Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.1. България

3.5.1. България – хан Кубрат - VІІ в.

Анотация:  Използваните знаци върху достъпните ни изображения от съкровището край с. Малая Перешчепина, Полтавска област, Украйна, показват/онагледяват, че вероятността това погребение да е свързано с хан Кубрат от рода Дуло е твърде малка.

 

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак Тангра. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от историята за хан Кубрат.

 

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

За личността на хан Кубрат се разполага с твърде ограничена информация, при това противоречива. Чрез използваните знаци ще се опитаме да установим достоверността на широкоразпространяваната информация за хан Кубрат. През 2012 година се навършват 100 години от откриването на съкровището край с. Малая Перешчепина, Полтавска област, Украйна. Утвърждава се, че това е погребението на хан Кубрат. На мястото е поставен паметник.

 

 

 

Илюстрация № 1

Паметник на Великия Кубрат [klad_kubrata:].

Върху паметника е изобразен знак Т.21 – владетелски знак на български хански род.

Знакът на владетелския род Дуло е разновидност Т.11 (Т.9).

 

 

Меч от съкровището Перешчепино

 

Илюстрация № 2

Меч - злато, желязо, стъкло, коване. Съкровище Перешчепино. Предполага се, че мечът е създаден във византийска работилница, която се е специализирала за изработка на предмети за разкош за знатни номади. Върху облицовката на ръкохватката са издраскани първите букви от гръцката азбука, което не противоречи на тази версия.

Хан Кубрат би могъл да получи такъв подарък от император Ираклий през 634-640 г. Кръстовете на облицовката на меча говорят в полза на версията за погребение на Кубрат, племенник на Органа, който бил кръстен и възпитаван в императорския двор. Този меч е важен за интерпретирането на перешчепинската находка като погребение на конкретно историческо лице. Тъй като през VІІ в. Византия е била непосредствено свързана с номадите от Евразия и в голяма степен е зависела от мира с тях, такива комплекти могат да бъдат разглеждани като подарък или контрибуция [Hermitagemuseum:].

Върху ръкохватката и върху ножницата на меча са изобразени знаци във формата на ромбчета. Те символизират „четворка”, а същността на българите и е свързана с троичността и с троичните знаци. Върху разширението на ножницата е изобразен знак „осмица” в кръг и с кръг в средата. „Осмицата” се ползва в християнската религия. Над нея и под нея са изобразени „шестици” в кръг и с кръг в средата. Те наподобяват знак Т.5.г, който се използва широко. В конкретния случай тези два знака имат подчинена роля спрямо „осмицата”. Следователно, вероятността този меч да е принадлежал на хан Кубрат е твърде малка.

Мечът на владетеля е символ на власт. Кубрат е станал хан на българите, защото е принадлежал към рода Дуло. Знакът на рода Дуло – разновидност Т.11, е свързан същностно с рода Дуло. Мечът на хан Кубрат би следвало да съдържа информация за знака на рода Дуло.

 

Ето как изглежда меч на владетел от рода Дуло.

Хилдерих І (ок.440-481 г.) е меровингски крал на Салическите франки, управлявал от 457 г. до смъртта си през 481 г. Той наследява Меровей през 457/458 г. Столица - гр. Турне, Белгия [Хилдерих]. Хилдерих І е най-известният и влиятелен владетел измежду Меровингите [Бейджънт 1994: 248].

 

Илюстрация № 3

Ръкохватка на меч от гробницата на крал Хилдерих в гр. Турне,  Белгия  [arheologiq/6:, Childeric-Sword:].

В горната и долна част на ръкохватката на меча е изобразен рисунък, който на пръв поглед прилича на вълнообразна линия, пресечена с вертикални линии. При по-внимателно разглеждане можем да констатираме, че това е комбинация от знаци Т.9 (Т.11 – знак на рода Дуло, мек вариант) със закръгления, прав и обърнат вариант, един до друг с едно общо рамо. Тази версия се потвърждава от следващата илюстрация.

 

Илюстрация № 4

Бронзова тока - експонат от изложбата „Konflikt в Kalkrieseот придобита плячка при набези на германски племена в Римските територии след победната битка (битката в Тевтобургската гора) на федерацията на Германските племена срещу Римската армия през 9 г. Утри римски легиона с около 15 хил. души [Konflikt_9_AD:]изобразен знак Т.11 – знак на рода Дуло, с къси линии в края на лявото и дясното рамо. В средната редица, са изобразени 7 знака Т.11; 6 от тях са сдвоените в комбинация във вид на така нар. „оръжие на боговете” (виж темите: 3.5.99. "Мълния"-1 и 3.5.99. "Мълния"-2); хоризонталната линия между знаците Т.11 прекъсва енергийния обмен между тях и те вече не притежават силата на оръжие.

В левия блок на изображението е изобразена поредица от 6 знака Т.11, прав и обърнат вариант, един до друг с едно общо рамо. Сравни с Илюстрация № 3. (Повече подробности в темите: 3.5.12. Български свидетелства в историята и в съвремието на Франция и 3.5.13.Белгия .)

Илюстрации № 3 и № 4 и цитираните по-горе теми, онагледяват принадлежността на Меровей и на Меровингите към рода Дуло.

 

Използвани знаци: Т.9, Т.11, Т.21

Изводи:

Използваните знаци върху достъпните ни изображения от съкровището край с. Малая Перешчепина, Полтавска област, Украйна, показват/онагледяват, че вероятността това погребение да е свързано с хан Кубрат от рода Дуло е твърде малка.

Източници:

Бейджънт 1994: Бейджънт, Майкъл и Ричард Лии, Хенри Линкълн.

Светата кръв и свещенният граал. Тайните на тамплиерите и масонската ложа. София, Абагар, 1994.

Хилдерих: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_I

arheologiq/6: URL: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/arheologiq/6.pdf

Childeric-Sword: URL: http://www.archeurope.com/index.php?page=cilderic-s-grave-tournai#main

Hermitagemuseum: URL: http://hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_2_13c.html

klad_kubrata: URL: http://gafuri.ucoz.ru/publ/klad_khana_kubrata/1-1-0-83

Konflikt_9_AD: URL: http://www.flickr.com/photos/antiekpubliek/sets/72157622516038934/with/3980825727/

 Назад към:  Начало  или  Съдържание   или  3.5.1.България - Съдържание