Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.16. Один

 

Анотация: Представените изображения показват (онагледяват) принадлежността на бог Один към рода Дуло.
 
На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Скандинавските страни и Германия.

 

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Бог Один

Один е върховен бог в скандинавската митология, често е наричан баща на боговете; в различни варианти името му се среща изписано и като Оден, Отин, Вотан и др. Най-често е изобразяван като старец, но понякога и като мъж на средна възраст. В митовете той има способността да се преобразява. Едно от любимите му превъплъщения, с което той се появявал в земята на хората, е като старец-магьосник, облечен в дълъг тъмен плащ, с шапка, в ръката със жезъл или дълго копие. В света на боговете Аси е изобразяван най-често като войн, с шлем и копие, по-рядко меч. Едно отличително негово качество е, че е едноок. Один имал два гарвана - Хюджин и Мюнин, които били негови съгледвачи и шпиони. Конят му се казвал Слейпнир и имал осем, вместо четири крака [Odin_images:].

Според Философския речник (falantia) в скандинавската митология Один е първият бог от семейството на есите (боговете на силата), мъдрец, бог на войната и защитник на героите, които след достойната им смърт приемал в двореца си Валхала; съответства на германския бог Вотан. [Один-falantia:]. (Съществува версия, според която „Силата” е в троичните знаци.)

Один е върховният бог в митологията на германците [Один-г:].

 

Один язди Слейпнир

 

 

Илюстрация № 1

Один язди осемногия кон Слейпнир, Исландски ръкопис от ХVІІІ век, Датска кралска библиотека [Odin:, Sleipnir:].

Слейпнир (на нордически: бърз) в скандинавската митология е конят на Один. Слейпнир е с осем крака и може да тича по земята, небето и морето. Той е най-бързото животно (може би отстъпва само на козлите Тангиостър и Тангриснир, запрегнати в колесницата на Тор). С негова помощ Один бързо се явява във всяка една точка на деветте свята [Sleipnir:].

На върха на шапката на конника е поставен знакът на рода Дуло, който свидетелства, че конникът (владетелят) принадлежи към рода Дуло. На бута на коня е поставен същият знак, т.е. той принадлежи на конника от рода Дуло. Один държи „мълния” – сдвоен знак Т.11 (знак на рода Дуло) със специфичните за Один особености, изобразени в жезъла на Один (виж Илюстрация № 2). Изображението показва как по време на бой (преследване) българският воин (конник) и обученият боен кон са „наблюдавали” „преследващия” ги противник, т. е. обученият боен кон е вземал участие в боя.

 

Изводът, че „бог Один” е принадлежал към рода Дело, намира косвена подкрепа в следните цитати:

„По онова време имало мъж с име Один, на когото с божествени почести се кланяли, което е лъжливо, по цяла Европа и най-вече в Упсала. И там, поради леността на жителите или поради неговото собствено обаяние, той живеел особено често. Владетелите от Севера особено усърдно се кланяли на този бог, съотнасяйки неговото тяло със златен образ и тази статуя, изразяваща тяхното уважение, те докарали да покажат своята вяра във Византия, украсявайки даже ръцете с тежки гривни. Один бил трогнат от такава слава и топло приветствал преданите посланици” [Деяния данов:].

В препратка за Люсир, който е едноок, се уточнява: лат. Liserus, (Люсир или Лисир) е името на Один [Деяния данов:].

Това е цитат по руския превод на книгата „Деяния данов”. П. Серафимов е значително по-категоричен, цитирайки вероятно друг превод на книгата:

“В древността имаше хора, които бяха вещи в магьосничеството. Тор, Один и други бяха в състояние с хитри действия наподобяващи чудеса да смаят простолюдието и да спечелят прозвище на божество. Най-вече бяха заблудени хората от Дания, Норвегия и Швеция. Последиците от измамата бяха такива, че скандинавците бяха искрено убедени в свръхестествената сила на чародеиците, молеха им се и им отдаваха голяма чест...” (Саксо Граматик, “Деяния на Датчаните”, книга първа) [Серафимов 2009:].

От думите на датския историк може да се отсъди, че Один не е измислено божество, а човек притежаващ изключително високи знания и умения, чрез които той е спечелил  почитта на по-ниско развити хора [Серафимов 2009:].

Неотдавна норвежката изследователка Лоте Хедеагер представи теорията си, че хуните са повлияли до такава голяма степен скандинавците, че  може да се говори за ново германско общество. Независимо от нея Дейвид Фоукс лансира идеята си, че древния бог Один е всъщност хунския благородник Улдин, който е дошъл в Скандинавия през V-ти век заедно с армията си [Серафимов 2009:].

За Один ( хунът Улдин според Фаукс) може да се каже, че е късно божество в пантеона на северните народи [Серафимов 2009:].

 

Саксо Граматик (Saxo Grammaticus) (ок. 1140 г. – между 1206 и 1220 г.) - датски историк, свещенник, съставил хроника от шестнадесет книги. За живота на хрониста практически нищо не е известно [Saxon Grammatik:].

 

Да уточним своето отношение: човешкото същество, възведено в ранг на бог Один, е било представител на рода Дуло. Характерна особеност за рода Дуло е била контактът им с представители от Космическата Йерархия; за тамошните хора те са изглеждали като божества. За разлика от тях, българите са приемали тези качества на своите ханове и колобри без да ги обожествяват. Обожествяване на представители от рода Дуло чрез редица други илюстрации виждаме и при други народи в Азия.

 

 

Жезъл на Один

 

 

Илюстрация № 2

Один е бил скандинавски баща на боговете и хората; неговото име означавало „влеляващ ярост”, необходима по време на сраженията. Неговият жезъл символизирал неоспоримо превъзходство и сила на бродещ магьостник. Той също олицетволявал вълшебна пръчка. Трите зъбци на върха на жезъла символизират процъфтяване, власт и числото „3”, което е магически символ. Один се явява бог на знанието, войната и победата. С помощта на своя син Тор, той води непрекъсната борба със злото. Один се явява покровител на всички воини, загинали в честен бой [album=3:, Один]. (Жезълът е съставен от сдвоен знак Т.11 (със закръгления); горният край на средното рамо е във вид на стилизиран знак Т.2, а долният – стилизиран знак Т.6.)

 

 

Трите Велики бога - Фрига, Тор и Один.

 

 

Илюстрация № 3

Норвежките богове от ляво надясно: Фрига (Frigg), Тор иОдин. Рисунка от Olaus Magnus, ХVІ в.

През ХІ в. хроникьорът Adam of Bremen записва в своятрактат Gesta Hammaburgensis Eccesiae Pontificum, че статуя на Тор (Адам описва като „огромна”) стои в храма наУпсала (Temple at Uppsala) в центъра натроен трон, разположен в старата Упсала (Gamla Uppsala), Швеция. Адам конкретизира, че „Тор със своя жезъл изглежда като Юпитер” [Thor:].(На върха на жезъла е изобразен стилизиран знакТ.2.)

Один със своите вълци и гарвани

  

Илюстрация № 4

Один със своите вълци и гарвани (неизвестен автор) [Odin_hugin:]. (На облегалката на престола, горе в средата, знак Т.23 с прави линии.)

 

Илюстрация № 5

Один (неизвестен автор) [Odin_pics:]. (Над изобразеното с квадрат „трето око” е поставен стилизиран знак Т.6 (силно подчертано средно рамо, преминаване през няколко етапа в процеса на еволюцията, но с продължаващо развитие); под ушите (като обици?) – знак Т.23; в долния край – троична свастика – все знаци на българите. Изображението е опасано със знак „1” – кръг с точка.)

 

 

Използвани троични знаци: Т.2, Т.6, Т.11, Т.23, „Мълния”, троична свастика.

 

Заключение: Представените изображения показват (онагледяват) принадлежността на бог Один към рода Дуло.

 

Източници:

Деяния данов: URL: http://norse.ulver.com/person/tild/dd01.html Сакси Эриль (Саксон Грамматик). Деяния данов. Перевод Тьяльдра Валиссона (Гимранов Тимур Валиянович). Книга I.

Один-falantia: URL: http://www.falantia.com/index.php?option=com_glossary&Itemid=14&id=308&letter

Один-г: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD

Серафимов 2009: URL: http://sparotok.blog.bg/politika/2009/11/17/bog-odin-i-hunite.437856

аlbum=3: URL: http://fotki.yandex.ru/users/resurs3sergiy/album/70188/?&p=3

http://fotki.yandex.ru/users/resurs3sergiy/view/208183?page=3

oden.hit: http://oden.hit.bg/Odin_hugin&minin_pics.htm URL:

Odin: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Odin

Odin_hugin: URL: http://oden.hit.bg/Odin_hugin&minin_pics.htm

Odin_images: URL: http://oden.hit.bg/Odin_images.htm

Odin_pics: URL: http://oden.hit.bg/Odin_pics.htm

Saxon Grammatik: URL : http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SAKSON_GRAMMATIK.html

Sleipnir: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sleipnir

Thor: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Thor

Назад към:  Съдържание  или   Начало