Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.10. Руска федерация

3.5.10. Украшения върху руско облекло

            Анотация: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в украшения на руско облекло.

Съдържание:
Тридесет групи знаци на българите
Украшения на руска къща                            Илюстрация № 1 – Илюстрация №   2
Украшения в облеклото                               Илюстрация №  3 – Илюстрация № 18
Украшения на женска руска шапка             Илюстрация № 19
Колани към народен костюм                       Илюстрация № 20
Украшения на женски обувки                      Илюстрация № 21
Накити                                                           Илюстрация № 22 – Илюстрация № 25
Амулети                                                        Илюстрация № 26 – Илюстрация № 29

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.
В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността и съвремието в облеклото на Руската култура.Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Украшения на руска къща

  
Илюстрация № 1
Филм: Женский народный костюм в России, ХVІІІ- ХХ веков. Руска къща 1 [Фильм: 0:40]. (Знак Т.24 с удължени рамена - горе; знак Т.2 с две хасти – прозорец в по-малък мащаб, прозорец в по-голям мащаб.)

     
Илюстрация № 2
Филм: Женский народный костюм в России, ХVІІІ- ХХ веков. Руска къща 2 [Фильм: 0:42]. (Поредица от стилизиран знак Т.27.а на корниза над вратата;  знак Т.13/Т.27.б в долните краища на корниза над вратата.)

Украшения в облекло

Геометрични орнаменти, Х-ХІV в.


Илюстрация № 3
Геометрични орнаменти в облекло от Киев и Северо-източна Русия, Х-ХІV в. [mod3/mod65: Рис. 1]. (Знак Т.5 в кръга; знак Т.27.в един в друг между кръговете.)

Престилка, ХІХ в.

          
Илюстрация № 4
Престилка „Фартух“. Псковска губерния, Псковски окръг, село Загари. Втора половина на ХІХ в. Руски етнографски музей [Костюм в русском стиле: 57]. (Поредица от комбинации от знак Т.27.г с Т.2 един в друг и знак Т.2 долу; поредица от комбинации от знак Т.27.г с Т.2 един в друг и знак Т.2 горе.)

Украшения на руски селски дрехи, ХІХ-ХХ в.


Илюстрация № 5

Украшения на разтворена пола. Орловска губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 1]. (Знак Т.27.г между квадратите.)


Илюстрация № 6
Украшения на сукман. Курска губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 3]. (Стилизиран знак Т.2 един в друг обърнат вариант.)


Илюстрация № 7
Украшения на пола. Орловска губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 6]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с успоредни на рамената линии.)

  
Илюстрация № 8
Композиция с женска фигура. Каргополски окръг. Олонецка губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 8]. (Централната фигура (вероятно дървото на живота) – по модел на знак Т.6 с цветове по модел на знак Т.27.д и знак Т.27.б един в друг най-долу; стилизиран знак Т.6 от двете страни горе; знак Т.7 върху главите на конете; знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг - краката на конете; два знака Т.6 под ъгъл – опашките на птиците и др.)

                

Илюстрация № 9
Орнамент на женска туника. Рязянска губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 11]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг линия – в долната част на вътрешния правоъгълник; поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг линия вляво и вдясно; поредици от знак Т.27.в между квадратите – в долната част.).)

И още един вариант:

     

Илюстрация № 10
Украшения върху туника (передник), получила името „завезка“ – облича се над ризата или сукмана [Передник:]. (Поредица от знак Т.27.в – между квадратите горе; поредица от знак Т.27.г – между квадратите в средата.)

Украшение на туника (передник), ХVІІІ- ХХ в.


Илюстрация № 11
Украшение на туника (передник). Филм: Женский народный костюм в России, ХVІІІ- ХХ в. [Фильм: 5:10]. (Поредица от знак Т.27.д с „точка“ в средата в червен и черен цвят; между тях сдвоен знак Т.11 (Оръжие на Боговете, виж:  3.5.99. "Мълния"-1  http://www.za-balgarite.com/3.5.99.%20Tunderbolt-1.html)  с хоризонтална линия между знаците в бял цвят.)


Илюстрация № 12
Орнамент на женска престилка – „завеса“. Воронежка губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 14]. (Поредица знак Т.27.в – долу.)

        
Ukrash13-OlonGub1-5.jpg   Ukrash13-OlonGub2-Det1.jpg   Ukrash13-OlonGub2-Det2.jpg   Ukrash13-OlonGub3-Det1.jpg
Илюстрация № 13
Украшения върху празнична женска риза. Каргополски окръг. Олонецка губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 16]. (Поредица от знак Т.27.в – между ромбовете; поредица от знак Т.27.е; поредица от комбинация по модел на знак Т.27.д: по вертикала: знак Т.27.в,  по хоризонтала: знак Т.27.а с вписан знак Т.27.б и знак Т.27.б с вписан знак Т.27.а.)

Източни народни мотиви

     
Илюстрация № 14
Източни народни мотиви [pattern-vector-22729:]. (Комбинация от знак Т.27.в с точка и знаци Т.27.а и Т.27.б за енергийно подсилване на основния знак; стилизиран знак Т.27.д с равностранен кръст и точка в средата; знак Т.27.в с точки.)

Орнаменти


Илюстрация № 15
Образец орнаменти [Костюм в русском стиле: 75]. (Две поредици от по два знака Т.24 един до друг – външни ивици; две поредици от сдвоен знак Т.2 – вътрешните ивици.)

Ивици, съвремие


Илюстрация № 16
Ивици от син и червен сатен [Костюм в русском стиле: 136]. (Знак Т.27.д с точка в средата в кафяв и оранжев цвят.)

Брокаровски орнамент, съвремие


Илюстрация № 17
Образец на брокаровски орнаменти [Костюм в русском стиле: 34]. (Комбинации от знак Т.2, Т.7, Т.9 по модел на знак Т.27.д – горе.)
Терминът „брокаровски“ орнаменти и бродерия определя вторичен, късен, эклектичен пласт на орнаменталните мотиви в народния текстил. Онагледява съхраняване на древните знаци в нашето съвремие.

Брокаровски орнамент, съвремие


Илюстрация № 18
Брокаровски орнамент [shema-vishivki:]. (Поредица от знак Т.27.д с квадрат в центъра, поредица от комбинации от знак Т.27.в и знак Т.27.ж.)

Украшения на женска руска шапка

   
Илюстрация № 19
Украшение на женски шапки - орнамент с ромбове.Тверска губерния. Средата на ХІХ – начало на ХХ в. [Шмелева: Рис. 13]. (Поредица от сдвоен знак Т.13 – в средата; знак Т.27.в – горе и долу.)

Колани към народен костюм, ХІХ-ХХ в.

  
Илюстрация № 20
Колани към народен костюм. Края на ХІХ - начало на ХХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг – по дължината на левия колан; поредица от знак Т.27.б един над друг – по ръба на същия колан.)

Украшения на женски обувки

Украшение на женски обувки, ХVІІІ- ХХ в.


Илюстрация № 21
Украшение на женски обувки. Филм: Женский народный костюм в России, ХVІІІ- ХХ в. [Фильм: 7:25]. (Знак Т.27.г.)

Накити

Лунници, X в..


Илюстрация № 22
Украшение – лунница. Лунни знаци при източните славяни. Гнездово. Х в. [Лунницы:]. (Два знака Т.27.а един в друг.)

Лунници – женски украшения, които се свързват с изображението на Луната [Лунницы:].
Гнездово - Гнeздовски археологически комплекс – един от най-големите могилни комплекси в Европа, разположен около селището Гнездово на брега на Днепър, на 12 км. от Смоленск [Гнездово:].

Украшения, X—XI в.

  
Илюстрация № 23
Украшения от Археологическия комплекс при село Хотяжи, X—XI в. [Символы и обереги: Ил. 7]. (Два знака Т.27.а един в друг с успоредни на рамената линии - вляво; знак Т.27.а с успоредни на рамената линии – на челото на изображението - вдясно.)
Хотяжи - село в район Одинцово, Московска област. В източните покрайнини на селото се намира крупно древноруско (X—XI века) селище Хотяжи [Хотяжи].

Украшения на гривни, XІ-XIII в.

 
Илюстрация № 24
Символни изображения на гривни. Клонки на растения [Рыбаков 2013: Рис. 131]. (Поредица от знак Т.2; поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Украшения на гривна, ХІІ в.


Илюстрация № 25
Ритуална сребърна гривна (Киев, ХІІ в.) с изображение на русалки и символи на водата, земята, корените и растенията  [Рыбаков 2013: Рис. 126]. (Знак Т.27.е.)

Амулети

Амуле́т (от араб. حَمَلَ‎ - „нося“) или „о́бере́г“ - предмет, на който се приписват магически сили и който би трябвало да донесе щастие (енергийно, тайнствено действие) и да предпази от загуби (защитно  действие) [Амуле́т:].

Съд, ІV в.


Илюстрация № 26
Съд, ІV в., от Войсково (на Днепър) с календарни „Черти и резки“ - Аграрна магия [Рыбаков 2013: Рис. 32]. (В поредицата се различават: два знака Т.27.б един в друг, знак Т.24, комбинация от знак Т.27.а и вписан знак Т.9.)

Знаци на амулети, XІI–XIII в.


Илюстрация № 27
Аграрно-заклинателна символика при златни изделия, ХІІ-ХІІІ в. [Рыбаков 2013: Рис. 99]. (Стилизирани знаци Т.27.а и Т.27.б в зигзаг – върху рога; четири знака Т.28 един в друг по модел на знак Т.27.д; четири знака Т.28 по модел на знак Т.27.д; знак Т.27.д един в друг.)

Амулети със символи

 
Илюстрация № 28
Амулети със символи, отразяващи космогенни представи и заклинателна магия [Символы и обереги: Табл. 92]. (Две поредици със знак Т.27.б един в друг – вляво; знак Т.27.д един в друг в кръст от окръжности– вдясно.)

Амулет „Чук на Сварог“


Илюстрация № 29
Чук на Сварог – мъжки амулет. Древни славянски амулети [oberegi-peruna:]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б вляво и вдясно.)

Използвани троичните знаци:  Т.2, Т.5, Т.6, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.27.е, Т.27.ж, Т.28

Обобщение: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в украшения на руско облекло.

Източници:
Амуле́т: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
Гнездово: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
Костюм в русском стиле: URL: https://vk.com/doc9537011_437361281?hash=7db607000e093b16ce&dl=8eb718419d477b7922
Лунницы: URL: http://www.nordicrunes.ru/lunarnie_znaki_slavyan.htm
Передник: URL:http://www.fio.vrn.ru/2005/19/kostum.HTML
Русский костюм: Русский национальный костюм. Фото из цифровой коллекции Эрмитажа. URL: http://sam.mirtesen.ru/blog/43449056499/Russkiy-natsionalnyiy-kostyum.-Foto-iz-tsifrovoy-kollektsii-Ermi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&image=20500250176
Рыбаков 2013: Рыбаков Б. А. ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ
Москва.: Академический Проект, 2013. URL: file:///C:/Users/VTomov/Downloads/paganism_ancient_rus.pdf
Символы и обереги: URL: https://vk.com/topic?act=browse_images&id=-53199032_276
Фильм: URL: http://www.pavelbers.com/Russia%20kostum.htm
Хотяжи: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8
Шмелева: URL: https://vk.com/doc-56924145_437252069?hash=0f4e29f4f5fd44067f&dl=e2f17d7219b22c45b4
mod3/mod65: URL: http://afield.org.ua/mod3/mod65_1.html
oberegi-peruna: URL: http://oberegi-peruna.ru/
pattern-vector-22729: URL: https://4vector.com/free-vector/pixel-pattern-vector-22729
shema-vishivki: URL: http://bagelhostel.ru/shema-vishivki-na-kosovorotku.php

Назад към:  3.5.10. Русия-Съдържание 

Назад към:  Начало  или  Съдържание