Същност на българите

                                                                    3.0. Теми


                                                     3.1. Същност - идентичност
                                             (Това е пробен съкратен вариант за статия)

    Доколкото ми е известно, философското понятие "идентичност" възниква в САЩ след Втората световна война като стремеж за обединяване на различните народности в единна "американска нация". И те успяват.        
    Това се копира и в Еврова. За ЕС е необходимо да сплотят различните народи в единна общност.
    Изследванията ми показват, че ние, българите, притежаваме "същност", която другите народи не притежават, поради което за тях е по-подходящ терминът "идентичност". Този термин "автоматично" беше възприет и в България.
    По същество това е подмяна на истинския проблем.

Назад към:  Начало  или   Съдържание