Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите 

3.5.35. Селевкиди - IV-I в. пр.н.е.

 

         Анотация

         Селевкидите очевидно не са принадлежали към рода Дуло, защото виждаме използването на знак Т.11 само на обратната страна на монетите, върху която са изобразявани различни богове. Т.е. те са боготворили знака на рода Дуло, както и редица други троични знаци. На лицевата страна на монетите е използвана комбинацията "А", която би могла да се приеме като знак на съответния род (емблема) - очертава се връзка с ханове във Волжка България. Много е интересно използването на знак Т.21 - много силен български знак, връзка с който можем да търсим в други владетелски династии.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра" и по-специално по следите на разновидност на  знак Т.11 - владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от историята на Селевкидите.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

  

Мястото на Селевкидите в региона и във времето:

Елам - ІІІ хил. пр.н.е.-ІІІ в.

Ахемениди - VІ-ІV в. пр.н.е.

Селевкиди - ІV-І в. пр.н.е.

Елам владетели - ІІ в. пр.н.е.-ІІ в.

 

         Династията на Селевкидите (Seleucid) се заражда след смъртта на Александър Македонски през 312 г. пр.н.е. чрез името на неговия генерал Селевк I Никатор (312-281 г. пр.н.е. Селевк е син на Антиох от Македония; става сатраб на Вавилония през 321 г. пр.н.е. През 281 г. пр.н.е. Селевкид е убит от сина на Птоломей.). По време на своята най-голяма мощ империята на Селевкидите се простира от Тракия до Индия и включва почти всички територии, завоювани от Александър Велики с изключение на Египет. Династията управлява до 64 г. пр.н.е. една от държавитe в Мала Азия, наречена по основната й територия Сирийско царство, когато армията на Римската империя побеждава Филип II Филоромей [Seleucid:, Селевкиди:].

 

Илюстрация № 1. Карта на империята на селевкидите около 301 г. пр.н.е. [Селевкиди:]:

 

Легенда:

      Kingdom of Ptolemy I Soter

Other diadochi

      Kingdom of Cassander

      Kingdom of Lysimachus

      Kingdom of Seleucus I Nicator

     Epirus

Other

     Carthage

     Rome

     Greek colonies [Ptolemy_I:].

 

Селевкидски императори:

Селевк I Никатор (305 пр.н.е.281 пр.н.е.)

Антиох I Сотер (281 пр.н.е.261 пр.н.е.)

Антиох II Теос (261 пр.н.е.246 пр.н.е.)

Селевк II Калиник (246 пр.н.е.225 пр.н.е.)

Селевк III Сотер (225 пр.н.е.223 пр.н.е.)

Антиох III Велики (223 пр.н.е.187 пр.н.е.)

Селевк IV Филопатор (187 пр.н.е.175 пр.н.е.)

Антиох IV Епифан (175 пр.н.е.164 пр.н.е.)

Антиох V Евпатор (164 пр.н.е.162 пр.н.е.)

Деметрий I Сотер (162 пр.н.е.150 пр.н.е.)

Александър I Балас (150 пр.н.е.145 пр.н.е.)

Деметрий II Никатор (145 пр.н.е.138 пр.н.е.)

Антиох VI Дионисий (145 пр.н.е.140 пр.н.е.)

Антиох VII Сидет (138 пр.н.е.129 пр.н.е.)

Деметрий II Никатор (129 пр.н.е.126 пр.н.е.)

Александър II Забинас (129 пр.н.е.123 пр.н.е.)

Селевк V Филометор (126 пр.н.е.125 пр.н.е.)

Антиох VIII Грюпос (125 пр.н.е.96 пр.н.е.)

Антиох IX Кизикен (114 пр.н.е.96 пр.н.е.)

Селевк VI Епифан (96 пр.н.е.95 пр.н.е.)

Антиох X Еузеб (95 пр.н.е.92 пр.н.е.)

Деметрий III Еукер (95 пр.н.е.87 пр.н.е.)

Антиох XI Епифан (95 пр.н.е.92 пр.н.е.)

Филип I Филаделф (95 пр.н.е.84 пр.н.е.)

Антиох XII Дионисий (87 пр.н.е.84 пр.н.е.)

Арменска окупация (83 пр.н.е.69 пр.н.е.)

Селевк VII Кибиосакт (83 пр.н.е.69 пр.н.е.)

Антиох XIII Азиатик (69 пр.н.е.64 пр.н.е.)

Филип II Филоромей (65 пр.н.е.63 пр.н.е.)

Римска окупация и край (63 пр.н.е.) [Селевкиди:].

 

Бактрия, Селевкиди, Селевк I Никатор (305-281 пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 1а

Селевк І, сребърна тетрадрахма, около 290 г. пр.н.е.

Лице: Бюст на Зевс с брада и с диадема.

Гръб: Атина кара двуколка със слонове. Гръцки надпис: Василевс Селевк.

Този прекрасен образец е произведен при Селевк І след като той основава държавата на Селевкидите. За отбелязване е монограмът на Бактра върху гърба на монетата (подобен монограм виждаме върху имитация на Атинска сова на така наречения период преди Селевкидите). За отбелязване също така е котвата на Селевкидите горе [Seleucos1:]. (Монограмът е комбинация от разновидност Т.18 с напречна линия както при Т.4 и с линия в горната част на знака. Възниква съмнение доколко представеният монограм е монограм на град Бактра, столица на Бактрия или е монограм на владетел. Ще потърим отговор на въпроса при разглеждане на темите Бактрия и Македония.)

Балх днес е малък град в провинция Балх, Афганистан на около 20 км северозападно от Мазари Шариф и 74 км южно от река Амударя. Един от най-великите и древни градове в света, носи ведическите имена Заинаспа и Бхакри, което като Бактра дава името на историческата област Бактрия [Балх:].

 

 

Атинска сова

 

 

Илюстрация № 1б

Имитация на Атинска сова [Athenian-owl:]. (Вляво върху лицето на монетата

монограм като комбинация от разновидност Т.18 с напречна линия както при Т.4 и къса линия в горната част на знака.)

 

 

Бактрия, Селевкиди.

Селевк І със своя съвладетел Антиох.

 

 

Илюстрация № 1в

Сребърна тетрадрахма, след 293 г. пр.н.е.

През 293 г. пр.н.е. Селевкид изпраща своя син Антиох в Бактрия като съвладетел. Серия от монети са отсечени с имената на двамата - Антиох и Селевкид. Вероятно

това е било направено с цел поддържане на отдалечената провинция под контрола на императора. Бакрия се възстановява около 255 г. пр.н.е. [Seleucos1:]. (На гърба на монетата вляво има два монограма � горният е комбинация между Т.27.б и Т.18.)

 

 

Селевк I Никатор (305-281 пр.н.е.)

 

 

Илюстрация №

Монета на Селевк І, изобразяваща коня Буцефал на Александър Велики. Британски музей [Seleucus-Bucephalus:]. (Монограмът вдясно е комбинация от разновидност Т.18 с напречна линия както при Т.4 и допълнителни къси линийки.)

 

 

Антиох I Сотер (281-261 г. пр.н.е.)

Антиох І наследява баща си Селевк, основател на династията на Селевкидите, през 280 г. пр.н.е. на възраст 44 години.

 

Илюстрация № 2

Лице: Глава на Антиох с диадема

Гръб: Аполон седи върху камък, държи стрела вляво и лъквдясно; монограм вляво; надпис в дясното  поле [catalogue:50] (Монограмът е комбинация от Т.27.б и „Т” – сравни с хански знаци от Вожка България, Птоломеи – Египет.);.

Антиох I (281-261 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 3

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Мълния [Seleucid:]. (Сдвоен знак Т.2 (Т.6) - сравни с други изображения на "мълния".) 

 

 

Антиох II Теос (261-246 г. пр.н.е.)

 Илюстрация № 4

Лице: Глава на Аполон с лавров венец

Гръб: "Тризъбец", монограми от двете страни [seleucid:]. ("Тризъбец" - знак Т.26; монограмът вдясно е  комбинация от кръг и знак Т.9 - сравни с Вима Такту, Кушан.)

 

 

Антиох II Теос (261-246 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 5

Лице: Глава на Аполон с лавров венец

Гръб: "Тризъбец" и монограми. Котва долу [seleucid:]. (Тризъбецът е във вид Т.26, а котвата - знак Т.9 с удължени рамена и малък кръг.)

 

 

Антиох ІІ, 261-246 г. пр.н.е. Монетарница Sardes.

 

 

Илюстрация № 5a

Лице: Глава на Аполон с лавров венец

Гръб: Тризъбец и котва отдолу [vcoins.com: 757FG8]. ("Тризъбец" във вид на знак Т.26.)

 

Селевк II Калиник (246-226 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 6

Лице: Глава на Атина с коринтска каска с козирка

Гръб: Богиня Виктория (Nike) права, голяма котва, монограми [seleucid:]. (котвата - Т.9)

 

 

Селевк II Калиник (246-226 г. пр.н.е.)

 

 

 

Илюстрация № 7

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надписи: BASILEWS и SELEUKOU, между тях голям тризъбец  [incitatuscoins: 9684]. ("Тризъбецът" - знак Т.26; монограмът вдясно включва комбинация отзнак  Т.27.б и "Т".)

 

 

Achaus, чичо на Антиох ІІІ, узурпатор (220-214 г. пр.н.е.), монетарница Sardes.

 

 

Илюстрация № 8

Лице: Глава на Аполон.

Гръб: Орел прав  [seleucid:]. (Орелът и "мълнията" символизират бог; в примерите досега те са използвани отделно, докато при Птоломеите, Египет  съвместно.)

 

 

Антиох IV Епифан (175-164 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 9

Лице: Глава на Антиох ІV с лъчи

Гръб: Изправен Зевс, държи мълния и скиптър [seleucid:]. ("Мълнията" - знак Т.11.)

 

 

Антиох IV Епифан (175-164 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 10

Лице: Глава на Антиох с лъчи

Гръб: Крилата мълния и надпис, всичко във венец (образът на гърба би трябвало да бъде завъртян на 90 градуса по часовниковата стрелка) [seleucid:]. ("Мълнията" е във вид на сдвоен знак Т.9. Сравни тази "мълния" с "мълнията" в краката на орела върху монети на Птоломеите, Египет.)

 

 

Антиох V Евпатор (164-162 г. пр.н.е.)

Син на на Антиох IV Епифан. Малолетният цар се намирал изцяло под влиянието на придворния Лизий, който не е направил нищо, за да се противопостави на римските изисквания за съкращаване на селевкидската армия. Законният наследник Деметрий I Сотер напуска Рим и успява да наложи властта си в Сирия като отстранява слабото правителство на Антиох V и съветника му [Antiochus-V:].

 

 

Илюстрация № 11

Лице: Антиох V  - диадема на главата; монограм зад главата. (Монограмът е комбинация от Т.27.б и Т.13.)

Гръб: Аполан седнал, монограм вляво, надпис вдясно [Antiochus-V:]. ((Монограмът е комбинация от Т.27.б и Т.13. Сравни с хански знак във Вожка България.)

 

 

Деметрий I Сотер (162-150 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 12

Лице: Глава на Аполон с лавров венец (с черти на лицето на Деметрий)

Гръб: Тризъбец [seleucid2:]. ("Тризъбецът" - знак Т.26.)

 

 

Александър I Балас (150-146 г. пр.н.е.)

След кратка война Александър Балас побеждава Деметрий І и става владетел в Антиохия. Той се жени за Клеопатра Фила, дъщеря на Птолемей VI Филометор (180-145 г. пр.н.е.). Но скоро претендент за царството става Деметрий II (145-139 г. пр.н.е. и 129-126 г. пр.н.е.), син на Деметрий І. Той се оженва за Клеопатра, доскоро съпруга на Александър и с помощта на баща й Птолемей побеждава и принуждава Александър да бяга в Арабия, където той е убит и обезглавен. Птолемей, който бил тежко ранен в главата по време на победното сражение над Александър Балас, починал три дни по-късно. Александър Балас бил наследен от Деметрий II Никатор (145-140 г. пр. н.е.) [Александър I:].

 

 

Илюстрация № 13

Гръб: Надпис ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ ΓΞΡ [Александър I:]; Рог на изобилието вляво - най-горе знак Т.2; Богът е със скиптър - на върха знак Т.2; долу вляво - знак Т.26.)

 

 

Александър Балас (152-144 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 13a

Лице: Неговата глава в лъвска кожа

Гръб: Аполон прав с ръка върху лък, неговата дясна ръка държи стрела, монограм [vcoins.com: 730FG8]. (Стрелата докосва "тризъбец" - знак Т.11.)
 

 

Александър и Клеопатра [Александър I:].

Клеопатра (Cleopatra Thea) първоначално е съпруга на Александър I Балас, от когото има един син Antiochus VI. Бракът й е разтрогнат от нейния баща през 148 г. пр.н.е. Клеопатра повторно се омъжва за Demetrius II Nicator, от когото има три деца: Seleucus V, Antiochus VIII Grypus и дъщеря, вероятно наричана Laodice [Cleopatra Thea:].

 

 

Илюстрация № 14

Зад главите "А" - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а - сравни с хански знаци Волжка България.

 

 

Антиох VІ Дионисий (145-142/1 г. пр.н.е.). Син на на Александър Балас.

 

 

Илюстрация № 15

Лице: Глава на Антиох VІ с лъчи.

Гръб: Cantharus, палмова клонка [Seleucid2:]. (Палмовата клонка - стилизиран знак Т.7.)

Cantharus - дълбока чаша  [Cantharus:].

 

 

Антиох VII Сидет (138-129 г. пр.н.е.)

Син на Деметрий І, брат на Деметрий II Никатор

 

 

Илюстрация № 16

Лице: Глава на Антиох VII с диадема. "МА" в лявото поле. ("А" - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а)

Гръб: Култова фигура на Атина Магарсия (Athena Magarsia) права, глава защитена от звезди, държи копие [seleucid2:]. (Вдясно долу "А" - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.27.а; вляво долу в монограма комбинация от знак Т.27.б и знак Т.13. - сравни с хански знаци от Волжка България.)

 

 

Антиох VII Сидет (138-129 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 17

Лице: Бюст на Ерос, венец от мирта.

Гръб: Украшение за главата на Изида, звезда долу [seleucid2:] (Вдясно долу - знак Т.9 прав вариант и вляво - знак Т.9 обърнат вариант).

 

 

Антиох VII Сидет (138-129 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 18

Лице: Бюст на Ерос, венец от мирта.

Гръб: Украшение за главата на Изида [seleucid2:]. (Вляво - знак Т.9 обърнат вариант.)

 

 

Александър ІІ (128-123 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 19

Лице: Глава на Александър ІІ с диадема и лъчи.

Гръб: Атина права. Монограм YE и житен клас [seleucid2:]. (Долу под монограма фигурата (Рог на изобилието) завършва със знак Т.26.).

 

Александър ІІ Забина, 128-123 г. пр.н.е.

 

Илюстрация № 19a

Александър ІІ Забина, тетрадрахма , монетарница Антиохия [Seleucid-Alessandro_II_Zabina:].

Лице: Глава с диадема.

Гръб: Зевс на трон, държи Найк в дясната си ръка, лотус на върха на скиптъра, ΙΣΙ вляво, звезда и А под трона [Seleucid-Alessandro_II_Zabina:]. (Жезълът завършва с Т.2.)

 

Антиох VIII Филометър (Грюпос) (Antiochus VIII Philometor (Grypos)) (125-96 г. пр.н.е.)
Син на Диметрий ІІ и Клеопатра Фила, царувал 121-96 г. пр.н.е. [seleucid2:].

 

 

Илюстрация № 20

Лице: Глава на Антиох VІІІ с диадема

Гръб: Зевс Уран прав, държи звезда в дясната си протегната ръка [seleucid2:]. (Под дясната му ръка знак Т.21 (ипсилон с къси хасти във вид на дъги, обърнат вариант), в лявата си ръка държи скиптър завършващ със знак Т.9, над главата - знак Т.28.)

 

 

Антиох VIII (125-96 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 21

Лице: Глава с лавров венец

Гръб: "Тризъбец" [seleucid2:]. ("Тризъбец"  - знак Т. 26.)

 

 

Антиох VIII (125-96 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 22

Лице: Глава с корона с лъчи

Гръб: Орел. Дата 111/0 г. пр.н.е. [seleucid2:]. (Орел с "мълния" - сдвоен знак Т.2.)

 

 

Антиох IХ (115-95 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 23

Лице: Глава на Антиох ІХ с диадема

Гръб: Крилата мълния. Дата 114/3 г. пр.н.е. [seleucid2:]. ("Крилата мълния" - сдвоен знак Т. 2 (Т.6), сравни с Птоломеи, Египет.)

 

 

Антиох ІХ (114/13-96/95 г. пр.н.е.) 

 

 

Илюстрация № 24

Лице: Глава на Антиох с брада и с диадема.

Гръб: Крилата мълния [vcoins.com: 841GLS]. ("Мълнията" във вид на знак Т.2 (Т.6.))

 

 

Деметрий ІІІ (95-88 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 25

Лице: Бюст на Деметрий ІІІ с корона с лъчи

Гръб: Хермест прав на квадратна основа. Надпис: ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟC CΩΤΗΡΟC [seleucid2:]. (Хермес държи в лявата си ръка скиптър, изобразен чрез знак Т.7.)

 

 

Градски и полуавтономни монети

 

Seleukeia Pieria, пристанищен град на Средиземно море, създаден от Селевк І (312-280 г. пр.н.е.) около 300 г. пр.н.е. [Seleucia Pieria:].

 

 

Илюстрация № 26

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Надпис, мълния, монограм отдолу [vcoins.com: 708FB0]. ("Мълнията" - сдвоен знак Т.2 (Т.6); централният знак в монограма- знак Т.13.)

 

 

         Обобщение.

         В представените монети при владетелите от династията на Селевкидите са използвани следните троични знаци: Т.2, Т.6, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.18, Т.21, Т.26, Т.27.б, Т.28, "А"-Т.27.б и Т.27.а, "А"-Т, "А"-Т.13, орел, "мълния".

         Троичните знаци преди всичко се виждат на гърба на монетите, място отредено главно за боговете. Това би могло да се тълкува като обожествяване на знаците.

         Знак "А" е използван в три варианта: комбинация от Т.27.б и "Т" (Антиох І), Т.27.б и Т.13 (Антиох V и Антиох VІІ) и Т.27.б и Т.27.а. (Александър I Балас и Клеопатра, Антиох VII Сидет) - сравни с Волжка България

         "Мълнията" при Селевкидите, също на обратната страна на монетата, е в два варианта - комбинации от сдвоен Т.9 (Антиох ІV) и от сдвоен Т.11 (Антиох ІХ). И при двата варианта "мълнията" е разположена хоризонтално, което вероятно свидетелства, че нейната сила е била "използвана" преди всичко в материалистично отношение, а не в духовно (знаците на българите са вертикални - духовни).

         При владетели от династията на Селевкидите използването на Орела и на "мълнията", символизиращи Зевс, е преди всичко самостоятелно, докато при Птоломеите в Египет те са обединени в едно изображение.

 

         Извод

         Селевкидите очевидно не са принадлежали към рода Дуло, защото виждаме използването на знак Т.11 само на обратната страна на монетите, върху която са изобразявани различни богове. Т.е. те са боготворили знака на рода Дуло, както и редица други троични знаци. На лицевата страна на монетите е използвана комбинацията "А", което би могла да се приеме като знак на съответния род (емблема) - очертава се връзка с хановете във Волжка България. Много е интересно използването на знак Т.21 - много силен български знак, връзка с който можем да търсим в други владетелски династии.

 

         Източници

Балх: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85

Селевкиди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8

Athenian-owl: URL: http://home.comcast.net/~pankajtandon/Owl.JPG

Cantharus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cantharus

catalogue: URL: http://www.lawrence.edu/dept/art/buerger/catalogue/catalo.html;

http://www.lawrence.edu/dept/art/buerger/catalogue/050.html

Cleopatra Thea: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_Thea

incitatuscoins: URL: http://www.vcoins.com/ancient/incitatuscoins/store/viewitem.asp?idProduct=9684

Ptolemy_I: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy_I_Soter

Seleucia Pieria: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Seleucia_Pieria

Seleucid: URL: http://www.grifterrec.com/coins/seleucia/seleucid.html

Seleucid2: URL: http://www.grifterrec.com/coins/seleucia/seleucid2.html

Seleucid-Alessandro_II_Zabina: URL: Alessandro_II_Zabina_-_Tetradramma_-_Houghton_298.jpg

Seleucos1: URL:http://home.comcast.net/~pankajtandon/galleries-greek-seleucos1.html

Seleucus-Bucephalus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Seleucus_I_Nicator

vcoins.com: URL:  http://www.vcoins.com/ancient/sphinx/store/listCategoriesAndProducts.asp?idcategory=53&curPage=2

 

 Александър I: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81

Antiochus-V: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_V_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Назад към:  Начало  или  Съдържание