Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.15. Германия - нацизъм

Анотация: Нацистите обикалят света в търсене на „тайни“, но приемат български знаци за свои емблеми. Те са разбрали силата на знаците на българите. Възниква въпросът: щом нацистите са приели тези знаци, това означава ли че те са негативни/„лоши“. Опрелено не! Произходът на знаците на българите е свързан с най-високите нива на Космическата Инволюционна Йерархия където няма полярност. Полярността се проявява на физическо ниво, т.е. всеки има свободна воля да ползва знаците, но носи пълна отговорност за какво и как ги използва.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани на е-страницата www.za-balgarite.com, в това число и в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от миналото на Германия.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Нацизмът в Германия е свързан с две тайни организации - Туле и Аненербе

Дружеството „Туле“ (на немски: Thule-Gesellschaft – Дружество „Тул“), наричано също Общество „Туле“, е политическа организация с теософска насоченост, създадена в Мюнхен, Германия през 1918 г. [Туле:].
В идеите на организацията са съчетани националистични предвоенни традиции от пангерманистичните кръгове с окултно-езически расистки схващания [thule:].

Аненербе


Илюстрация № 1
Символика Аненербе
Аненербе (на немсски: Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, „Наследството на предците“, пълно название – „Немско общество за изучаване на древната германска история и Наследството на предците“) е организация, съществувала в Германия в периода 1935-1945 г., създадена за изучаване традициите, историята и наследството на германската раса с цел окултно-идеологическото обезпечаване на функционирането на държавния апарат на Третия райх. За инициатор се счита Хайнрих Химлер [Аненербе]. (Знак Т.23, прободен с меч – заземяване на знака.)

 

Руни и тяхното значение в третия Райх
Думата “руна” (Rune) произлиза от древноскандинавското “рун” (Run), което означава тайнопис [Ламсден 2003: 24].
Руните и руническата писменност са знаци на най-древните германски букви, изсечени на камък, метал и кост, и получили разпространение предимно в Северна Европа. Всяка руна имала име и магическо значение.
Хенри Химлер от млади години проявявал повишен интерес към духовния мир на „нордическите предци“ и искрено считал себе си за реинкарнация на основателя на Первия райх Хенри Птицелова, избран през 919 г. за  крал на всички германци. Химлер не могъл да мине покрай „арийското наследство“, идеално вписващо се в неговото мировъзрение. По замисъл на райхсфюрера на СС, руните предстояли да изиграят особенна роля при символиката на СС: по негова лична инициатива в рамките на  програмата „Аненербе“ бил учреден Институт за руническата писменност.
До 1939 г. всички членове от апарата на СС изучавали значението на руните в рамките на курса за обща подготовка. До 1945 г. в СС активно се изпользвали 14 руни, но още през 1940 г. обезателното изучаване на руните било отменено, което придало на руните още по-голяма тайнственост. [Ahnenerbe:].

Уточнение: Руните са късна проява в Западна Европа на някои Знаци на българите. Разликата се състои в следното: всяка руна име конкретно значение; Знаците на българите имат необхватно за човешкия разум информационно съдължание, защото произтичат от многомерния Космос.

Руни
Добре е познато понятието „руни” в Германия. Според легендите създателят на руните е бог Один. Той е върховният бог в митологията на германците. Повелител на небето и справедливата война, следи за справедливост. Баща на Тор, Тир, Балдур и други богове [Один-г:].

Ето как изглежда бог Один в древно-исландси ръкопис:


Илюстрация № 2
Один язди осемногия кон Слейпнир, Исландски ръкопис от ХVІІІ век, Датска кралска библиотека [Odin:, Sleipnir:]. (На върха на шапката на конника стои знак Т.11 – знак на рода Дуло, което говори, че конникът е от рода Дуло. На бута на коня е поставен същият знак обърнат вариант, т.е. той принадлежи на конника от рода Дуло. Один държи „мълния” – сдвоен знак Т.11 със специфичните за Один особености, изобразени в жезъла на Один (За повече подробности виж тема: 3.5.16. Один).

14 Руни

 

Илюстрация № 3
14 СС руни (14 руни са Знаци на българите или техни комбинации.)

Свастика


Илюстрация № 4
Свастика (на немски: Hakenkreuz) - един от най-древните идеографически символи. Названието произхожда от двусложната санскритска дума, обозначаваща в превод „благосостояние“. Свастиката представлява правилен равностранен кръст, чиито рамене са пречупени 90° надясно или наляво. Символът (卐 или 卍) се изрисува предимно хоризонтално или под 45-градусов ъгъл. Символизира безкрайност на съществуването и цикличност на възраждането. Като емблема на „расова чиста арийска нация“ за първи път е използвана в Германия в навечерието на Първата световна война. През август 1920 г. Хитлер използва дясностранната свастика при оформянето на партийното знаме и сравнява впоследствие своето озарение с „ефекта на избухнала бомба“. Свастиката станала символ на НСДАП и Третия райх. Този символ често се използвал както при СС войските, така и при СС аппарата, в това число и германски СС формирования [Свастиката:, Ahnenerbe:].

Свастиката е била използвана не само от нацистите

Съветска свастика


Илюстрация № 5
От ноември 1919 г. за калмитските части на Юго-Източния фронт са  били въведени нови наръкавни знаци с квадратна правоъгълна свастика с абревиатура „ЛЮНГТН“ [Свастика:].

САЩ свастика


Илюстрация № 6
От 1923 г. до 1939 г. свастиката е била изобразена като графичен знак в 45 пехотна дивизия от армията на САЩ [Свастика:].


Илюстрация № 7
Надпис „U.S.ARMY“ в съседство със свастика на „Боинг“ на въоръжение в американските ВВС от 1929 г до 1941 г. [Свастика:].

Руна „Зиг“


Илюстрация № 8
Руна „Зиг“ (на немски: Siegrune), атрибут на бога на войната Тор. Знак за власт, енергия, борба и смърт [Свастика:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо, S вариант; намаленият ъгъл между рамената повишава земността и агресията на знака.) [Ahnenerbe:].

СС


Илюстрация № 9
През 1933 г. хауптщурмфюрер на СС Валтер Хек, художник-график в работилницата на Фердинанд Хофщатер в Бон, при разрабатването на макет на нова значка, обединил две руни „Зиг“. Изразителната мълнияобразна форма произвела впечатление на Химлер, който избрал „сдвоената мълния“ за емблема на СС [Свастика:].

СС (на немски: SS, съкр. от Schutzstaffeln, „отряди за охрана“; през 1933−46 г. в Германия при изписването е използвана специална типографска лигатура във вид на сдвоена руна „зиг“:  ) - военизирано формирование на Национал-социалистичаската немска работническа партия (НСДАП).
Первоначално СС са предназначени за лична охрана на лидера на НСДАП А. Хитлер и влизали в состава на щурмовите отряди (СА). От 1934 г. СС били отделени от штурмовите отряди като отделна структура НСДАП и се подчинявали лично на Хитлер и на райхсфюрерана на СС Х. Химлер. От декември 1934 г. започнало създаването на части за усилване на СС, които през юни на 1940 г. получили наименованието войски СС (Waffen-SS).  Към март 1945 г. числеността на личния състав на войските СС съставлявала 830 хил. души [SS:]. (Две руни „Зиг“ една до друга; намаленият ъгъл между рамената и удебеляването на знака повишават земността и агресията на знака.)

Използване на някои знаци в нациска Германия:

СС пръстени

    
Илюстрация № 10
Двете Зиг руни като символ на СС.
Ляв пръстен: СС Аненербе (Ahnenerbe) пръстен. Това е много рядък пръстен на германското тайно общество Аненербе, който е бил създаден от Х. Химлер през 1935 г. Върху пръстена са изобразени руните , както върху щитовете на древните скандинавци от средните векове [Ahnenerbe1:].
Десен пръстен: Ирминсул СС пръстен [Ahnenerbe2:]. Ирминсул (Irminsul) е оригинален и древен германски символ. Името Ирминсул има древен саксонски произход, означаващ „възкръстващата колона“ или „великата колона, която поддържа“ [Irminsul:].

За източника и древността на този знак можем да съдим от следната Илюстрация:

Ракитово, VІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 11
Ракитово. Фрагмент от керамrчни съдове с бялорисувана орнаментация върху кафяво-червена основа. Неолит, VІ хил. пр.н.е. [Николов 2002: Tablo 83]. (Комбинация от два знака Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо (“SS”) в концентрични кръгове; изображението излъчва духовност, баланс, хармония, равновесие.)

Аналогията между знаците върху пръстените и знака от Ракитово е очевидна. Разликите: при левия пръстен е намален ъгълът между рамената на знака, удължено е общото рамо и е удебелен знакът, с които изменения се придава материалност; при десния пръстен: скъсено е общото рамо, допълнително е намален ъгъл между рамената на знака, с което знакът се приближава до формата на мълнията - придава се допълнителна материалност. Би могло да се помисли, че знаците са негативни след като нацистите са ги ползвали; не е така: знаците са позитивни и много силни, а ползващият разполага със свободна воля да избере за какво ще ги ползва, за което носи пълна отговорност.

Знак Т.2


Илюстрация № 12
Руна „Живот“ (Lebenrune) – такива знаци носели на мундирите си участниците от разработената от Химлер програма за селекционен отбор „Лебенсборн СС“ - „Източник на живот“. Използвана в есесовката сфарагтика и деловодство: руната се поставяла на личните документи и се изсичала на надгробните плочи на членовете на СС за обозначаване на датата на раждане [Ahnenerbe:]. (Знак Т.2; чрез удължаване на долната част на знака се внася допълнителна материалност, земност.)

Знак Т.2 обърнат вариант


Илюстрация № 13
Руна „Тотен“ (Totenrune), знак на смъртта – за обозначаване в документите и надгробните плочи датата на напускане на живота в „Покоите на мъртвите“ - в германската митология така се наричал дворецъът на Один където пападали падналите в битка на войната [Ahnenerbe:]. (Знак Т.2 обърнат вариант.)

Друго използване на знак Т.2:

Кръст на Мира

 
Илюстрация № 14

Кръстът на мира е символ, разработен от Джералд Холтом през 1958 година за създаващото се "Движение за ядрено разоръжаване". Този символ Холтом взаимствал от семафорната азбука. Той съставил кръста от символите за "N" (nuclear, ядрено) и "D" (disarmament, разоръжаване) и ги поставил в кръг, което символизирало глобалното съглашение. Този символ привлякъл общественото внимание след първия протестен марш  на 4 април 1958 година от Лондон към центъра на ядрените изследвания в Беркшир. Скоро този кръст станал един от най-разпространените знаци на 60-те години, символизиращ както мира, така и анархията [Margaritta:]. (Знак Т.2 обърнат вариант в кръг.)

Знак Т2 в католицизма


Илюстрация № 15
Знак Т.2 върху католическо облекло – рекламен каталог [Wippell’s:].

 
Илюстрация № 16
Коледа, гр. Де Мойн, щат Айова, САЩ [Christmas:]. (Знак Т.2 на гърба на свещенника.)


Илюстрация № 17
Папа Йоан Павел II. Римското чудо – папата възкръсна [Ние жените:]. (Три знака Т.2 най-горе. Фотографията е от периода, когато здравословното състояние на Папа Йоан Павел II беше критично.)

Да си припомним: Счита се, че след приемането на догматичното християнство, цар Борис, в знак на лоялност, изпраща на папата в Рим съндъка на колобара с неговите атрибути. Папата „съветва“ българите да не използват повече Знаци на българите. Но това не е попречило на католицизма да възприеме някои от тях

Знак Т.5


Илюстрация № 18
Руна „Хагал“ символизирала непреклонността на вярата (чрез нацистското разбиране на тази дума), изисквана от всеки член на СС. Тази руна широко използвали по време на различни есесовски церемонии, в частност на свадби. Във войските на СС се използвала в символиката на 6-а СС планинска дивизия „Норд“ [Ahnenerbe:]. (Знак Т.5)

Знак Т.23


Илюстрация № 19
Руната Одал обикновено изразява собственост. Първо, руната символизира недвижимост - земя и всичко, което се придобива с пари за лично притежание. Второ, Одал означава наследство. В този случай може да се говори както за материалния аспект (наследяване), така и за моралния, нравствения, духовния. Например, това могат да са традиции на рода или духовно родство. Ако руната определя същността, характерните черти на човека, то от една страна тя може да свидетелства за принадлежност към древен, достоен род (за такъв човек се казва, че е със синя кръв), а от друга страна - за прагматик, който знае точно какво иска и който знае как да организира собствения си живот и дейност, и дейността на другите, така че всичко да върви по план, по ред и т.н. [Одал:]. (Знак Т.23 обърнат вариант - при обърнатия вариант „чашката“ на знака е обърнатана надолу за изчистване на енергия към Земята.)
Руната Одал e била изобразена на емблемата на 7-а доброволческа планинска СС дивизия „Принц Ойген“, на 23-а доброволческа танково-гренадирска СС дивизия „Недерланд“, на 14-а танкова дивизия на вермахта и на флага на хърватските фолксдойче. Стилизираното изображение на руната Одал се използвала на емблемата Аненербе, а също на Главното СС управление по въпросите на расите и поселенията [Odal:].

 


Илюстрация № 20
В обърнат вариант руната Одал се отнася за човек, нетърпелив в стремеж към постигане на определена цел. Той не знае как да изчака подходящия момент за осъществяване на плановете си; бърза, неудачно настоява на своето и в резултат на това често разваля това, което вече е успял да постигне. Като цяло Одал в обърнат вариант означава невъзможност да се купи каквото и да било за пари, както и нарушаване на плановете или напразно разчитане на странична финансова помощ. В този смисъл обърнатата руна Одал следва да се приема като съвет за търпение, добросъвестност и повишено внимание към детайлите, защото само в този случай може да се очаква постигане на поставената цел. И това е не само за материалното наследство на рода, но и за неговите традиции, духовен потенциал, творчески способности. Това е руната за осъществяване на постигнатото в процеса на упорита работа. Помага за придобиване на собственост и укрепване на домашната среда [Одал:]. (Знак Т.23 прав вариант – при правия вариант „чашката“ на знака е отворена нагоре за получаване на енергия от Космоса.)

Знак Т.27.ж


Илюстрация № 21
Руна Ингуз (Inguz) е посветена на скандинавския бог на лятото и плодородието Фрейр (Ингви); буквално се превежда като „господар“. Фрейр покровителства света и не понася раздори; той контролира слънчевите лъчи, като по този начин създава обилни урожаи на земята. Бог Фрейр е известен с красотата си. Символно богът на плодородието се изобразява да язди златокос глиган, който има способността да се движи по земя, въздух и вода, а гривата му сияе с такава ярка светлина, че всяка тъмнина се разсейва пред нея [inguz:]. (Знак Т.27.ж.)

Знак Т.17


Илюстрация № 22

„Триумф на Волята“ (1935 г.) - Лени Рифенщал.

Лени Рифенщал е известна като блестящ пропагандатор, придворният кинематограф на Хитлер [Джулия Бел 2:18]. (Знак Т.17).

 

Знак Т.27.д


Илюстрация № 23
Месершмит Бф 109 (на немси: Messerschmitt Bf 109) е основен изтребител на Луфтвафе (Luftwaffe) по време на Втората световна война [Месершмит]. (Знак Т.27.д , завъртян на 45 градуса върху самолетите на Третия райх.).

 

За източника и древността на този знак можем да съдим от следната Илюстрация:

Хаджилар, Мала Азия, около V хил. пр.н.е.


Илюстрация № 24

Праисторическо селище Хаджилар: селищната могила се намира на 615 км южно от Истанбул, 26 км югозападно от Бурдур и на 1.5 км западно от с. Хаджилар, на 940 м. надморска височина. Археологическите разкопки, проведени от Дж. Мелаарт (същият археолог открива и знаменития Чатал Хююк) в периода 1957-1960 разкриват тринадесет последователни нива на застрояване в източната половина на могилата от късния неолит и каменно-медната епоха и двадесет строителни нива в западната част, където се е намирало и селището от епохата на предкерамичния неолит (ок. 7000 г. пр.н.е. според радиовъглеродните изследвания) [Хаджилар: Level I-4, 405]. (Знак Т.27.д завъртян на 45 градуса.)

Гама – кръст


Илюстрация № 25
Гама - кръст, или Гамадион, наречен така заради неговата форма, близка до гръцката буква "гама". Твърди се, че символизира Христос като "крайъгълен камък на Църквата". Често може да се види върху облеклото свещениците на православната църква [Margaritta:]. (Знак Т.27.д, инволюционен вариант.)

 

Московски патриарх Кирил


Илюстрация № 26
В Интернет се появи фотография на Московския патриарх Кирил в облекло с нацистски кръст „балкенкройц“. Кръстът „балкенкройц“ е бил опознавателен знак за военна техника на Вермахта по време на Втората световна война; рисували са го върху автомоби, танкове, самолети и кораби на Третия Райх [PatrKiril:]. (Знак Т.27.д.)

 

НАТО


Илюстрация № 27
НАTO - войници от Бундесвера на танк „Леопард 2“ в Литва (май 2017 г.) [NATO:]. (Знак Т.27.д.)

Обобщение: Нацистите обикалят света в търсене на „тайни“, но приемат български знаци за свои емблеми. Те са разбрали силата на знаците на българите. Възниква въпросът: щом нацистите са приели тези знаци, това означава ли че те са негативни/„лоши“. Опрелено не! Произходът на знаците на българите е свързан с най-високите нива на Космическата Инволюционна Йерархия където няма полярност. Полярността се проявява на физическо ниво, т.е. всеки има свободна воля да ползва знаците, но носи пълна отговорност за какво и как ги използва.

 

Използвани троични знаци:
Т.2, Т.5, Т.11, Т.17, Т.23, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.27.ж, „Мълния”

Източници:
Аненербе: URL https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5
Джулия Бел: URL: https://www.vbox7.com/play:e415d466
Ламсден 2003: Ламсден, Р. и П. Хэннон. Охранные отряды НСДАП. Общие СС. Москва, Астрель, АСТ, 2003.
Месершмит: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%82_Bf_109
Ние жените: Римското чудо – папата възкръсна. Ние жените, 22-29.4.2003, бр. 6 (659), 16.
Николов 2002: Васил Николов. Раннонеолитна рисувана керамика. София, 2002.
Одал: URL: https://tonkiimir.ru/viewtopic.php?t=160568
Один-г: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
Свастика: URL: https://symbols-world.livejournal.com/8293.html
Свастиката: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Туле: URL:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
Хаджилар: URL: http://prarodinata.blog.bg/history/2012/05/25/smaivashtata-drevnost-na-bylgarskata-civilizaciia-chast-ii-n.958985
Ahnenerbe1: URL: http://www.germaniainternational.com/ahnenerbe.html
Ahnenerbe2: URL: http://www.germaniainternational.com/ahnenerbe2.html
Christmas: URL:  http://www.newliturgicalmovement.org/2010_12_01_archive.html#.VFckNfmsVcg
inguz: URL: https://ezoport.ru/arii/runy/inguz.html
Irminsul: URL: http://englishnews.org/news-central/germanic-symbols/irminsul.html
Margaritta: URL: http://margaritta.dir.bg/06kluch.htm
NATO: URL: https://www.jungewelt.de/artikel/369373.durchmarsch-richtung-osten.html
Odal: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%BB
Odin: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Odin
PatrKiril: URL: https://mordor.xyz/news/patriarh-kirill-pojavilsja-v-odezhde-s-nacistskoj-simvolikoj/?fbclid=IwAR3gWc5PUPi8fzhLWZYr2QOH4fELgn7xZNl6jnkB7MpcFtfwSvnChYsaijw
Sleipnir: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sleipnir
SS: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
thule: URL:
http://thirdreich.boinaslava.net/dopylninfo/thule.htm
Wippells: Каталог за църковна одежда. Wippell’s, London, 1989.

Назад към:  3.5.15. Германия – Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание