Същност на българите

         2.5. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: 
                                   Зимек-99, 2009, 96 с.

                                       2.5.4. Тяло

Тяло (pdf file)

Тук е представено тялото на книгата преди окончателната редакция, в която са направени някои технически корекции и е добавена една Илюстрация. Освен това липсва една част от Илюстрация № 1 на с. 14.
Липсващата част на с. 14: 
http://4put.ru/pictures/max/9/27935.jpg


Назад към Начало или към   Съдържание