Т.13, 18, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „мълния”, „Н”

 

Обобщение:

Разгледаните монети в Интернет и представените тук изображения на троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че град Пергам основно е бил управляван от представители на български родове, а представителите на гръцката общност са имали незначително участие в управлението на града.

 

Източници:

Аполонида:URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0

Аталиди: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8

Пергам: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC

Attalus_I: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Attalus_I

forumancientcoins/catalog: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=593&pos=0

mysia/pergamon: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/pergamon/t.html

mysia/pergamon/eumenes_III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/pergamon/eumenes_III/t.html

mysia/pergamon/philetairos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/pergamon/philetairos/t.html

Philetaerus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Philetaerus

Продължение: 3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-3

 

Назад към:  Начало  или   Съдържание