Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.36. Елам - ІІІ хил.-VІ в. пр.н.е.; ІІ в. пр.н.е.-ІІ в.

 

         Анотация

         Представените илюстрации с използване на знак Т.9 - "тризъбец" върху монети на владетели на Елам онагледяват, че тези владетели са от (или съпричастни към) рода Дуло.

 

         На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра" и по-специално по следите на разновидност на знак Т.11 - владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от историята на Елам.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

         Някои държави/култури в региона и във времето:

І. Елам - ІІІ хил.-VІ в. пр.н.е.

Ахемениди - VІ-ІV в. пр.н.е.

Селевкиди - ІV-І в. пр.н.е.

ІІ. Елам - ІІ в. пр.н.е.-ІІ в.

 

 

         І. Елам - ІІІ хил.-VІ в. пр.н.е.

         Елам (Elymais, Elamais, Elam) е древна държава (ІІІ хил.-средата на VІ в пр.н.е.), разположена на изток от долното течение на река Тигър (двуречието) в югозападната част на съвременен Иран.

         Известната история на Елам е фрагментарна и се основава преди всичко на месопотамски източници. Разделя се на три периода: прото Елам (3200-2700 г. пр.н.е.); древен Елам (2700-1600 г. пр.н.е.); среден Елам (1500-1100 г. пр.н.е.) и нов Елам (1100-539 г. пр.н.е.)  От 539 г. пр.н.е. започва периода на Ахеменидите.

         Елам е библейско понятие - най-големият син на Ной - Сим е родоначалник на Еламитяните и персите - Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан) [Библия: Бит. 10:22]. Еламският цар Кедорлаомер [Библия: Бит. 14:1] е един от най-древните царе на Елам.

 

Илюстрация № 1. Карта на Елам (червен цвят) и съседни територии [Елам:].

Още една информация за Елам, придружена с карта.

Елам - Elymais или Elamais (Ἐλυμαΐς, Graecized, Elam), е била полунезависима държава - често васал на Парфия (предстои разглеждането на Парфия в отделна тема), от ІІ в. пр.н.е. до ІІІ в.; била е разположена в Персийския залив, съвременен Иран. Според някои сведения еламите са били добри стрелци. Болшинството от еламите вероятно са били потомци на древен Елам [Elymais:].

Илюстрация № 1а. Елам, васал на Парфия, 247 г. пр.н.е.-221 г., приблизително разположение на Елам през 51 г. пр.н.е. [Elymais:].

Не разполагаме със знаци на владетели от първите известни династии на Елам: Аванска,  Симашка, Сукал-махи, царе Аншан и Суз, новоеламска. Можем да покажем някои използвани троични знаци.

  

Илюстрация № 2. Троични знаци, използвани в Двуречието [historic.ru/books-st025:]. (Първата колона (Т.7 и Т.7 с кръг в основата) е от ІV хил. пр.н.е., а втората (Т.27.а един в друг) - ІІІ хил. пр.н.е.)

 

 

 

Илюстрация № 3. Керамика. Древен Елам, ІV-ІІІ хил. пр.н.е.  [historic.ru/books-st026:]. (Т.27.а един в друг.)

 

Илюстрация № 4. Керамика. Древен Елам, ІV-ІІІ хил. пр.н.е. Авторите на е-страницата правят предположение, че чрез орнаментацията върху керамиката по време на енеолита може да се направи връзка между културите на Средна Азия, Индия и Китай [historic.ru/books-st027:]. (Рисунъкът върху съда горе вдясно е комбинация от Т.27.а и Т.27.б в зигзаг. Подобна комбинация е била използвана на територията на България VІ хил. пр.н.е., което може да се види чрез следната връзка: www.za-balgarite.com - Същност на българите - Съдържание - 2.5. По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2.5.4. Тяло (pdf file ) - Илюстрация № 2, с. 16.)

 

 

         ІІ. Елам - ІІ в. пр.н.е.-ІІ в.

 

         Владетели на Елам:

Династия Kamnaskirid (около 150 г. пр.н.е.-късен І в.)

Kamnaskires I Megas Sоter (около 147-145 г. пр.н.е.)

Kamnaskires II Nikephoros (около 145-139/8 г. пр.н.е.)

Okkonapses (около 139/8 г. пр.н.е.) (Usurper in Susa?)

Tigraios (около 138/7 - 133/2 г. пр.н.е.) (Usurper in Susa?)

Darius (преди 129 г. пр.н.е.)(Usurper in Susa?)

Kamnaskires III and Anzaze (около 82/1 - 76/5 г. пр.н.е.)

Kamnaskires IV (около 74/3-56/5 г. пр.н.е.)

Kamnaskires V (късен І в.)

Късни наследници от династията на Kamnaskires (късен І в.)

Династия "Arsacid" (около 50-200 г.)

Orodes I

Orodes II

Phraates

Orodes III

Kamnaskires-Orodes

Късен владетел на Елам (ранен ІІІ в.

Първи неопределен владетел (de Morgan's Orodes IV)

Владетел Orodes и съпруга Ulfan (de Morgan's Orodes IV)

Владетел Orodes сам (de Morgan's Orodes V)

Втори неопределен владетел (de Morgan's Prince 'A')

Трети неопределен владетел (de Morgan's Prince 'B')

Четвърти неопределен владетел (de Morgan's Prince 'C')

Пети неопределен владетел

Osroes ? [Монети Елам:].

         Династия Kamnaskirid (около 150 г. пр.н.е.-късен І в.)

 

Kamnaskires II Nikephoros (145-139/8 г. пр.н.е.). Монетарница Susa.

 

 

Илюстрация № 5.

Лице: Глава с диадема; Монограм ЕА

Гръб: Аполон седнал, държи лък и стрела; надпис на три линии [Монети Елам:]. ("Е" в монограма е във вид на Т.26. Основание за това твърдение ни дават следващите монети, при които зад главата на владетелите стои монограм във вид на знак, а не буква.)

 

 

Tigraios (137-133 г. пр.н.е.). Монетарница Susa.

 

 

Илюстрация № 6.

Лице: Глава с диадема; в полето монограм.

Гръб: Аполон с лък и стрела седнал върху свещен камък [Монети Елам:]. (Монограм ЕА - "Е" е във вид на знак Т.25; "А" - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а - сравни с ханските знаци във Волжка България. Основание за това твърдение ни дават следващите монети, при които зад главата на владетелите стои монограм във вид на знак, а не буква.)

 

 

Kamnaskires II и съпруга Anzaze (82/1-76/5 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 7.

Лице: Бюстове на Kamnaskires II и Anzaze; символ котва зад тях.

Гръб: Зевс седнал, държи скиптър и Nike, която го коронясва; монограм под ръката му [Монети Елам:]. (Котвата – знак Т.9 с хоризонтална линия в основата; монограмът - знак Т.27.а с две хасти.)

Kamnaskires IV (74/3-56/5 г. пр.н.е.)
 

 

Илюстрация № 8.

Лице: Бюст с диадема; символ котва отзад.

Гръб: Зевс седнал, държи скиптър и Nike, която го коронясва; монограм във вътрешното ляво поле, надпис [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата и удължено средно рамо с две хоризонтални линии.)

 

 

Камнаскирес V (58-106 г.).

 

 

Илюстрация № 9.

Лице: Бюст с диадема, звезда и котва.

Гръб: Бюст на Kamnaskires VI(?)с диадема, орел отгоре, монограм под брадата [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата и удължено средно рамо.)

 

Kamnaskires V (58-106 г.)

Илюстрация № 10 [Монети Елам:].

Вариант на изображение с много дълги рамена на знак Т.9.

Късни наследници от династията Kamnaskires(късен І в.)

Камнаскирес „B" ? (късен І в.)

Илюстрация № 11.

Лице: Бюст с диадема със заострена брада и гъста коса отзад; символ котва отзад и звезда в полумесец, Y между две други букви.

Гръб: Остатъци от бюст и надпис [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата.)

 

 

Камнаскирес "C" (късен І в.)

 

 

Илюстрация № 12.

Лице: Бюст с диадема с дълга заострена брада; отзад символ котва и звезда с полумесец.

Гръб: Остатъци от бюст с къса брада и надпис [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата.)

 

 

Камнаскирес VІ (?) (късен І век)

 

 

Илюстрация № 13.

Лице: Бюст с диадема с брада, с тризъбец или котва, със звезда и полумесец.

Гръб: Стилизирана глава с надпис от четирите страни на гръцки. Главата би могла да бъде на Юпитер, Херакъл или на неизвестен наследник от династията Kamnaskires [Монети Елам:]. (Тризъбецът или котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата и една в края на средното рамо.)

 

 

Billon (късен І век)

 

 

Илюстрация № 13а.

Лице: Бюст с диадема; седем точки/звезди над символ котва.

Гръб: Бюст с диадема, разрушен надпис [wildwinds-elymais/t:]. (Котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата и две в края на средното рамо.)

 

 

         Династия "Arsacid"

 

Ородес I (57-38 г. пр.н.е. или по-късно?).

 

 

Илюстрация № 14.

Лице: Бюст с диадема, с дълга брада, звезда в полумесец над котва, арамейски надпис [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата и в края на средното рамо.)

 

 

Ородес ІІ (100 г.?)

 

Илюстрация № 15.

Лице: Бюст с дълга брада и с тиара, украсена с котва, звезда в полумесец над котва.

Гръб: Бюст на Артемис; частичен гръцки (?) надпис [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата и една в края на средното рамо.)

 

 

Ородес ІІ (100 г.?)

 

Илюстрация № 16.

Лице: Бюст с дълга брада (котва в брадата) и тиара, украсена с котва, звезда в полумесец над котва.

Гръб: Поле с капки; котва [Монети Елам:]. (Котвите - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата; на гърба и с хоризонтална линия в края на средното рамо.)

 

 

Phraates (около 150 г.?)

Phraates е син на Urud Malka (Orodes) и управлява около средата на ІІ в.

.

 

Илюстрация № 17.

Лице: Бюст с дълга брада и тиара, украсена с полумесец с точка, топче в полумесец над котва.

Гръб: Капки във вид на палми [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата.)

 

 

Phraates (около 150 г.?)

 

 

Илюстрация № 18.

Лице: Бюст с дълга брада и тиара с два точкувани полумесеца. Точка в полумесец над котва вдясно. Гръцки надпис.

Гръб: Артемис прав; гръцки надпис АЕ [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата.)

 

 

Phraates (около 150 г.?)

 

 

Илюстрация № 19.

Лице: Бюст с дълга права брада и тиара с два точкувани полумесеца. Топче в полумесец над котва вдясно.

Гръб: Орел прав; четири полумесеца [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата и на средното рамо.)

 

 

Ородес III (150 г.?)

 

 

Илюстрация № 20.

Лице: Тесен бюст с дълга брада и тиара, топче в полумесец над котва.

Гръб: Поле запълнено с черти [Монети Елам:]. (Брадата е във вид на знак Т.7; котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата.)

 

 

Ородес III (150 г.?)

 

Илюстрация № 21.

Лице: Тесен бюст с дълга брада и тиара, топче в полумесец над котва.

Гръб: Бюст на Artemis; надпис наоколо [Монети Елам:]. (Брадата е във вид на Т.7; котвата - знак Т.9 с една хоризонтална линия в основата; между тях - знак Т.7.)

 

 

Orodes III (около 150?)

 

Илюстрация № 22.

Лице: Бюст с дълга брада и тиара, топче в полумесец над котва.

Гръб: Серия от тирета [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с една хоризонтална линия в основата; вляво - два знака Т.27.а един в друг.)

 

 

Kamnaskires-Orodes (около 180? г.)

 

 

Илюстрация № 23.

Лице: Брадат бюст с диадема; коса на снопчета настрани; топче в полумесец над котва

Гръб: Серия от тирета [Монети Елам:]. (Котвата - знак Т.9 с две хоризонтални линии в основата.)

 

 

Orodes IV (ІІІ в.)

 

 

Илюстрация № 24.

Лице: Бюст на Orodes.

Гръб: Бюст на Artemis [ancientimports:]. (Част от знак Т.9.)

 

 

Orodes V (ІІІ в.)

Илюстрация № 25.

Лице: Бюст на Orodes.

Гръб: Бюст на Artemis, тризъбец отзад [ancientimports:].. (Тризъбецът - знак Т.9 с хоризонтална линия в основата.)

 

 

         Неустановени късни владетели на Елам (ранен ІІІ в.)

 

Първи неустановен владетел (Orodes ІV)

Илюстрация № 26.

Лице: Глава на владетел.

Гръб: Бюст на Artemis- Tyche с каска, котва отзад [Монети Елам:]. (Котвата – знак Т.9 с хоризонтална линия в основата.)

Владетел Orodes и съпруга Ulfan (Orodes IV) (190? г.)

 

Илюстрация № 27.

Лице: Бюст с диадема в ризница с раздвоена брада и голям кичур коса отгоре; надпис.

Гръб: Бюст на Ulfan или Artemis-Tyche (?); котва отзад. Надпис [Монети Елам:].

(Котвата е изобразена чрез знак Т.9.)

 

 

Пети неуточнен владетел (Ородес ІІІ)

 

 

Илюстрация № 28.

Лице: Бюст с диадема.

Гръб: Котва с луни и топчета; всичко във венец Надпис [Монети Елам:]. (Котвата е изобразена чрез знак Т.9 (обърнат вариант) с хоризонтални линии в основата и на върха на удължено средно рамо.)

 

         Обобщения

         1. В представените примери са използвани следните троичните знаци върху монети на владетели на Елам: Т.7, Т.9, Т.25, Т.26, Т.27.а, Т.27.а с две хасти, Т.27.а и Т.27.б в зигзаг, "А" (Т.27.б иТ.27.а).

         2. Основният владетелски знак е Т.9 с удължени рамена, обърнат вариант; една или две хоризонтални линии са поставяни в основата на знака и на средното рамо. Използването на знак Т.9 върху лицевата страна на монетите, обикновено предназначена за владетеля, би следвало да означава съпричастност на тези владетели към рода Дуло. Върху няколко изображения знакът Т.9 е поставен на обратната страна на монетата - при боговете, което би следвало да разбираме като обожествяване на знака на рода Дуло.

         Необходимо е да добавим, че въпреки смяната на династиите, използването на знак Т.9 продължава - това вероятно означава, че тези династии са от рода Дуло.

         3. Какво можем да осмислим за използването на знак Т.9 вместо оригиналния Т.11? Знакът Т.11 е с прави ъгли и прави линии; това символизира острота и сила при българите. Знакът Т.9, по същество Т.11 със закръгления, е по-мек, но с по-малка сила. Следователно, можем да допуснем външно влияние върху владетелите на Елам по онова време - използването на знак Т.9  като владетелски знак се наблюдава предимно в Азия, но по-голяма яснота ще се получи при изследване на повече древни държави.

 

         Изводи

         Използването на знак Т.9 -"тризъбец" върху монети на владетели на Елам свидетелства, че те са от (или съпричастни към) рода Дуло.

 

 

         Източници

Библия: Библия. София, Св. синод на Българската църква, 1992.

Елам: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BC

Монети Елам: http://www.parthia.com/parthia_coins_elymais.htm

ancientimports: URL: http://www.ancientimports.com/cgi-bin/category.pl?id=44

Elymais: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Elymais#The_Kings

historic.ru/books-st025: URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st025.shtml

Культура и религия народов Двуречья в III тысячелетии до н. э. - Таблица с писмени знаци.

historic.ru/books-st026: URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st026.shtml

Древний Элам.

historic.ru/books-st027: URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st027.shtml

Племена Европы и Азии.

wildwinds-elymais/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/elymais/t.html

 Назад към:  Начало  или  Съдържание