Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.10. Руска федерация

3.5.10. Селско облекло

Анотация: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в руско селско облекло.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.
В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността и съвремието в руското селско облекло.Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Женска връхна дреха, ХІХ в.

  
Илюстрация № 1
Женска връхна дреха "Одежина". Нижегородская губерния. ХІХ в. [Русский костюм:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Празнично женско селско облекло, ХІХ в.

                 
Илюстрация № 2
Празнично женско селско облекло. Рязанска губерния. Втора половина на ХІХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 97, с. 82, 83, 229].
(1. горе на гърдите – знак Т.27.г,
2. по-долу на гърдите – знак Т.6,
3. ръкав над лакътя – поредица от знак Т.27.д,
4. десен ръкав по-долу – поредица от знак Т.24,
5. под кръста – поредица на комбинация от знак Т.24 и знак Т.11,
6. Ръкав най-долу – знак Т.27.в и др.)

Празнично женско селско облекло, ХІХ в.

                       

Илюстрация № 3
Празнично женско селско облекло. Московска губерния. ХІХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 99, с. 85, 229].
(1. Знак Т.27.а по ръба на най-горната част на сукмана и около платката пред гърдите,
2. Знак Т.27.а и знак Т.27.б по ръба на страничната част на сукмана,
3. Знак Т.27.а на горния ръб на полата,
4. На платката пред гърдите: стилизиран (недовършен) знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с точка между рамената,
5. На ръкdва около лактите: две поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с успоредна на рамената на знака линия, между тях знак Т.27.а/б с различни цветове един в друг,
6. На престилката пред корема: поредица от знак Т.27.а с различни цветове един в друг,
7. На престилката пред таза: поредица от знак Т.27.а с вписан знак Т.27.б и знак Т.27.б с вписан знак Т.27.а в зигзаг и с паралелни линии на страничните рамена на знаците,
8. На престилката пред бедрата: поредица от знак Т.27.б с различни цветове един в друг и др.)

Селско облекло, ХІХ в.

     

Илюстрация № 4
Селско облекло. Рязанска губерния. Втора половина на ХІХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 94, с. 80, 81, 229]. (На яката: знак Т.27.г, подсилен енергийно със знак Т.27.а и знак Т.27.б; знак Т.29 прав и обърнат вариант с едно общо рамо – Z вариант.)

Женски костюм, ХІХ в.

        

Илюстрация № 5
Женски костюм. Орловска губерния. Втора половина на ХІХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.27.в; поредица от знак Т.27.д – в ромба и знак Т.27.в – между ромбовете; поредица от знак Т.13 прав и обърнат вариант в зигзаг.)

Женски костюм, ХІХ в.

     

Илюстрация № 6
Женски костюм. Рязанская губерния. Втора половина на ХІХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг – отпред на ревера; знак Т.27.а и знак Т.27.б един срещу друг – на гердана.)

Селско облекло (сукман), ХІХ в.

        

Илюстрация № 7
Селско облекло (сукман) от лен. Северни губернии на Русия. Края на ХІХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 88, с. 76, 228]. (Комбинация между знак Т.27.ж и знак Т.27.а (бродерия на рамото към тялото), разновидност на знак Т.23,  знак Т.27.а един в друг.)

Празнично женско селско облекло, ХІХ-ХХ в.

                          

Илюстрация № 8
Празнично женско селско облекло. Воронежка губерния. Края на ХІХ – начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 100, с. 86, 87, 229].
(Предна дреха:
1. Под рамото и към ръкава - поредица от знак Т.27.а над зигзаг
2. На ръкава – поредица от Т.27.а с точка над двоен зигзаг
3. Най-долу на ръкава – поредица от стилизирани знаци Т.27.б един в друг под двоен зигзаг
4. Отпред на полата – поредици от знак Т.27.а един в друг и симетрично знак Т.27.б един в друг
Задна дреха:
5. Горе на ръкава – поредица от знак Т.27.б един над друг
6. По-долу на ръкава – поредица от знак Т.27.в (Т.27.д)
7. На ръкава към тялото – поредица от знак Т.13
8. Най-долу на ръкава – поредица от знак Т.13 и два знака Т.27.а над него
9. Долу на  полата – поредица от два знака Т.27.б един над друг.)

Женско селско облекло, ХІХ-ХХ в.

                             

Илюстрация № 9
Женско селско облекло с бродерия старинен орнамент. Широко разпростанен в руския Север, Олонецка и Вологодска губернии. Втора половина на ХІХ  - начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 81, с. 70, 228].
(Лява фигура:
1. на гърдите: знак Т.27.а и знак Т.27.б един срещу друг,
2. долу: комбинация от знак Т.13 и знак Т.6
3. долу: комбинация от знак Т.27.г и знак Т.27.б,
4. долу: два знака Т.2 един в друг усложнен вариант,
5. долу: знак Т.7; горе: знак Т.11 обърнат вариант,
6. долу: четири знака Т.6 по модел на знак Т.27.д,
Дясна фигура:
7. на гърдите – поредица от знак Т.27.б,
8. по-долу – поредица от знак Т.27.а,
9. по-долу – знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и един срещу друг,
10. по-долу – знак Т.27.г усложнен вариант и др.) 

Селско облекло, ХІХ-ХХ в.

      

Илюстрация № 10
Селско облекло (сукман) от лен. Вологодска губерния. Края на ХІХ – начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 87, с. 74, 75, 228]. (Горе на ръкава: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг, по-долу: предица от два знака Т.27.а един над друг с едно общо рамо.)

Женско селско облекло, ХІХ-ХХ в.

        

Илюстрация № 11
Женско селско облекло от домашно тъкан небелен лен. Северни губернии на Русия. Края на ХІХ – начало ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 89, с. 74, 77, 228]. (Лява фигура, колан: знак Т.27.г и знаци Т.27.а и Т.27.б, висулка от колата: поредица от знак Т.27.б един над друг; дясна фигура, долу на полата: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един срещу друг.)

Празнично женско селско облекло, ХІХ-ХХ в.

                          

Илюстрация № 12
Празнично женско селско облекло. Воронежска губерния. Края на ХІХ – начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 101, с. 87, 229].
(Лява фигура:
1. Поредица от знак Т.13 - отпред на рамената и 2. На вътрешната част към гърдите:,
3. Обърнат и 4. прав вариант на поредици от знак Т.13 и два знака Т.27.а - по-долу на рамената и към лакъта:,
5. Поредици от знак Т.27.в - под и над тях:,
6. Поредици от знак Т.27.а в два цвята - долу на роклята:
Дясна фигура:
7. Поредици от знак Т.27.а над зигзаг линия– към вътрешната част към гърдите,
8. Поредица от знак Т.27.а над две зиг линии – над лакъта,
9. Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг – долу на роклята.)

Женски костюм, ХІХ-ХХ в.

     
Илюстрация № 13
Женски костюм. Воронежка губерния. Края на ХІХ-начало на ХХ в. [Русский костюм:]. (Поредица от знак Т.13 прав и обърнат вариант в зиг заг; знак Т.2 с успоредни на рамената линии.)

Костюм на млада жена, ХІХ-ХХ в.


 

Илюстрация № 14
Костюм на млада жена. Орловска губерния. Край ХІХ - начало ХХ в. Руски етнографски музей
[Костюм в русском стиле: 63]. (Стилизация на знак Т.27.д – централни фигури, знак Т.27.в между тях.)

Празнично женско селско облекло, ХХ в.

        

Илюстрация № 15
Празнично женско селско облекло. Околности на Брянск. Начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 102, с. 88, 229].
(Лява фигура:
1.Стилизиран знак Т.27.д в каре,
Дясна фигура:
2.Стилизиран знак Т.27.д – на гърдите,
3. Усложнен вариант на знак Т.27.д, в който се различават знак Т.13 и знак Т.27.а/б – най-долу на полата и др.)

 

Празнично женско селско облекло, ХХ в.

             

Илюстрация № 16
Празнично женско селско облекло. Околности на Брянск. Начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 103, с. 89, 229].
(1.Комбинация от знак Т.27.а с вписан знак Т.27.б и знак Т.27.а на двете рамена – встрани на полата,
2. Комбинация от знак Т.27.д в средата и четири знака Т.24 по модел на знак Т.27.д – долу на престилката,
3. Знак Т.24 – долу на престилката,
4. Знак Т.27.б – долу на престилката,
5. Поредица от знак Т.26 – долу на полата.)

Използвани троичните знаци:  Т.2, Т.6, Т.7, Т.11, Т.13, Т.14, Т.23, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.27.ж, Т.29

Обобщение: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в руско селско облекло.

Източници:
Ефимова 2000: Ефимова, Л. В. и Т. С. Алешина,  С. Ю. Самонин. Костюм в России ХV – начало ХХ века. Из собрания Государственного исторического музея. Москва, Арт-родник, 2000. (Електронният вариант може да се изтегли от Интернет.)
Костюм в русском стиле: URL: https://vk.com/doc9537011_437361281?hash=7db607000e093b16ce&dl=8eb718419d477b7922
Русский костюм: Русский национальный костюм. Фото из цифровой коллекции Эрмитажа. URL: http://sam.mirtesen.ru/blog/43449056499/Russkiy-natsionalnyiy-kostyum.-Foto-iz-tsifrovoy-kollektsii-Ermi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&image=20500250176

Назад към:  3.5.10. Русия-Съдържание 

Назад към:  Начало  или  Съдържание