Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2.Македония

3.5.2.Македония-3.3 (ІV-І в.пр.н.е.) - Александър Македонски/Велики (336-323 г. пр.н.е.) 

 

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища  - Илюстрации № 1-№ 29

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски      - Илюстрации № 201-№ 225

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики

3.5.2. Македония-3.1 - Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.26 и др.                 - Илюстрации № 301-№ 330

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) – Т.13                               - Илюстрации № 331-№ 354

3.5.2. Македония-3.3 (ІV-І в. пр.н.е.) – Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28  - Ил. № 355-№ 383

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

 

Анотация:

Продължаваме представянето на троични знаци на български родове върху монети, произведени по време на управлението на Александър Македонски/Велики или по-късно в негова чест след смъртта му. Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонски държава са участвали много български родове.

 

3.5.2. Македония-3.3 Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28

Съдържание:

Уточнение

Троични знаци като атрибут на боговете

Знак Т.2                                           Илюстрация № 355 - Илюстрация № 371

Знак Т.14                                         Илюстрация № 372

Знак Т.17                                         Илюстрация № 373

Знак Т.23                                         Илюстрация № 374 - Илюстрация № 376

Знак Т.24                                         Илюстрация № 377 - Илюстрация № 380

Знак Т.28                                         Илюстрация № 381 - Илюстрация № 383

Използвани знаци

Обобщение

Извод

Монетарници

Източници

 

Уточнение

Да уточним още веднъж, че в древността е имало голяма почит към родовата принадлежност и към родовия знак. От една страна, не е била възможна случайност при ползването на родов знак, неговото фалшифициране, кражба и др. От друга страна, е било естествено владетелят да назначи и да повери такава отговорна работа като производство на монети на човек от същия или от близък на своя род. Поради което вероятността монограмите върху монетите да са свързани с управляващия владетелски род е изключително висока. Още повече, когато едни и същи знаци се повтарят във времето и на различни територии.

Монетните магистрати на Месамбрия в определени моменти са били и стратези на града [Месамбрия].

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете:

- Т.2  -     Илюстрации № 380;

- Т.11 -    Илюстрации № 361, № 370;

- Т.27.а - Илюстрации № 363, № 373.

 

 

Знак Т.2 с хасти

В еволюционно отношение този знак предхожда знак Т.18, защото символизира по-ниско еволюционно ниво.

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 355
Тетрадрахма. Монетарница Мириандър или Иса. Пожизнена емисия 325-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, в лявото поле монограм над боздуган във венец и точка; монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3231]. („Венецът е във вид на знак Т.23; „монограм под трона” – знак Т.2 с хасти.)

Иса (Issos/Issus) е град в югоизточен Анадол, Турция. Известен е с битката, в която македонската войска, водена от Александър Велики разбива армията на Дарий ІІІ от Персия на Ахеменидите при втората велика битка от завладяването на Азия от Александър [Issus:].

Мириандър (Мyriandrus или Мyriandros) е бил древен финикийски град и пристанище, разположено до съвременния град Искендерун, Турция. Искендерун (Александрия) е основан от Александър Велики край древния град Мyriandros, след победата му при Иса над Дарий ІІІ през 333 г. пр.н.е. [Myriandros:].

 

Илюстрация № 356
Град Искендерун на картата на Турция [Искендерун:].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 357
Тетрадрахма.Монетарница Мириандър. Произведена 325-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевсседнал, държи орел и скиптър; монограм BAI вляво, монограм МІ под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3228_3]. (Монограм „МІ”– знак Т.2 с хасти.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 358
Тетрадрахма, Милет(Miletus/Miletos), посмъртна емисия, около190-165 г. пр.н.е.
Лице: Глава намлад Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс натрон, държи орел и скиптър; в лявото поле звезда, отгоре лъв с обърната глава,монограм МІ, АР и LPT монограми в дяснотовътрешно поле [wildwinds_Alexander_III: Price_2206cf]. (Монограм „МІ” – ясно различим знак Т.2, хастите не са права линия;монограм „АР” – знак Т.27.б и знак Т.28 под („А”) и вдясно от него.)

Милет (на турскиMilet, на гръцкиΜίλητος) е древен град на западния бряг на МалаАзия (провинция Аудин, Турция),близо до устието на река Меандър в древна Кария. Градът енаселен от Бронзоватаепоха до около 14 век [Милет:, Miletus:]. (Виж картата на Илюстрация № 343 - 3.5.2.Macedonia-3.2.)

 

Александър ІІІМакедонски (336-323 г. пр.н.е.).

  

Илюстрация № 359
Тетрадрахма.Монетарница Милет (Miletus/Miletos), 295-275 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU. Зевс на трон, държи орел и скиптър, монограм МІ вляво [wildwinds_Alexander_III: Price_2150]. (Монограм „МІ” –знак Т.2 с хасти.)

 

Агатоклея (Agathokleia Theotropa).

  

Илюстрация № 360
Монета на Агатоклея, управлявала 110-100 г.пр.н.е.
Лице: Надпис: ВладетелкаАгатоклея.
Гръб: Гръцки прав лък и колчан застрели [Agathokleia:]. (Монограмът е изобразен чрез знак Т.2 с хасти ис допълнителна линия долу, която вероятноопределя мястото й в рода, т.е. тя произхожда от род, владетелският знак на койтое знак Т.2 с хасти.)

Агатоклея (Agathokleia Theotropa), „Приличаща на богиня”, е била владетелка на част от северна Индия каторегент на своя син Strato I след смъртта на съпруга Менандър I (Menander І). Агатоклея изглежда е свързвана сАтина, богиня на войната, която е била божество на династията на Менандър [Agathokleia:].

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

         

Илюстрация № 361
Статер, злато.Вавилон по време на втора сатрапия на Селевкидите, 311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атинас коринтска каска с навита змия.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Найк права, държи венец в дясна ръка и острие в лява;монограм HP под ляво крило,монограм МІ под дясно крило [wildwinds_Alexander_III: Price_3775]. („Острието”завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло; монограм „HP” – знак „Н” на гръцката общност и знак Т.28 горе вдясно– сродяване с български род; монограм „МІ” – знак Т.2 с хасти.)

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

    

Илюстрация № 362
Обол, монетарница Вавилон, произведена около 325-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевсседнал, държи орел в дясната ръка и скиптър в лявата; М отпред, монограм подтрона [acsearch.info: 497893]. („М” – Т.27.а с хасти; „моногрампод трона” - комбинация от знак Т.2  с хасти и с кръг в долната част, обърнатвариант.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 363
Сребърна тетрадрахма,пожизнена емисия, произведена около 325-323 г. пр.н.е. Монетарница Вавилон.
Лице: Глава на(Александър Велики като?) Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: AΛEΞANΔΡOΥ,Зевс седнал, държи орел в дясната ръка и скиптър в лявата; монограм и М подтрона.

Внушителна емисияна монетата е била произведена във връзка с масовата женитба на войници наАлександър Велики за персийски жени и за тяхното завръщане в Македония [acsearch.info:227156]. (На десния крак набожеството е изобразена поредица от знаци Т.27.а един в друг; горният монограме комбинация от знак Т.2  с хасти, кръг с точка на долното рамо ихоризонтална линия в горната част на знака, обърнат вариант; „М - Т.27.а с хастиотдолу.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

        

Илюстрация № 364
Сребърнатетрадрахма, Вавилон, 325-323 г. пр.н.е.
Лице: Глава на(Александър Велики като?) Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: AΛEΞANΔΡOΥ,Зевс на трон, държи орел с протегната ръка, кръка некръстосани; мълния отпред,монограм и М под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3637].(„Мълнията” е стилизирана комбинация от два сдвоени знака Т.9; Т.27.а един вдруг на десния крак на божеството; монограмът е комбинация от знак Т.2  с хасти, кръг с точка на долноторамо и хоризонтална линия в горната част на знака, обърнат вариант; „М - Т.27.ас хасти отдолу.)

 

Александър ІІІМакедонски (336-323 г. пр.н.е.).

      

Илюстрация № 365
Тетрадрахма. Тир, около 305–294 г. пр.н.е.
HAI монограм в кръг в лявото поле, монограм под трона [wildwinds_Alexander_III:Price_3534]. („HAI” – знак Т.2 с хасти илиния между рамената, в кръг и хоризонтална линия под комбинацията; моногрампод трона – знак Т.13 на фона на знаци в кръг.)

Тир (Tyre) е древен финикийски град (съвременен южен Ливан), основаноколо 2750 г. пр.н.е. съгласно Херодот. Превзет от Александър Македонски през332 г. пр.н.е. [Tyre:].

 

Александър ІІІ

  

 

Илюстрация № 366

Драхма, монетарница Абид (Abydus), около 310-300 г. пр.н.е.

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: AΛEΞANΔΡOΥ, Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм MPRO вляво, монограм SI под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1538]. (Монограм - знак Т.2 и знак Т.29 обърнат вариант; недобре се вижда знак Т.28 горе вдясно.)

 

Абид (Abydos) е древен град на Мизия, Мала Азия разположен на Дарданелите. Вероятно е бил тракийски град [Abydos:]. (Виж още Илюстрация № 381)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 367

Тетрадрахма, монетарница Хиос (Chios). Произведена около 270-220 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, в лявото поле свинкс, монограм под свинкса, А под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_2334]. (Монограмът е комбинация от Т.2 с хоризонтална линия под горната част на знака и две добре изразени хасти и знак Т.28 между горните рамена на знака; под трона - знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака – „А”. Монограмът е използван и при Деметрий І.)

 

Хиос/Chios (на гръцки: Χίος, на турски: Sakız; на Генуезки: Scio) е гръцки остров в Егейско море. Намира се на 8 km от турския бряг [Chios:, Хиос:].

 

Карта на Гърция с остров Хиос (Chios) [Chios:].

 

Илюстрация № 368
Карта на остров Хиос (Chios) [остров Хиос:].

 

 

Илюстрация № 369
Хиос (Chios)е най-големият град на острова, стопански, административени културен център [Хиос:].

 

Деметрий ІПолиоркет (294-288 г. пр.н.е.) [Деметрий IПолиоркет:].

         

Илюстрация № 370
Тетрадрахма. МонетарницаАмфипол. Произведена 291-290 г. пр.н.е.
Лице: Глава скорона и рога.
Гръб: Посейдонгол седнал на скала,  държи aplustre  в дясна ръка,тризъбец в лява; монограм отпред и отзад [acsearch-Demetrios Poliorketes:]. („Тризъбец” – скиптърът завършва горе съсзнак Т.11 – знак на рода Дуло; отпред: монограмът е комбинация от Т.2 схоризонтална линия под горната част на знака и две хасти; Знак Т.28 междугорните рамена на знака; отзад: монограмът е комбинация от „Н” – знакът нагръцката общност и Т.28 в горната дясна част – сродяване с български род.)

 

Селевкидски владетел на Сирия Антиох І Сотер.

  

Илюстрация № 371
Тетрадрахма. Датаоколо 280-261 г. пр.н.е.
Лице: Глава наАнтиох с корона.
Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY, Аполон седнал, държистрела в дясна ръка и почиваща лява на лък; монограм в полето [Vauctions: Antiochos I]. (Монограмът е комбинация от знакТ.2 с хоризонтална линия под горната част на знака и две хасти и знак Т.28между горните рамена на знака.)

Да разгледаме изображенията на три монети: Илюстрации № 367, № 370 и №371. И на трите монети в полето вляво е представен еднакъвмонограм. Изображението може да се разглежда или като владетелски родов знакили като родов знак на монетните магистрати.

При първия вариант – известно е, че между тримата владетели съществуватроднински връзки, но дали и тримата са от един род, на този въпрос не може дасе отговори категорично.

При втория вариант – за монетни магистрати са били назначавани хора близкироднини. А дали те са дошли с Александър Македонски или са живели и преди тована тези територии поне за сега не може да се отговори.

 

Знак Т.14 с хасти

Александър ІІІ Велики(336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 372
Драхма, 290-275 г. пр.н.е., монетарница Хиос (Chios).
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър; монограм над грозд [wildwinds Alexander III: Price_2322v]. (Монограмът е комбинация от знак Т.14 с точка между горните рамена (обикновено точката при такова разположение символизира енергия), хоризонтална линия над знака и две хасти; знак Т.27.а над хоризонталната линия; знак Т.28 вдясно.)

 

Знак Т.17

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

         

Илюстрация № 373
Тетрадрахма, произведена около 100 г. пр.н.е., монетарница Несебър (Messembria).
Лице: Глава на Александър ІІІ като Херакъл, облечен с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEW[S] ALEXANDPO[Y]. Зевс на трон, държи орел в протегната ръка, кръстосани крака, Коринтска каска и монограм РА отпред, монограм PY под трона [wildwinds Alexander III: Price_0992v]. (Гънките на дрехата на Зевс в скута са оформени като знак Т.27.а един в друг; монограмът „РА” е изобразен чрез знак Т.27.а обърнат вариант с хоризонтална линия между рамената на знака (А) и две хасти, хоризонтална линия под комбинацията; монограмът „PY” е изобразен чрез знак Т.17 с хоризонтална линия над знака.)

 

Знак T.23

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 374
Тетрадрахма, монетарница Уранополи/Uranopolis(?), произведена 300-290 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDRO[U], Зевс седнал, държи орел в дясна ръка, скиптър в лява; дълъг факел и монограм в лявото поле [wildwinds Alexander III: Price_1339]. (Монограмът е комбинация от знак Т.23 обърнат вариант и „Т” под него.)

Урано́поли (гръцкиΟὐρανόπολις „град на небето”) -древен град, основан през 315г. пр.н.е. от философаАлексарх, брат на владетеля на Македониия Касандър (около 355-297г. пр.н.е.). Сега Уранополи наХалкидики,Гърция е неголям курортенград [Урано́полис].

 

Илюстрация № 375

Уранополи (Ouranopouli) на Халхидики [Halkidiki-Ouranopouli:].

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 376

Тетрадрахма, монетарница Пела, произведена 275-270 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDRO[U], Зевс седнал, държи орел и скиптър; каска с гребен отпред; монограм Omega-K под трона [wildwinds Alexander III: Price_0621]. (Монограмът е комбинация от знак Т.23 с хоризонтална линия в средата както при знак Т.4.)

 

 

Знак T24 с хасти

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 377
Тетрадрахма. Посмъртна емисия, 250-175 г. пр.н.е.
Лице: Младежка глава на Херакъл облечен с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWS – ALEXANDROU. Зевс гол до кръста, седнал на трон, държи скиптър в лява ръка, орел в разтворена дясна ръка; в полето вляво монограм МІ, венец и котка(?), монограм под стола [wildwinds Alexander III: Price_2150cf]. (Монограмът „МІ” е знак Т.24 с удължено средно рамо и с две хасти; „монограм под стола” – комбинация от знак Т.27.б, знак Т.28 между рамената и горе вдясно.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 378
Драхма. Милет (Miletus), около 294 г. пр.н.е.
Лице: Младежка глава на Херакъл облечен с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWS – ALEXANDROU. Зевс гол до кръста, седнал на трон, държи скиптър в лява ръка, орел в разтворена дясна ръка; в полето вляво монограм МІ, венец и котка(?), монограм под стола [wildwinds Alexander III: Price_2151]. (Монограмът „МІ” е знак Т.24 с удължено средно рамо и с две хасти.)

Милет (на турскиMilet, на гръцкиΜίλητος) е древен град на западния бряг на МалаАзия (днешна Турция),близо до устието на река Меандър в Кария. Градът енаселен от Бронзоватаепоха до около 14 век [Милет:].

 

Македония под римска власт

  

Илюстрация № 379
Дидрахма,монетарница Амфипол, около 167-148 г. пр.н.е.
Лице: Надпис,мълния в центъра на македонски щит, декориран с седем осемлъчеви звезди сдвойни полумесеци, всеки отделен с три точки.
Гръб: Надпис,боздуган; монограм долу; всичко в дъбов венец, звезда вляво [wildwinds macedonia: Unlisted_AR2Drachm_1]. („Три точки” - форма за изразяване на троичност; „мълнията” е представеначрез два сдвоени знака Т.11 – знак на рода Дуло. Монограмът е знак Т.24 с хастии знак Т.26 („Е”) към дясната хаста; дъбовите листа са изразени чрезстилизирани знаци Т.7.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 380
Драхма. Монетарница Абид (Abydos). Около 310-297 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; монограм в лявото поле; глава на Mithras с фригийска шапка под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1577]. (Скиптърът на Зевс завършва горе със знак Т.2; монограмът в лявото поле е комбинация от знак Т.24 с две хасти, хоризонтална линия над него и кръг (Т.28) най-горе.)

Абид (Abydos) е древен град на Мизия, Мала Азия разположен на Дарданелите. Вероятно ебил тракийски град [Abydos:].

Илюстрация № 381
Абид (Abydos) на Дарданелите - тракийски херсонес [Abydos:].

 

Т.28 с хасти

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

  

Илюстрация № 382
Драхма, монетарница Хиос (Chios) или възможно Родос (Rhodes), 290-265 г. пр.н.е. Непубликувана.
Символ М в кръг иРО под стола на Зевс [wildwinds_Alexander_III:Price_2319v2]. (Символ „М”- знак Т.28 и още един по-малък знак Т.28 поднего идве хасти; всичко  в кръг.)

Хиос (Chios) – виж Илюстрации № 367- № 369.

Родос/ Rhodes (на гръцки:Ρόδος; на италианскиRodi) е най-големият от Додеканезкитеострови и най-източният от големите острови на Гърцияв Егейскоморе. Разположен е приблизително на 18 километра западно от Турция,между континентална Гърция и остров Кипър. ГрадРодос e главнияттърговски и обществен център на острова. Исторически островът е известен с Родоскияколос, едно от Седемте чудеса на света. Град Родос е център на номДодеканези, който освен остров Родос също включва съседнитеострови Сими, Тилос, Халкии Кастелоризо (Мегисти) [Родос:].

Илюстрация № 383
Родос на картата на Гърция [Родос:].

 

Използвани знаци - 3.5.2.Macedonia-3.3:
Т.2, Т.7, Т.13, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.26 („Е”), Т.27.а, Т.27.аб („А”), Т.27.б („А”), Т.28, Т.29, Т, Н, „мълния” – сдвоен знак Т.9, Т.11, три точки;
 
Обобщение:
Монограмите върху монетите са свързани с родови знаци на българите.

 

Извод: Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове.

 

Монетарници:
Абид (Т.2, Т.24, Т.28, Т.29) – Турция, Илюстрация № 366, Абид, 310-300 г. пр.н.е. (Т.2, Т.28, Т.29), Илюстрация № 380, 310-297 г. пр.н.е. (Т.2, Т.24);
Амфипол (Т.2, Т.7, Т.11, Т.24, Т.26(„Е”), Т.28, Н, „мълния”–Т.11), три точки) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 370, 291-290 г. пр.н.е. (Т.2, Т.11, Т.28, Н), Илюстрация № 379, 167-148 г. пр.н.е. (Т.7, Т.24, Т.26(„Е”), „мълния”–Т.11), три точки);
Вавилон (Т.2, Т.11, Т.27.а, Т.28, Н, „мълния”-Т.9) – Ирак, Илюстрация № 361, 311-305 г. пр.н.е. (Т.2, Т.11, Т.28, Н), Илюстрация № 362, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.а), Илюстрация № 363, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.а), Илюстрация № 364, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.а, „мълния”-Т.9);
Иса (Т.2, Т.23) – Турция, Илюстрация № 355, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2, Т.23);
Милет (Т.2, Т.24, Т.27.б/Т.28 („А”)) - Турция, Илюстрация № 358, 190-165 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.б/Т.28 („А”)), Илюстрация № 358, 295-275 г. пр.н.е. (Т.2), Илюстрация № 378, около 294 г. пр.н.е. (Т.24);
Мириандър (Т.2, Т.23) – Турция, Илюстрация № 355, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2, Т.23), Илюстрация № 357, 325-323 г. пр.н.е. (Т.2);
Пела (Т.23) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 376, 275-270 г. пр.н.е. (Т.23);
Тир (Т.2, Т.13) – Ливан, Илюстрация № 365, 305–294 г. пр.н.е. (Т.2, Т.13);
Родос (Т.28) – Гърция, Илюстрация № 382, 290-265 г. пр.н.е. (Т.28);
Несебър (Т.17, Т.27.а, А) – България, Илюстрация № 373, около 100 г. пр.н.е. (Т.17, Т.27.а, А);
Хиос (Т.2, Т.14, Т.27.а, Т.27.б („А”), Т.28) – Гърция,Илюстрация № 367, 270-220 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.б („А”), Т.28), Илюстрация № 372, 290-275 г. пр.н.е. (Т.14, Т.27.а, Т.28), Илюстрация № 382, 290-265 г. пр.н.е. (Т.28);
Уранополи (Т.23, Т) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 374, 300-290 г. пр.н.е. (Т.23, Т), Илюстрация № 382,  Родос, 290-265 г. пр.н.е. (Т.28).

 

Източници:
Милет: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
остров Хиос: URL:http://www.chios.gr/chios_island_map2_en.htm
Родос: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
Хиос: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BE%D1%81
Abydos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Abydos_(Hellespont)
acsearch-Demetrios Poliorketes: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=492195
acsearch.info: 227156 URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=227156
acsearch.info: 497893 URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=497893
Agathokleia: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Agathokleia
Chios: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chios
Halkidiki-Ouranopouli: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Chalkidiki_-_DEM_Map_Topo_-_DE.png
Issus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Issus
Месамбрия: URL: http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/13032012ivkarajjotov.html
Miletus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Miletus
Myriandros: URL: http://www.wordaz.com/myriandros.html
Tyre: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon
Vauctions: Antiochos I URL :  http://www.vauctions.com/auctions/APViewItem.asp?id=16109
wildwinds Alexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/
wildwinds macedonia: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/t.html
Искендерун: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
Урано́полис: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81

Назад към:  Начало  или  Съдържание