Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.10. Руска федерация

3.5.10. Народно облекло

            Анотация: Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в руско народно облекло.

Съдържание:
Тридесет групи знаци на българите
Женско облекло                                            Илюстрация №  1 – Илюстрация №   8
Мъжко облекло                                              Илюстрация №  9
Женска шапка                                                Илюстрация № 10 – Илюстрация № 17                    

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.
В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността и съвремието в облеклото на Руската култура.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Връхна женска дреха, ХVІІ в.

     
Илюстрация № 1
Старинна руска връхна женска дреха (кафтан). Москва. Първа половина на ХVІІ в. [Ефимова 2000: Ил. № 9, с. 16, 18, 228]. (Знак Т.27.г/Т.27.д.)

Елек, ХVІІІ в.

     
Илюстрация № 2
Камзол (куртка, елек) от бяла коприна с бродерия от синя коприна. Около 1780 г. [Ефимова 2000: Ил. № 121, с. 106, 229]. (Поредици от знак Т.27.а един до друг и знак Т.27.б един до друг по ръбовете на дрехата и „разхвърлени“ по предницата на дрехата.)

М.К. Тенишева, 1870 г.

        
Илюстрация № 3
Мари́я Кла́вдиевна Тенишева в Спешневската гимназия, 1870 г. [Костюм в русском стиле: 32]. (Знак Т.27.д – на ръкава над лакъта; поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг – отпред; поредица от комбинация от знак Т.13 и знак Т.27.б в зигзаг.)

Княгиня Мари́я Кла́вдиевна Те́нишева - руска дворянка, обществен деец, художник, педагог, меценат и колекционер. Основателка на художествена студия в Петербург и др. През 1982 г. Мария встъпва в брак с княз Вячеслав Николаевич Тенишев - крупен руски промишленик. 
В. Н. Тенишев е роден в семейството на старинен род на князете Тенишеви. Достоверното родословие на това семейство се  проследява от края на XIII в., когато предците на княза и мурза Тенишев княз Саид-Ахмет през 1298 г. се установява на мордвинските земи за събиране на данък в полза на Златната Орда [М.К. Тенишева:, В.Н. Тенишев:].
Мурза́  - аристократична титла в тюркските държави като Казахското, Казанското, Астраханското, Кримското и Сибирското ханства. Думата мурза е била еднозначна със саид (сайид ) тура или емир и ходжа (худжа), в Средна Азия се превежда и като владетел [Мурза́:].

Празничен женски костюм, ХІХ в.

  
Илюстрация № 4
Празничен женски костюм. Горна Волга. ХІХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.2 обърнат вариант отпред на полата; знак Т.27.г в долната предна част на полата.)

Градски женски костюм, ХІХ в.

  
Илюстрация № 5
Градски женски костюм в народен стил. Русия. Края на ХІХ в. [Русский костюм:]. (Стилизиран знак Т.27.д - в квадратите; знак Т.27.в – между квадратите.)

Празничен казашки костюм, ХІХ-ХХ в.

  
Илюстрация № 6
Празничен казашки костюм. Урал, гр. Уралск. Края на ХІХ - начало на ХХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.5 – на забратката.)

Казачка с празничен костюм, 1902 г.

    
Илюстрация № 7
Омъжена казачка с празничен костюм. Село Вишня Залегощ, Новоселски окръг. Тулска губерния. 1902 г. [Сорока:].  (Знак Т.27.ж – върху ризата.)

Народен костюм


Илюстрация № 8a
Руски народен костюм [Народен костюм:]: (Знак Т.27.д на ръкава и на полата на женската фигура.)

Русски костюм


Илюстрация № 8
Руски костюм. Национална библиотека на Република Дагестан на името на Р. Гамзатов [exhibition/kostyum:]. (Стилизиран знак Т.7 – на гърдите и долу.)

Кубански казашки хор, съвремие


Илюстрация № 9
Кубански казашки хор, съвремие [Кубанский:]. (Поредица от знак Т.27.б един над друг - на ръкава; знак Т.9 един в друг обърнат вариант (сравни с герба на Израел) – на рамото.)

Женска шапка

Женска шапка, ХІХ в.

  
Илюстрация № 10
Женска шапка – кокошник. Московска губерния. Първа четвърт на ХІХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 59, с. 54, 228]. (Знак Т.7.)
Кокошник (от слав. „кокош“, от древноруското „кокошь“) – старинна руска шапка във вид на гребен (платно, полумесец или закръглен щит) около главата, символ на руския традиционен костюм [Кокошник:].

Женска шапка „Кокошник“, ХІХ в.


Илюстрация № 11
Женска руска шапка „Кокошник“. Вероятно от района на гр. Карпинск, Свердловска област, начало на ХІХ в. [Филм Русский костюм: 18:05]. (Знак Т.5, изобразен чрез шест точки и точка в центъра – отпред, знак Т.5 – встрани.)

 

Женска шапка, ХІХ-ХХ в.

             
Илюстрация № 12
Женска шапка: сорока. Воронежка губерния. Края на ХІХ - начало на ХХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзагообразна линия (възможни са и други тълкувания) – най-горе; знак Т.2 един в друг – горе на шапката; знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг – отстрани на шапката; знак Т.5 – също.)

Шапка на девойка, ХІХ в.


nOdejda13-original11-7.jpg
Илюстрация № 13
Шапка на девойка. Горна Волга. Първа половина на ХІХ в. [Русский костюм:]. (Знаците върху шапката са показани в по-горната Илюстрация № 12; знак Т2 един в друг прав и обърнат вариант – между квадратите; поредица от знак Т2 един в друг – в долния край на наметката.)

Украшения на женска шапка, ХVІІІ- ХХ в.

  
Илюстрация № 14
Украшения на женска мека шапка (сорока). Филм: Женский народный костюм в России, ХVІІІ- ХХ в. [Фильм: 6:17, 6:32]. (Четири знак Т.24 един в друг по модел на знак Т.27.д – вид отгоре; комбинация от сдвоен знак Т.2 по вертикала и стилизиран знак Т.27.а и знак Т.27.б по хоризонтала – вид отстрани.)

Украшение "грибатка", ХІХ-ХХ в.

  
Илюстрация № 15
Украшение "грибатка". Воронежка губерния. Края на ХІХ - начало на ХХ в.  [Русский костюм:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг – на ревера.)

Национална женска шапка

    
Илюстрация № 16
Руска национална женска шапка „сорока“ със слънчеви ведически символи [Русская культура:]. (Поредица от знак Т.27.а - горе; поредица от стилизирани знаци Т.27.а и Т.27.б в зиг заг; знак Т.5.г в кръг – вляво на шапката; поредица от знак Т.27.б – по-долу вляво на шапката; )

Шапка на девойка, ХІХ в.

  
Илюстрация № 17
Шапка на девойка. Архангелска губерния. Втора половина на ХІХ в. [Русский костюм:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Използвани троичните знаци:  Т.2, Т.5, Т.7, Т.9, Т.13, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.27.ж, Т.28

Обобщение:  Представено е използването на някои троични знаци – знаци на българите, в руско народно облекло.

Източници:
В.Н. Тенишев: URL: http://historybiz.ru/tenishev-vyacheslav-nikolaevich.html
Ефимова 2000: Ефимова, Л. В. и Т. С. Алешина,  С. Ю. Самонин. Костюм в России ХV – начало ХХ века. Из собрания Государственного исторического музея. Москва, Арт-родник, 2000. (Електронният вариант може да се изтегли от Интернет.)
Кокошник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
Костюм в русском стиле: URL: https://vk.com/doc9537011_437361281?hash=7db607000e093b16ce&dl=8eb718419d477b7922
Кубанский: URL: https://www.facebook.com/search/top/?q=Russians%20performing%20a%20classic%20Serbian%20patriotic%20song&init=mag_glass&tas=0.5340661460835143&search_first_focus=1467280580111
М.К. Тенишева: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Мурза́: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0
Народен костюм: URL: http://wlooks.ru/nacionalnye-kostyumy/russkie/
Русская культура: URL: http://peshera.org/khrono/khrono-17.html
Русский костюм: Русский национальный костюм. Фото из цифровой коллекции Эрмитажа. URL: http://sam.mirtesen.ru/blog/43449056499/Russkiy-natsionalnyiy-kostyum.-Foto-iz-tsifrovoy-kollektsii-Ermi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&image=20500250176
Сорока: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
Фильм Русский костюм: URL: http://www.pavelbers.com/Russia%20kostum.htm
exhibition/kostyum: URL: http://lib05.ru/virtual_exhibition/kostyum-narodov-rossii

Назад към:  3.5.10. Русия-Съдържание 

Назад към:  Начало  или  Съдържание