Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
            

3.5.23. Египет - Птоломеи - ІV-І в. пр.н.е.

                          Египет - Римска провинция Египет - І-ІV в.

 

         Анотация

         Представени са 23 изображения от династията на Птоломеите и 11 от Римска провинция Египет. Илюстрациите онагледяват отношението на владетелите от династията на Птоломеите и по времето на Римската провинция Египет към знаците - те са обожествявали троичните знаци.

 

         На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра" и по-специално по следите на разновидност Т.11 - владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от историята на Египет.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

         Владетелите на Египет от династията на Птоломеите започва през 305 г. пр.н.е., когато Птоломей І Сотер се самопровъзгласява за фараон и приключва със смъртта на Клеопатра  и римското завладяване на Египет през 30 г. пр.н.е. [Ptolemaic_period:].

 

         Владетели и съпруги от Птоломеите

         Годините в скобите са годините на управление на владетелите. Те обикновено управляват със своите съпруги, които често са техни сестри. Няколко владетелки управляват авторитарно, но най-известна е Клеопатра VII (51 - 30 г. пр.н.е.) с нейните двама братя и син като съвладетели [Ptolemaic_dynasty:].

 

Ptolemy I Soter (303 BC-285 BC) married first (probably) Thais, secondly Artakama, thirdly Eurydice and finally Berenice I

Ptolemy II Philadelphus (285 BC-246 BC) married Arsinoe I, then Arsinoe II Philadelphus; ruled jointly with Ptolemy the Son (267 BC-259 BC)

Ptolemy III Euergetes (246 BC-221 BC) married Berenice II

Ptolemy IV Philopator (221 BC-203 BC) married Arsinoe III

Ptolemy V Epiphanes (203 BC-181 BC) married Cleopatra I

Ptolemy VI Philometor (181 BC-164 BC, 163 BC-145 BC) married Cleopatra II, briefly ruled jointly with Ptolemy Eupator in 152 BC

Ptolemy VII Neos Philopator (never reigned)

Ptolemy VIII Euergetes II (Physcon) (170 BC-163 BC, 145 BC-116 BC) married Cleopatra II then Cleopatra III; temporarily expelled from Alexandria by Cleopatra II between 131 BC and 127 BC, reconciled with her in 124 BC.

Cleopatra II Philometora Soteira (131 BC-127 BC), in opposition to Ptolemy VIII

Cleopatra III Philometor Soteira Dikaiosyne Nikephoros (Kokke) (116 BC-101 BC) ruled jointly with Ptolemy IX (116 BC-107 BC) and Ptolemy X (107 BC-101 BC)

Ptolemy IX Soter II (Lathyros) (116 BC-107 BC, 88 BC-81 BC as Soter II) married Cleopatra IV then Cleopatra Selene; ruled jointly with Cleopatra III in his first reign

Ptolemy X Alexander I (107 BC-88 BC) married Cleopatra Selene then Berenice III; ruled jointly with Cleopatra III till 101 BC

Berenice III Philopator (81 BC-80 BC)

Ptolemy XI Alexander II (80 BC) married and ruled jointly with Berenice III before murdering her; ruled alone for 19 days after that.

Ptolemy XII Neos Dionysos (Auletes) (80 BC-58 BC, 55 BC-51 BC) married Cleopatra V Tryphaena

Cleopatra V Tryphaena (58 BC-57 BC) ruled jointly with Berenice IV Epiphaneia (58 BC-55 BC)

Cleopatra VII Philopator (51 BC-30 BC) ruled jointly with Ptolemy XIII Theos Philopator (51 BC-47 BC), Ptolemy XIV (47 BC-44 BC) and Ptolemy XV Caesarion (44 BC-30 BC).

Arsinoe IV (48 BC-47 BC) in opposition to Cleopatra VII [Ptolemaic_dynasty:].

 

Илюстрация № 1. Карта на Египет на Птоломеите през 270 г. пр.н.е.[aegyptusPtol:].

Представяме част от известните ни монети за някои владетели от династията на Птоломеите (от Птоломей І до Птоломей VІІІ), чрез които разкриваме тяхното отношение към троичните знаци и към рода Дуло.

Птоломей І Сотер (Ptolemy I Soter, Птоломей Спасителят, 367 – 283 г. пр.н.е.) е бил генерал при АлександърВелики; става управител на Египет (323 – 283 г. пр.н.е.), основател на Империята на Птоломеите и на династията на Птоломеите. През 305/304 г.пр.н.е. приема титлата фараон [Ptolemy_I:].

Птоломей І Сотер (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 2. Птоломей І Сотер. Монетата е отсеченаоколо 290-289 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Птоломей І с диадема

Гръб: Надпис: PTOLEMAIOU BASILEWS, орел стъпил върху мълния, P и PTY монограм вляво [incitatuscoins:]. (Мълнията е изобразена чрезкомбинация от сдвоен знак Т.2. Монограмът е комбинация от знак Т.27.а и знак Т.26. Сравни „мълнията” в краката наорела при Птоломеите с „мълнията” (сдвоен знак Т.9) върху монета на Антиох IV Епифан (175 пр.н.е.164 пр.н.е.) - Селевкиди.) 

За сравнение ще покажем още няколко варианта на монети:

Птоломей І (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 3. Птоломей І, антична монета от Египет,отсечена около 305-283 г. пр.н.е.

Лице: Бюст на Птоломей в диадема

Гръб: Надпис, Орел върху мълния, монограм [egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен знак Т.2. Монограмът е различен от Илюстрация № 2.)

Птоломей І (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 4. Птоломей І като сатрап, Александрия,отсечена около 313/312 г. пр.н.е.

Лице: Глава на обожествения Александър с рога на Амон,в митра на Дионисий и шапка-слон за защита на врата.

Гръб: Надпис; Атина Алкидемос, замахваща с копие вдясната ръка и държаща щит в лявата; в дясното поле орел върху мълния, под него монограм [egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен знак Т.2. Монограмът еразличен.)

Птоломей І (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 5. Птоломей І. Монетата е отсечена около 310-305 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Афродита. (На шапката: редуващи се знациТ.24 и стилизирани Т.5.г във вид на цвете.)

Гръб: Надпис. Орел върху мълния, венец отляво [egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен знак Т.2.)

Птоломей І (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 6. Птоломей І като сатрап. Монетата еотсечена около 310-305 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Александър с шапка-слон, пред ухото н аслона малко ж (Поредица от знаци Т.24) 

Гръб: Надпис, ходеща Атина Алкидемос с копие и щит; монограм отляво, монограм и орел вдясното поле [egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен знак Т.2; монограмитеса различни; монограмът над главата на орела е буквата „А” - комбинация между знак Т.27.а и „Т” – подобен знак е използван като хански знак във Волжка България.)

Птоломей І (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 7. Птоломей І. Монетата е отсечена около305-283 г. пр.н.е.

Лице: Бюст на Птоломей с диадема и в броня

Гръб: Надпис, Орел върху мълния, монограм в лявото поле[egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен знак Т.2. Монограмът е подобен на един от монограмите на Илюстрация № 6..)

Птоломей І.

Илюстрация № 8. Птоломей І. 323-283 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Птоломей, облечен в броня.

Гръб: Надпис, Орел върху мълния, монограм [egypt/ptolemy_I:]. („Мълнията” е сдвоен Т.2. Монограмът може да се оприличина Т.24 с хасти.)

Птоломей І Сотер (305-285 г. пр.н.е.).

Илюстрация № 9. Птоломей І Сотер като сатрап, 323-305 г. пр.н.е. В името на Александър ІІІ Македонски. Монетен двор Мемфис или Александрия. Отпечатана около 323/2-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл, облечен в лъвска кожа. (На яката е изобразена "Мълния".)

Гръб: Зевс Аетофор (Zeus Aеtophoros) седнал; роза в лявото поле, ΔI-O под трона, надпис [coinarchives: 17] (Зевс държи в дясната си ръка орел, който го символизира, а в лявата - скиптър, на върха на който стои знак Т.2.).

 

Владетелите от династията на Птоломеите са се отнасяли с особена почит към своя основател Птоломей І и са поставяли неговия образ върху своите сребърни тетрадрахми до края на съществуването на династията. Орелът и мълнията на гърба на монетите символизират божеството-покровител Зевс и са персоналната им емблема [Птоломей V:].

 

 

Птоломей ІІ Филаделф (285 - 246 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 10.

Лице: Глава на Птоломей І с диадема в броня

Гръб: Орел върху мълния, монограм, надпис [Птоломей ІІ:].

Птоломей ІІ Филаделф (308-246 г. пр.н.е.) е син наПтоломей І и Беренике І; съуправител е с баща си от 285 г. пр.н.е. и управител след смъртта на баща си през 283 или 282 г. пр.н.е.

Птоломей ІІ Филаделф (285 - 246 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 11.

Птоломей ІІ Филаделф означава любещ брат - "Ptolemy the sibling-loving" [Arsinoe II:].

Лице: Глава наЗевс Амон

Гръб: Надпис ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ, орел с разтворени криле върху мълния, рога на изобилието пред него, [ancientimports:].

Птоломей ІІ Филаделф (285 - 246 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 12.

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Надпис; орел върху мълния,щанцован тризъбец [forumancientcoins.com: 43416]. (знак Т.11.)

Птоломей ІІІ Евригет (246 - 222 г. пр.н.е.), женен за Беренике ІІ

 

 

Илюстрация № 13.

Лице: Глава на Зевс-Амон с диадема.

Гръб: Орел върху крилата мълния; в лявото поле Рог на изобилието с лента; монограм между краката на орела [coinarchives: 43]. (Рогът на изобилието завършва с Т.11.)

Птоломей ІІІ Евригет (Ptolemy III Euergetes) (246 - 222 г. пр.н.е.). Монетен двор Александрия. Отпечатана около 245-222 г. пр.н.е.

 

 

Беренике ІI

Илюстрация № 14.

Лице: Бюст на Беренике ІІ с воал

Гръб: Надпис ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ; Рог на изобилието с ленти [coinarchives: 13](Лентите завършват с три висулки – Т.26.).

Беренике ІІ (Berenike II), съпруга на Птоломей ІІІ.Около 244/3-221 г. пр.н.е.

Беренике ІІ е била дъщеря на Magas of Cyrene и Apama, родена около 267 г. пр.н.е. Скоро след смъртта на баща си, тя се омъжва за македонския принц Деметрий, но след като го заварва в леглото на майка си, тя го убива. Следтова се омъжва за Птоломей ІІІ. Когато Птоломей ІІІ е на военен поход вСирия, тя отрязва косите си и ги посвещава на Афродита, за да осигури неговото благополучно завръщане. Косите мистериозно изчезват и се счита, че те са били отнесени в небесата, където са станали известни като съзвездие Косите на Беренике (Coma Berenices). Беренике е убита от нейния доведен (mercuric) син Птоломей ІV през 221 г. пр.н.е., наскоро след смъртта на Птоломей ІІІ [coinarchives: 13].

Птоломей IV Филопатор (221-203 г. пр.н.е.).Възпоменателна монета, отпечатана при Птоломей ІV.Монетен двор Александрия.

 

Илюстрация № 15.

Лице: Бюст на обожествения Ptolemy III с лъчиста корона; „Тризъбец” на лявото рамо, средното рамо на„Тризъбеца” завършва с лотос („Тризъбецът” е изобразен чрез знак Т.11 – знакна рода Дуло).

Гръб: Рог на изобилието с лъчи и ленти; знак ΔI под него [coinarchives: 21].

Птоломей IV Филопатор (221-203 г. пр.н.е.) женен за Арсиное ІІІ

Илюстрация № 16.

Лице: Глава наЗевс

Гръб: Орел върху мълния с разтворени криле, знак между краката, марка „рог на изобилието” [ancientimports:].

Виж още: Феникия, Маратос, Птоломей ІV (221-203 г. пр.н.е.)

Птоломей V Епифан (203-181 г. пр.н.е.) женен за Клеопатра І

 

Илюстрация № 17.

Лице: Бюст на Птоломей І с диадема и броня

Гръб: Орел върхумълния, надпис [Птоломей V:].

Виж още:

Феникия, Маратос, Птоломей VІ (181-164 г. пр.н.е., 163-145 г. пр.н.е.). Произведена 174/3 г. пр.н.е.

Феникия, Маратос (Phoenicia, Marathos), 199/8 г. пр.н.е. Датирана 173/2 г. пр.н.е.

Птоломей VІ Филометор, 180-145 гпр.н.е., сребро,монетарница Арадос, отсечена 151-150 г. пр.н.е., Феникия.

Илюстрация № 18.

Лице: Глава на Птоломей І с диадема, облечен в броня.

Гръб:Надпис, орел с притворени криле върху мълния, дата[forumancientcoins.com: 83118].

Птоломей VІ иПтоломей VІІІ (180-116 г. пр.н.е.) Произведена около 134 г. пр.н.е.

 

Илюстрация № 19.

Лице: Глава на Arsinoë II (?) с корона и с лотос скиптър зад главата й (може да се оприличи накомбинация от вертикална линия и Т.27.а).

Гръб: Надпис ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ, сдвоен Рог наизобилието с ленти [coinarchives: 14] (Лентитезавършват с три висулки – Т.26.).

Главата върхуЛицето на монетата и легендата на гърба дават основание да се предположи, че това е късно копие на прочутата монета на Arsinoe II. Изпъкналото “К” върху лицето на монетата предполагат, че портретът е на Клеопатра ІІ или на нейната дъщеря Клеопатра ІІІ. Първата е била съпруга наПтоломей VІ и Птоломей VІІІ, а втората - на Птоломей VІІІ [coinarchives: 14].

Арсиное (Arsinoe II) е била царица на Тракия, Мала Азия и Македония като съпруга на цар Лизимах(Lysimachus), а по-късно съуправител на Египет с нейния брат и съпруг Птоломей ІІ.Тя е била дъщеля на цар Птоломей І. Арсиное се омъжва на 15 години за цар Лизимах и му ражда три сина – Птоломей, Лизимах и Филип. След смъртта наЛизимах се омъжва за Птоломей (Ptolemy Keraunos), син на Птоломей І инеговата първа съпруга Еуридис (Euridice). Женитбата е по политически съображения, тъй като и двамата претендиратза трона на Македония/Тракия. Когато Ptolemy Keraunos става твърде силен ,тя решава, че е време да го спре и замисля заговор със своя син Лизимах. Товапредизвиква Птоломей да убие двамата й сина - Лизимах и Филип;  най-големият – Птоломей, успява да избягапри Дарданите. Самата тя заминава за Александрия, за да търси защита от своябрат Птоломей ІІ [Arsinoe II:].

Виж още:

Финикия, Маратос (Phoenicia, Marathos) (187/186 г. пр.н.е.)

Феникия, Маратос. Бронз, 155-154 г. пр.н.е.

Птоломей VІ Филометор и Птоломей VІІІ, 170-164 г.пр.н.е., монетарница Paphos, 164 г. пр.н.е.

 

Илюстрация № 20

Лице: Глава на Птоломей І с диадема, облечен в броня.

Гръб: Надпис, орел върху мълния, дата в лявото поле [forumancientcoins.com: 43335].

 

 

Птоломей VІІІ Euergetes II (PHyscon), второ царуване, 145-116 г. пр.н.е., монетарница Александрия.

Илюстрация № 21.

Лице: Глава на Александър с шапка слон.

Гръб: Надпис, орел с разтворени криле върху мълния [forumancientcoins.com: 42368].

Птоломей ХІІ Neos Dionysos, 80-51 г. пр.н.е., монетарница Paphos, 59-58 г. пр.н.е.

Илюстрация № 22.

Лице: Глава с диадема с физиономия на Птоломей І.

Гръб: Надпис, орел с разтворени криле върху мълния, дата [forumancientcoins.com: 43444].

Клеопатра VІІ Филопатор, 51-30 г. пр.н.е., монетарница Paphos.

Илюстрация № 23.

Лице: Мълния. (Сдвоен знак Т.11.)

Гръб: Надпис, орел прав с прибрани криле.

Този тип монета е необичайна за Птоломеите, отнася се към късните монети на Клеопатра VІІ [forumancientcoins.com: 25156].

Египет, Клеопатра VІІ, 51-30 г. пр.н.е., монетарница Paphos.

Илюстрация № 24.

Лице: Бюст на Клеопатра VІІ с диадема като Изида (Isis), с прическа „melon-coiffure”

Гръб: Надпис, двоен рог на изобилието с ленти [forumancientcoins.com: 25364].

Римска провинция Египет. Провинциални монети.

Нерон, 54-68 г. Монетарница Александрия, 57-58 г.

Илюстрация № 25.

Лице:  Глава с лавров венец, Надпис.

Гръб: Надпис. Демос прав, дълъг скиптър в дясната ръка, рог на изобилието в лявата, дата [forumancientcoins.com: 41032]. (Рогът на изобилието завършва със знак Т.11.)

Нерон, 54-68 г. Монетарница Александрия, 67-68 г.

Илюстрация № 26.

Лице: Надпис. Бюст с корона с лъчи, в броня, дата.

Гръб: Надпис. Бюст на Посейдон, тризъбец на рамо [forumancientcoins.com: 41180]. (Тризъбецът - знак Т.11.)

 

 

Титус, 79-81 г. Монетарница Александрия, 79-80 г.

Илюстрация № 27.

Лице: Надпис. Глава на Титус с лавров венец.

Гръб: Надпис. Съгласие (Homonoia) седнала, маслинова клонка в дясната ръка, дата [forumancientcoins.com: 47553]. (Маслиновата клонка е представена чрез знак Т.6.)

Марк Аврелий, 161-180 г. Бронз, отпечатана 171-172 г., монетарница Александрия.

Илюстрация № 28.

Лице: Надпис. Глава с лавров венец.

Гръб: Евтения (Euthenia) седнала на скала, житно растение (или лотос?) в дясната ръка, левият лакът върху предната част на свинск [forumancientcoins.com: 41061]. (В дясната ръка Т.2.)

Евтения – женски дух на просперитета в древна Гърция [Euthenia:].

Комод, 177-192 г. Монетарница Александрия, отпечатана 189-190 г.

Илюстрация № 29.

Лице: Надпис. Глава с лавров венец.

Гръб: Орел с разтворени крила върху мълния, дата [forumancientcoins.com: 35207]. (Съхранена традиция за изобразяване на орел върху мълния – сдвоен знак Т.2.)

Гордиан, 238-244 г. Монетарница Александрия, отпечатана 241-242 г.

Илюстрация № 30.

Лице: Надпис. Бюст с лавров венец в ризница.

Гръб: Тиче права, кормило в дясната ръка, рог на изобилието в лявата, дата [forumancientcoins.com: 43686]. (Кормилото е изобразено чрез знак Т.11.)

 

 

Валериан І, 253-260 г. Монетарница Александрия.

Илюстрация № 31.

Лице: Надпис. Бюст с лавров венец в ризница.

Гръб: Орел с венец в клюна [forumancientcoins.com: 40733]. (Съхранена традиция за изобразяване на орел, символизиращ бог.)

Клавдий ІІ Готик (Claudiua II Gothicus) (268-270 г.)

Илюстрация № 32

Лице: Бюст на Клавдий ІІ с лавров венец. Надпис: AVT K KΛAVΔIOC CEB.

Гръб: Орел върху мълния с венец в клюна. Дата: LA = 268 г. [ClaudiusGothicus:]. (Подражание по монетите на Птоломеите.)

Клавдий II (Marcus Aurelius Claudius Gothicus) е римски император от 268 г. до 270 г. [Клавдий II:].

Аврелий, 270-275 г. Монетарница Александрия, отпечатана 274-275 г.

Илюстрация № 33

Лице: Надпис. Бюст с лавров венец в ризница.

Гръб: Орел с венец в клюна, палмова клонка през рамената [forumancientcoins.com: 39412]. (Съхранена традиция за изобразяване на орел, символизиращ бог. Клонката е изобразена чрез знак Т.7.)

Диоклециан, 284-205 г. Монетарница Александрия, отпечатана 293-294 г.

Илюстрация № 34.

Лице: Надпис. Бюст с лавров венец в ризница.

Гръб: Елпис (Elpis) права, държи цвете, дата, палма вдясно [forumancientcoins.com: 41234]. (Цветето е изобразено чрез Т.2., а палмата – чрез стилизиран знак Т.7.)

Елпис - гръцка богиня или дух на надеждата. Тя е изобразявана като млада жена, носеща цветя в ръка [Elpis:].

Максимиан, 285-310 г. Монетарница Александрия, отпечатана 286-287 г.

Илюстрация № 35.

Лице: Надпис. Бюст с лавров венец в ризница.

Гръб: Елпис (Elpis) права, цвете в дясната ръка, звезда зад нея, дата [forumancientcoins.com: 41227]. (Цветето е изобразено чрез Т.2.)

 

 Обобщение

1. На представените изображения на монети от династията на Птоломеите са използвани следните троични знаци: Т.2, Т.5.г (стилизиран), Т.11, Т.24, Т.26, комбинации: между Т.27.а и Т.26; между Т.27.б и „Т” („А”); „мълния” – между прав и обърнат вариант на разновидност Т.2 с различна дължина.

2. Върху монетите по време на Римската провинция Египет са изобразени знаците: Т.2, Т.6, Т.7, Т.11, „мълния” като комбинация между прав и обърнат вариант на разновидност Т.2.

3. При Птоломеите орелът е пазител на императора (рода) и осигуряващ неговото величие. От друга страна се приема, че орелът и „мълнията” символизират бог. Това разбиране продължава и по време на Римската провинция Египет

4. Забелязва се една обща тенденция - върху лицето на монетите е бил поставян образ на владетеля (или Зевс), а на гърба – богове и троични знаци: Т.2, Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.24, Т.26, Т.27.а, орел върху „мълния”, някои комбинации от троични знаци и др.

5. Представянето на троични знаци върху гърба на монетите и свързването им с богове свидетелства за обожествяване на троичността - боговете са представени чрез човешки образ с троични знаци или чрез комбинация от птица и троични знаци (Зевс), т. е. използването на троичен знак говори, че представите на тогавашните хора за боговете, в т.ч. и за върховния бог Зевс, се свързва с троични знаци. От друга страна се осъществява приравняване на силата на троичните знаци (необхватно голяма за човешките ни представи), с тези на птицата-символ или човека;

- представянето на троични знаци върху лицето на монетите се свързва също с бог (Афродита) или вече обожествените Александър Македонски и Птоломей ІІІ, т.е. и тук отношението към троичните знаци е форма за тяхното обожествяване.

 6. Знакът на рода Дуло – Т.11, се появява върху лицевата страна на монетите  само при обожествения Птоломей ІІІ. Този факт дава основание да се предположи, че Птоломеите са обожествявали рода Дуло. От друга страна това изображение се различава от другите, а качеството на монетата е твърде високо. Това дава основание да се допусне, че тази монета (в Интернет са представени десетки монети подобен вариант) е късно подобие на монетите от династията на Птоломеите.

7. Представляват интерес някои сравнения като изобразяването на „мълния” чрез сдвоен знак Т.2 с изображения върху монета при Taras (Италия); изображението на „А” чрез комбинация между Т.27.а и „Т” при Антиох I Сотер (281-261 г. пр.н.е.) от Селевкидите, ханските знаци във Волжка България и др.

Представените Илюстрации онагледяват отношението на владетелите от династията на Птоломеите и по времето на Римската провинция Египет към знаците – те са обожествявали троичните знаци.

Източници:

Клавдий II: URL:  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II

Птоломей ІІ: URL: http://www.lawrence.edu/dept/art/buerger/catalogue/055.html

Птоломей V: URL: http://www.lawrence.edu/dept/art/buerger/catalogue/059.html

aegyptusPtol: URL:http://www.unc.edu/awmc/downloads/aegyptusPtolSml.jpg

ancientimports: URL: http://www.ancientimports.com/cgi-bin/search.pl?query=Ptolemy+I

Arsinoe II: URL:  http://en.wikipedia.org/wiki/Arsinoe_II_of_Egypt

coinarchives: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Ptolemy+III+&s=0&results=100

ClaudiusGothicus: URL: http://www.provincial-romans.com/provincial/Rulers/ClaudiusGothicus.htm

egypt/ptolemy_I: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/egypt/ptolemy_I/i.html

Elpis: URL: http://www.theoi.com/Daimon/Elpis.html

Euthenia: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Euthenia

forumancientcoins.com: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=1184&pos=0#Geographic

incitatuscoins: URL: http://www.vcoins.com/ancient/incitatuscoins/store/viewitem.asp?idProduct=9684

phoenicia/marathos: URL:  http://www.wildwinds.com/coins/greece/phoenicia/marathos/i.html

Ptolemaic_dynasty: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemaic_dynasty

Ptolemaic_period: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemaic_period

Ptolemy_I: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy_I_Soter

 Назад към:  Начало  или  Съдържание