Същност на българите (Sastnost na balgarite)

                                   3.0.  Теми

                      3.2. Произход на Рюрик и на Рюриковичи

Виж публикацията (на руски език - временно):

Сборник статей по новой хронологии, Выпуск 11, 7 июня 2010 года

8. Происхождение Рюрика и Рюриковичей

http://new.chronologia.org/volume11/index.php


Назад към:  Начало  или   Съдържание