Същност на българите (Sastnost na balgarite)
                          
                           3.0.  Теми

                  3.4. Троични знаци разкриват връзки

Виж публикацията (на руски език - временно):

Сборник статей по новой хронологии, Выпуск 11, 7 июня 2010 года

9. Троичные знаки раскрывают связи

http://new.chronologia.org/volume11/index.php


Назад към:  Начало  или   Съдържание