Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.10. Руска федерация

3.5.10. Руско облекло

            Анотация: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в руско облекло.

Съдържание:
Тридесет групи знаци на българите
3.5.10. Официално облекло
3.5.10. Народно облекло
3.5.10. Селско облекло
3.5.10. Украшения върху руско облекло

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.


Троичните знаци – знаци на българите, съдържат някои характерни особености, които ги отличават от всички останали. Някои от тях са:

- знаците на българите са троични по своята същност; в човешките ни представи това ниво е получило названието Тангра;

- те са отворени и позитивни, защото символизират началото на Инволюционния процес;

- те са във вид на цялостна знакова система;

- в тях преобладават правите вертикални и наклонени линии, което символизира висока духовност и сила;

- закодирани са в генетиката и в енергетиката и се проявяват на физическо ниво в народните песни и танци, везмото, плетките, тъканите, килимите, приказките, легендите и др.;

- ползването на тези знаци свидетелства за българско присъствие, т.е. това е външна проява на определено вътрешно състояние (български геном);

- същността на българите е в съответствие със знаците на българите.

Всички примери за използвани знаци са частни случаи от необхватното Космическо знание – йерархично организирано, многомерно, холограмно и др., до което, ние, човешките същества, битуващи в линейно време и тримерно пространство, можем само а се докоснем.

Изказано до тук се отнася и за руското облекло, в което откриваме знаци на българите, т.е. използването на тези знаци свидетелства за българско присъствие, за наследени традиции от предците, за материална (физическа) проява на български същностни характеристики.

В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността и съвремието на руското облекло.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Назад към: 3.5.10. Русия-Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание